Printaj ovu stranu

88. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona

14 Dec 2020
4875 puta

Na osnovu člana 20. stav 1. Poslovnika o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 5/11), sazivam 88. sjednicu Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Sjednica će se održati dana 16.12.2020. godine (srijeda) u 1000 sati u sali 301, III sprat zgrade Kantona.

Za sjednicu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED:

 1. Informacija o stanju priprema za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća sa mjerama za organizovanje, razvoj i jačanje civilne zaštite u Zeničko-dobojskom kantonu za 2020. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 2. Izvještaj o radu Kantonalnog štaba civilne zaštite Zeničko-dobojskog kantona za period trajanja nesreće uzrokovane korona virusom (COVID-19), sa prijedlogom Zaključka;
 3. Prijedlog Odluke o ustupanju opreme JU Kantonalna bolnica Zenica, po projektu „Odgovor na COVID-19 pandemiju u BiH“, broj projekta: BIH10/00120611;
 4. Prijedlog Odluke o ustupanju opreme JU Opća bolnica Tešanj, po projektu „Odgovor na COVID-19 pandemiju u BiH“, broj projekta: BIH10/00120611;
 5. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Dobrovoljnom vatrogasnom društvu „Breza“ iz Breze, formiranom na području Zeničko-dobojskog kantona;
 6. Prijedlog Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 7. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju člana Upravnog odbora Javne ustanove Univerzitet u Zenici iz reda nastavnog osoblja;
 8. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU OŠ „1. mart“ Jelah, Tešanj, za organizovanje i osiguranje dodatnog prevoza učenika u školskoj 2020/2021. godini;
 9. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu za budžetske korisnike iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, a po osnovu uplaćenih sredstava od strane Federalnog zavoda za zapošljavanje;
 10. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, između budžetskih korisnika Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, JU Osnovna škola „Hasan Kikić“ Tetovo Zenica i JU Osnovna škola „Alija Nametak“ Zenica;
 11. Prijedlog Odluke o utvrđivanju namjene utroška sredstva MMF-a po Ugovoru o dodjeli podrške iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 02-11-12925-1/20;
 12. Prijedlog Odluke o odobravanju i dodjeli (refundaciji) finansijskih sredstava namijenjenih subvencioniranju administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnih objekata;
 13. Prijedlog Odluke o odobravanju i dodjeli (refundaciji) finansijskih sredstava namijenjenih regresiranju kamata na kredite;
 14. Prijedlog Odluke o odobravanju i dodjeli (refundaciji) finansijskih sredstava namijenjenih subvencioniranju investicija kod obrta iz područja prerađivačke djelatnosti;
 15. Prijedlog Zaključka o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za poticaje u poljoprivredi za 2020. godinu;
 16. Prijedlog Zaključka o izmjenama i dopuni Programa utroška sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za podsticanje proljetne sjetve za 2020. godinu;
 17. Prijedlog Odluke o odobravanju isplate sredstava na ime podrške za proizvodnju maline i kupine (konvencionalna proizvodnja) i jagode proizvedene po principima organske proizvodnje;
 18. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava proizvođačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime podrške za registrovane farme goveda;
 19. Prijedlog Odluke o dobravanju sredstava vlasnicima pčelinjih društava i veterinarskim stanicama za provođenje mjere kliničkog pregleda pčelinjaka na zaraznu bolest Američka gnjiloća i izdavanja svjedodžbe o zdravstvenom stanju pčela;
 20. Prijedlog Odluke odobravanju sredstava vlasnicima farmi za tov brojlera za mjeru provođenja veterinarsko-zdravstvenog pregleda peradi prije klanja i izdavanja svjedodžbe o zdravstvenom stanju;
 21. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za finansiranje troškova eutanazije i neškodljivog uklanjanja oboljelih životinja;
 22. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Veterinarskim stanicama sa područja Zeničko-dobojskog kantona za finansiranje troškova dijagnostičkog ispitivanja živih životinja i službenih uzoraka po nalogu veterinarske inspekcije;
 23. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za nabavku ortopedskih pomagala - aktivnih invalidskih kolica na mehanički pogon pripadnicima branilačke populacije-paraplegičarima;
 24. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Musić Fadilu, demobiliziranom braniocu iz Kaknja, za izgradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 25. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Suhopoljac Muji, demobiliziranom braniocu iz Gornjeg Pridjela Doboj u svrhu sufinansiranja izdavanja dozvole za gradnju i priključka na elektroenergetsku i vodovodnu mrežu;
 26. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Subašić Muji, demobilisanom braniocu iz Tešnja u svrhu sanacije stambenog objekta i rješenja stambenog pitanja;
 27. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Aganhodžić Enveru, demobiliziranom braniocu iz Zenice, u svrhu sufinansiranja legalizacije stambenog objekta, s ciljem trajnog rješavanja stambenog pitanja;
 28. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Turbić Muhamedu, demobiliziranom braniocu iz Olova, u svrhu kupovine i adaptacije stambenog objekta - kuće i trajnog stambenog zbrinjavanja;
 29. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Ćatić Šefiku, demobiliziranom braniocu iz Zavidovića u svrhu sanacije i adaptacije stambenog objekta, radi stvaranja minimalnih uvjeta stanovanja, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 30. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Slišković Viktoru, ratnom vojnom invalidu 30% iz Žepča u svrhu sufinansiranja izdavanja dozvole za gradnju, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 31. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Barić Ivanu, demobiliziranom braniocu iz Usore, za sufinansiranje izdavanja dozvole za gradnju stambenog objekta, a u cilju trajnog rješavanja stambenog pitanja;
 32. Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju članova i zamjenika članova Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje Zeničko-dobojskog kantona ispred Vlade Zeničko-dobojskog kantona;
 33. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju porodica i prijatelja nestalih Bošnjaka „Naše sjećanje“ Bratunac, na ime učešća Zeničko-dobojskog kantona u sufinansiranju Projekta „Rješavanje trajnog smještaja Udruženja“, sa ciljem potpore održivom povratku;
 34. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Sinanović Saneli iz Zavidovića, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera, jer se porodica nalazi u stanju socijalne potrebe;
 35. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Spahić Edinu iz Zenice, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za nastavak liječenja imenovanog, jer se porodica nalazi u stanju socijalne potrebe;
 36. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Abazović Amiru iz Zenice, u svrhu sufinansiranja štampanja knjige pod nazivom „KONCESIJE - koncesije za privredno korištenje dobara od općeg interesa“;
 37. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju građana „Aktiv žena Donje Moštre“, iz Visokog, na ime finansijske pomoći u realizaciji kulturne manifestacije „Očuvanje tradicije pravljenja četenije“;
 38. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Nogometnom klubu „Don-Bosco“ iz Žepča, u svrhu sufinansiranja sportskih aktivnosti kluba.

 

PREMIJER (po Odluci predsjedavajućeg Skupštine)
Mirnes Bašić