Pregled materijala sa 44. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane 21.12.2011. godine

16 Jan 2012
26668 puta
 1. Zaključak kojim je dogovoreno da se pojedinačno sa svim ministarstvima do ponedjeljka 19.12.20111. godine utvrdi realan iznos sredstava koje je moguće i potrebno potrošiti do kraja XII. 2011.godine, kako bi se u utorak 20.12.2011. godine na sjednici Vlade Zeničko-dobojskog kantona mogla utvrditi konačna verzija Prijedloga Izmjena Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu.
 2. Rješenje o privremenom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Kantonalna bolnica Zenicam
 3. Rješenje o privremenom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Kantonalni zavod zdravstvenog osiguranja
 4. Rješenje o privremenom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Kantonalni zavod za borbu protiv bolesti ovisnosti
 5. Rješenje o privremenom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Kantonalni zavod  za javno zdravstvo
 6. Rješenje o privremenom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Kantonalni zavod  za medicinu rada
 7. Zaključak o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona broj: 03-49-1-3996-2/11 od 23.11.2011. godine, koji je donio Upravni odbor JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona
 8. Zaključak o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji rada broj: 03-49-1-3996-2-1/11 od 23.11.2011. godine, koji je donio Upravni odbor JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona
 9. Odluka o visini osnovice za obračun plaće zaposlenika u kantonalnim organima državne službe i drugim budžetskim korisnicima Zeničko-dobojskog kantona za mjesec novembar 2011. godine
 10. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o davanju saglasnosti na izmjene Finansijskog plana JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu
 11. Odluka o odobravanju sredstava privrednom društvu  „Metalskop“ d.o.o. Tešanj, na ime subvencioniranja uvođenja i certifikacije međunarodnih standarda za upravljanje kvalitetom EN ISO 9001:2008
 12. Odluka o odobravanju sredstava privrednom društvu  „KPM-BH“ d.o.o. Tešanj, na ime subvencioniranja uvođenja i certifikacije međunarodnih standarda za upravljanje kvalitetom EN ISO 9001:2008
 13. Odluka o odobravanju sredstava privrednom društvu  „Bio-šamp“ d.o.o. Tešanj, na ime subvencioniranja uvođenja i certifikacije međunarodnih standarda za upravljanje kvalitetom ISO 9001:2008
 14. Odluka o odobravanju sredstava privrednom društvu  „Eko-servis“ d.o.o. Tešanj, na ime subvencioniranja uvođenja i certifikacije međunarodnih standarda za upravljanje kvalitetom ISO 14001:2004
 15. Odluka o odobravanju sredstava privrednom društvu  „RM-LH“ d.o.o. Zenica, na ime subvencioniranja uvođenja i certifikacije međunarodnih standarda za upravljanje kvalitetom DIN EN ISO 3834-2 (EN 729-2)
 16. Odluka o odobravanju sredstava privrednom društvu „J.uA. Frischeis“ d.o.o. Visoko, na ime refundacije administrativnih troškova za izgrađeni proizvodni objekat
 17. Odluka o odobravanju sredstava privrednom subjetu „Stek“ d.o.o. Breza, na ime refundacije administrativnih troškova za izgrađeni proizvodni objekat
 18. Zaključak o odobravanju dodatnih sredstava za izgradnju pumpne stanice na vodovodu Lijevča-Davulije, MZ Gostović, općina Zavidovići
 19. Zaključak o odobravanju sredstava općini Žepče za izradu idejnog rješenja i glavnog projekta desnoobalnog kolektora sa priključkom na postojeći lijevoobalni kolektor obale rijeke Bosne
 20. Zaključak o odobravanju sredstava općini Kakanj na ime interventne pomoći za izgradnju vodovoda Krševac
 21. Zaključak o odobravanju isplata uzgajivačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime premije za registrirane farme muznih krava
 22. Zaključak o odobravanju isplata na ime nadoknade štete nastale zbog provođenja naređenih mjera ubijanja goveda seropozitivnih na uzročnika zaraznih bolesti Bruceloza i Enzootske leukoze i uništavanja pčelinjih društava oboljelih od zarazne bolesti Američka kuga
 23. Zaključak o odobravanju sredstava za isplatu štete Bečirović d.o.o. Donja Golubinja, općina Žepče, nastale naglim uginućem pilića
 24. Zaključak o odobravanju isplate preduzeću „Madi“ d.o.o. Tešanj na ime podrške prerađivačima za otkup brojlera
 25. Zaključak o odobravanju isplate uzgajivačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime premije za uzgoj brojlera
 26. Zaključak o odobravanju isplata otkupljivačima mlijeka na ime podrške za otkup mlijeka sa područja Zeničko-dobojskog kantona u periodu od četvrtog kvartala 2010. godine do kraja trećeg kvartala 2011. godine
 27. Zaključak o odobravanju isplata prerađivačima mlijeka na ime podrške za otkup mlijeka sa područja Zeničko-dobojskog kantona u periodu od četvrtog kvartala 2010. godine do kraja trećeg kvartala 2011. godine
 28. Zaključak o odobravanju isplata na ime podrške za nabavku poljoprivredne mehanizacije
 29. Zaključak o odobravanju sredstava na ime pomoći općinama Zeničko-dobojskog kantona radi provođenja aktivnosti na uspostavi azila za napuštene životinje (rješavanja problema zbrinjavanja pasa lutalica)
 30. Zaključak o odobravanju zaključivanja Ugovora o uslugama tehničke podrške trezorskom sistemu poslovanja Zeničko-dobojskog kantona, između Zeničko-dobojskog kantona-Ministarstvo finansija i „Oracle BH“ d.o.o. Sarajevo
 31. Zaključak o odobravanju sredstava Općini Zavidovići na ime učešća Zeničko-dobojskog kantona u sanaciji vodovoda Otežnja i rekonstrukcije mosta na rijeci Gostović, sa ciljem podrške održivog razvoja
 32. Zaključak o odobravanju sredstava JU Centar za socijalni rad Vareš na ime pomoći općini Vareš za izvršavanje obaveza prema korisnicima stalne socijalne pomoći
 33. Zaključak o odobravanju sredstava Ilić Savi, povratniku u Dolac, općina Zavidovići, na ime pomoći u nastavku proizvodnje ljekovitog bilja, sa ciljem podrške održivog razvoja
 34. Zaključak o odobravanju sredstava Udruženju građana „Romano centro“ Zenica na ime dijela troškova za realizaciju Projekta „Afirmacija uključivanja romske djece u redovno obrazovanje“
 35. Zaključak o odobravanju sredstava Stanimirović Milivoju, povratniku u naselje Radačići, općina Olovo, na ime pomoći pri sanaciji štete nastale usljed olujnog nevremena na plantažnim voćnjacima, sa ciljem podrške održivog povratka
 36. Zaključak o odobravanju sredstava JU Centar za socijalni rad Zavidovići na ime pomoći za poboljšanje uslova rada i kvaliteta usluga za korisnike prava iz socijalne zaštite
 37. Zaključak o odobravanju sredstava JU Centar za socijalni rad Vareš na ime pomoći za poboljšanje uslova rada i kvaliteta usluga za korisnike prava iz socijalne zaštite
 38. Zaključak o odobravanju sredstava općini Maglaj na ime troškova sanacije rezervoara za vodu i priključenja na obnovljeni stambeni objekat Trivić Bože, povratnika u Brezove Dane, općina Maglaj, sa ciljem stvaranja minimalnih uslova za stanovanje
 39. Zaključak o odobravanju sredstava Odobašić Omeru iz Kaknja, ratnom vojnom invalidu 90% III grupe, u svrhu rješavanja stambenog pitanja
 40. Zaključak o odobravanju sredstava Šabanović Mirsadu iz Zenice, ratnom vojnom invalidu 40% VIII grupe, u svrhu kupovine stambenog objekta i rješavanja stambenog pitanja
 41. Zaključak o odobravanju sredstava Sačić Fuadu, Faljić Hakiji i Momković Asifu, svi iz Zavidovića, ratnim vojnim invalidima 100% I grupe, na ime rješavanja stambenog pitanja sanacijom i adaptacijom stambene jedinice-zgrade
 42. Povlači se sa rasprave tačka dnevnog reda: - Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava općini Doboj-Jug na ime sufinansiranja projekta otkupa nekretnina za potrebe izgradnje spomen obilježja „Groblje tenkova“ i rješavanja ostalih sadržaja na lokaciji u Matuzićima, općina Doboj-Jug
 43. Zaključak o odobravanju sredstava Hatidži Mujkić iz Visokog, supruzi poginulog branioca Mujkić Kemala iz Višegrada, na ime izgradnje stambenog objekta, u svrhu rješavanja stambenog pitanja
 44. Zaključak o davanju saglasnosti za uklanjanje objekta stare školske kuće „Pašin konak“ u MZ Pašin konak, Hajderovići, Zavidovići, ukupne površine 70m2 koja se vodi u katastarskom operatu 82/2010 KO Hajderovići, posjednika JU Osnovna škola „Hajderovići“
 45. Zaključak o primanju na znanje Prijedlog pravaca daljeg toka privatizacije i rješavanja postojećih problema  u vezi sa tim, koji će biti prezentiran na sjednici Skupštine Zeničko-dobojskog kantona uz Izvještaj o radu i poslovanju, toku i rezultatima procesa privatizacije za 2010. godinu
 46. Zaključak o usvajanju Informacije o obilježavanju Dana državnosti Bosne i Hercegovine 25.11.2011. godine
 47. Zaključak o prihvatanju informacije Radne grupe za utvrđivanje potrebnih radnji radi pokretanja postupka raskida postojećeg ugovora o regulisanju međusobnih odnosa vezanih za zajedničko korištenje poslovne zgrade „rmk promet“ d.o.o. Zenica
 48. Zaključak o utvrđivanju visine premije za kolektivno osiguranje uposlenika organa uprave i službi za upravu Zeničko-dobojskog kantona, Kantonalnog tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona, Kantonalnog suda u Zenici, općinskih sudova sa područja Zeničko-dobojskog kantona Kantonalnog pravobranilaštva i Ministarstva unutrašnjih poslova, od rizika trajnog invaliditeta i smrti

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma