JU Gimnazija "Rizah Odžečkić" Zavidovići dobila je novi sportski poligon. Izgradnju poligona koji će koristiti i učenici Srednje mješovite škole finansirala je Vlada Zeničko-dobojskog kantona sa 175.000,00 KM, dok je Općina Zavidovići platila porez te osigurala dio sredstava za kupovinu zemljišta.

"Vlada je u zgrade Gimnazije 'Rizah Odžečkić' i Srednju mješovitu školu do sada uložila oko 500.000 KM, čime su značajno poboljšani uslovi za boravak i odvijanje nastavnog procesa. Konkretnim projektima pokazujemo da je ulaganje u školsku infrastrukturu i budućnost mladih jedan od ključnih prioriteta ove vlade", kazao je premijer Mirza Ganić, pozdravljajući okupljene na svečanosti povodom otvaranja sportskog poligona upriličenoj na Dan općine Zavidovići.

Premijer ZDK je pozvao mlade da nakon završetka srednjeg obrazovanja nastave školovanje na Univerzitetu u Zenici ili nekom drugom univerzitetu u BiH, gdje mogu računati na podršku Vlade koja je ove godine dodijelila čak 3.820 stipendija, a stipendije su po prvi put dobili svi studenti koji su dostavili formalno ispravne aplikacije.

Press služba ZDK

Ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK Spahija Kozlić, predsjednica Asocijacije za razvoj LEDA Adela Mehinagić i direktor Caritasa za Bosnu i Hercegovinu Daniel Bronkal potpisali su danas memorandom o saradnji na promociji predškolskog odgoja i obrazovanja u Zeničko-dobojskom kantonu, prvenstveno realizaciju Programa obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu u godini pred polazak u školu (POPOiO).

Caritas Švicarske je nosilac projekta "Predškolsko obrazovanje za svu djecu Bosne i Hercegovine" (PEACH), a partner u implementaciji ovog projekta u Zeničko-dobojskom kantonu je lokalna nevladina organizacija Asocijacija za razvoj LEDA, koja djeluje u uskoj saradnji sa tri predškolske ustanove: JU za predškolski odgoj i obrazovanje "Mladost" iz Kaknja, JU Predškolski odgoj i obrazovanje Zenica i JU Gradski dječiji vrtić Zavidovići, kao i osnovnim školama u kojima se realizuje cjeloviti razvojni program u godini pred polazak u školu.

Projekat "Predškolsko obrazovanje za svu djecu Bosne i Hercegovine" ima za cilj promociju pristupa kvalitetnom predškolskom odgoju i obrazovanju koje doprinosi cjelovitom razvoju predškolskog djeteta i daje snažne temelje za dalje obrazovanje djeteta. Pored toga, projekat uključuje i aktivnosti zagovaranja značaja predškolskog odgoja, a ciljevi projekta su omogućavanje pristupa predškolskom odgoju i obrazovanju djeci iz ranjivih kategorija, pružanmje prijatnog okruženja za djecu te poboljšanje predškolskog odgoja i obrazovanja kroz nove načine i savremenu metodologiju rada, socijalnu uključenost i prava djeteta, sa posebnim naglaskom na ranjive kategorije djece.

Kao partner švicarskog Caritasa, LEDA je tokom protekle školske 2018/2019. godine realizovala aktivnosti u predškolskoj ustanovi i osnovnim školama vezanim za program POPOiO, te je u saradnji i dogovoru sa predstavnicima resornog ministarstva izvršila procjenu kapaciteta dvanaest osnovnih škola, od kojih je izabrala četiri područne osnovne škole u cilju poboljšanja kvaliteta POPOiO u ruralnim područjima općina Zenice, Zavidovića i Kaknja, i to: Područna škola u sastavu OŠ "Ahmed Muradbegović" Kakanj, PŠ "Termoelektrana" JU OŠ "15. April" Kakanj, PŠ "Dolina" JU OŠ "Druga osnovna škola" Zavidovići i PŠ "Lokvine" JU OŠ "Ahmed Muradbegović" Zenica.

U školskoj 2019/2020. godini predviđena je realizacija javne kampanje o važnosti predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu, sa posebnim fokusom na socijalno ranjive porodice, opremanje i/ili renoviranje prostora za realizaciju obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja (jedne prostorije), nabavka namještaja, didaktičkog materijala, igračaka i potrošnih materijala, realizacija tematskih roditeljskih sastanaka sa roditeljima čija su djeca uključena u POPOiO u cilju boljeg razumijevanja značaja predškolskog odgoja i obrazovanja za pravilan rani razvoj djece, održavanje komunikacije sa roditeljima u cilju praćenja napretka djeteta, nabavka užina na dnevnoj osnovi za grupu do 25 djece koja budu uključena u POPOiO u školskoj 2019/2020. godini te nabavka higijenskih sredstva za održavanje prostora u kojem se realizuje POPOiO.

Za vrijeme trajanja PEACH projekta, ali i nakon njegove implementacije, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport će obezbijediti plate profesora predškolskog odgoja i obrazovanja za realizaciju POPOiO u školskoj 2019/2020. godine, kao i naredne dvije godine, obezbijediti izvještavanje od strane angažovanih profesora za realizaciju POPiO u odabranim školama, u skladu sa smjernicama LEDE, kao i pružiti sve potrebne informacije neophodne za praćenje napretka projekta, zatim osigurati redovno čišćenje prostorija koje se koriste u svrhu projektnih aktivnosti, pružiti podršku pri realizaciji programa POPOiO na četiri lokacije tokom cijelog trajanja aktivnosti, odobriti učešće profesora predškolskog odgoja i obrazovanja u edukacijama koje će biti obezbijeđene od strane Caritasa Švicarske u cilju unapređenja realizacije POPOiO, osigurati da se prostorije namijenjene za realizaciju POPOiO, kao i didaktički materijal koriste isključivo za realizaciju ovog programa kao i da se čuvaju za naredne generacije djece koje će koristiti isti didaktički materijal, te podržati nesmetan monitoring aktivnosti u školama i vrtićima koje su podržane projektom.

Press služba ZDK

Vlada Zeničko-dobojskog kantona donijela je odluku o utvrđivanju visine stipendije i broja rata za isplatu za akademsku 2018/2019. godinu, za što je u budžetu Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport opredijeljeno jedan milion KM. Stipendiju u iznosu od 600,00 KM dobit će 1.590 redovnih studenata prvog ili drugog ciklusa studija na visokoškolskim ustanovama u BiH ili izvan BiH, od čega će 30 studenata koji studiraju za deficitarna zanimanja dobiti i novčanu nagradu u visini stipendije, tako da će stipendija za ove studente iznositi 1.200 KM.

"U odnosu na prošlu godinu, iznos stipendije je povećan za 40 KM. Neće biti isplate u ratama, nego će stipendije biti isplaćene jednokratno. Vlada će do kraja septembra doznačiti sredstva resornim općinskim i gradskim službama koje će izvršiti uplatu na tekuće račune studenata, a prema konačnoj listi koju je općinama i gradovima dostavilo resorno ministarstvo", pojasnio je ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK Spahija Kozlić.

Stipendiju su dobili svi studenti koji su ispunjavali kriterije, kao i prilikom dodjele stipendija Ministarstva za boračka pitanja ZDK. Podsjetimo, početkom ljeta stipendije u iznosu od 800 KM za prvu te 1.200 KM za drugu i ostale godine studija, dobilo je 2.230 studenata iz boračke populacije, za što je u budžetu za 2019. godinu osigurano 2,44 miliona KM ili 400.000 KM više nego prethodne godine.

"U 2019. godini smo po prvi put uspjeli osigurati sredstva za dodjelu stipendija svim studentima koji su dostavili formalno ispravne aplikacije. Nastojat ćemo da tu politiku nastavimo i narednih godina, kako bi svi studenti dobili šansu da se obrazuju i grade svoju budućnost u Bosni i Hercegovini", kazao je premijer Mirza Ganić.

Press služba ZDK

Premijer Mirza Ganić i ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK Spahija Kozlić upriličili su prijem za članicu Streljačkog kluba osoba sa invaliditetom iz Zenice Zerinu Skomorac i trenera reprezentacije BiH Mirsada Ređića.

Mlada reprezentativka Bosne i Hercegovine je na nedavno održanom GRAND PRIX 2019 Shooting Para Sport u streljaštvu za osobe sa invaliditetom u Novom Sadu osvojila drugo mjesto sa upucanih 636,3 krugova, čime je potvrdila normu za Svjetsko prvenstvo u Sidneju i Paraolimpijske igre u Tokiju 2020 godine. Pored ispunjenih i potvrđenih normi, postavila je i novi rekord Bosne i Hercegovine.

Skomorac i Ređić su se zahvalili Vladi Zeničko-dobojskog kantona koja je odobrila finansijska sredstva za odlazak na takmičenje u Novi Sad.

Uz čestitke na postignutom rezultatu, premijer Ganić i ministar Kozlić su najavili podršku Vlade ZDK tokom priprema i odlaska na nadolazeća takmičenja, a za osvojeno drugo mjesto u Novom Sadu najboljoj bh. paraolimpijskoj streljačici odobrena je novčana nagrada u iznosu od 1.000 KM.

Press služba ZDK

U Zeničko-dobojskom kantonu počela je nova 2019/2020. školska godina u koju je upisano 3.442 osnovca i 1.048 učenika srednjih škola. Početak nastave kasnit će jedino u OŠ "Hasan Kikić" Tetovo Zenica, gdje bi učenici trebali sjesti u školske klupe iduće sedmice, zbog završnih radova na izgradnji nove školske zgrade koju finansira Vlada ZDK sa 2,3 miliona KM.

Centralna svečanost povodom početka nove školske godine u ZDK održana je u Osnovnoj školi "Vladimir Nazor" Zenica, a učenicima su dobrodošlicu i uspjeh u novoj školskoj godini poželjeli premijer ZDK Mirza Ganić, ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Spahija Kozlić te direktorica kantonalnog Pedagoškog zavoda Aida Salkić.

"U osnovne škole u ZDK je upisano 316 učenika manje nego prethodne godine. Smanjenjem kriterija o broju učenika u odjeljenjima sa 23 na 21 zadržali smo postojeći broj nastavnika i na taj način uspjeli riješiti problem tehnološkog viška. Sa ovom negativnom tendencijom zajednica se mora uhvatiti u koštac", kazao je ministar Kozlić.

OŠ "Vladimir Nazor" počela je s implementacijom pilot-projekta Produženog boravka za učenike od prvog do trećeg razreda, a sredstva za adaptaciju prostorija obezbijedila je Vlada Zeničko-dobojskog kantona. Za oko 40 učenika u pilot-fazi su osigurani uslovi za boravak, učenje i zabavu u vremenu od 07.00 do 18.00 sati, a roditelji će boravak plaćati 80 KM. Toliko iznosi trošak ishrane, dok će sve ostale troškove snositi Vlada.

"Ponosni smo na ovaj projekt i nadam se da će se pokazati ne samo ekonomski isplativ, nego i da je od posebnog interesa za roditelje i djecu. Vjerujem da će se nakon pilot-faze projekt proširiti i na druge škole u ZDK", kazao je premijer Ganić. Podsjetio je da Vlada u kontinuitetu osigurava sredstva za razvoj infrastrukture, kao i za nabavku seta besplatnih udžbenika za učenike od 2. do 9. razreda škole.

U srednje škole na području ZDK u nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, bez općina Usora i Žepče, upisano je 69 učenika manje nego prethodne godine. Ipak, zbog povećanog interesovanja za određena zanimanja, posebno medicinska, resorno ministarstvo je odobrilo upis po jedno dodatno odjeljenje u Zenici, Žepču i Brezi.

Press služba ZDK

U Medresi "Osman-ef. Redžović" u Velikom Čajnu kod Visokog svečano je zatvoren šestodnevni "Access kamp 2019" na kojem je učestvovalo 80 polaznika iz medresa u Visokom, Tuzli i Travniku te dvije srednje škole iz Busovače.

Access program je dvogodišnji program učenja engleskog jezika i praktičnih vještina Ambasade SAD koji implementiraju Rijaset Islamske zajednice u BiH i NVO Američka vijeća za međunarodno obrazovanje. Osim časova engleskog jezika i razvijanja akademskih i praktičnih vještina kroz radionice, učenici su imali priliku da posjete i upoznaju se sa kulturno-historijskim naslijeđem kroz posjete nacionalnim spomenicima, vjerskim objektima, muzejima i značajnim mjestima u ovom dijelu države. Program je do sada uspješno završilo devet generacija polaznika u BiH.

Ceremoniji u amfiteatru medrese "Osman-ef. Redžović" prisustvovali su Holly Zardaus, ataše za kulturu Ambasade SAD u BiH, Mirza Ganić, premijer ZDK, direktor Uprave za obrazovanje i nauku Rijaseta IZ u BiH te drugi ugledni gosti.

Premijer Ganić zahvalio se Ambasadi SAD na podršci u implementaciji programa, naglašavajući značaj kampa sa aspekta edukacije mladih, ali i međusobnog povezivanja i jačanja zajedništva, kao i sticanja vještina koje će biti veoma korisne u nastavku obrazovanja i razvoju karijera.

 

Press služba ZDK

Danas je Vlada Zeničko-dobojskog kantona na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport usvojila Zaključak o usvajanju Programa utroška sredstva za nabavku udžbenika za 2019. godinu.

Ukupno odobrena sredstva iz Budžeta ZDK iznose 80.000, 00 KM i koristit će se za nabavku udžbenika za sve učenike drugih razreda devetogodišnjeg osnovnog obrazovanja, koji nastavu pohađaju po Nastavnom planu i programu Zeničko-dobojskog kantona.

Pored navedenih sredstva, Ministarstvo je  dobilo sredstva tekućeg transfera od Federalnog ministarstva za obrazovanje i nauku u iznosu od 103.680,00 KM namijenjenih za učenike drugih razreda devetogodišnjeg osnovnog obrazovanja, i to prvenstveno za učenike koji su u stanju socijalne potrebe.

 

 

Press služba

 

Ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona Spahija Kozlić i direktor Studentskog centra Islamske zajednice u Sarajevu Muamer Tinjak potpisali su ugovor o subvencioniranju troškova smještaja i ishrane studenata sa područja ZDK u narednoj akademskoj godini.

Ugovorom su predviđena sredstva za maksimalno 50 studenata po 219,00 KM mjesečno, tako da je za ovu namjenu opredijeljen maksimalan iznos do 109.500,00 KM.

Zeničko-dobojski je prvi kanton koji je potpisao ugovor sa Studentskim centrom Islamske zajednice u Sarajevu. Centar je otvoren prošle godine i ima sve uslove za smještaj i ishranu studenata, a prijem studenata se vrši na osnovu Kriterija za bodovanje studenata za prijem u studentske domove u Federaciji BiH.

 

Press služba ZDK

Vlada Zeničko-dobojskog kantona dala je saglasnost na Plan obrazovanja odraslih ZDK za period od 2019. do 2021. godine, kojim su definisane prioritetne oblasti obrazovanja odraslih i nadležne institucije, potrebna infrastruktura, raspodjela po jedinicama lokalne samouprave, okvirni obim sredstava kao i dinamika realizacije ovog plana. Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK do sada je plan pripremalo na godišnjem nivou, a ove godine aktivnosti su po prvi put planirane za trogodišnje razdoblje.

Ovo ministarstvo u saradnji sa drugim ministarstvima, asocijacijama privrednika, poslodavaca i obrtnika te jedinicama lokalne samouprave u ZDK-u u iduće tri godine će, između ostaloga, nastaviti provedbu programa osnovnog i srednjeg obrazovanja odraslih, andragoško osposobljavanje obrazovnog kadra, kreiranje i ažuriranje baza podataka i registara, praćenje potreba tržišta rada te promovisanje obrazovanja odraslih i cjeloživotnog učenja. Strategiju razvoja obrazovanja odraslih ovaj kanton bi, prema planu, trebao dobiti 2021. godine.

Osnovna zadaća obrazovanja odraslih je da bude brz odgovor na izmjenjive potrebe tržišta rada i osigura trajnu zaposlenost radno sposobnog stanovništva. Aktivnosti na ovom planu konkretizovane su 2014. godine kada je Skupština ZDK donijela Zakon o obrazovanju odraslih.

Prošle godine usvojen je Program za osnovno obrazovanje odraslih, koje je jedan od prioriteta navedenog zakona, osigurana budžetska sredstva, raspisani javni pozivi za upis u program, a na koncu se krenulo s realizacijom. Međutim, zabilježen je neočekivano slab odziv za upis, tako da se broj građana bez završene osnovne škole nije znatnije popravio u odnosu na godinu ranije kada su prezentirani podaci o 5.491 osobe.

Kada je u pitanju srednjoškolsko obrazovanje odraslih, zaključno sa 2018. godinom doneseno je 27 programa, a interes je iskazan za veliki broj stručnih i zanatskih zanimanja.

„Najveće zanimanje je bilo za sticanje kvalifikacija medicinska sestra tehničar, ekonomski tehničar, vozač motornih vozila i zavarivač. Ipak, potražnja za radnom snagom na području ZDK je izuzetno slaba i poslodavci rijetko iskazuju potrebe, ali je, imajući u vidu kretanja na tržištu rada, za očekivati da u narednim godinama dođe do povećane potražnje za radnom snagom", kaže Spahija Kozlić, ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta.

Značajni rezultati u 2018. su postignuti i u oblasti promoviranja obrazovanja odraslih, na čemu se radilo kroz okrugle stolove organizirane uz finansijsku podršku DVV International, kao i u oblasti andragoškog osposobljavanja nastavnog kadra.

"Slabiji rezultati su ostvareni u segmentu razvijanja standarda zanimanja, kao prve faze u izradi standarda kvalifikacija i razvijanja programa obrazovanja odraslih, te primjene registra poslodavaca kod kojih se može realizirati praktična nastava, a što su ključne stavke za usklađivanje obrazovanja sa potrebama tržišta rada", ističe Kozlić.

Za obrazovanje odraslih u 2019. godini planirana su budžetska sredstva u iznosu od 258.500 KM, a minimalno u tom iznosu planirat će se i budžet za iduće dvije godine.

Press služba ZDK

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona donijelo je Pravilnik o organiziranju rada škole u bolnici, čime je po prvi put u Federaciji BiH u jednom kantonu uređen način organiziranja nastave za učenike koji se nalaze na dužem bolničkom liječenju.

Pravilnik predviđa organiziranje nastave u okviru odjeljenja, grupe ili individualno za osnovce koji su hospitalizirani duže od tri sedmice, dok će adekvatno prilagođeno obrazovanje za djecu na kućnom liječenju pružati najbliža škola mjestu stanovanja uz primjenu adekvatnih oblika nastavnog rada.

"Cilj organiziranja ovakvog oblika nastave je da se hospitaliziranoj djeci olakša odvojenost od porodice i primarne socijalne sredine, umanji stres od boravka u bolnici, omogući kontinuitet u usvajanju nastavnih sadržaja, te da se dani provedeni u bolnici učine zanimljivim i sadržajnijim, što osigurava lakšu reintegraciju u matičnu školu nakon povratka iz bolnice i prelazak u viši razred bez polaganja razrednih ispita ili ponavljanja razreda", ističe Spahija Kozlić, ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK.

Prema pravilniku, koji je početkom sedmice objavljen u Službenim novinama ZDK, u gradu ili općini u kojoj postoji zdravstvena ustanova koja nudi usluge bolničkog liječenja za djecu, a u ZDK-u su to Kantonalna bolnica Zenica i Opća bolnica Tešanj, organizaciju i realizaciju škole u bolnici vrši geografski najbliža osnovna škola, a u odgojno-obrazovni rad bit će uključeni nastavnici razredne i predmetne nastave.

 

Press služba ZDK

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma