Printaj ovu stranu

68. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona

05 Avg 2020
5632 puta

Na osnovu člana 20. stav 1. Poslovnika o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 5/11), sazivam 68. sjednicu Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Sjednica će se održati dana 07.08.2020. godine (petak) u 0900 sati u sali 301, III sprat zgrade Kantona.

Za sjednicu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 67. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održana dana 29.07.2020. godine;
 2. Prijedlog Odluke o imenovanju Kantonalnog pravobranitelja Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 3. Informacija o realizaciji Javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za odobrenje i dodjelu finansijskih sredstava za subvencioniranje 50% najniže neto plate za mart 2020. godinu, broj: 04-11-5463-23/20 od 24.07.2020.godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 4. Informacija o nepotpunim zahtjevima po osnovu Javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu sredstava privrednim subjektima za subvencioniranje 100% najniže neto plate za april 2020. godine predatih u periodu od 19.05.2020. godine do 26.05.2020. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 5. Prijedlog Odluke o odobravanju i dodjeli sredstava privrednim subjektima za subvencioniranje 100% najniže neto plate 214 uposlenika za april 2020. godine;
 6. Lokalni akcioni plan iz oblasti invalidnosti s ciljem unapređenje prava i položaja osoba s invaliditetom Zeničko-dobojskog kantona (2020.-2021.), sa Prijedlogom Zaključka;
 7. Prijedlog Rješenja o razrješenju članova Upravnog odbora JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko dobojskog kantona, imenovani na kraći period:
 8. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju članova Upravnog odbora Javne ustanove Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona;
 9. Periodični konsolidovani finansijski izvještaj za Zeničko-dobojski kanton za period od 01.01.2020. godine do 30.06.2020. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 10. Prijedlog Odluke o odbacivanju ponude i poništenju dijela postupka javne nabavke za LOT 6 za pružanje usluga dugoročnog kreditnog zaduženja Zeničko-dobojskog kantona u 2020. godini;
 11. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 8 otvorenog postupaka javne nabavke za pružanje usluga dugoročnog kreditnog zaduženja Zeničko-dobojskog kantona u 2020. godini;
 12. Prijedlog Zaključka o davanju ovlaštenja premijeru Zeničko-dobojskog kantona za potpis Ugovora o dodjeli potpore iz Proračuna Federacije BiH, broj: 09-11-6-2-5109-UK-4/20 od 30.07.2020. godine;
 13. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu za Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, sredstva uplaćena od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke;
 14. Prijedlog Odluke o uvećanju u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU OŠ „1. mart“ Jelah, općina Tešanj, sredstva uplaćena od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke;
 15. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluku Školskog odbora JU Osnovne škole „Rešad Kadić“ Tešanj za izgradnju košarkaškog terena prema propozicijama FIBE-Svjetske košarkaške organizacije;
 16. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU OŠ „Vozuća“ Vozuća, Zavidovići, za organizovanje i osiguranje dodatnog prevoza učenika u školskoj 2020/2021. godini;
 17. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Zavodu zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, za zdravstveno osiguranje pripadnika boračke populacije, za prvi kvartal 2020. godine;
 18. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Zavodu zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, za zdravstveno osiguranje pripadnika boračke populacije, za drugi kvartal 2020. godine;
 19. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje člana mirovnog vijeća ispred poslodavca u postupku mirnog rješavanja kolektivnog radnog spora o zaključivanju kolektivnog ugovora;
 20. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Župi sv. Josipa u Zenici, na ime finansijske pomoći radu župe;
 21. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Sportskom ribolovnom društvu „Bosna“, iz Maglaja, na ime finansijske pomoći u cilju obezbjeđenja adekvatnih priprema za nastavak takmičenja.

 

PREMIJER
Mirza Ganić