U skladu sa članom 28.(5) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj: 39/14), Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona na internetskoj stranici Zeničko-dobojskog kantona objavljuje informaciju o Pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci.

           Pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci provodi se za nabavku udžbenika za učenike III razreda osnovnih škola sa područja Zeničko-dobojskog kantona u školskoj 2015/16. godini.

            Nabavka udžbenika će se izvršiti, primjenom člana 21.c) od ovlaštenih izdavačkih kuća. Odabir udžbenika (autor/izdavač) po kome će raditi izvršen je od strane nastavnika i putem škola dostavljen Ministarstvu.

            Poziv za učešće u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja bit će dostavljen svim izdavačima za čija izdanja su se nastavnici opredijelili za upotrebu u školskoj 2015/16. godini. Na pregovore i dostavu ponuda bit će pozvani kvalificirani kandidati.

 

Dana 02. i 03.9.2015. godine, Mensur Sinanović, ministar Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona prisustvovao je radnom sastanku predstavnika obrazovnih vlasti u Bosni i Hercegovini na kome se razgovaralo o postignutim rezultatima u oblasti pravnog uređenja obrazovanja odraslih, te o narednim koracima koji će doprinijeti harmonizaciji propisa i prakse u oblasti obrazovanja odraslih u Bosni i Hercegovini. Sastanak je održan u Goraždu.

Domaćin sastanka, pored DVV International Ured u Bosni i Hercegovini, koji je finasijski podržava održavanje sastanaka, bilo je i Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Učesnike sastanka, u ime domaćina pozdravili su i poželjeli im dobrodošlicu, ugodan i uspješan rad, Emir Avdagić, direktor DVV International – Ured u Bosni i Hercegovini i Damir Žuga ministar za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport u Vladi Bosansko-podrinskog kantona Goražde. Doprinos uspješnoj organizaciji i realizaciji sastanka dao je i Zlatko Malić, voditelj projekta SEC Caritasa Bosne i Hercegovine.

Održavanje sastanaka predstavnika obrazovnih vlasti u cilju podrške pravnom uređenju i harmoniziranju obrazovanja odraslih, redovna je aktivnost obrazovnih vlasti i DVV International Ureda u Bosni i Hercegovini, a Goražde je odabrano za domaćina sastanka jer je Bosansko-podrinjski kanton Goražde, treći kanton u Federaciji Bosne i Hercegovine koji je donio Zakon o obrazovanju odraslih. Prije ovog kantona, Unsko-sanski kanton i Zeničko-dobojski kanton su donijeli zakone o obrazovanju odraslih. Na sastanku su predstavljeni novodoneseni zakoni o obrazovanju odraslih u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde i Tuzlasnkom kantonu, te razgovarano o međusobnoj podršci i harmoniziranju podzakonskih akata. Istaknuto je da je prilikom donošenja ovih zakona korišten Zakon o obrazovanju odraslih Zeničko-dobojskog kantona kao dobar primjer pravnog uređenja ove oblasti. Predstavnik Srednjo-bosanskog kantona, također, istakao je da je u ovom kantonu pripremljen Nacrt zakona o obrazovanju odraslih i da je kao model korišten zakon Zeničko-dobojskog kantona. Do sada su oblast obrazovanja odraslih zakonski uredili, pet kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine, Unsko-sanski, Zeničko-dobojski, Bosansko-podrinjski, Zapadno-hercegovački i Tuzlanski kanton, te Republika Srpska.

Ministar Sinanović, u kratkom obraćanju prisutnima, dao je pregled dosadašnjih aktivnosti i narednih koraka Zeničko-dobojskog kantona na osiguranju kvalitetnog obrazovanja odraslih, odnosno osiguranju primjene koncepta cjeloživotnog učenja. Sastanku je prisustvovala i Nevzeta Rezaković, uposlenica Pedagoškog zavoda, koordinator za aktivnosti DVV International u oblasti obrazovanja odraslih za područje Zeničko-dobojskog kantona. Sastanak je bio prilika da se u ugodnoj i radnoj atmosferi razgovara i razmijene iskustva o ovom bitnom segmetu obrazovanja koji treba da doprinese boljoj usklađenosti obrazovanja sa potrebama tržišta rada i privrednom razvoju Bosne i Hercegovine.

Dana 07.04.2015. godine ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport u Vladi Zeničko-dobojskog kantona Mensur Sinanović bio je domaćin šefu misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, ambasadoru Jonathanu Mooreu. Radni sastanak je upriličen na inicijativu Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini kako bi neposredno ministru Sinanoviću i njegovim saradnicima bila iskazana spremnost Misije OSCE-a da podrži realizaciju nastave pravoslavne vjeronauke.

Na sastanku se ministar Sinanović zahvalio Misiji OSCE-a na podršci koju, kroz različite aktivnosti, OSCE pruža unapređenju odgoja i obrazovanja na području Zeničko-dobojskog kantona.

Ambasador Moore upoznat je sa dosadašnjim aktivnostima obrazovnih vlasti Zeničko-dobojskog kantona na osiguranju kvalitetnog obrazovanja svim učenicima. U tom smislu, u osnovnim i srednjim školama Zeničko-dobojskog kantona, zainteresirani učenici mogu pohađati nastavu pravoslavne vjeronauke (donesen je nastavni program i realiziraju se časovi). Također, donesen je nastavni plan i okvirni program za osnovnu školu na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku.

Visoka delegacija OSCE-a iskazala je zadovoljstvo zbog dosadašnjih dobrih rezultata ovog ministarstva na polju osiguranja jednakopravnosti svih učenika, te izrazila spremnost da podrži dalje napore Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona na podizanju kvaliteta obrazovanja.

Dana 25.03.2015. godine Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i Pedagoški zavod Zeničko-dobojskog kantona bili su domaćini radne posjete predstavnika obrazovnih vlasti i obrazovnih ustanova Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Delegaciju Bosansko-podrinjskog kantona na čelu sa ministrom Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Žuga Damirom primili su ministar Sinanović Mensur i direktorica Selmanović Munevera sa saradnicima.

Kroz cjelodnevni program zajedničkih aktivnosti, gostima iz Bosansko-podrinjskog kantona, prezentirana su iskustva Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i Pedagoškog zavoda Zeničko-dobojskog kantona vezana za uvođenje alternativnih predmeta izbornom predmetu vjeronauka/vjeronauk u osnovnim i srednjim školama. Naime, Zeničko-dobojski kanton je omogućio kroz donošenje nastavnih programa alternativnog predmeta, Kultura i zajednica u osnovnoj školi, odnosno Etika u gimnaziji, da svi učenici izučavaju jedan od četiri ponuđena izborna predmeta (Islamska vjeronauka/Katolički vjeronauk/Pravoslavna vjeronauka/Kultura i zajednica, odnosno Etika).

U Bosansko-podrinjskom kantonu su u toku aktivnosti na uvođenju alternativnog predmeta vjeronauci/vjeronauku, te je i cilj posjete bio upoznavanje sa primjerima dobre prakse, koji se odnose, kako na donošenje nastavnih programa, tako i na organizaciju nastave. Kako bi se kolegama iz Bosansko-podrinjskog kantona, predstavnicima Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport i Pedagoškog zavoda, kao i direktorima škola, ponudilo što više informacija i praktičnih savjeta, upriličene su i posjete OŠ "Edhem Mulabdić" Zenica i Prvoj gimnaziji Zenica. Direktori i nastavnici navedenih škola su prezentirali svoja iskustva vezana za realizaciju nastave alternativnih predmeta, kao i praktične modele organizacije nastave.

Radna posjeta je realizirana uz podršku OSCE Misije u Bosni i Hercegovini.

Gosti su iskazali svoje zadovoljstvo viđenim i odali priznanje obrazovnim vlastima Zeničko-dobojskog kantona na postignutim rezultatima i u ovom segmentu unapređenja odgoja i obrazovanja.

Izrazili su želju da se nastavi sa saradnjom obrazovnih vlasti, ali i povezivanjem obrazovnih institucija ova dva kantona kroz zajedničke projekte i uzajamne posjete učenika i uposlenika škola.

Miralem Galijašević, premijer Zeničko-dobojskog kantona, ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Mensur Sinanović i Nebojša Nikolić, predsjedavajući GV grada Zenice su primili košarkašice KŽK Čelik-pobjednice Kupa BiH i čestitali im osvojeni Kup.

Premijer je čestitajući košarkašicama, naglasio da je ovo veliki uspjeh s obzirom da su odbranile titulu pobjednica Kupa koju su osvojile i prošle godine.

Nebojša Nikolić, se pridružio čestitkma premijera Galijaševića uz obećanje da će Grad Zenica i Zeničko-dobojski kanton zajednički raditi na poboljšanju stanja u sportu.

U ime KŽK Čelik na prijemu se zahvalio predsjednik Senad Husejnagić i Aida Kalušić, kapiten Kluba.

 

 

Press služba ZDK

Dana 04.03.2015. godine u hotelu "Zenica" Zenica održan je seminar za direktore osnovnih i srednjih škola sa područja Zeničko-dobojskog kantona. Održavanje seminara za direktore odgojno-obrazovnih ustanova sa područja Zeničko-dobojskog kantona redovna je godišnja aktivnost Pedagoškog zavoda.

Ovakva okupljanja su prilika da se prezentiraju dosadašnji rezultati i predstojeće aktivnosti Pedagoškog zavoda koji se realiziraju u saradnji sa odgojno-obrazovnim ustanovama, međunarodnim i domaćim organizacijama i u kojima aktivno učestvuje Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i Pedagoški zavod.

Seminaru, pored direktora svih osnovnih i srednjih škola sa područja Zeničko-dobojskog kantona i predstavnika Pedagoškog zavoda, prisustvovao je i Mirko Trifunović, ministar Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, predstavnice EU Projekta "Poduzetničko učenje u obrazovnim sistemima BiH – faza II" Melisa Gazdić i Ljubica Špirić, te predstavnici Bosna Sema obrazovnih isntitucija.

Na ovom seminaru su prezentirani rezultati analiza uspjeha učenika osnovnih i srednjih škola u učenju i vladanju na kraju školske 2013/14. godine. Zbirni pokazatelji o uspjehu učenika u učenju i vladanju, koje je Pedagoški zavod sačinio na osnovu podataka dobivenih iz škola, pružaju priliku da se sagleda i usporedi stanje svake pojedine škole u odnosu na druge škole, kao i da se prate trendovi i planiraju potrebne aktivnosti na poboljšanju stanja, kako na nivou škole, tako i aktivnosti obrazovnih vlasti i stručnih institucija vezanih za različite vrste podrške školama.

Na seminaru su predstavljene i aktivnosti Projekta „Poduzetničko učenje u obrazovnim sistemima BiH - faza II“ za period od 2014.-2016. godine. Projekat se finansira iz IPA sredstava Evropske Unije, provodi ga Ministarstvo civilnih poslova BiH u saradnji sa nadležnim obrazovnim vlastima iz cijele Bosne i Hercegovine, a projektne aktivnosti implementira EPRD konzorcijum

Naime, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona i Pedagoški zavod već duže vrijeme učestvuju u aktivnostima kojima je cilj uvođenje poduzetničke ključne kompetencije u osnovne i srednje škole Zeničko-dobojskog kantona i implementacija ovog projekta, u kome od samog početka aktivno učestvuju predstavnici Pedagoškog zavoda i dvije Pilot – škole, OŠ "Musa Ćazim Ćatić" Zenica i Gimnazija "Muhsin Rizvić" Kakanj, dio je tih nastojanja. Poduzetnička kompetencija je jedna od osam ključnih kompetencija koje su definisane evropskim referentnim okvirom. Poduzetnička kompetencija se odnosi na sposobnost pojedinca da ideje pretvori u aktivnosti i uključuje kreativnost, inovativnost i spremnost na rizik, kao i mogućnost planiranja i upravljanja projektima radi ostvarenja određenih ciljeva.

Također, predstavljeni su dosadašnji rezultati i predstojeće aktivnosti u okviru projekta Implementacija definisanih ishoda učenja iz jezičko-komunikacijskog područja u Zeničko-dobojskomkantonu 2013.-2015. godina, koji je ušao u svoju treću, završnu godinu implementacije.

Projekt podrazumijeva kontinuiranu edukaciju i profesionalni razvoj odgajatelja, nastavnika razredne nastave i nastavnika B/H/S jezika i književnosti iz Oblasti Čitanje, Usmeno izražavanje i slušanje te Pisanje, a sve u cilju razumijevanja novog koncepta organizacije nastave B/H/S jezika u svrhu povećanja funkcionalne pismenosti. Partneri u projektu su Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i Pedagoški zavod Zeničko-dobojskog kantona i organizacija Save the Children International.

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, u saradnji sa javnim i privatnim predškolskim ustanovama i osnovnim školama na području Zeničko-dobojskog kantona, uradilo je plan za primjenu Programa obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu u godini pred polazak u osnovnu školu. Ovim Programom u školskoj 2014/2015. godini bit će obuhvaćena djeca koja će do 1.marta 2015. godine navršiti 5 godina i 6 mjeseci života i koja, u ovoj školskoj godini, nisu bila upisana u neku od predškolskih ustanova. Prijava djece se vrši u periodu od 26.01.2015. godine do 13.02.2015. godine, a mjesto upisa naznačeno ja na školi koju će dijete pohađati. Program će se realizirati u dva ciklusa, od kojih prvi traje od marta do maja, a drugi u periodu maj-juli.

Djeca, koja su u ovoj školskoj godini, pohađala predškolsku ustanovu u kojoj se realizira Cjeloviti razvojni program neće biti obuhvaćena Programom obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja jer Cjeloviti razvojni program sadrži i Program obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja. Nakon završene „male škole“ bit će dodijeljena uvjerenja koja će služiti za upis u osnovnu školu.

Inače, Program obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja traje 150 sati (10 radnih sedmica / 3 sata dnevno) i u cjelosti se finansira iz budžeta Kantona. On se realizira u javnim i privatnim verifikovanim predškolskim ustanovama te u školama (u sredinama gdje ne postoje predškolske ustanove).Plan „male škole“ je urađen prema školskim područjima i usklađen sa blizinom objekata škola i predškolskih ustanova.Za kraj, obavještenje za roditelje odnosno staratelje djece koja će pohađati Program obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja, da su prilikom upisa djetata dužni donijeti: izvod iz matične knjige rođenih (original ili kopija), ljekarsko uvjerenje, isključivo - za upis u predškolsku ustanovu i kopiju lične karte roditelja/staratelja. Dokumente nije potrebno ovjeravati, a ljekarsko uvjerenje je besplatno. Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju predviđene su i novčane kazne za roditelje koji ne upišu dijete u Program obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja u godini pred polazak u osnovnu školu.

U Informaciji o implementaciji programa obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja koju je Vlada Kantona usvojila na svojoj 196. sjednici (18. 12. 2014.) navodi se da je u školskoj 2013/2014.godini ovim programom bilo obuhvaćeno 3931 dijete, a što predstavlja skoro stopostotni obuhvat djece u godini pred polazak u školu. Ovaj program koji se drugu godinu provodi na području svih 12 općina Kantona realizovale su najvećim dijelom predškolske ustanove i dijelom osnovne škole. Naime, zbog malih kapaciteta predškolskih ustanova (prostornih i kadrovskih) u proteklom periodu program se realizirao uz pomoć osnovnih škola u ruralnim područjima i u općinama koje nemaju predškolske ustanove (Olovo, Usora i Doboj Jug). Djeca su organizovana u 191 grupu, od čega je 59 grupa bilo u predškolskim ustanovama, 129 grupa u osnovnim školama i tri grupe u mjesnim zajednicama.

Tokom 150 radnih sati, 165 nastavnika i učitelja djecu su učili osnovnim vještinama određenim Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju i u skladu sa Strateškim pravcima razvoja obrazovanja u BiH. Na osnovu opservacija djece na početku i kraju realizacije Programa konstatovani su vidni učinci koji se ogledaju u: sticanju radnih, kulturnih i higijenskih navika, razvoju samostalnosti i pozitivne slike o sebi, poboljšanju komunikacije među djecom, razvoju pozitivnog stava i interesa prema školi i bržem prilagođavanju novoj sredini. Budući da su Programom obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja obuhvaćena sva djeca (djeca iz socijalno ugroženih porodica, iz ruralnih sredina te djeca sa posebnim obrazovnim potrebama), ostvaren je cilj da se osiguraju jednaki i ravnopravni uvjeti za svako dijete za njegov cjelovit rast i razvoj.

U Informaciji se konstatuje da su uvjeti za realizaciju Programa predškolskog obrazovanja, u školama i mjesnim zajednicama neadekvatni, a odnose se na prostor, namještaj i higijenske čvorove( jer nisu prilagođeni potrebama djece predškolskog uzrasta) te nedostatak opreme i didaktičkog materijala.Za grupe djece manje od šest polaznika Program se realizirao u 46 kombinovanih odjeljenja osnovnih škola, a što je zbog složenosti organizacije rada sa djecom različitog uzrasta, nastavnih sadržaja i pristupa, otežalo realizaciju Programa. Pozitivan efekat u provođenju ovog programa imalo je angažovanje nezaposlenih nastavnika-profesora razredne nastave sa Zavoda za zapošljavanje. Tako je od 92 nastavnika/profesora predškolskog odgoja i obrazovanja, 65 bilo sa Zavoda za zapošljavanje, a 29 iz predškolskih ustanova. Od 73 nastavnika/profesora razredne nastave, 12 je sa Zavoda za zapošljavanje, a ostali su iz osnovnih škola u kojima se Program realizira.

Zbog specifičnosti rada sa djecom ovog uzrasta, a koje se odnose na razvojne mogućnosti i potrebe djece i metode rada, potrebno je da ovaj program, u što je moguće većoj mjeri, realiziraju nastavnici/profesori predškolskog odgoja i obrazovanja. Imajući u vidu da se na Zavodu za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona nalazi 87 nastavnika/profesora predškolskog odgoja i obrazovanja, ali i da predškolske ustanove imaju unutarnje kadrovske kapacitete koje mogu djelimično staviti u funkciju, to se može smatrati dovoljnim, ukoliko bi se Program realizirao u dva termina, jesenjem i proljetnom, a ne samo u proljetnom kao dosad. (J.A.)

Danas (12. 12. 2014.) je Munib Husejnagić premijer Zeničko-dobojskog kantona zajedno sa Mirkom Trifunovićem ministrom obrazovanja,nauke, kulture i sporta primio predstavnike Međureligijskog vijeća BiH-Ured Zenica sa njihovim gostima iz Općine Tutin (Republika Srbija). Kako su objasnili Fahrudin Muminović i Dino Čolaković, predstavnici Međureligijskog vijeća - Kancelarije za mlade Općine Tutin svrha njihove posjete Zenici i Zeničko-dobojskom kantonu je razvijanje prekogranične saradnje, a posebno na planu realizovanja budućih zajedničkih projekata. Gosti iz Srbije također su se interesovali za aktivnosti koje Kanton poduzima u pogledu rješavanja statusa mladih i organizacione oblike kroz koje se to čini.

Premijer Husejnagić upoznao je goste sa načinima na koje se pruža potpora mladima u ovom Kantonu te o saradnji sa nevladinim organizacijama koje se bave pitanjima mladih. On je pomenuo da je u Kantonu izrađena i Strategija zapošljavanja mladih, ali je naglasio i to da mladi ljudi ponekad pokazuju inerciju i nisu dovoljno zainteresovani za sredstva koja nudi Vlada Kantona, a kojima se finansiraju projekti za poboljšanje statusa mlade generacije. Vlada na brojne načine nastoji podstaći zapošljavanje mladih i rješavanje njihovih egzistencijalnih pitanja kroz stimulisanje privrednih subjekata da primaju pripravnike ili vrše prekvalifikaciju mladih nezaposlenih u svrhu dobijanja stalnog posla.

Fahrudin Muminović je, nadovezujući se na problem zapošljavanja mladih u Zenici, kazao da će Kancelarija za mlade Općine Tutin od aprila 2015. godine ući u program finansiranja projekata iz fondova Evropske unije, a radi se uglavnom o prekograničnim projektima. Stoga žele napraviti sponu između Općina Tutin i Zenica i ova posjeta između ostalog predstavlja prve korake za uspostavljanje uže saradnje i zbližavanja mladih kako bi zajednički realizovali projekte finansirane iz evropskih fondova.

Na kraju sastanka, Kenan Hodžić, predstavnik Međureligijskog vijeća Zenica zahvalio je premijeru i ovom sastavu Vlade na svemu što su učinili na planu potpore radu i aktivnostima Međureligijskog vijeća, a posebno na ustupanju prostorija za kancelariju ove religijske asocijacije.

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma