Printaj ovu stranu

55. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 13.05.2020. godine

26 Jun 2020
5708 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 54. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održana dana 08.05.2020. godine;
 2. Prijedlog Uredbe o izmjeni Uredbe o organizovanju službi zaštite i spašavanja u Zeničko-dobojskom kantonu;
 3. Izvještaj o radu Javne ustanove „Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, sa Prijedlogom Zaključka; (DODATNI ZAKLJUČAK 03-1)
 4. Informacija o stipendiranju redovnog studija branilaca i članova njihovih porodica za studijsku 2019./2020. godinu, Ministarstva za boračka pitanja, sa Prijedlogom Zaključka;
 5. Informacija o upravnom rješavanju u 2019. godini u Zeničko-dobojskom kantonu, sa Prijedlogom Zaključka;
 6. Periodični konsolidovani finansijski izvještaj za Zeničko-dobojski kanton za period od 01.01.2019. godine do 31.12.2019. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 7. Prijedlog Odluke o odobravanju i dodjeli sredstava privrednim subjektima za subvencioniranje 50% najniže neto plate za mart 2020. godine;
 8. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - JU Srednja tehnička škola Tešanj, sredstva uplaćena od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma;
 9. Prijedlog Zaključka o oglašavanju upražnjenih pozicija predsjednika i članova Nadzornog odbora JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona;
 10. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju liste kandidata za članove komisije radi sprovođenja oglasa za izbor na upražnjene pozicije u reguliranim tijelima Zeničko-dobojskog kantona;
 11. Prijedlog Odluke o prenosu sredstava deponovanih na posebnom ESCROW računu Zeničko-dobojskog kantona na poseban fond Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine i izdvajanju dijela sredstava za sanaciju i osiguranje osnovnog kapitala u fondu Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje;
 12. Prijedlog Odluke o preraspodjeli rashoda planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu na razdjelu 21, organizacija 01, potrošačka jedinica 0001 - Ministarstvo zdravstva;
 13. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za mjesec MART 2020. godine;
 14. Prijedlog Zaključka o zaduženju JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica da provede obaveznu protivepidemijsku dezinfekciju na području Zeničko-dobojskog kantona u periodu maj - august 2020.godine;
 15. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava, na ime nabavke opreme za potrebe Ureda premijera i Skupštine Zeničko-dobojskog kantona.