Printaj ovu stranu

94. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 18.02.2021. godine

10 Mar 2021
3366 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 93. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 08.02.2021. godine;
 2. Smjernice za trogodišnje planiranje rada Zeničko-dobojskog kantona za period 2022.-2024. godina, sa Prijedlogom Zaključka;
 3. Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava od koncesija za 2020. godinu Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, sa Prijedlogom Zaključka;
 4. Izvještaj o utrošku sredstava po Programu utroška sredstava vodnih naknada za 2020. godinu Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, sa Prijedlogom Zaključka;
 5. Prijedlog Zaključka o pokretanju postupka izbora člana, odnosno delegiranja predstavnika u Upravni odbor Univerzitetskog kliničkog centra Sarajevo, predstavnika Zeničko-dobojkog kantona;
 6. Prijedlog Zaključka o izmjeni Zaključka o usvajanju dokumenta Analize stanja socijalne zaštite u Zeničko-dobojskog kantona sa posebnim osvrtom na utjecaj pandemije koronavirusa na sistem socijalne zaštite;
 7. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Ormanović Mirnesu, iz Zenice, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za liječenja imenovanog jer se porodica nalazi u stanju socijalne potrebe;
 8. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Zambaković Saneli, iz Maglaja, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za nastavak liječenja imenovane jer se porodica nalazi u stanju socijalne potrebe;
 9. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kovačević Zlatki, iz Kaknja, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za liječenje kćerke imenovane jer se porodica nalazi u stanju socijalne potrebe;
 10. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na visinu naknada spoljnim saradnicima u realizaciji naučno-nastavnog procesa na trećem ciklusu studija na zajedničkom studijskom programu Doktorski studij iz tehničkih nauka Univerziteta u Zenici u akademskoj 2020/2021. godini;
 11. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Mješovita srednja škola Zavidovići;
 12. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Prva gimnazija Zenica;
 13. Prijedlog Zaključka o ustupanju stalnog sredstva Ministarstva unutrašnjih poslova, na privremeno korištenje Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport;
 14. Prijedlog Zaključka o ustupanju stalnog sredstva Ministarstva unutrašnjih poslova, na privremeno korištenje Ministarstvu za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline;
 15. Prijedlog Zaključka o izmjenama Nacrta Programa rada Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu.