Printaj ovu stranu

73. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona

07 Sep 2020
5296 puta

Na osnovu člana 20. stav 1. Poslovnika o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 5/11), sazivam 73. sjednicu Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Sjednica će se održati dana 09.09.2020. godine (srijeda) u 0900 sati u sali 301, III sprat zgrade Kantona.

Za sjednicu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 72. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 01.09.2020. godine;
 2. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluku Kriznog štaba Ministarstva zdravstva o Prijedlogu raspodjele opreme, broj: 11-33-1335-122/20 od 02.09.2020. godine;
 3. Mišljenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice sa mišljenjem Saveza samostalnih sindikata BiH - Kantonalni odbor Zeničko-dobojskog kantona o Prednacrtu Zakona o vijeću zaposlenika Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, sa Prijedlogom Zaključka;
 4. Mišljenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice sa mišljenjem Saveza samostalnih sindikata BiH - Kantonalni odbor Zeničko-dobojskog kantona o Nacrtu Zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, sa Prijedlogom Zaključka;
 5. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na preusmjeravanje sredstava odobrenih za sufinansiranje projekta „Izgradnja mosta preko rijeke Krivaje u naseljenom mjestu Stog“, općina Zavidovići, za saniranje oštećene i uništene putne infrastrukture u povratničkim naseljima na području općine Zavidovići;
 6. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Općini Usora, na ime sufinansiranja priključaka stambenih objekata na vodovodnu mrežu za povratnike Vesnu Gusković i Marinka Gruju, općina Usora, sa ciljem potpore održivom povratku na područje općine Usora;
 7. Informacija o stanju životne sredine na području Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka;
 8. Prijedlog Odluke o redovnom godišnjem popisu imovine, obaveza i potraživanjaZeničko-dobojskog kantona na dan 31.12.2020. godine;
 9. Prijedlog Rješenja o imenovanju Centralne popisne komisije Zeničko-dobojskog kantona za redovni godišnji popis imovine, obaveza i potraživanja, sa stanjem na dan 31.12.2020. godine;
 10. Prijedlog Rješenja o imenovanju Centralne popisne komisije za popis imovine, obaveza i potraživanja Ministarstva unutrašnjih poslova, sa stanjem na dan 31.12.2020. godine;
 11. Prijedlog Rješenja o imenovanju Centralne popisne komisije za popis imovine, obaveza i potraživanja Ministarstva za pravosuđe i upravu, sa stanjem na dan 31.12.2020. godine;
 12. Prijedlog Rješenja o imenovanju Centralne popisne komisije za popis imovine, obaveza i potraživanja Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, sa stanjem na dan 31.12.2020. godine;
 13. Prijedlog Rješenja o imenovanju Centralne popisne komisije za popis imovine, obaveza i potraživanja kantonalnih organa uprave, upravnih organizacija i službi, sa stanjem na dan 31.12.2020. godine;
 14. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za popis novčanih sredstava, donatorskih sredstava, plemenitih metala i vrijednosnih papira, potraživanja i plasmana, kratkoročnih i dugoročnih obaveza, razgraničenja i kapitala Zeničko-dobojskog kantona, sa stanjem na dan 31.12.2020. godine;
 15. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za popis roba u skladištima Zeničko-dobojskog kantona, sa stanjem na dan 31.12.2020. godine;
 16. Prijedlog Zaključka o izmjeni Zaključka o usvajanju i Programa utroška sredstava u razdjelu 22, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001 - Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, ekonomski kod 614200, subanalitika MAD 203, pozicija “Tekući transferi pojedincima – Tekući transfer za smještaj studenata u studentske centre”, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu;
 17. Prijedlog Odluke o odobravanju i dodjeli sredstava privrednim subjektima za subvencioniranje 100% najniže neto plate 292 uposlenika za april 2020. godine;
 18. Prijedlog Zaključka o imenovanju punomoćnika državnog kapitala za 3. vanrednu Skupštinu privrednog društva „rmk promet“ d.d. Zenica;
 19. Prijedlog Odluke o odobravanju isplate sredstava Opštoj poljoprivredno-proizvodno-prometno-uslužnoj zadruzi „Bios“ p.o. Visoko, na ime podrške za proizvodnju presadnica povrća na području Zeničko-dobojskog kantona;
 20. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Odbojkaškom klubu „Krivaja“, iz Zaviodvića, na ime finansijske pomoći za nabavku sportske opreme i kombi vozila.

 

PREMIJER
Mirza Ganić