Printaj ovu stranu

Obavijest sa 8. sjednice Komisije za izbor i imenovanja VIII saziva Skupštine

04 Mar 2019
3351 puta

Komisija za izbor i imenovanja, na  8. sjednici održanoj dana  28.02.2019. godine, razmatrala je sljedeći:

DNEVNI RED

  1. Upoznavanje sa raspisanim javnim konkursom za imenovanje članova novog Nezavisnog odbora za izbor i reviziju, te zauzimanje stavova oko narednih aktivnosti

Nakon upoznavanja Komisije za izbor i imenovanja da je ranija Komisija za izbor i imenovanja obrazovana ranijom Odlukom o izboru stalnih radnih tijela 8. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, (koja je objavljena u «Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona», broj: 18/18), a koja je prestala da važi stupanjem na snagu nove Odluke o izboru stalnih radnih tijela 8. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, (koja je donesena na 4. sjednici Skupštine održanoj 18.02.2019. godine), na  njenoj 1. sjednici održanoj dana 17.01.2019. godine utvrdila tekst Javnog konkursa za imenovanje članova Nezavisnog odbora za izbor i reviziju, shodno odredbama članova 24-28. Zakona o unutrašnjim poslovima Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Ze-Do kantona“ broj: 13/18), s obzirom da aktuelnom sazivu Nezavisnog odbora mandat ističe 26.06.2019. godine, te da je nakon toga navedeni javni konkurs objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje“ dana 24.01.2019. godine i dnevnom listu „Dnevni avaz“ istog dana, kao dva dnevna lista koja se distribuiraju na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine, kao i u «Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona», broj:1/19 od 31.01.2019. godine), komisija je donijela slijedeći:

ZAKLJUČAK

  1. S obzirom da aktuelna Komisija za izbor i imenovanja nije učestvovala u ranije započetom postupku pokrenutom u cilju imenovanja novog Nezavisnog odbora za izbor i reviziju, imajući u vidu da aktuelnom sazivu Nezavisnog odbora mandat ističe dana 26.06.2019. godine odnosno što ista nije utvrdila tekst ranije objavljenog javnog konkursa već je to učinila komisija čiji je mandat prestao donošenjem nove Odluke o izboru stalnih radnih tijela 8. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona na 4. sjednici Skupštine Zeničko-dobojskog kantona održanoj dana 18.02.2019. godine, Komisija je odlučila da se ranije objavljeni javni konkurs poništi i da se ponovo objavi javni konkurs za članove Nezavisnog odbora za izbor i reviziju u tekstu koji će komisija utvrditi.
  2. Komisija za izbor i imenovanja ovlašćuje Stručnu službu Skupštine da otvori one zaprimljene koverte sa prijavama kandidata na objavljeni Javni konkurs za imenovanje članova Nezavisnog odbora za izbor i reviziju na kojima podnosoci istih nisu naveli svoje ime i prezime i adresu stanovanja, radi utvrđivanja imena i prezimena i adrese kandidata, u cilju vraćanja cjelokupne dostavljene dokumentacije svim kandidatima, kako bi istu mogli iskoristiti prilikom eventualne prijave na novi Javni konkurs, koji će uskoro biti objavljen.

Nakon toga, Komisija za izbor i imenovanja je upoznata sa važećim propisima kojima je propisana procedura izbora Nezavisnog odbora za izbor i reviziju, kao i uslovi koje moraju ispunjavati članovi  Nezavisnog odbora za izbor i reviziju, te njihova nadležnost, nakon čega je utvrdila novi tekst Javnog konkursa za imenovanje članova Nezavisnog odbora za izbor i reviziju, shodno odredbama članova 24-28. Zakona o unutrašnjim poslovima Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj: 13/18), te shodno članu 24. stav (3) istog Zakona odlučila da se isti objavi u u dnevnom listu „Oslobođenje“ i dnevnom listu „Dnevni avaz“, kao dva dnevna lista koja se distribuiraju na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine, kao i u «Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona», kao i da se isti postavi na web stranici Zeničko-dobojskog kantona, www.zdk.ba

 

 

Stručna služba Skupštine ZDK