Printaj ovu stranu

Obavještenje autoškolama Zeničko-dobojskog kantona

23 Mar 2020
683 puta

Imajući u vidu da je Vlada FBIH na svojoj sjednici održanoj dana 16.03.2020. godine proglasila stanje nesreće na teritoriji Federacije BiH uzrokovane koronavirusom, obavještavamo autoškole koje imaju registrovanu djelatnost na području Zeničko – dobojskog kantona da u toku mjeseca marta 2020. godine neće biti organizovani ispiti za vozače motornih vozila, a da će blagovremeno dobiti informacije za termine ispita u mjesecu aprilu.

S tim u vezi pozivamo autoškole da prilagode proces osposobljavanja kandidata za vozače motornih vozila sa preporukama kriznog štaba Zeničko – dobojskog kantona i Odlukom Vlade FBIH o proglašenju stanja nesreće uzrokovane koronavirusom, te preporučujemo autoškolama da provedu posebne mjere zaštite kojim će spriječiti nastupanje štetnih posljedica po zdravlje zaposlenika autoškola i kandidata za vozače motornih vozila.

Autoškole su obavezne da, u skladu s propisima, osiguraju redovno i pojačano provođenje higijenskih mjera u radnim prostorijama i vozilima autoškole, a koje između ostalog podrazumijevaju čišćenje i dezinfekciju prostora i vozila, kao i redovnu ventilaciju i provjetravanja.

Preporučujemo otkazivanje izvođenja teoretske nastave, a u slučaju da se autoškole odluče na održavanje iste, preporučujemo da teoretska nastava bude organizovana u manjim grupama (do 10 kandidata) u što većim prostorijama uz dovoljan razmak između kandidata (jedan-dva metra).