Printaj ovu stranu

64. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 10.07.2020. godine

06 Avg 2020
5621 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 63. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održana dana 03.07.2020. godine;
 2. Izvještaj o radu Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 3. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti ASA Banci d.d. Sarajevo za odobravanje kredita Proizvodno-trgovačkom društvu „TERMIKA“ d.o.o. Zenica;
 4. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluku Kriznog štaba Ministarstva zdravstva o prijedlogu raspodjele opreme, broj: 11-33-1335-87/20 od 19.06.2020. godine;
 5. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o odobravanju i dodjeli sredstava privrednim subjektima za subvencioniranje 50% najniže neto plate 200 uposlenika za mart 2020. godine;
 6. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o odobravanju i dodjeli sredstava privrednim subjektima za subvencioniranje 50% najniže neto plate 537 uposlenika za mart 2020. godine;
 7. Prijedlog Zaključka o izmjeni Zaključka o usvajanju i Programa utroška sredstava u razdjelu 22 - Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 00, ekonomski kod 614200, subanalitika MAD 203, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, pozicija “Tekući transferi pojedincima - Tekući transfer za smještaj studenata u studentske centre”;
 8. Prijedlog Zaključka o izmjeni Zaključka o usvajanju i Programa utroška sredstava u razdjelu 22 - Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614200, subanalitika MAD 204, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu pozicija „Tekući transferi pojedincima - Tekući transfer za naučnoistraživačku djelatnost“;
 9. Prijedlog Odluke o utvrđivanju visine stipendije i broja rata za isplatu redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija s prebivalištem na području Zeničko-dobojskog kantona u akademskoj 2019/2020. godini;
 10. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - JU OŠ „Begov Han“ Žepče;
 11. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu za budžetske korisnike iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - JU OŠ „Gazi Ferhad-beg“ Tešanj, JU OŠ „Novi Šeher“ Maglaj, JU OŠ „Džemal Bijedić“ Tešanj i Srednja muzička škola Zenica;
 12. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Upravnog odbora Javne ustanove Univerzitet u Zenici iz reda nastavnog osoblja;
 13. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava NIPD „Naša riječ“ d.o.o. Zenica, kao pomoć od značaja za realizaciju reportaže povodom obilježavanja 25. godišnjice genocida u Srebrenici;
 14. Informacija o stanju voznog parka za 2019. godinu, broj: 14-23-11261/20 od 03.07.2020. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 15. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Listu objekata Zeničko-dobojskog kantona za implementaciju mjera energetske efikasnosti u periodu 2020-2024. godine, koji se realizuje u okviru projekta AF BEEP, projekat „Energetska efikasnost u BiH“ za Federaciju BiH, koji će se finansirati iz kredita Svjetske banke;
 16. Instrukcija o načinu i elementima izrade Prijedloga Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 17. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Udruženju „IN“ iz Novog Šehera, općina Maglaj na ime finansijske pomoći za sportske aktivnosti.