Printaj ovu stranu

64. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona

08 Jul 2020
5988 puta

Na osnovu člana 20. stav 1. Poslovnika o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 5/11), sazivam 64. sjednicu Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Sjednica će se održati dana 10.07.2020. godine (petak) u 0900 sati u sali 301, III sprat zgrade Kantona.

Za sjednicu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 63. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održana dana 03.07.2020. godine;
 2. Izvještaj o radu Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 3. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti ASA Banci d.d. Sarajevo za odobravanje kredita Proizvodno-trgovačkom društvu „TERMIKA“ d.o.o. Zenica;
 4. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluku Kriznog štaba Ministarstva zdravstva o prijedlogu raspodjele opreme, broj: 11-33-1335-87/20 od 19.06.2020. godine;
 5. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o odobravanju i dodjeli sredstava privrednim subjektima za subvencioniranje 50% najniže neto plate 200 uposlenika za mart 2020. godine;
 6. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o odobravanju i dodjeli sredstava privrednim subjektima za subvencioniranje 50% najniže neto plate 537 uposlenika za mart 2020. godine;
 7. Prijedlog Zaključka o izmjeni Zaključka o usvajanju i Programa utroška sredstava u razdjelu 22 - Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 00, ekonomski kod 614200, subanalitika MAD 203, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, pozicija “Tekući transferi pojedincima - Tekući transfer za smještaj studenata u studentske centre”;
 8. Prijedlog Zaključka o izmjeni Zaključka o usvajanju i Programa utroška sredstava u razdjelu 22 - Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614200, subanalitika MAD 204, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu pozicija „Tekući transferi pojedincima - Tekući transfer za naučnoistraživačku djelatnost“;
 9. Prijedlog Odluke o utvrđivanju visine stipendije i broja rata za isplatu redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija s prebivalištem na području Zeničko-dobojskog kantona u akademskoj 2019/2020. godini;
 10. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - JU OŠ „Begov Han“ Žepče;
 11. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu za budžetske korisnike iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - JU OŠ „Gazi Ferhad-beg“ Tešanj, JU OŠ „Novi Šeher“ Maglaj, JU OŠ „Džemal Bijedić“ Tešanj i Srednja muzička škola Zenica;
 12. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Upravnog odbora Javne ustanove Univerzitet u Zenici iz reda nastavnog osoblja;
 13. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava NIPD „Naša riječ“ d.o.o. Zenica, kao pomoć od značaja za realizaciju reportaže povodom obilježavanja 25. godišnjice genocida u Srebrenici;
 14. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Medžlisu Islamske zajednice Vareš za podršku u oragnizaciji manifestacije „Dani bosanske duhovnosti - Karići 2020“;
 15. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Muftijstvu zeničkom za sufinansiranje vjersko-kulturne manifestacije “Lastavica 2020”;
 16. Informacija o stanju voznog parka za 2019. godinu, broj: 14-23-11261/20 od 03.07.2020. godine, sa Prijedlogom Zaključka.

 

PREMIJER
Mirza Ganić