Komisija za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku, budžet i finansije Skupštine

Članovi Komisije (IX saziv Skupštine):

 1. Amra Babić – predsjedavajuća
 2. Marina Mujkanović – zamjenica predsjedavajuće
 3. Hajrudin Fermić – član
 4. Emir Osmanbašić – član
 5. Vinka Aletović - član
Članovi Komisije (VIII saziv Skupštine):
 1. Himzo Smajić - predsjedavajući
 2. Ivo Tadić  - zamjenik predsjedavajućeg
 3. Asim Čajlaković
 4. Mersija Kasumović
 5. Jasmin Duvnjak

Nadležnosti Komisije:

 1. razmatra nacrte i prijedloge Budžeta Zeničko-dobojskog kantona, Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona, izvještaje o izvršenju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona, finansijske planove i izvještaje o izvršenju finansijskih planova institucija na koje Skupština daje saglasnost;
 2. razmatra strategiju i politiku ekonomskog razvoja Kantona i o tome daje mišljenje i podnosi prijedloge Skupštini;
 3. prati realizaciju programa strateškog plana razvoja Kantona, vrši procjenu realizacije i predlaže mjere za reviziju strategije razvoja;
 4. ostvaruje saradnju sa općinama Kantona, drugim kantonima i regijama radi unapređenja razvoja, usklađivanja planova, planiranja i realizacije programa od zajedničkog interesa;
 5. priprema prijedlog budžeta Skupštine i njegovo podnošenje Vladi i Skupštini;
 6. prati realizaciju odobrenog budžeta Skupštine;
 7. daje prijedloge Skupštini za unapređenje administrativnog i finansijskog menadžmenta vezanog za rad Skupštine i Stručne službe Skupštine;
 8. priprema i utvrđuje prijedloge akata za Skupštinu o pitanjima finansijskih naknada i drugih prava za poslanike i članove radnih tijela Skupštine;
 9. utvrđuje prijedloge naknada za vanskupštinske članove radnih tijela;
 10. utvrđuje koeficijent za obračun plaće predsjedavajućeg i iznos naknade troškova upotrebe službenog mobilnog telefona, utvrđuje visinu naknade za obavljanje poslova predsjedavajućeg u slučaju kada on ne zasnuje radni odnos u Skupštini, utvrđuje iznos novčane naknade zamjeniku u slučaju kada zamjenjuje predsjedavajućeg Skupštine, utvrđuje iznos naknade troškova upotrebe mobilnog telefona zamjeniku predsjedavajućeg;
 11. daje Skupštini prijedloge za rješavanje drugih pitanja vezanih za budžet Skupštine.

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma