Printaj ovu stranu

57. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 21.05.2020. godine

26 Jun 2020
5808 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Prijedog Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti Kantonalnog pravobranitelja Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 2. Program mjera za poboljšanje rada i poslovanja JU Univerzitet u Zenici, sa Prijedlogom Zaključka;
 3. Mišljenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice o Nacrtu Zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca koji je kantonalnim skupštinama dostavljen na mišljenje od Doma naroda Parlamenta Federacije BiH, sa Prijedlogom Zaključka;
 4. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Selimović Vernesi iz Zenice, kao pomoć socijalno-intervenirajućeg karaktera u rješavanju stambene problematike porodice imenovane koja se nalazi u stanju socijalne potrebe;
 5. Izvještaj o izvršenju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za period januar-mart 2020. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 6. Periodični konsolidovani finansijski izvještaj za Zeničko-dobojski kanton za period od 01.01.2020. godine do 31.03.2020. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 7. Program utroška sredstava od koncesija za 2020. godinu, sa razdjela 23 - Ministarstvo za poljoprivredu šumarstvo i vodoprivredu, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, pozicija Realizacija projekata Vlade koji se finansiraju iz prihoda od koncesija, sa Prijedlogom Zaključka;
 8. Prijedlog Zaključka o izmjenama Programa utroška sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za poticaje u poljoprivredi za 2020. godinu;
 9. Program utroška sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za podsticanje proljetne sjetve za 2020. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 10. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Sporazum o realizaciji programa poticanja proljetne sjetve;
 11. Program utroška sredstava kapitalnih ulaganja za 2020. godinu, Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona, sa pozicije „Nabavka zemljišta“, sa Prijedlogom Zaključka;
 12. Program utroška sredstava kapitalnih ulaganja za 2020. godinu Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona, sa pozicije „Nabavka opreme“, sa Prijedlogom Zaključka;
 13. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava sa pozicije Nabavka zemljišta;
 14. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava za nabavku opreme;
 15. Prijedlog Odluke o odobravanju i dodjeli sredstava privrednim subjektima za subvencioniranje 50% najniže neto plate za mart 2020. godine;
 16. Prijedlog Zaključka o oglašavanju upražnjenih pozicija članova Nadzornog odbora privrednog društva „Natron“ d.d. Maglaj;
 17. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Plan zaštite, održavanja, rekonstrukcije i izgradnje regionalnih cesta za 2020. godinu Kantonalne direkcije za ceste u sastavu Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline.