60. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona

05 Jun 2020
6400 puta

Na osnovu člana 20. stav 1. Poslovnika o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 5/11), sazivam 60. sjednicu Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Sjednica će se održati dana 09.06.2020. godine (utorak) u 1000 sati u sali 301, III sprat zgrade Kantona.

Za sjednicu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 59. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održana dana 03.06.2020. godine;
 2. Izvještaj o radu Kantonalnog tužilaštva Zenica za 2019. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 3. Izvještaj o radu Kantonalnog pravobranilaštva Zenica za 2019. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 4. Izvještaj o radu Kantonalnog suda u Zenici za 2019. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 5. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o porezu na promet nekretnina, sa Prijedlogom Zaključka;
 6. Prijedlog Zaključka o izvršenju Presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Hadžajlić i 2 druga protiv Bosne i Hercegovine, ap. br. 10770/18, u odnosu na slučaj Nikolić protiv Bosne i Hercegovine, ap. br. 36786/18;
 7. Prijedlog Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o naknadama koje nemaju karakter plaće;
 8. Informacija o šumskim krađama na području Zeničko-dobojskog kantona u 2019. godini, sa prijedlogom mjera za prevazilaženje stanja i Prijedlogom Zaključka;
 9. Informacija i gospodarenju šumama na području Zeničko-dobojskog kantona u 2019. godini i planovi gospodarenja šumama za 2020. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 10. Prijedlog Odluke o pristupanju provođenja procedure dodjele koncesije za eksploataciju prirodne vode iz vodozahvata „Hladivode“ na području općine Kakanj;
 11. Program utroška sredstava Fonda za zaštitu okoline za 2020. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 12. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o odobravanju i dodjeli sredstava privrednim subjektima za subvencioniranje 50% najniže neto plate za mart 2020. godine, broj: 02-11-8230/20 od 28.05.2020. godine;
 13. Prijedlog Odluke o odobravanju i dodjeli sredstava privrednim subjektima za subvencioniranje 50% najniže neto plate 199 uposlenika za mart 2020. godine;
 14. Prijedlog Zaključka o imenovanju punomoćnika državnog kapitala za 24. redovnu Skupštinu privrednog društva „rmk promet“ d.d. Zenica;
 15. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika Školskog odbora JU OŠ „Edhem Mulabdić“ Zenica;
 16. Prijedlog Rješenja o imenovanju Regulatornog tijela za vođenje i održavanje Registra administrativnih postupaka Zeničko-dobojskog kantona;
 17. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Plana javnih nabavki Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu;
 18. Prijedlog Zaključka o zaključenju Sporazuma o prijemu, skladištenju i raspodjeli prehrambenih artikala za potrebe boračke populacije između Službe za zajedničke poslove i Kantonalne direkcije robnih rezervi.

 

PREMIJER
Mirza Ganić

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma