Komisija za borbu protiv korupcije

Članovi Komisije (IX saziv Skupštine):

 1. Sead Kratina – predsjedavajući
 2. Ibrahim Šišić - zamjenik predsjedavajućeg
 3. Alija Ogrić – član
 4. Damir Memić – član
 5. Vildana Džinić – član

Članovi Komisije (VIII saziv Skupštine):

 1. Amira Hadžić - predsjedavajuća
 2. Sedmedin Amiđić - zamjenik predsjedavajuće
 3. Ibrahim Dizdarević  
 4. Maida Tanović  
 5. Mladen Simić  

Nadležnosti Komisije:

 1. prati stanje na uočavanju pojava svakog oblika korupcije tj. zloupotrebe ovlasti radi lične ili skupne koristi, bilo da se radi o javnom ili privatnom sektoru;
 2. prati pojave nezakonitog raspolaganja budžetskim sredstvima, javnim fondovima, drugim vidovima javne potošnje, kao i raspolaganja sredstvima u javnim preduzećima, javnim ustanovama i preduzećima sa većinskim državnim kapitalom;
 3. ukazuje poslanicima Skupštine na pojave nezakonitog ili nesavjesnog korištenja sredstava u oblastima koje prate i podnosi mišljenja i prijedloge Skupštini u ostvarivanju njenih prava i dužnosti u okviru borbe protiv korupcije;
 4. daje mišljenje o propisima i drugim aktima od značaja za borbu protiv korupcije i inicira donošenje odgovarajućih propisa i drugih akata koji će doprinijeti borbi protiv korupcije,
 5. ostvaruje saradnju sa drugim državnim organima i sličnim tijelima u Bosni i Hercegovini, Federaciji BiH i drugim kantonima, kao i međunarodnim organizacijama i tijelima u okviru borbe protiv korupcije;
 6. inicira ispitivanje i razmatranje eventualnih slučajeva korupcije na području Kantona, po vlastitom saznanju ili po podnesenim prijavama i o uočenim i prijavljenim pojavama korupcije obavještava nadležne organe;
 7. obavlja i druge poslove shodno ovom Poslovniku i potrebama Skupštine.

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma