Printaj ovu stranu

79. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona

12 Okt 2020
5278 puta

Na osnovu člana 20. stav 1. Poslovnika o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 5/11), sazivam 79. sjednicu Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Sjednica će se održati dana 14.10.2020. godine (srijeda) u 0900 sati u sali 301, III sprat zgrade Kantona.

Za sjednicu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED:

  1. Finansijski plan Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
  2. Prijedlog Odluke o preraspodjeli rashoda planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu između budžetskih korisnika Ministarstvo zdravstva i Kantonalna uprava civilne zaštite;
  3. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava po Javnom pozivu za realizaciju programa, projekata i srodnih aktivnosti iz oblasti zaštite okoliša za 2020. godinu;
  4. Prijedlog Zaključka o usvajanju izmjena Programa utroška finansijskih sredstava sa razdjela 11 – Ured premijera, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 001, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, pozicija „Tekući transferi i drugi tekući rashodi“;
  5. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Klubu sjedeće odbojke „Čelik '07“, na ime finansijske pomoći za nabavku sportske opreme;
  6. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Savezu bošnjačkih nevladinih udruženja, na ime finansijske pomoći u svrhu edukacije mladih naraštaja.

 

PREMIJER
Mirza Ganić