161. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 20.09.2018. godine

02 Nov 2018
10134 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 157. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 31.08.2018. godine;
 2. Verifikacija Zapisnika sa 158. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 03.09.2018. godine;
 3. Mišljenje Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport u Vladi Zeničko-dobojskog kantona, doneseno po Zahtjevu doc. dr. Suvada Isakovića, Predsjednika Upravnog odbora JU Univerzitet u Zenici za Autentičnim tumačenjem člana 86. stav (1), Zakona o visokom obrazovanju, sa Prijedlogom Zaključka;
 4. Prijedlog Zaključka o prihvatanju Izjašnjenja Kantonalnog pravobranilaštva Zenica, broj: R-102/18; 103/18;104/18 i 105/18 od 28.08.2018. godine, po Informacijama Ministarstva za ljudaka prava i izbjeglice, Ureda zastupnika/agenta Vijeća ministara BiH pred Evropskim sudom za ljudska prava;
 5. Periodični konsolidovani finansijski izvještaj za period 01.01.– 30.06.2018. godine, sa Prijedlogom Zaključka o primanju na znanje;
 6. Prijedlog Odluke o unosu nedostajućih sredstava za stvorene obaveze u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu;
 7. Prijedlog Odluke o odobravanju i dodjeli finansijskih sredstava namijenjenih subvencioniranju projekata izgradnje i obnove javne turističke infrastrukture;
 8. Prijedlog Odluke o odobravanju i dodjeli (refundiranju) sredstava poticaja namijenjenih regresiranju kamata na investicijske kredite;
 9. Prijedlog Odluke o dodjeli koncesije za istraživanje i eksploataciju mineralne sirovine krečnjaka na ležištu „Crkvice-Kamenolom“, K.O. Crkvice, Grad Zenica;
 10. Prijedlog Odluke o pristupanju provođenja procedure dodjele koncesije za istraživanje i eksploataciju mineralne sirovine – olova, cinka i barita, na proširenom ležištu “Rupice – Borovica” i “Veovača-Orti-Selište-Mekuše” u općini Vareš;
 11. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za obavljanje osnovne djelatnosti i upošljavanje pripravnika; (DODATNI ZAKLJUČAK 11-1)
 12. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Savezu udruženja penzionera i umirovljenika Zeničko-dobojskog kantona kao pomoć socijalno-intervenirajućeg karaktera najugroženijoj kategoriji penzionera i za pomoć opstanku i radu Udruženja penzionera Teslić;
 13. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Dječijem vrtiću „Don Ivica Čondrić“ u Žepču na ime učešća Zeničko-dobojskog kantona u sufinansiranju projekta „Utopljavanje dječijeg vrtića Don Ivica Čondrić“ u Žepču s ciljem potpore održivog povratka na područje općine Žepče;
 14. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava MZ Ravne, općina Vareš na ime učešća Zeničko-dobojskog kantona u finansiranju izgradnje rasvjete u podružnici Zubeta, MZ Ravne, općina Vareš, s ciljem potpore održivog povratka na područje općine Vareš;
 15. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Općini Tešanj na ime pomoći za rekonstrukciju spomen obilježja „Šehidski park“ u Mjesnoj zajednici Kraševo;
 16. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Savezu civilnih žrtava rata Zeničko-dobojskog kantona sredstva kao podrška obilježavanju 29.oktobra – Dana civilnih žrtava rata Zeničko-dobojskog kantona;
 17. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Općini Žepče na ime učešća Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice u sufinansiranju za kupovinu poljoprivredne mašine za Halilović Sifeta, povratnika u općinu Žepče, a u svrhu održivog povratka;
 18. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju građana „Život“ Zenica, za plaćanje troškova prevoza do Sarajeva zbog učešća u trci „Race for the Cure“, šetnja za ozdravljenje ;
 19. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU „Medicinska škola“, Grad Zenica;
 20. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“, općina Kakanj;
 21. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana školskog odbora JU Osnovna škola „Maglaj“, Maglaj;
 22. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju posebnog interesa Zeničko-dobojskog kantona za donošenje javno važećeg programa andragoškog osposobljavanja za rad u ustanovama za obrazovanje odraslih;
 23. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Osnovna škola „ Alija Nametak“ Buci , Visoko;
 24. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluku Školskog odbora JU Druga osnovna škola Zavidovići, broj: 130/18, od 08.03.2018. godine, o ustupanju dijela parcele JU Druga osnovna škola Zavidovići za izgradnju sportske dvorane;
 25. Prijedlog Zaključka o davanju sagalasnosti menadžmentu JU Druga osnovna škola Zavidovići za nastavak i osiguranje privremenog dodatnog prijevoza učenika u školskoj 2018/19 godini, na relaciji Zavidovići-Dubravica;
 26. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Nogometnom klubu „TOŠK“ iz Tešnja, za nabavku opreme za omladinski pogon;
 27. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Sportskom udruženju OFK „Dijamant“ iz Grđevca, općina Visoko, za završetak druge faze izgradnje stadiona u Grđevcu;
 28. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Udruženju građana “Ars tragovi” Visoko za sufinansiranje XV manifestacije “Dani Zaima Muzaferije”;
 29. Izvještaj o utrošku namjenskih sredstava za zaštitu okoline za prvo polugodište 2018. godine, Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 30. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Statut o izmjenama i dopunama Statuta Javne ustanove Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica;
 31. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Općoj poljoprivrednoj zadruzi „NATURAL BERRY“ kao pomoć za izradu projektne dokumentacije za izgradnju proizvodno-prerađivačkih kapaciteta sa hladnjačom;
 32. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mehić Bekriji iz Žepča, dobitniku najvišeg ratnog priznanja „Zlatni ljiljan“, RVI 30%, i suprugu lica sa invaliditetom 100% - I. grupe, u svrhu kupovine individualnog stambenog objekta i rješavanja stambenog pitanja;
 33. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kadić Nuragi iz Olova, dobitniku najvišeg ratnog priznanja „Zlatni ljiljan“, RVI 40%, u svrhu kupovine stambenog objekta i trajnog stambenog zbrinjavanja;
 34. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava članovima Reprezentacije BiH u sjedećoj odbojci sa područja Zeničko-dobojskog kantona za osvojeni naslov viceprvaka na Svjetskom prvenstvu u Holandiji;
 35. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Planinarsko-skijaškom društvu „Smajlovac“ iz Maglaja, na ime finansijske pomoći za organizaciju pohoda povodom „Septembarskih dana otpora Maglaj 92-95“.
 36. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU Osnovna škola „Hasan Kikić“ Tetovo Zenica, za organizovanje i osiguranje privremenog dodatnog prevoza učenika u školskoj 2018/2019. godini, za 11 učenika na relaciji „Bukovica-Gradište“ i 7 učenika na relaciji „Bukovica-Tetovo“.
 37. Prijedlog odluke o odobravanju sredstava za sanaciju regionalnog puta R 467 Olovo-Han Pijesak.

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma