Printaj ovu stranu

65. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 17.07.2020. godine

06 Avg 2020
5688 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 64. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održana dana 10.07.2020. godine;
 2. Prijedlog Odluke o usvajanju Akcionog plana Vlade Zeničko-dobojskog kantona za prevenciju korupcije „COVID 19“;
 3. Prijedlog Odluke o poništenju dijela postupka Javne nabavke za LOT 1, LOT 3 i LOT 7 za pružanje usluga dugoročnog kreditnog zaduženja Zeničko-dobojskog kantona u 2020. godini;
 4. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 2 otvorenog postupaka javne nabavke za pružanje usluga dugoročnog kreditnog zaduženja Zeničko-dobojskog kantona u 2020. godini;
 5. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 4 otvorenog postupaka javne nabavke za pružanje usluga dugoročnog kreditnog zaduženja Zeničko-dobojskog kantona u 2020. godini;
 6. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 5 otvorenog postupaka javne nabavke za pružanje usluga dugoročnog kreditnog zaduženja Zeničko-dobojskog kantona u 2020. godini;
 7. Prijedlog Zaključka o izmjenama i dopuni Programa rada Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu;
 8. Prijedlog Odluke o odobravanju i dodjeli sredstava privrednim subjektima za subvencioniranje 50% najniže neto plate 850 uposlenika za mart 2020. godine;
 9. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje direktora privrednog društva „rmk promet“ d.d. Zenica;
 10. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršioca dužnosti direktora privrednog društva „rmk promet“ d.d. Zenica;
 11. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona;
 12. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Upravnog odbora Javne ustanove Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko-dobojskog kantona;
 13. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava sa transfera za kulturne manifestacije i izdavačku djelatnost u 2020. godini;
 14. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava sa transfera za omladinske projektne aktivnosti u 2020. godini;
 15. Prijedlog Odluke o dobravanju sredstava sa transfera za podršku vjerskim zajednicama u 2020. godini;
 16. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava sa transfera za zaštitu kulturno-historijskih spomenika u 2020. godini;
 17. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU OŠ „Novi Šeher“ Novi Šeher, Maglaj, za organizovanje i osiguranje privremenog dodatnog prevoza učenika u školskoj 2020/2021. godini;
 18. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU OŠ „Aleksa Šantić“ Perin Han, Zenica, za organizovanje i osiguranje dodatnog prevoza učenika u školskoj 2020/2021. godini;
 19. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU OŠ „Skender Kulenović“ Zenica, za organizovanje i osiguranje dodatnog prevoza učenika u školskoj 2020/2021. godini;
 20. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU OŠ „Ahmed Muradbegović“ Zenica, za organizovanje i osiguranje dodatnog prevoza učenika u školskoj 2020/2021. godini;
 21. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“ Kakanj, za organizovanje i osiguranje privremenog dodatnog prevoza učenika u školskoj 2020/2021. godini;
 22. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU Prva osnovna škola Zavidovići, za organizovanje i osiguranje dodatnog prevoza učenika u školskoj 2020/2021. godini;
 23. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za nominiranje kandidata na upražnjenu poziciju člana Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje sa područja Zeničko-dobojskog kantona;
 24. Program utroška finansijskih sredstava sa razdjela 11 - Ured premijera, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 001, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, pozicija „Tekući transferi i drugi tekući rashodi“, sa Prijedlogom Zaključka;
 25. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Medžlisu Islamske zajednice Vareš za podršku u oragnizaciji manifestacije „Dani bosanske duhovnosti - Karići 2020“;
 26. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Muftijstvu zeničkom za sufinansiranje vjersko-kulturne manifestacije “Lastavica 2020”.