Printaj ovu stranu

63. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 03.07.2020. godine

06 Avg 2020
5282 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 62. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održana dana 26.06.2020. godine;
 2. Dokument okvirnog budžeta Zeničko-dobojskog kantona za period 2021.-2023. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 3. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, između Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i JU Osnovna škola „Miroslav Krleža“ Zenica;
 4. Prijedlog Uredbe o naknadama troškova za službena putovanja;
 5. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o odobravanju i dodjeli sredstava privrednim subjektima za subvencioniranje 50% najniže neto plate 506 uposlenika za mart 2020. godine;
 6. Prijedlog Odluke o odobravanju i dodjeli sredstava privrednim subjektima za subvencioniranje 50% najniže neto plate 855 uposlenika za mart 2020. godine;
 7. Prijedlog Rješenja o razrješenju direktora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Zeničko-dobojskog kantona;
 8. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju člana Upravnog odbora Javne ustanove Univerzitet u Zenici iz reda nastavnog osoblja;
 9. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora JU Srednja muzička škola Zenica iz reda roditelja;
 10. Prijedlog Zaključka o izmjenama i dopunama Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava u razdjelu 22 - Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614200, subanalitika MAD 205, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, pozicija „Tekući transfer za nabavku udžbenika“;
 11. Prijedlog Zaključka o izmjenama Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava u razdjelu 22, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001 - Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, ekonomski kod 614300, subanalitika MAX 002, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, pozicija „Transfer za sport“;
 12. Prijedlog Zaključka o izmjenama Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava u razdjelu 22, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001 - Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, ekonomski kod 614300, subanalitika MAX 003, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, pozicija „Tekući transfer za kulturne manifestacije i izdavačku djelatnost“;
 13. Prijedlog Zaključka o izmjenama Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava u razdjelu 22, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001 - Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, ekonomski kod 614300, subanalitika MAX 004, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, pozicija „Tekući transfer za zaštitu kulturno-historijskih spomenika“;
 14. Prijedlog Zaključka o izmjenama Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava u razdjelu 22, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001 - Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, ekonomski kod 614300, subanalitika MAX 005, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, pozicija „Tekući transfer za omladinske projektne aktivnosti“;
 15. Prijedlog Zaključka o izmjenama Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava u razdjelu 22, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001 - Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, ekonomski kod 614300, subanalitika MAX 006, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, pozicija „Tekući transfer za podršku vjerskim zajednicama“;
 16. Prijedlog Zaključka o izmjenama i dopunama Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava u razdjelu 22 - Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 615700, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, pozicija „Kapitalni transferi u inostranstvu“;
 17. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za realizaciju Programa za podsticanje proljetne sjetve za 2020. godinu na području Zeničko-dobojskog kantona;
 18. Prijedlog Rješenja o imenovanju Interresorne radne grupe za izradu Gender akcionog plana za osnaživanje ravnopravnosti spolova u Zeničko-dobojskom kantonu;
 19. Prijedlog Rješenja o imenovanju Radne grupe za provedbu Mape za implementaciju preporuka iz dokumenta: „Analiza postojećih propisa i praksi kod procjene i upućivanja djece s teškoćama u deset kantona Federacije Bosne i Hercegovine“ na području Zeničko-dobojskog kantona;
 20. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Džafić Nasihi iz Maglaja, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za nastavak liječenja maloljetnog sina;
 21. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Čehajić Mirsadi iz Zavidovića, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za nastavak liječenja maloljetnog sina;
 22. Informacija o nepotpunim zahtjevima po osnovu Javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu sredstava privrednim subjektima za subvencioniranje 50% najniže neto plate za mart 2020. godine, predatih u periodu od 27.04.2020. godine do 05.05.2020. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 23. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za mjesec maj 2020. godine;
 24. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju „Spektar“ Žepče, na ime finansijske podrške za realizaciju projekta „Sevdah se vraća u grad“.