Printaj ovu stranu

80. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona

21 Okt 2020
5244 puta

Na osnovu člana 20. stav 1. Poslovnika o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 5/11), sazivam 80. sjednicu Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Sjednica će se održati dana 23.10.2020. godine (petak) u 0900 sati u sali 301, III sprat zgrade Kantona.

Za sjednicu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 78. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 12.10.2020. godine;
 2. Verifikacija Zapisnika sa 79. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 14.10.2020. godine;
 3. Verifikacija Zapisnika sa 25. vanredne sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 21.10.2020. godine;
 4. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni i dopunama Statuta Javne ustanove Kantonalna bolnica Zenica;
 5. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Kolektivni ugovor za djelatnost osnovnog obrazovanja za teritorij Zeničko-dobojskog kantona;
 6. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Kolektivni ugovor za djelatnost srednjeg obrazovanja za teritorij Zeničko-dobojskog kantona;
 7. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Kolektivni ugovor za djelatnost visokog obrazovanja za teritorij Zeničko-dobojskog kantona;
 8. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava po Javnom pozivu za realizaciju programa, projekata i srodnih aktivnosti iz oblasti zaštite okoliša za 2020. godinu;
 9. Prijedlog Odluke preraspodjeli rashoda planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu između budžetskih korisnika Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline i Kantonalne direkcije za ceste;
 10. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluku Kriznog štaba Ministarstva zdravstva o nabavci PCR testova sa materijalom, broj: 11-33-1335-133/20 od 19.10.2020. godine;
 11. Prijedlog Rješenja o razrješenju Upravnog odbora Javne ustanove Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica, zbog isteka mandata;
 12. Prijedlog Rješenja o imenovanju Upravnog odbora Javne ustanove Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica, na kraći period;
 13. Prijedlog Zaključka o izmjenama i dopunama Programa utroška budžetskih sredstava u 2020. godini (Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima)(Ostale subvencije preduzećima za saniranje štete u privredi uzrokovanih pandemijom COVID-19);
 14. Prijedlog Odluke o odobravanju i dodjeli sredstava privrednim subjektima za subvencioniranje 100% najniže neto plate 657 uposlenika za april 2020. godine;
 15. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava gradovima i općinama Zeničko-dobojskog kantona, na ime provođenja mjere preventivne vakcinacije životinja protiv Crnog prišta na području Zeničko-dobojskog kantona;
 16. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava veterinarskim stanicama, na ime provođenja mjere preventivne vakcinacije svinja protiv bolesti svinjska kuga na području Zeničko-dobojskog kantona;
 17. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava poljoprivrednim proizvođačima koji imaju registrovanu pčelarsku proizvodnju, na ime poticaja za organizovanu pčelarsku proizvodnju i udruženjima pčelara, na ime podrške projektima iz oblasti pčelarstva na području Zeničko-dobojskog kantona;
 18. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava poljoprivrednim proizvođačima za nabavku mehanizacije za poljoprivredu;
 19. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva vlasnicima životinja radi nadoknade štete nastale provođenjem naređenih mjera eutanazije goveda oboljelih od zarazne bolesti bruceloza i uništavanja koka nosilica;
 20. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju za uzgoj i zaštitu sitnih životinja „Zenica“, na ime podrške za organizaciju 35. Međugradske izložbe golubova, ptica i sitnih životinja „Zenica 2020“;
 21. Prijedlog Rješenja o davanju ovlaštenja za obavljanje poslova i radnih zadataka direktora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Zeničko-dobojskog kantona;
 22. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o usvajanju Plana javnih nabavki Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu za Ministarstvo za boračka pitanja.

 

PREMIJER po ovlaštenju
Mirnes Bašić