Printaj ovu stranu

30. vanredna sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona

29 Mar 2021
3059 puta

Na osnovu člana 23. i 24. Poslovnika o radu Vlade („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 5/11) i Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona, broj: 02-01-4750/20 od 24.03.2020. godine, sazivam 30. vanrednu sjednicu Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Sjednica će se održati dana 30.03.2021. godine (utorak) sa početkom u 1000 sati, u sali 301, III sprat zgrade Kantona.

Za sjednicu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED:

  1. Informacija o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u Zeničko-dobojskom kantonu, s prijedlogom Naredbi Kriznog štaba Ministarstva zdravstva, sa Prijedlogom Zaključka;
  2. Prijedlog Odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Javnog preduzeća „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići za razrješenje vršilaca dužnosti članova Uprave u Javnom preduzeću „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići;
  3. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Javnog preduzeća „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići za imenovanje članova Uprave u Javnom preduzeću „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići na mandatni period od četiri godine.

 

PREMIJER (po Odluci predsjedavajućeg Skupštine)
Mirnes Bašić