Pregled materijala sa 42. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane 01.12.2011. godine

19 Dec 2011
25802 puta
 1. Zaključak o utvrđivanju Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica
 2. Odluka o raspodjeli sredstava za klubove poslanika političkih stranaka za IV. Kvartal 2011. godine
 3. Zaključak o davanju saglasnosti Ministarstvu finansija da izvrši prijenos novčanih sredstava sa ESCROW računa na transakcijski račun Zeničko-dobojskog kantona, za iznos isplaćenih obaveza po unutrašnjem dugu Zeničko-dobojskog kantona
 4. Odluka o odobravanju sredstava obrtniku koji se bavi preradom mesa „N&N“ Visoko, vlasništvo Mirsada Buze, na ime subvencioniranja investicija kod obrta iz područja prerađivačke djelatnosti
 5. Odluka o odobravanju sredstava samostalnom obrtu za proizvodnju i promet suhomesnatih proizvoda „A.M.E“ Visoko, vlasnika Omanović Mehemeda, na ime subvencioniranja administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnog objekta
 6. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o zdravstvenom stanju životinja na području Zeničko-dobojskog kantona i mjerama za njegovo unapređenje za 2010. godinu
 7. Odluka o izmjeni Odluke Vlade Zeničko-dobojskog kantona o dodjeli koncesije broj: 02-25-7669/06 od 29.03.2006. godine
 8. Zaključak o odobravanju sredstava Produkcijskoj kući „TIM System“ d.o.o. Sarajevo za snimanje televizijske emisije pod nazivom „Izazovi poljoprivrede“ na području Zeničko-dobojskog kantona, u okviru informativno-edukativnog serijala o poljoprivredi
 9. Zaključak o odobravanju sredstava za isplatu štete vlasnicima stada ovaca nastalih napadima vukova
 10. Zaključak o odobravanju isplata na ime poticaja uzgajivačima povrća u plastenicima i staklenicima
 11. Zaključak o odobravanju isplata uzgajivačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime premije za proizvodnju konzumnih jaja
 12. Zaključak o odobravanju sredstava Nadžak Elmi iz Zenice na ime pomoći za dio troškova za liječenje mldb. Djeteta
 13. Zaključak o odobravanju sredstava Marku Marinoviću iz Žepča, dobitniku ratnog priznanja „Red hrvatskog trolista“, na ime osiguranja uslova za stanovanje, u svrhu rješavanja stambenog pitanja
 14. Zaključak o odobravanju sredstava Mirzetu Memčiću iz Žepča, ratnom vojnom invalidu III. Grupe 90%, na ime osiguranja uslova za stanovanje, u svrhu rješavanja stambenog pitanja
 15. Zaključak o odobravanju sredstava Ivanu Maglica iz Žepča, ratnom vojnom invalidu V. Grupe 70%, na ime osiguranja uslova za stanovanje, u svrhu rješavanja stambenog pitanja
 16. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu za Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport
 17. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport-Osnovna škola „Hasan Kikić“ Zenica
 18. Zaključak o izmjeni Zaključka o davanju saglasnosti na visinu naknada spoljnim saradnicima (nastavnici/saradnici) u realizaciji naučno-nastavnog procesa prvog i drugog ciklusa studija na fakultetima Univerziteta u Zenici u akademskoj 2011/12. godini broj: 02.14.26646/11 od 13.10.2011. godini
 19. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za prostorno uređenje, saobraćaj i komunikacije i zaštitu okoline – Kantonalna direkcija za ceste;
 20. Zaključak o primanju na znanje Pregleda sredstava koje je Zeničko-dobojski kanton dobio po osnovu realizacije projekata iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdavanjem GSM licence za FbiH
 21. Zaključak o odobravanju sredstava na ime pomoći stanovništvu nastradalom od posljedica zemljotresa koji je pogodio regiju Van, Republika Turska
 22. Zaključak o davanju saglasnosti Ministru Ministarstva za prostorno uređenje, saobraćaj i komunikacije i zaštitu okoline da zaključi ugovore o održavanju regionalnih cesta u zimskom periodu od 15.11.2011. godine do 15.03.2012. godine u skladu sa odredbama Zakona o cestama Federacije BiH i Pravilnika o održavanju javnih cesta
 23. Zaključak o pokretanju inicijative za izradu Izmjena i dopuna Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu
 24. Zaključak o upozorenju rukovodiocima budžetskih korisnika koji se finansiraju iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona u vezi stvaranja obaveza
 25. Zaključak o zaustavljanju stvaranja obaveza do kraja fiskalne godine svim budžetskim korisnicima zbog neizvršavanja plana prihoda Budžeta u 2011. godini
 26. Odluka o oprihodovanju neutrošenih vlastitih prihoda budžetskih korisnika iz oblasti osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja sa 30.06.2011. godine
 27. Odluka o unosu nedostajućih sredstava za stvorene obaveze u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu sve dok se ne provede procedura Izmjena i dopuna Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu
 28. Odluka o preraspodjeli sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu za budžetske korisnike Ministarstvo za privredu i Služba za zajedničke poslove
 29. Odluka o preraspodjeli sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu za budžetske korisnike iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport
 30. Odluka o preraspodjeli sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu za budžetske korisnike Ministarstvo za pravosuđe i upravu, Općinski sud u Zenici, Općinski sud u Zavidovićima i Služba za zajedničke poslove
 31. Odluka o redovnom godišnjem popisu imovine, obaveza i potraživanja Zeničko-dobojskog kantona na dan 31.12.2011. godine
 32. Rješenje o imenovanju Centralne popisne komisije Zeničko-dobojskog kantona za redovni godišnji popis sa stanjem na dan 31.12.2011. godine
 33. Rješenje o imenovanju Centralne popisne komisije za popis stalnih sredstava u obliku stvari, prava i razgraničenja i zaliha materijala, robe i sitnog inventara,  Ministarstva unutrašnjih poslova sa stanjem  na dan 31.12.2011. godine
 34. Rješenje o imenovanju Centralne popisne  komisije za popis stalnih sredstava u obliku stvari, prava i razgraničenja i zaliha materijala, robe i sitnog inventara,  Ministarstva  za pravosuđe i upravu sa stanjem na dan 31.12.2011. godine
 35. Rješenje o imenovanju Centralne popisne komisije za popis stalnih  sredstava u obliku stvari, prava i razgraničenja i zaliha materijala, robe i sitnog inventara, Ministarstva  za obrazovanje, nauku  i  kulturu i sport sa stanjem  na dan 31.12.2011.godine
 36. Rješenje o imenovanju Centralne popisne  komisije za popis stalnih sredstava u obliku stvari, prava i razgraničenja i zaliha materijala, robe i sitnog inventara, kod kantonalnih ministarstava i uprava sa stanjem na dan 31.12.2011. godine
 37. Rješenje o imenovanju Komisije za popis novčanih sredstava, donatorskih sredstava, plemenitih metala i vrijednosnih papira, potraživanja i plasmana, kratkoročnih i dugoročnih obaveza, razgraničenja i kapitala Zeničko-dobojskog kantona sa stanjem na dan 31.12.2011. godine
 38. Rješenje o imenovanju Komisije za popis roba u skladištima Zeničko-dobojskog kantona  sa stanjem na dan 31.12.2011. godine
 39. Zaključak o odobravanjun sredstava Savezu ratnih vojnih invalida Zeničko-dobojskog kantona u svrhu sufinansiranja Programa obolježevanja godišnjice 3. Korpusa Armije R BiH

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma