Printaj ovu stranu

60. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 09.06.2020. godine

26 Jun 2020
6295 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 59. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održana dana 03.06.2020. godine;
 2. Izvještaj o radu Kantonalnog tužilaštva Zenica za 2019. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 3. Izvještaj o radu Kantonalnog pravobranilaštva Zenica za 2019. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 4. Izvještaj o radu Kantonalnog suda u Zenici za 2019. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 5. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o porezu na promet nekretnina, sa Prijedlogom Zaključka;
 6. Prijedlog Zaključka o izvršenju Presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Hadžajlić i 2 druga protiv Bosne i Hercegovine, ap. br. 10770/18, u odnosu na slučaj Nikolić protiv Bosne i Hercegovine, ap. br. 36786/18;
 7. Prijedlog Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o naknadama koje nemaju karakter plaće;
 8. Informacija o šumskim krađama na području Zeničko-dobojskog kantona u 2019. godini, sa prijedlogom mjera za prevazilaženje stanja i Prijedlogom Zaključka;
 9. Informacija o gospodarenju šumama na području Zeničko-dobojskog kantona u 2019. godini i planovi gospodarenja šumama za 2020. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 10. Prijedlog Odluke o pristupanju provođenja procedure dodjele koncesije za eksploataciju prirodne vode iz vodozahvata „Hladivode“ na području općine Kakanj;
 11. Program utroška sredstava Fonda za zaštitu okoline za 2020. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 12. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o odobravanju i dodjeli sredstava privrednim subjektima za subvencioniranje 50% najniže neto plate za mart 2020. godine, broj: 02-11-8230/20 od 28.05.2020. godine;
 13. Prijedlog Odluke o odobravanju i dodjeli sredstava privrednim subjektima za subvencioniranje 50% najniže neto plate 199 uposlenika za mart 2020. godine;
 14. Prijedlog Zaključka o imenovanju punomoćnika državnog kapitala za 24. redovnu Skupštinu privrednog društva „rmk promet“ d.d. Zenica;
 15. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika Školskog odbora JU OŠ „Edhem Mulabdić“ Zenica;
 16. Prijedlog Rješenja o imenovanju Regulatornog tijela za vođenje i održavanje Registra administrativnih postupaka Zeničko-dobojskog kantona;
 17. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Plana javnih nabavki Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu;
 18. Prijedlog Zaključka o zaključenju Sporazuma o prijemu, skladištenju i raspodjeli prehrambenih artikala za potrebe boračke populacije između Službe za zajedničke poslove i Kantonalne direkcije robnih rezervi;
 19. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za mjesec april 2020. godine.