Printaj ovu stranu

70. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona

19 Avg 2020
5632 puta

Na osnovu člana 20. stav 1. Poslovnika o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 5/11), sazivam 70. sjednicu Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Sjednica će se održati dana 21.08.2020. godine (petak) u 0900 sati u sali 301, III sprat zgrade Kantona.

Za sjednicu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 69. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 14.08.2020. godine;
 2. Informacija o nepotpunim zahtjevima po osnovu Javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu sredstava privrednim subjektima za subvencioniranje 100% najniže neto plate za april 2020. godine predatih u periodu od 19.05.2020. godine do 26.05.2020. godine (drugi dio), sa Prijedlogom Zaključka;
 3. Prijedlog Odluke o odobravanju i dodjeli sredstava privrednim subjektima za subvencioniranje 50% najniže neto plate tri uposlenika za mart 2020. godine;
 4. Prijedlog Odluke o odobravanju i dodjeli sredstava privrednim subjektima za subvencioniranje 100% najniže neto plate 298 uposlenika za april 2020. godine;
 5. Izvještaj o utrošku sredstava za period januar - juni po Programu utroška sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, na poziciji „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti - za zdravstvo“, sa Prijedlogom Zaključka;
 6. Prijedlog Odluke o privremenom izuzimanju poslovnog prostora i opreme JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko-dobojskog za potrebe JU Kantonalna bolnica Zenica;
 7. Prijedlog Odluke o oprihodovanju vlastitih prihoda budžetskih korisnika iz oblasti osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja neutrošenih do 30.06.2020. godine;
 8. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, između budžetskih korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, broj: 07-03-01/11-1279-2-1/20;
 9. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, između budžetskih korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport;
 10. Prijedlog Odluke o dodjeli koncesije „Sams Group“ d.o.o. Kakanj za eksploataciju prirodne vode iz vodozahvata „Hladivode“, općina Kakanj;
 11. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Osnovna škola „Edhem Mulabdić“ Zenica;
 12. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o odobravanju sredstava za javne-humanitarne kuhinje Zeničko-dobojskog kantona;
 13. Prijedlog Zaključka o nominiranju kandidata za člana Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje sa područja Zeničko-dobojskog kantona;
 14. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Čančar Merhadu iz Zenice, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za nastavak liječenja;
 15. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Eminović Hasanu iz Tešnja, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za saniranje štete na stambenom objektu;
 16. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Streljačkom savezu Zeničko-dobojskog kantona, na ime sufinansiranja organizacije turnira povodom dana Zeničko-dobojskog kantona;
 17. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Medžlisu Islamske zajednice Visoko, na ime sufinansiranja opremanja prostorija za omladinu;
 18. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Nogometnom klubu Vareš iz Vareša, na ime finansijske pomoći za realizaciju projekta „Odvodnje na Nogometnom stadionu NK Vareš u Vareš Majdanu“;
 19. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu za Kantonalnu upravu civilne zaštite.

 

PREMIJER
Mirza Ganić