Printaj ovu stranu

66. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona

20 Jul 2020
5816 puta

Na osnovu člana 20. stav 1. Poslovnika o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 5/11), sazivam 66. sjednicu Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Sjednica će se održati dana 22.07.2020. godine (srijeda) u 0900 sati u sali 301, III sprat zgrade Kantona.

Za sjednicu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 65. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održana dana 17.07.2020. godine;
 2. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 24/19);
 3. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju Prijedloga Odluke o prihvatanju zaduženja Zeničko-dobojskog kantona u 2020. godini po Sporazumu o Dodatnom finansiranju između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj za realizaciju Projekta Svjetske banke „Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini“ za Federaciju BiH za period 2020.-2024. godina;
 4. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za postupanje sa stalnim sredstvima i sitnim inventarom predloženim za rashodovanje po izvršenom redovnom godišnjem popisu sa stanjem na dan 31.12.2019. godine;
 5. Prijedlog Odluke o trajnom rashodovanju stalnih sredstava predloženih za rashodovanje po izvršenom redovnom godišnjem popisu sa stanjem na dan 31.12.2019. godine;
 6. Mišljenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice o Prednacrtu Zakona o vijeću zaposlenika, Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, sa Prijedlogom Zaključka;
 7. Mišljenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice o Nacrtu Zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca, Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, sa Prijedlogom Zaključka;
 8. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava i učešća Zeničko-dobojskog kantona u realizaciji Programa sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja djece šehida i poginulih boraca u 2020. godini, JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona;
 9. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava sa „Transfera za sport“ u 2020. godini;
 10. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - JU Srednja tehnička škola Tešanj, sredstva uplaćena od strane UNICEF-a;
 11. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - JU OŠ „Mak Dizdar“ Zenica, sredstva uplaćena od strane Raiffeisen banke;
 12. Prijedlog Rješenja o imenovanju Drugostupanjskog disciplinskog povjerenstva za namještenike zaposlene u kantonalnim i općinskim organima državne uprave u Zeničko-dobojskom kantonu;
 13. Prijedlog Zaključka o odobravanju nabavke opreme za potrebe ministarstava i kantonalnih organa uprave Zeničko-dobojskog kantona.

 

PREMIJER
Mirza Ganić