11. sjednica Skupštine Zeničko-dobojskog kantona održana 09.07.2019. godine

12 Jul 2019
2615 puta

USVOJENI DNEVNI RED

 1. Inicijativa Omera Škalje, poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za izmjenu Zakona o prostornom uređenju i građenju
 2. Program obilježavanja Dana Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu
  • Prijedlog Odluke o potvrđivanju Programa obilježavanja Dana Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu
 3. Izvještaj o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona za period 01.01. – 31.12.2018. godine
 4. Izvještaj o izvršenju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu
 5. Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu
 6. Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za 2018. godinu
 7. Izvještaj o radu Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu

AKTI DONESENI NA 11. SJEDNICI SKUPŠTINE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

Donesene odluke:

 • Odluka o potvrđivanju Programa obilježavanja Dana Zeničko-dobojskog kantona za godinu.

Doneseni zaključci:

 • Zaključak kojim Skupština Zeničko-dobojskog kantona odbija Inicijativu Omera Škalje, zastupnika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, za izmjenu Zakona o prostornom uređenju i građenju iz razloga što je ista u suprotnosti sa odredbom člana 100. Zakona o prostornom planiranju i korištenju zamljišta na nivou Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj: 2/06, 72/07, 32/08, 4/10, 13/10 i 45/10), a uvažavajući Mišljenje Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline koje je prihvatila Vlada Zeničko-dobojskog kantona svojim zaključkom broj: 02-02-9912/19 od 12.06.2019. godine, zadužuje kantonalno resorno ministarstvo Zeničko-dobojskog kantona, da u roku od 30 dana pripremi i u skupštinsku proceduru dostavi prijedlog posebnog propisa kojim bi se detaljno regulisala bespravna gradnja građevina i kojim bi se privremeno omogućilo priključenje objekata na komunalnu infrastrukturu do ishodovanja odobrenja za građenje.
 • Zaključak kojim Skupština Zeničko-dobojskog kantona prihvata Izvještaj o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona za period 01.01. – 31.12.2018. godine.
 • Zaključak kojim Skupština Zeničko-dobojskog prihvata Izvještaj o izvršenju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu.
 • Zaključak kojim Skupština Zeničko-dobojskog daje saglasnost na Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu.
 • Zaključak kojim Skupština Zeničko-dobojskog kantona urgira kod nadležnih općinskih i gradskih službi koje su zadužene za usklađivanje i ovjeru redova vožnje, da redovno usklađuju redove vožnje i donose nove redove vožnje kako bi svi prevoznici u Zeničko-dobojskom kantonu bili ravnopravni u postupku pružanja usluga i kojim Skupština Zeničko-dobojskog kantona predlaže Vladi Zeničko-dobojskog kantona da poduzme mjere kojima bi se Kantonalna uprava za inspekcijske poslove dodatno materijalno i kadrovski ojačala po prioritetima, posebno u dijelu veterinarske inspekcije jer se radi o potrebi nadzora koji se odnosi i na proizvodnju vezano za izvoz i na nadzor ostalih segmenata kontrole, a tiče se mesnica, veterinarskih stanica, kooperanata, obrta itd., što je važno sa aspekta i kontrole poslovanja i sa aspekta zaštite zdravlja našeg stanovništva.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma