Printaj ovu stranu

74. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona

16 Sep 2020
5180 puta

Na osnovu člana 20. stav 1. Poslovnika o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 5/11), sazivam 74. sjednicu Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Sjednica će se održati dana 18.09.2020. godine (petak) u 0830 sati u sali 301, III sprat zgrade Kantona.

Za sjednicu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 73. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 09.09.2020. godine;
 2. Izvještaj o poslovanju Javne ustanove Kantonalna bolnica Zenica za 2019. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 3. Izvještaj o poslovanju Javne ustanove Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 4. Izvještaj o poslovanju Javne zdravstvene ustanove Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 5. Izvještaj o poslovanju Javne ustanove Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica za razdoblje 01.01.-31.12.2019. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 6. Informacija o problemima nedostatka PCR testova i potrošnog materijala za PCR testiranje, sa Prijedlogom Zaključka;
 7. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o odobravanju sredstava za nabavku vakcina, broj: 02-11-10256/20 od 18.06.2020. godine;
 8. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Javnoj ustanovi Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko-dobojskog kantona;
 9. Mišljenje Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport doneseno po Zahtjevu Dr. Adnana Kadrića, iz Sarajeva, za Autentičnim tumačenjem člana 77. stav (3) Zakona o visokom obrazovanju Zeničko-dobojskog kantona;
 10. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti ministru za obrazovanje, nauku, kulturu i sport za potpisivanje Memoranduma o razumijevanju o provedbi Projekta „Kvalitetno obrazovanje kroz kurikularnu reformu“, sa Organizacijom za sigurnost i saradnju u Evropi - Misije „OSCE“-a u BiH;
 11. Prijedlog Zaključka o stavljanju van snage Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava u razdjelu 22 - Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614200, subanalitika MAD 207, pozicija „Tekući transfer za organizaciju takmičenja učenika osnovnih i srednjih škola“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu;
 12. Prijedlog Zaključka o izmjenama i dopunama Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava u razdjelu 22 -Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 615700, pozicija „Kapitalni transferi u inostranstvu“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu;
 13. Prijedlog Zaključka o izmjenama i dopunama Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava u razdjelu 22 – Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614200, subanalitika MAD 206, pozicija „Tekući transfer za predškolski odgoj i obrazovanje“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu;
 14. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU OŠ „Hamdija Kreševljaković“ Kakanj, sredstva uplaćena od strane Općine Kakanj;
 15. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU OŠ „Omer Mušić“ Kakanj, sredstva uplaćena od strane Općine Kakanj;
 16. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport– JU OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“ Kakanj, sredstva uplaćena od strane Općine Kakanj;
 17. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU OŠ „ april“ Kakanj, sredstva uplaćena od strane Općine Kakanj;
 18. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Ahmed Muradbegović“ Zenica iz reda nastavnika, stručnih saradnika i osoblja škole;
 19. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju Platforme za mir podnesenu od strane USAID-ovog Projekta PRO-Budućnost koji provodi američka humanitarna organizacija Catholic Relief Services (CRS);
 20. Informacija o procesu institucionalnog jačanja kapaciteta za prevenciju i borbu protiv korupcije u Zeničko-dobojskom kantonu, sa Prijedlogom Zaključka;
 21. Prijedlog Rješenja o imenovanju Tima Vlade Zeničko-dobojskog kantona za prevenciju i borbu protiv korupcije;
 22. Prijedlog Odluke o osnivanju Koordinacionog tima za borbu protiv trgovine ljudima Zeničko-dobojskog kantona;
 23. Izvještaj o utrošku namjenskih sredstava Fonda za zaštitu okoline za prvo polugodište 2020. godine, Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, sa Prijedlogom Zaključka;
 24. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na preusmjeravanje sredstava odobrenih za sufinansiranje projekta „Izgradnja mosta preko rijeke Krivaje u naseljenom mjestu Stog“, općina Zavidovići, za saniranje oštećene i uništene putne infrastrukture u povratničkim naseljima na području općine Zavidovići;
 25. Prijedlog Odluke o odobravanju i dodjeli sredstava privrednim subjektima za subvencioniranje 100% najniže neto plate 358 uposlenika za april 2020. godine;
 26. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava poljoprivrednim proizvođačima organske poljoprivredne proizvodnje sa područja Zeničkog-dobojskog kantona, na ime podrške za certifikaciju organske poljoprivredne proizvodnje na području Zeničko-dobojskog kantona;
 27. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava učenicima Medrese „Osman-ef. Redžović“ Visoko, kao pobjednicima svjetskog takmičenja u kreativnom izražavanju na arapskom jeziku „Bejan“, u organizaciji ICESCO-a sa sjedištem u Rabatu, Maroko;
 28. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti ASA Banci d.d. Sarajevo za odobravanje kredita Društva za promet i usluge „DUST COMPANY“ d.o.o. Zenica;
 29. Prijedlog Zaključka o zakupu kancelarija u poslovnoj zgradi „RMK promet“ za potrebe kantonalnih organa i službi Zeničko-dobojskog kantona.

 

PREMIJER
Mirza Ganić