12. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 04.07.2019. godine

12 Jul 2019
1499 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 11. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održana dana 28.06.2019. godine;
 2. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora JU Kantonalna bolnica Zenica, broj: 20/1-1-6167 od 25. 06.2019. godine, o dopunama Statuta Javne ustanove Kantonalna bolnica Zenica - Prečišćeni tekst, broj: 20/1-1-8331 od 31.07.2018. godine;
 3. Mišljenje Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu po Inicijativi Općinskog vijeća Zavidovići - Kluba vijećnika Stranke demokratske akcije, za donošenje Zakona o promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka;
 4. Informacija o koncesijama na području Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 5. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Općini Vareš, na ime sufinansiranja manifestacije „PEKIJADA – OĆEVIJA 2019.“ – Četvrtog internacionalnog natjecanja u pripremi jela ispod peke;
 6. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Mješovita srednja škola Kakanj, uplaćena od strane World Vision International;
 7. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – OŠ „Skender Kulenović“ Zenica, uplaćena od strane Federalnog ministarstva zdravstva Sarajevo;
 8. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – OŠ „Mak Dizdar“ Zenica, uplaćena od strane donatora „AL-EX“ d.o.o. Zenica;
 9. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – OŠ „Vareš“ Vareš, uplaćena od strane JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo;
 10. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – Gimnazija „Visoko“ Visoko, uplaćena od strane JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo;
 11. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Škola za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Zenica, uplaćena od strane JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo;
 12. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – OŠ „Miroslav Krleža“ Zenica, uplaćena od strane JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo;
 13. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Mješovita srednja industrijska škola Zenica, uplaćena od strane „RM-LH“ d.o.o. Zenica i „Prima-comerce“ d.o.o. Zenica;
 14. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Nogometnom savezu Zeničko-dobojskog kantona za sufinansiranje učešća na Nogometnom turniru pionirskih reprezentacija kantonalnih saveza, u okviru Nogometnog saveza Federacije Bosne i Hercegovine;
 15. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Savezu za sport i rekreaciju invalida Općine Breza za refundaciju dijela troškova organizacije V. Memorijalnog turnira u šahu za osobe sa invaliditetom „Mehmed Meša Kadrić“ u Brezi;
 16. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mahmić Nihadu iz Zenice za finansijsku pomoć u svrhu odlaska na međunarodna atletska takmičenja u Sarajevo i Zagreb;
 17. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Stonoteniskom klubu „Mladost“ iz Zenice za sufinansiranje odlaska takmičara Adina Šećibovića na Evropsko prvenstvo kadeta i juniora u Češku;
 18. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Muftijstvu zeničkom za sufinansiranje vjersko-kulturne manifestacije “Lastavica 2019”;
 19. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o usvajanju Plana javnih nabavki Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu;
 20. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za mjesec juni 2019. godine.

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma