Pregled materijala sa 32. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane 01.09.2011. godine

27 Sep 2011
13319 puta
 1. Odluka o ostvarivanju prava iz osnova socijalne zaštite, zdravstvene i boračko-invalidske zaštite, te obrazovanje djece i omladine, povratnika iz Zeničko-dobojskog kantona na područje entiteta Republika Srpska
 2. Zaključak o prihvatanju Analize stanja u oblasti zapošljavanja na području Zeničko-dobojskog kantona i mogućnošću unapređivanja stanja
 3. Zaključak kojim se zadužuje Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice da pokrene sve aktivnosti na izradi strategije zapošljavanja na području Zeničko-dobojskog kantona i  da do kraja godine organizuje okrugli sto na temu zapošljavanja na području Zeničko-dobojskog kantona
 4. Zaključak kojim se zadužuje Ministarstvo za poljuprivredu, šumarstvo i vodoprivredu da pokrene sve aktivnosti na izradi strategije razvoja poljoprivrede na području Zeničko-dobojskog kantona
 5. Zaključak o utvrđivanju Smjernica i ciljeva fiskalne politike Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu
 6. Zaključak o primanju na znanje Izvještaja o kontroli kvaliteta zdravstvene zaštite u Kantonalnoj bolnici u Zenica
 7. Zaključak o prihvatanju Informacije o razvoju školske infrastrukture na području Zeničko-dobojskog kantona sa osvrtom na energetsku efikasnost
 8. Zaključak kojim se zadužuje Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, Ministarstvo finansija i Ministarstvo za prostorno uređenje, saobračaj i komunikacije i zaštitu okoline, da svako u okviru svojih nadležnosti predlože Vladi Zeničko-dobojskog kantona konkretne mjere za poboljšanje za poboljšanje energetske efikasnosti u školama, visinu potrebnih finansijskih sredstava za te namjene i načine njihovog obezbjeđenja u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu
 9. Zaključak o odobravanju sredstava Društvu sportske rekreacije i kulture djece i mladih „Merdžan“ za pokrivanje dijela troškova organizacije kulturnog programa
 10. Odluka o davanju saglasnosti na postojanje javnog interesa i uslovima za provođenje postupka dodjele koncesije za istraživanje i eksploataciju metaličnog mineralnog resursa-ceruzita na ležištima Očekalj i Prgoševo, u općini Olovo
 11. Odluka o odobravanju sredstava privrednom subjektu „H-M promet“ d.o.o. Maglaj na ime subvencioniranja administrativnih troškova za izgrađeni proizvodni objekat
 12. Odluka o odobravanju sredstava privrednom subjektu „KB-Plastika“ d.o.o. Maglaj na ime subvencioniranja administrativnih troškova za izgrađeni proizvodni objekat
 13. Odluka o odobravanju sredstava privrednom subjeku „Kran“ d.o.o. Olovo na ime subvencioniranja administrativnih troškova za izgrađeni proizvodni objekat
 14. Odluka o odobravanju sredstava samostalnom privredniku Žepčan Zemiru, vlasniku „Mlin natura“ Visoko na ime subvencioniranja administrativnih troškova za izgrađeni proizvodni objekat
 15. Odluka o odobravanju finansijskih sredstava – sufinansiranja učešća i promocije privrednih subjekata i inovatora Zeničko-dobojskog kantona na 18. Generalanom sajmu BiH ZEPS 2011 i Međunarodnom sajmu metala ZEPS Intermetal
 16. Zaključak o odobravanju sredstava Općini Breza u svrhu sufinansiranja izgradnje spomen-obilježja šehidima i palim borcima na području Općina Breza
 17. Zaključak o odobravanju sredstava Općini Zavidovići u svrhu sufinansiranja izgradnje spomen-obilježja „Spomen česma šehidima i poginulim borcima“ u mjesnoj zajednici Bajvati, na području Općine Zavidovići
 18. Zaključak o odobravanju sredstava Općini Zavidovići u svrhu sufinansiranja izgradnje spomen-obilježja šehidima u mjesnoj zajednici Vozuća, na području Općine Zavidovići
 19. Zaključak o odobravanju sredstava Općini Zenica u svrhu sufinansiranja izgradnje „Spomen česme“ u mjesnoj zajednici Pojske, na području Općine Zenica
 20. Zaključak o odobravanju sredstava Općini Tešanj u svrhu sufinansiranja izgradnje  Šehidskog spomen-obilježja na području MZ Bobare, Drinčići, Blaževci, općina Tešanj
 21. Zaključak o odobravanju sredstava Organizaciji porodica šehida i poginulih boraca Zeničko-dobojskog kantona u svrhu sufinansiranja projekta „Druženje šehidskih porodica 2011“
 22. Zaključak o odobravanju sredstava Kovačević Ajni iz Zenice, supruzi umrlog demobilisanog branioca Kovačević Adnana, u svrhu rješavanja stambenog pitanja
 23. Zaključak o odobravanju sredstava Đulović Sehveti iz Olova, supruzi umrlog demobilisanog branioca Đulović Safeta, u svrhu rješavanja stambenog pitanja porodice
 24. Zaključak o odobravanju sredstava Udruženju nezaposlenih demobilisanih boraca općine Zavidovići na ime pokroviteljstva nad održavanjem bajramskog turnira
 25. Zaključak kojim Vlada Zeničko-dobojskog kantona prihvata Amandman I na Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o građenju, Zakonodavno-pravne komisije Skupštine Zeničko-dobojskog kantona

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma