Printaj ovu stranu

93. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona

05 Feb 2021
3920 puta

Na osnovu člana 20. stav 1. Poslovnika o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 5/11), sazivam 93. sjednicu Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Sjednica će se održati dana 08.02.2021. godine (ponedjeljak) u 1200 sati u sali 301, III sprat zgrade Kantona.

Za sjednicu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 92. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 28.01.2021. godine;
 2. Prijedlog Zaključka o izjašnjenju Vlade Zeničko-dobojskog kantona na Amandman I zastupnika Sejada Zaimovića u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, na Prijedlog Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju;
 3. Prijedlog Zaključka o izjašnjenju Vlade Zeničko-dobojskog kantona na Amandman I zastupnice Maide Tanović u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, na Prijedlog Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju;
 4. Prijedlog Zaključka o izjašnjenju Vlade Zeničko-dobojskog kantona na Amandman II zastupnice Maide Tanović u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, na Prijedlog Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju;
 5. Prijedlog Zaključka o izjašnjenju Vlade Zeničko-dobojskog kantona na Amandman III zastupnice Maide Tanović u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, na Prijedlog Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju;
 6. Prijedlog Zaključka o izjašnjenju Vlade Zeničko-dobojskog kantona na Amandman I zastupnika Vedrana Kesera u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, na Prijedlog Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju;
 7. Prijedlog Zaključka o izjašnjenju Vlade Zeničko-dobojskog kantona na Amandman II zastupnika Vedrana Kesera u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, na Prijedlog Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju;
 8. Prijedlog Zaključka o izjašnjenju Vlade Zeničko-dobojskog kantona na Amandman III zastupnika Vedrana Kesera u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, na Prijedlog Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju;
 9. Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Monitoring tima za praćenje realizacije Strategije omladinske politike Zeničko-dobojskog kantona za period 2018.-2022. godina;
 10. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Školskog odbora JU Srednja škola za stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Zenica;
 11. Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za 2020. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 12. Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava pod nazivom „Program kapitalnih ulaganja Ministarstva unutrašnjih poslova za 2020. godinu“, sa Prijedlogom Zaključka;
 13. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o odobravanju i dodjeli sredstava privrednim subjektima za subvencioniranje 100% najniže neto plate 657 uposlenika za april 2020. godine;
 14. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava Agenciji za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona za period januar-mart 2021. godine;
 15. Prijedlog Zaključka o imenovanju punomoćnika državnog kapitala za 4. vanrednu Skupštinu privrednog društva TP „Nova trgovina“ d.d. Žepče;
 16. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Upravnog odbora Javne ustanove Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko-dobojskog kantona;
 17. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Rješenje o imenovanju Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Zeničko-dobojskog kantona, broj: 11-33-1314-1/21 od 21.01.2021. godine i Rješenje o visini naknade predsjedniku i članovima Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Zeničko-dobojskog kantona, broj: 11-33-1314-2/21 od 21.01.2021. godine;
 18. Izvještaj o utrošenim sredstvima po programima sa razdjela 11 Ured premijera, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 001, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, pozicija „Tekući transferi i drugi tekući rashodi“ za period 01.01. - 31.12.2020. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 19. Prijedlog Zaključka o Kriterijima za izbor i imenovanje predsjednika i članova Drugostepene komisije Vlade Zeničko-dobojskog kantona;
 20. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Drugostepene komisije Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

 

PREMIJER (po Odluci predsjedavajućeg Skupštine)
Mirnes Bašić