Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, u saradnji sa javnim i privatnim predškolskim ustanovama i osnovnim školama na području Zeničko-dobojskog kantona, uradilo je plan za primjenu Programa obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu u godini pred polazak u osnovnu školu. Ovim Programom u školskoj 2014/2015. godini bit će obuhvaćena djeca koja će do 1.marta 2015. godine navršiti 5 godina i 6 mjeseci života i koja, u ovoj školskoj godini, nisu bila upisana u neku od predškolskih ustanova. Prijava djece se vrši u periodu od 26.01.2015. godine do 13.02.2015. godine, a mjesto upisa naznačeno ja na školi koju će dijete pohađati. Program će se realizirati u dva ciklusa, od kojih prvi traje od marta do maja, a drugi u periodu maj-juli.

Djeca, koja su u ovoj školskoj godini, pohađala predškolsku ustanovu u kojoj se realizira Cjeloviti razvojni program neće biti obuhvaćena Programom obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja jer Cjeloviti razvojni program sadrži i Program obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja. Nakon završene „male škole“ bit će dodijeljena uvjerenja koja će služiti za upis u osnovnu školu.

Inače, Program obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja traje 150 sati (10 radnih sedmica / 3 sata dnevno) i u cjelosti se finansira iz budžeta Kantona. On se realizira u javnim i privatnim verifikovanim predškolskim ustanovama te u školama (u sredinama gdje ne postoje predškolske ustanove).Plan „male škole“ je urađen prema školskim područjima i usklađen sa blizinom objekata škola i predškolskih ustanova.Za kraj, obavještenje za roditelje odnosno staratelje djece koja će pohađati Program obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja, da su prilikom upisa djetata dužni donijeti: izvod iz matične knjige rođenih (original ili kopija), ljekarsko uvjerenje, isključivo - za upis u predškolsku ustanovu i kopiju lične karte roditelja/staratelja. Dokumente nije potrebno ovjeravati, a ljekarsko uvjerenje je besplatno. Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju predviđene su i novčane kazne za roditelje koji ne upišu dijete u Program obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja u godini pred polazak u osnovnu školu.

U Informaciji o implementaciji programa obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja koju je Vlada Kantona usvojila na svojoj 196. sjednici (18. 12. 2014.) navodi se da je u školskoj 2013/2014.godini ovim programom bilo obuhvaćeno 3931 dijete, a što predstavlja skoro stopostotni obuhvat djece u godini pred polazak u školu. Ovaj program koji se drugu godinu provodi na području svih 12 općina Kantona realizovale su najvećim dijelom predškolske ustanove i dijelom osnovne škole. Naime, zbog malih kapaciteta predškolskih ustanova (prostornih i kadrovskih) u proteklom periodu program se realizirao uz pomoć osnovnih škola u ruralnim područjima i u općinama koje nemaju predškolske ustanove (Olovo, Usora i Doboj Jug). Djeca su organizovana u 191 grupu, od čega je 59 grupa bilo u predškolskim ustanovama, 129 grupa u osnovnim školama i tri grupe u mjesnim zajednicama.

Tokom 150 radnih sati, 165 nastavnika i učitelja djecu su učili osnovnim vještinama određenim Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju i u skladu sa Strateškim pravcima razvoja obrazovanja u BiH. Na osnovu opservacija djece na početku i kraju realizacije Programa konstatovani su vidni učinci koji se ogledaju u: sticanju radnih, kulturnih i higijenskih navika, razvoju samostalnosti i pozitivne slike o sebi, poboljšanju komunikacije među djecom, razvoju pozitivnog stava i interesa prema školi i bržem prilagođavanju novoj sredini. Budući da su Programom obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja obuhvaćena sva djeca (djeca iz socijalno ugroženih porodica, iz ruralnih sredina te djeca sa posebnim obrazovnim potrebama), ostvaren je cilj da se osiguraju jednaki i ravnopravni uvjeti za svako dijete za njegov cjelovit rast i razvoj.

U Informaciji se konstatuje da su uvjeti za realizaciju Programa predškolskog obrazovanja, u školama i mjesnim zajednicama neadekvatni, a odnose se na prostor, namještaj i higijenske čvorove( jer nisu prilagođeni potrebama djece predškolskog uzrasta) te nedostatak opreme i didaktičkog materijala.Za grupe djece manje od šest polaznika Program se realizirao u 46 kombinovanih odjeljenja osnovnih škola, a što je zbog složenosti organizacije rada sa djecom različitog uzrasta, nastavnih sadržaja i pristupa, otežalo realizaciju Programa. Pozitivan efekat u provođenju ovog programa imalo je angažovanje nezaposlenih nastavnika-profesora razredne nastave sa Zavoda za zapošljavanje. Tako je od 92 nastavnika/profesora predškolskog odgoja i obrazovanja, 65 bilo sa Zavoda za zapošljavanje, a 29 iz predškolskih ustanova. Od 73 nastavnika/profesora razredne nastave, 12 je sa Zavoda za zapošljavanje, a ostali su iz osnovnih škola u kojima se Program realizira.

Zbog specifičnosti rada sa djecom ovog uzrasta, a koje se odnose na razvojne mogućnosti i potrebe djece i metode rada, potrebno je da ovaj program, u što je moguće većoj mjeri, realiziraju nastavnici/profesori predškolskog odgoja i obrazovanja. Imajući u vidu da se na Zavodu za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona nalazi 87 nastavnika/profesora predškolskog odgoja i obrazovanja, ali i da predškolske ustanove imaju unutarnje kadrovske kapacitete koje mogu djelimično staviti u funkciju, to se može smatrati dovoljnim, ukoliko bi se Program realizirao u dva termina, jesenjem i proljetnom, a ne samo u proljetnom kao dosad. (J.A.)

Danas (12. 12. 2014.) je Munib Husejnagić premijer Zeničko-dobojskog kantona zajedno sa Mirkom Trifunovićem ministrom obrazovanja,nauke, kulture i sporta primio predstavnike Međureligijskog vijeća BiH-Ured Zenica sa njihovim gostima iz Općine Tutin (Republika Srbija). Kako su objasnili Fahrudin Muminović i Dino Čolaković, predstavnici Međureligijskog vijeća - Kancelarije za mlade Općine Tutin svrha njihove posjete Zenici i Zeničko-dobojskom kantonu je razvijanje prekogranične saradnje, a posebno na planu realizovanja budućih zajedničkih projekata. Gosti iz Srbije također su se interesovali za aktivnosti koje Kanton poduzima u pogledu rješavanja statusa mladih i organizacione oblike kroz koje se to čini.

Premijer Husejnagić upoznao je goste sa načinima na koje se pruža potpora mladima u ovom Kantonu te o saradnji sa nevladinim organizacijama koje se bave pitanjima mladih. On je pomenuo da je u Kantonu izrađena i Strategija zapošljavanja mladih, ali je naglasio i to da mladi ljudi ponekad pokazuju inerciju i nisu dovoljno zainteresovani za sredstva koja nudi Vlada Kantona, a kojima se finansiraju projekti za poboljšanje statusa mlade generacije. Vlada na brojne načine nastoji podstaći zapošljavanje mladih i rješavanje njihovih egzistencijalnih pitanja kroz stimulisanje privrednih subjekata da primaju pripravnike ili vrše prekvalifikaciju mladih nezaposlenih u svrhu dobijanja stalnog posla.

Fahrudin Muminović je, nadovezujući se na problem zapošljavanja mladih u Zenici, kazao da će Kancelarija za mlade Općine Tutin od aprila 2015. godine ući u program finansiranja projekata iz fondova Evropske unije, a radi se uglavnom o prekograničnim projektima. Stoga žele napraviti sponu između Općina Tutin i Zenica i ova posjeta između ostalog predstavlja prve korake za uspostavljanje uže saradnje i zbližavanja mladih kako bi zajednički realizovali projekte finansirane iz evropskih fondova.

Na kraju sastanka, Kenan Hodžić, predstavnik Međureligijskog vijeća Zenica zahvalio je premijeru i ovom sastavu Vlade na svemu što su učinili na planu potpore radu i aktivnostima Međureligijskog vijeća, a posebno na ustupanju prostorija za kancelariju ove religijske asocijacije.

Jučer i danas (09.i 10.10.2014. godine) veliki broj studenata iz Zenice je tražio objašnjenje u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta zašto im nisu isplaćene stipendije.

S obzirom na činjenicu da su putem resornog ministarstva u Vladi Kantona, dana 02.10.2014. godine, svim općinama, blagovremeno dostavljena opredijeljena sredstva na ime isplata stipendija redovnim studentima na području Zeničko-dobojskog kantona, Ministarstvo za obrazovanje, nauku,kulturu i sport, ovim putem želi da obavjesti studente da je Vlada ZDK IZVRŠILA svoju obavezu , osigurala i doznačila sredstva općinama.

S tim u vezi Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Zeničko-dobojskog kantona naglašava da su sva daljnja postupanja u isključivoj nadležnosti općinskih službi za društvene djelatnosti, a koje imaju obavezu da o svim izvršenim pojedinačnim doznakama studentima, dostave kompletiran izvještaj Ministarstvu za obrazovanje, nauku,kulturu i sport, o namjenskom utrošku ovih sredstava. Do sada su izvještaje o uplatama već poslale pojedine općine, a u Općini Zenica koja se stara o uplati oko 800 stipendija objašnjavaju da je do kažnjenja došlo zbog toga što dvadesetak studenata nije dalo kompletne podatke da bi im se stipendije uplatile. Dakle, zbog 20-tak nekompletnih adresa, kasni uplata stipendija za gotovo 800 korisnika u Zenici.

U ponedjeljak, 06.10.2014. godine počela je nastava za 1.255 studenata prve godine na osam fakulteta Univerziteta Zenica.

Prvi minuti prvih časova bili su prilika za pozdrav studentima koji su im uputili Mirko Trifunović ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta u Vladi ZDK, Dževad Zečić rektor , Safet Brdarević prorektor Univerziteta sa dekanima i profesorima visokoškolskih ustanova.

- Ovo je poseban početak nove akademske godine zbog činjenice da ste odabrali fakultete na Univerzitetu Zenica koji je nakon uspješnih eksternih vrednovanja postao prvi akreditovani javni univerzitet u BiH, - kazao je ovom prilikom rektor Zečić.

Obraćajući se studentima, ministar Trifunović je posebno istakao napore Vlade ZDK da na različite načine utiče na podizanje standarda studenata u Zenici.

Prvi dan nove školske godine na Univerzitetu Zenica iskorišten je za obilazak nove zgrade pravnog fakulteta čija je izgradnja u završnoj fazi.

Povodom početka nove akademske godine u ponedjeljak 06.10.2014. godine.

Svim studentima i studenticama na području Zeničko – dobojskog kantona želim puno sreće u nastupajućoj akademskoj godini sa željom da uspješno i redovno polažu ispite i ispunjavaju druge obaveze.

Također Vas želim potaknuti da se pored redovnih obrazovnih aktivnosti uključite i u neobavezne oblike edukacije kako biste, kada završite fakultet, bili što konkuretniji na tržištu rada.

Samo obrazovanje može doprinijeti razvoju jednog društva, a vi studenti svojim radom i zalaganjem sami kreirate, kako vlastitu, tako i budućnost cjelokupnog društva koje može biti uspješnije.

Akademskom osoblju također želim puno sreće i umijeća u radu da na pravi način studentima prenesu znanje i da ih pripreme za ozbiljno i zahtjevno tržište rada.

S poštovanjem,

 

U ime Vlade Zeničko-dobojskog kantona, premijer ZDK Munib Husejnagić.

 

Drage učiteljice i učitelji!

Poštovani prosvjetari!

 

U povodu 5. oktobra, Svjetskog dana učitelja, u svoje lično ime i u ime Vlade ZDK, čestitamo vam vaš dan!

Ovo je datum kada naglašeno izražavamo zahvalnost i poštovanje za sve ono što činite za djecu, za znanje koje prenosite i strpljenje s kojim to činite.

Zahvaljujemo vam se na doprinosu u odgoju i obrazovanju svih dosadašnjih, a tako i budućh generacija.

Duboko uvjereni da su učiteljice i učitelji zlatne karike koje u našim životima povezuju djetinjstvo i mladost, da ste svima koje ste učili draga uspomena, a svojim sadašnjim učenicima uzor, izražavamo vam veliko poštovanje za sve što činite kroz svoj rad koji je mnogo više od onog što se naziva poslom.

 

Želimo vam puno zdravlja i uspjeha!

 

S poštovanjem,

 

 

 

MINISTAR OBRAZOVANJA,                                                                  PREMIJER

NAUKE, KULTURE I SPORTA

         Mirko Trifunović                                                                        Munib Husejnagić, dipl.ing.maš.

 

 

Predstavnici Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i Pedagoškog zavoda Zeničko-dobojskog kantona (Maid Pračić, Munevera Selmanović, Nevzeta Rezaković i Almir Sivro) boravili su u Sloveniji u studijskoj posjeti institucijama Republike Slovenije u čijoj je nadležnosti obrazovanje odraslih. Studijska posjeta je organizirana i finansirana od strane Njemačkog saveza visokih narodnih škola, DVV International – Ured za Bosnu i Hercegovinu i predstavlja početak realizacije Ugovora o saradnji iz aprila 2014. godine potpisanog između Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona i DVV International – Ureda za Bosnu i Hercegovinu o pružanju stručne i finansijske podrške donošenju i implementaciji Zakona o obrazovanju odraslih.

Domaćin studijske posjete bio je Andragoški centar Republike Slovenije.                  

 Predstavnik Andragoškog centra Republike Slovenije, Darijan Novak, osmislio je i moderirao trodnevni program posjeta institucijama Slovenije koje u svojoj nadležnosti imaju obrazovanje odraslih. U tri dana, cjelodnevnih aktvnosti, predstavnici Zeničko-dobojskog kantona imali su priliku da posjete i upoznaju se sa nadležnostima i aktivnostima u ovoj oblasti Ministarstva za izobražovanje, znanost in šport Republike Slovenije, Ministarstva za delo, družino, socijalne zadeve in enake možnosti Republike Slovenije, Zveze ljudskih univerz Republike Slovenije, Andragoškog centra Republike Slovenije, Centra za poklicno izobražovanje Republike Slovenije, CDI Univerzum Ljubljana, Školskog centra PET Ljubljana, Školskog Centra Celje i Ljudske univerze Velenje.                                       

Predstavnici Zeničko-dobojskog kantona su mogli da kroz kratke prezentacije domaćina i uvid u provedbene akte upoznaju se sa funkcionisanjem obrazovanja odraslih u Republici Sloveniji, te da kroz diskusiju dodatno razjasne najaktuelinija pitanja u ovoj oblasti za Zeničko-dobojski kanton. Neprocjenjivu korist od ove studijske posjete, pored stečenih znanja, predstavljaju i ostvareni kontakti sa kolegama iz Republike Slovenije koji su iskazali bezrezervnu spremnost za svaki vid stručne podrške i inicirali mogućnosti osmišljavanja zajedničkih projekata za apliciranje na EU fondove.

Ova studijska posjeta ne bi mogla biti realizirana bez podrše DVV International – Ured za Bosnu i Hercegovinu i koristimo, i ovu priliku da se zahvalimo Emiru Avdagiću, direktoru DVV International – Ured za Bosnu i Hercegovinu i njegovim saradnicima, za finansijsku i stručnu pomoć u realizaciji ovog studijskog putovanja.

 

Početak školske godine u Zeničko-dobojskom kantonu je odgođen u pojedinim školama do 15.septembra odnosno do završetka neophodnih sanacija na objektima, prije svega u Općini Maglaj - u dvije osnovne i dvije srednje škole i kraćim pomjeranjem nastave u područnim školama u općini Maglaj u Bočinji i Ulišnjaku. Ovo je izjavio Mirko Trifunović, kantonalni ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta.

Po njegovim riječima nastava je počela u OŠ Ćamil Sijarić u Nemili. Tamo je oštećena sportska dvorana i ona je ušla u program obnove od poplava. Nastava je odgođena u Kolićima i Šerićima iz bezbjedonosnih razloga. Ukupna investicija Evropske Unije u Program obnove školskih objekata nakon majskih i avgustovskih poplava na prostoru ZDK u ovoj fazi radova je 3,6 miliona KM.

Ministar Trifunović je u Zenici sa Enisom Arifagićem, direktorom za obnovu u UNDP-u razgovarao o trenutnim i novim projektima obnove školskih objekata na području ovog kantona. Naime, UNDP je glavni investitor rekonstrukcije i obnove školskih objekata u ZDK nakon majskih poplava.

-Veliki broj aktivnosti koji smo poduzeli na području ZDK ne bi bilo moguće bez dobre saradnje sa ministarstvom, ali i jedinicama lokalne samouprave gdje se nalaze ovi školski odnosno predškolski objekti. Radi se o 15 objekata na području kantona koje su obuhvaćeni ovom investicijom kroz program EU za oporavak od poplava. Na prostoru cijele BiH je obuhvaćenop 90 školskih i predškolskih ustanova ukupne vrijednosti 16 miliona KM. Nadamo se da će najveći dio programa biti realizovan u narednih tri – četiri mjeseca. Dva objekta će morati biti srušeni i izgrađeni iznova. To su objekti u Bočinji, općina Maglaj i Lovnici - općina Zavidovići,- rekao je Enis Arifagić, šef UNDP programa obnove.

Osim sredstava EU za ovaj program će Zeničko-dobojski kanton izdvojiti 600.000 KM, a fedralno resorno Ministarstvo 490.000 maraka.      

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma