Printaj ovu stranu

97. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 12.03.2021. godine

27 Apr 2021
2506 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 96. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 08.03.2021. godine;
 2. Informacija o naknadi troškova dženaza/sahrana branilaca i članova njihovih porodica u 2020. godini, sa Prijedlogom Zaključka;
 3. Informacija o naknadi troškova liječenja i nabavke lijekova za potrebe branilaca i članova njihovih porodica u 2020. godini, sa Prijedlogom Zaključka;
 4. Izvještaj o provedenim aktivnostima i rezultatima Radnog tijela za pripremu prijedloga JPP projekta „Energijska učinkovitost u osnovnim školama – faza 1“, sa Prijedlogom Zaključka;
 5. Izvještaj o provedenim aktivnostima i rezultatima Radnog tijela za pripremu prijedloga potencijalnih JPP projekata koji se nalaze u Katalogu potencijalnih projekata Javno privatnog partnerstva Vlade Zeničko-dobojskog kantona za srednjeročni period 2019-2021. godina, sa Prijedlogom Zaključka;
 6. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Mješovita srednja škola Maglaj;
 7. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Vuković Vehidu, iz Zavidovića, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za nabavku invalidskih kolica kao ortopedskog pomagala;
 8. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Karić Emini, iz Zenice, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za nabavku ortopedskog pomagala sinu;
 9. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Hamzić Almiri, iz Zenice, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za liječenje kćerke;
 10. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Ćerimagić Sedini, iz Visokog, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za sufinansiranje liječenja kćerke;
 11. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za mjesec januar 2021. godine;
 12. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za mjesec februar 2021. godine;
 13. Informacija Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Zeničko-dobojskog kantona za praćenje korona virusa o trenutnim aktivnostima. (DODATNI ZAKLJUČAK 13-1)