48. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 13.03.2020. godine

14 Maj 2020
5478 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 46. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održana dana 03.03.2020. godine;
 2. Verifikacija Zapisnika sa 47. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održana dana 09.03.2020. godine;
 3. Prijedlog Zakona o uvjetima koje treba ispunjavati kantonalna bolnica, sa Prijedlogom Zaključka;
 4. Informacija o stanju u vezi kontrole corona virusa na području Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka; (2 DODATNA ZAKLJUČKA 04-1 ; 04-2)
 5. Program utroška sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu na poziciji „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti-za zdravstvo“, sa Prijedlogom Zaključka;
 6. Informacija o stanju bezbjednosti na području Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 7. Prijedlog Odluke o odobravanju korištenja sredstava “Tekuće rezerve” Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu;
 8. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, između budžetskih korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport;
 9. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja sa područja Zeničko-dobojskog kantona za realizaciju Programa obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja;
 10. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti ministru za obrazovanje, nauku, kulturu i sport za potpisivanje Memoranduma o razumijevanju sa Caritasom Švicarske;
 11. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Evropskom udruženju studenata prava Zenica (ELSA), na ime sufinansiranja troškova kotizacije na takmičenju studenata u Beču i sufinansiranja troškova na pripremnim takmičenjima u Sofiji, Berlinu, Minhenu i Beogradu, za studente Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici;
 12. Program utroška sredstava za poticaje u poljoprivredi za 2020. godinu, u razdjelu 23, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, ekonomski kod 614400, NAD 402, pozicija „Subvencije za podsticaj razvoja u poljoprivrednoj proizvodnji“, sa Prijedlogom Zaključka;
 13. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Avdić Hasanu, demobiliziranom braniocu iz Zavidovića, u svrhu djelimičnog finansiranja troškova liječenja.
 14. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju Odluke o usvajanju Elaborata o pokretanju studijskog programa Poslovna ekonomija, trećeg ciklusa studija, na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zenici,
 15. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju Prijedloga Odluke o pokretanju studijskog programa Poslovna ekonomija, trećeg ciklusa studija, na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zenici,
 16. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju Prijedloga Odluke o usvajanju Elaborata o pokretanju studijskog programa Mehatronika, drugog ciklusa studija, na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici,
 17. Prijedlog Zaključka utvrđivanju Prijedloga Odluke o pokretanju studijskog programa Mehatronika, drugog ciklusa studija, na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici,
 18. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu.

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma