Ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK Spahija Kozlić i direktor Instituta za međunarodnu saradnju Njemačkog saveza visokih narodnih škola – DVV International Ured za Bosnu i Hercegovinu Emir Avdagić potpisali su sporazum o saradnji koji omogućuje nastavak zajedničkog djelovanja na unapređenju obrazovanja odraslih na području ZDK-a.

Skupština Zeničko-dobojskog kantona je 2014. godine usvojila Zakon o obrazovanju odraslih, koji je prošle godine dobio određene izmjene, a koji se kroz primjenu pokazao kao dobar zakonski okvir za ovu oblast.

"Prije nekoliko dana sam razgovarao sa poslodavcima koji su mi rekli da taj Zakon o obrazovanju odraslih treba maksimalno koristiti kako bi se putem te vrste edukacije pospiješilo zapošljavanje, odnosno pismenost i edukacija samih ljudi. U okviru ovog projekta zaposlenici ministarstva će biti educirani o korištenju posebnog softvera u vezi sa obrazovanjem odraslih i onda će edukaciju proći dvije grupe od 48 polaznika, a ideja je da jedna grupa bude grupa asistenata sa Univerziteta u Zenici jer smatramo da te andragoške vještine trebaju steći oni koji rade sa odraslima, a to su i naši studenti", kazao je ministar Kozlić.

DVV International Ured za Bosnu i Hercegovinu već duži niz godina pruža različite vidove podrške u oblasti obrazovanja odraslih širom BiH. Prema novim pravilima Centrale DVV-a u Bonu, u projektnom periodu 2019. – 2021. godina radit će se samo sa onim administrativnim jedinicama u Bosni i Hercegovini koje su u ranijem periodu pokazale najveći napredak i organizacijski najkvalitetnije realizirale dogovorene aktivnosti, a ZDK je u tom kontekstu prepoznat kao jedan od najpoželjnijih partnera.

Prema Avdagićevim riječima, u ZDK po zadnjim pokazateljima popisa stanovništva ima veliki broj elementarno nepismenih, preko 7.000, te više od 33 hiljade onih koji nisu završili osnovno obrazovanje. Ipak, obrazovanje odraslih ne obuhvata samo one koji su elementarno nepismeni i koji nisu završili osnovnu školu, nego je to mehanizam za lični razvoj i razvoj društva u sredini.

"Ove godine mi na području ZDK podržavamo jačanje struktura za implementaciju Zakona o obrazovanju odraslih te jačanje kapaciteta unutar resornog ministarstva kako bi se taj proces mogao pratiti i provoditi u praksi", kazao je Avdagić.

 

Press služba ZDK

Ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona Spahija Kozlić i direktorica British Councila u Bosni i Hercegovini Larisa Halilović potpisali su memorandum o razumijevanju u vezi sa učešćem ZDK-a u trogodišnjem programu "Škole za 21. vijek", kojeg ova britanska međunarodna organizacija implementira na području Zapadnog Balkana.

"Aktivnosti koje program podrazumijeva fokusirane su na razvoj vještina kritičkog razmišljanja, rješavanja problema i programiranja uređaja uz pomoć džepnog računara pod imenom micro:bit, koje su neophodne za nastavak školovanja i uspješnu karijeru", kazala je Halilović.

U Zeničko-dobojskom kantonu programom će biti obuhvaćene 54 osnovne škole i oko 300 nastavnika, a svaka škola će dobiti određeni broj micro:bit uređaja.

"Mislim da mladi ljudi, djeca posebno, troše veliku energiju i vrijeme u okviru digitalnog okruženja, a da malo toga nauče. Mislim da ćemo kroz ovaj projekt to promijeniti i zbog toga hvala British Councilu što je ZDK prepoznao kao partnera koji može implementirati ovakav projekt", kazao je ministar Kozlić.

Program "Škole za 21. vijek" finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva sa 10 miliona funti, a provodi se u isto vrijeme u šest zemalja - u BiH, Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji, Albaniji i Kosovu. Prije Zeničko-dobojskog kantona, implementacija programa započeta je u Kantonu Sarajevo, Kantonu 10 i Zapadno-hercegovačkom kantonu, a u toku su pregovori o implementaciji na području entiteta Republika Srpska.

 

Press služba ZDK

 

Delegacija Vlade Zeničko-dobojskog kantona na čelu sa premijerom Mirzom Ganićem i ministrom Spahijom Kozlićem posjetila je danas Industriju mesa "Semić" Visoko, koja je jedan od regionalnih lidera u proizvodnji i preradi mesa. Premijer Ganić je u razgovoru sa vlasnikom kompanije Esadom Semićem istakao opredjeljenje Vlade da nastavi raditi na unapređenju poslovnog ambijenta, kako bi se dodatno podstakao privredni razvoj na području ZDK-a.

"Privrednici zaslužuju našu pažnju jer samo zajedno možemo popraviti ekonomsku sliku države. Želimo zadržati lidersku poziciju u izvozu, podstaći zapošljavanje i kontinuiran rast industrijske proizvodnje, a za iskorak nam je potreban još bolji ambijent. Ponosni smo što na području našeg kantona postoje kompanije kao što je IM "Semić", koja pokazuje da je uspjeh moguć uz rad i veliko zalaganje", kazao je premijer Ganić.

Industrija mesa "Semić" zapošljava oko 200 radnika, a zahvaljujući investiciji u proizvodne pogone oko 15 miliona KM, koja je realizirana posljednjih nekoliko godina, ispunjavaju najstrožije zahtjeve Evropske unije. Paletu od oko 70 proizvoda plasiraju kroz vlastiti lanac trgovina te domaće trgovačke lance.

"Vlada ZDK danas je još jednom pokazala opredjeljenje, brigu i interes za razvoj privrede i privrednih subjekata, ali i opredjeljenje za poboljšanje kvaliteta i uslova obrazovanja i obrazovnog sistema na području ZDK. IM 'Semić' želi im mnogo uspjeha u daljem radu, a u korist svih građana ZDK i privrednih subjekata koji su kičma razvoja našeg kantona", kazao je Semić.

Ovom prilikom aktueliziran je problem sporosti izgradnje saobraćajnice kroz industrijsku zonu Ozrakovići. Privrednici traže da se radovi ubrzaju, jer zbog otežane komunikacije trpe veliku štetu.

Press služba ZDK

Prigodnom svečanošću ozvaničen je završetak radova na zgradi Gimnazije Visoko koja je u okviru projekta energijske efikasnosti, vrijednog 160.000 KM, dobila novu toplinsku fasadu, a izvršena je sanacija stropa, krova te mokrih čvorova. Radovi su započeti u decembru prošle godine.

"Projekt energijske efikasnosti predviđa uštede na energentima od 35-40 posto, tako da smo u protekla dva mjeseca otkako je postavljena fasada već uvidjeli benefite preduzetih mjera. Zahvaljujemo se Svjetskoj banci i Vladi Federacije BiH, a posebno Vladi Zeničko-dobojskog kantona i kantonalnom Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport koji su omogućili realizaciju ovog projekta", kazao je direktor Samir Purišević.

Svečanu vrpcu, zajedno s direktorom škole, presjekli su premijer ZDK Mirza Ganić i resorni ministar Spahija Kozlić, u prisustvu ministara unutrašnjih poslova Darija Pekića te prostornog uređenja, prometa i komunikacije i zaštite okoliša Arnela Isaka.

Premijer Ganić je obećao da će se dodatno angažirati kako bi se obezbjedila sredstva za izgradnju fiskulturne sale, koju ova škola čeka više od dvije decenije.

"To moramo raditi u saradnji sa lokalnom zajednicom i mislim da ne bi trebalo biti problema. U ovom mandatu ćemo nastojati da stavimo tačku na materijalno i tehničko opremanje visočke Gimnazije koja proizvodi jedne od najkvalitetnijih kadrova u državi", kazao je premijer ZDK.

Ministar Kozlić je pohvalio zalaganje i konkretne aktivnosti prethodne Vlade za obezbjeđenje dva glavna uslova za odvijanje nastave - prostorne i kadrovske kapacitete, a rezultat je zaokružen sistem edukacije od predškolskog do visokog obrazovanja i nauke, što je ZDK postigao posljednjih godina.

"Maturante koji ove godine završavaju Gimnaziju Visoko pozivam da upišu da jedan od studijskih programa na Univerzitetu u Zenici, a mi ćemo iznaći načina da svi oni dobiju stipendiju Vlade ZDK po jednom od dva osnova", kazao je ministar Kozlić.

Press služba ZDK

Ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport prof. dr. sc. Spahija Kozlić jučer je posjetio Institut Yunuz Emre u Sarajevu i sa direktorom Mehmet Akif Yamanom razgovarao o nastavku saradnje ove organizacije sa Ministarstvom za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK.

Najviše pažnje se usmjerilo na predstojeću manifestaciju Dan djeteta koja se po četvrti put organizuje u Zenici. Sedmi Dječiji festival u organizaciji Instituta Yunus Emre održat će se 25. aprila 2019. godine u Areni "Husejin Smajlović" u Zenici. Očekuje se da će na sedmom Dječijem festivalu prisustvovati oko 6.500 djece iz cijele Bosne i Hercegovine, odnosno učenika osnovnih škola koji u okviru nastavnog procesa izučavaju turski jezik.

Nakon toga je ministar Kozlić posjetio EUFOR bazu u Butmiru gdje mu je domaćin bio Ali Taniš brigadir Turske vojske i zamjenik komandanta EUFORA. Razgovaralo se o ulozi Turske vojne misije u Zenici gdje su obje strane izrazile zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom i izrazile spremnost za daljnje aktivnosti uključujući i obilježavanje 19. maja - Dana omladine i sporta Republike Turske.

 

Press služba ZDK

Univerzitet u Zenici uspješno je tokom marta prošao eksternu evaluaciju i institucionalnu reakreditaciju, čime je postao prvi univerzitet u Federaciji Bosne i Hercegovine kojeg je reakreditirala Agencija za razvoj visokog obrazovanja Bosne i Hercegovine.

Kako je na današnjoj pres-konferenciji istakao rektor Damir Kukić, na zeničkom univerzitetu mogu biti ponosni na tu činjenicu, ali su svjesni da ih očekuje još puno posla da akreditiraju sve svoje studijske programe, njih ukupno po 32 na prvom i drugom ciklusu te još dva studijska programa na trećem ciklusu studija.

"Mi smo sada prvi i jedini reakreditirani univerzitet u FBiH. Osim toga, akreditirano je pet studijskih programa, a akreditacija će, umjesto dosadašnje četiri, sada vrijediti pet godina. Postavlja se pitanje i šta ovo znači za UNZE? Naime, nakon pojedinih natpisa kako je istekla akreditacija te da diplome UNZE-a neće važiti, ovo je za nas vrlo važno pred nastupajući upisni rok", kazao je Kukić, koji je čestitao svim zaposlenicima te podvukao da ova akreditacija potvrđuje koliko poklanjaju pažnju kvaliteti i uspostavi određenih procedura.

Kukić je istakao da reakreditacija nikada nije ni dolazila u pitanje, a napomenuo je kako su bili vrlo uporni te da su još i prošle godine, prije nego im je u septembru 2018. godine i istekla prva akreditacija, bili spremni za proces reakreditacije. U tome su ih usporili problemi na višim nivoima, na koje UNZE nije mogao uticati.

"Znam koliko je ovaj postupak važan za UNZE. Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, samim tim i Vlada Zenićko-dobojskog kantona, nastavit će maksimalno podržavati UNZE. Posebna podrška bit će pružena da se ispune i eventualne preporuke komisije koja je radila reakreditaciju UNZE-a, jer postoje poslovi koje sam Univerzitet ne može uraditi", kazao je novi ministar obrazovanja u Vladi ZDK Spahija Kozlić, koji je rektoru Kukiću i uručio rješenje o institucionalnoj reakreditaciji.

Prorektor za međunarodnu saradnju i osiguranje kvaliteta, koji je bio i šef tima za reakreditaciju UNZE-a Malik Čabaravdić navodi da je posao završen u vrlom kratkom roku, koji je došao nakon usvajanja svih potrebnih dokumenata za posjetu stručnjaka pa do roka koji je dala Evropska komisija da se taj proces završi.

"To je bio enorman posao, koji je završen u kratko vrijeme i vrlo kvalitetno. Zahvalio bih svima koji su u tome učestvovali. Mada su rokovi bili kratki, proces nije trpio i izvještaj komisije stručnjaka, na nekih 150 stranica, sadržavao je sve potrebne informacije koje smo naveli u evaluacijskom izvještaju. I preporuke na kojima, naravno, sada treba da radimo", naglasio je on.

UNZE sada bez smetnji može nastaviti sudjelovati te aplicirati na razne međunarodne programe, između ostalog i "Erasmus +", koje raspisuje Evropska komisija za visoko obrazovanje.

 

FENA

Premijer Zeničko-dobojskog kantona Mirza Ganić održao je u svom Uredu sastanak sa rektorom Univerziteta u Zenici Damirom Kukićem, predsjednikom Senata Ilhanom Bušatlićem i ministrom za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Spahijom Kozlićem. U fokusu razgovora bilo je stanje i aktuelni problemi na ovoj visokoškolskoj ustanovi, čiji je osnivač Zeničko-dobojski kanton.

"U svom ekspozeu sam naglasio podršku razvoju visokog obrazovanja na području ZDK i podršku Univerzitetu u Zenici kroz njegovu reakreditaciju i akreditaciju studijskih programa, te stimulisanje zapošljavanja najuspješnijih studenata na našem univerzitetu. Očekujem da ćemo imati korektnu saradnju, jer nas čeka puno posla", kazao je premijer Ganić.

Istaknuto je kako je među najvažnijim prioritetima stvaranje uslova za povećanje broja upisanih studenata i izgradnja infrastrukture, između ostalog i kroz javno-privatno partnerstvo, a jedna od prvih zadaća je usaglašavanje kolektivnog ugovora sa sindikatom.

Čestitajući premijeru Ganiću imenovanje na premijersku dužnost, rektor Kukić i predsjednik Senata Bušatlić izrazili su zadovoljstvo što je za ministra obrazovanja u novoj Vladi ZDK imenovan njihov kolega sa UNZE, redovni profesor Spahija Kozlić.

"Prvi akt kojeg sam potpisao bilo je rješenje o reakreditaciji, koja, između ostalog, omogućuje Univerzitetu da aplicira na međunarodne projekte. Univerzitet će biti prioritet u mom radu, jer bi on trebao biti duh ovog kantona. Može se puno učiniti uštedama, a kroz druge projekte raditi na rekonstrukciji dotrajalih zgrada i prostora", kazao je Kozlić.

 

Press služba ZDK

Medresa "Osman ef. Redžović" iz Velikog Čajna kod Visokog, u prisustvu predstavnika Islamske zajednice u BiH, Vlade ZDK, muftiluka, vakifa i rodbine, svečano je ispratila 24. generaciju maturanata. Ukupno 55 maturanata - 27 djevojaka i 28 mladića, završilo je četvorogodišnje školovanje u jedinoj školi u Zeničko-dobojskom kantonu u kojoj se obrazuju učenici u duhu islamskih propisa i osposobljavaju za nastavak školovanja i obrazovanja na teološkim i drugim fakultetima.

Premijer Mirza Ganić uputio je čestitke kolektivu Medrese, učenicima i njihovim roditeljima, uz želju da nakon završetka ovog ciklusa obrazovanja ostanu primjer kako se obrazuje i odgaja omladina odnosno naša budućnost.

"Siguran sam da ste svjesni svoje obaveze da drugima i onima koji će dolaziti poslije vas trebate ostaviti oporuku uspjeha i oporuku dobra, što je vjerovatno i najznačajnija zadaća koju stariji trebaju ostavljati mlađim naraštajima", poručio je premijer Ganić.
Istakao je posvećenost Vlade razvoju i napretku sektora obrazovanja u ZDK.

"Provodimo i realizujemo projekte za poboljšanje uslova u našim školama i drugim ustanovama. Sve to činimo u saradnji sa upravama tih ustanova i lokalnom zajednicom", kazao je premijer ZDK.

Direktor Medrese Dženan Handžić zahvalio se na podršci Rijasetu IZ-a, Vladi ZDK, školskom odboru i vakifima uz čiju pomoć je Medresa "Osman ef. Redžović" za dvije i po decenije postojanja izrasla u jednu od najrespektabilnijih odgojno-obrazovnih ustanova u BiH.

"U prethodnoj godini uloženo je mnogo u vanjsko uređenje kompleksa, sve učionice opremljene su pametnim tablama čime je Medresa postala prva smart škola u ZDK, otvoren je prvi planetarij a nabavili smo i teleskop. Uz tekuća sredstva, pomoć IZ, vakifa i prijatelja Medrese u razvoj smo uložili skoro pola miliona KM", kazao je Handžić.

Press služba ZDK

Premijer Zeničko-dobojskog kantona Mirza Ganić presjecanjem svečane vrpce ozvaničio je završetak vanjske rekonstrukcije zgrade Područne škole "Župča" u općini Breza. Zamjenu vanjske stolarije i postavljanje toplinske fasade finansiralo je Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK sredstvima u iznosu od 166.0000 KM.

"Vlada ZDK je trajno opredjeljena za razvoj infrastrukture, pogotovo za izgradnju, opremanje i utopljavanje školskih objekata, izgradnju fiskulturnih sala i poligona te svega onoga što treba da omogući da naši učenici imaju sve uslove da bi mogli sutra da budu uspješni ljudi. Mi ćemo u narednom periodu pružiti podršku svim školama, a ovom prilikom pozivam lokalne vlasti, načelnike i vijećnike, da imamo puno bolju saradnju kako bismo ubrzali administrativne procedure za ovakve projekte", kazao je premijer Ganić.

Mersiha Šehić, direktorica OŠ "Safvet-beg Bašagić", u čijem sastavu djeluje PŠ "Župča", zahvalila se Vladi i resornom ministarstvu što su prepoznali potrebe ove škole koja je u ratu bila teško devastirana, s obzirom da se nalazi u blizini nekadašnje ratne linije. Ako se izuzme sanacija zgrade koja je rađena prije 20 godina, ovo je prva zamjena stolarije i rekonstrukcija fasade nakon izgradnje škole šezdesetih godina prošlog stoljeća.

"Vlada ZDK ovim potezom pokazuje koliko cijeni školstvo, a u jednoj zajednici cijeniti školstvo pravi je put uspjeha. Već postižemo uštede na energentima, a učenicima i nastavnicima omogućen je ugodniji boravak u školi", kazala je Šehić.

Premijer Ganić najavio je kako će Vlada podržati i unutrašnju rekonstrukciju zgrade i fiskulturne sale PŠ "Župča", kao i drugih područnih škola OŠ "Safvet-beg Bašagić".

Vlada Zeničko-dobojskog kantona u protekle četiri godine uložila je 22 miliona KM u povećanje energetske efikasnosti školskih objekata, najvećim dijelom iz budžeta ali i udruživanjem sredstava sa stranim donatorima. Izgrađeno je osam novih školskih objekata, izvršena zamjena krovova na 35 škole, zamjena stolarije na 22 zgrade, rekonstruisano 25 kotlovnica te sanirano 18 i izgrađeno devet novih fiskulturnih sala.

Press služba ZDK

Vlada Zeničko-dobojskog kantona usvojila je izvještaj o utrošku sredstava iz Tekućih transfera za 2018. godinu u ukupnom iznosu od 9,75 miliona KM, od čega su tekući transferi iznosili 8,42 miliona, a kapitalni transferi 1,33 miliona KM.

Sredstva Tekućeg transfera za ustanove kulture koriste se za isplatu plaća, toplog obroka i dijela materijalnih troškova za 16 ustanova kulture sa područja Zeničko-dobojskog kantona, i to Muzeja grada Zenice, Zavičajnog muzeja Visoko, Muzeja Tešanj, Bosanskog narodnog pozorišta i 12 javnih biblioteka. U 2018. ovaj transfer iznosio je 3,71 miliona KM. I pored toga što su osnivači ovih ustanova općine ZDK i grad Zenica, Vlada Zeničko-dobojskog kantona finansira njihov rad u procentima od 85 do 95 posto.

Najviše sredstava potroši Bosansko narodno pozorište Zenica (1.435.584,00 KM), zatim JU Gradska biblioteka Zenica (463.299,00 KM), JU Muzej grada Zenica (272.322,00 KM), JU Gradska biblioteka Visoko (200.112,00 KM), JU Opća biblioteka Tešanj (177.969,00 KM), dok ostale ustanove kulture potroše između 50.000,00 KM i 150.000,00 KM.

Tekući transfer za zaštitu kulturno-historijskih spomenika koristi se za projekte zaštite kulturno-historijskih spomenika (restauracija, konzervacija i sanacija), arheološka istraživanja i za podršku projektima zaštite i afirmacije kulturne baštine. Sredstva u iznosu od 30.000 KM utrošena su kroz projekte kao što su Popis stećaka na području općine Kakanj, Muzejska zbirka –Zavidovići, Zaštita fonda Hamida Dizdara, Tri kraljice – Muzej grada Zenica, sanacija crkve Svetište majke Božije Olovo...

Tekući transfer za Podršku vjerskim zajednicama u iznosu od 57.000,00 KM utrošen je na osnovu programa i zahtjeva vjerskih zajednica sa područja Zeničko-dobojskog kantona. Uredu muftije zeničkog doznačeno je 16.000,00 KM, Jevrejskoj općini Zenica 1.500,00 KM, Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj opštini Zenica 2.500,00 KM, Biblijskoj protestanskoj zajednici Zenica 1.000,00 KM, a sredstva su dobili i Župa Preobraženja Gospodinova Borovica-Vareš te Župa Svetog Ivana Krstitelja Jelah.

U 2018. godini realizovano je 68 omladinskih projekata koji su finansirani iz Tekućeg transfera za omladinske projektne aktivnosti u iznosu od 56.500,00 KM. Projekti iz svih sfera omladinskog aktivizma - sportskog, naučno-istraživačkog, edukativnog, ekološkog, problema mladih-vršnjačko nasilje, omladinskih festivala i drugih oblasti, realizovani su u svim općinama i gradu Zenici.

Tekući transfer za kulturne manifestacije i izdavačku djelatnost iznosio je 61.253,55 KM i utrošen je za sufinansiranje projekata iz oblasti kulturnih manifestacija i izdavačke djelatnosti, uplatu doprinosa za samostalne umjetnike i tekuće zahtjeve iz oblasti kulture i izdavaštva. Ukupno je realizovano preko 70 projekata na cijelom području Zeničko-dobojskog kantona kao što su Dani Zaima Muzaferije u Visokom, Dani šejha Abdulvehaba Ilhamije u Žepču, Organizacija Đurđevdana u Zenici, Međunarodna likovna kolonija Vareš, Ljeto i knjiga Usora, Festival dječijeg teatra u Zavidovićima, Putujuće pozorište Kakanj, Mulabdićevi dani kulture Maglaj, Večeri starog grada Tešanj, štampanje i promocija knjige "Kulin Veliki ban Bosne" Zenica...

Sredstva sa transfera za ustanove kulture od općeg značaja za Bosnu i Hercegovinu u ukupnom iznosu od 150.000,00 KM, na osnovu zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona, usmjerena su za podršku radu Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine.

Sredstva Tekućeg transfera za sport koriste se za isplatu kotizacija za natjecanje klubova, podršku aktivnosti klubova, podršku aktivnosti osoba sa invaliditetom, podršku natjecanjima učenika, podršku za aktivnosti i natjecanja studenata, podršku za aktivnosti Sportskih saveza Zeničko-dobojskog kantona i sportskih saveza općina, udruženja, podrška vrhunskim sportašima... U 2018. godini ukupno je realizovano 775.000,00 KM, od čega je za kotizacije za 119 klubova izdvojeno 213.065,00 KM, podršku za rad ovih klubova 126.550,00 KM, sportske aktivnosti za 17 klubova osoba sa invaliditetom 84.500,00 KM, Sportski savez studenata Univerziteta u Zenici 19.000,00 KM, Savez društava/udruga pedagoga fizičke kulture 46.000,00 KM, podrška za sportska udruženja i klubove 169.375,00 KM...

Tekući transfer za smještaj studenata u studentske centre u 2018. iznosio je 1.550.878,00 KM, a sredstva su utrošena za smještaj naših studenata u studentske centre u Sarajevu i Tuzli, kao i dva studentska centra u Mostaru.

Sredstva Tekućeg transfera za naučnoistraživačku djelatnost u iznosu od 48.000,00 KM utrošena su za sufinansiranje odbrane doktorskih radova, organizovanje naučnih skupova i učešće naučnih radnika i studenata na tim skupovima, štampanje udžbenika na visokoškolskim ustanovama, troškove takmičenja studenata, nagrade najboljim studentima...

Tekući transfer za stipendiranje studenata iznosio je 997.920,00 KM. Stipendiju je dobilo 1782 studenta, od kojih je 35 dobilo i stipendiju za deficitarno zanimanje.

Tekući transfer za organizaciju takmičenja učenika osnovnih i srednjih škola u iznosu od 44.262,40 KM utrošen je za finansiranje troškova učešća učenika osnovnih i srednjih škola na federalnim, državnim i međunarodnim takmičenjima, nagrade učenicima i nastavnicima za postignute rezultate.

Program obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu prije polaska u osnovnu školu u trajanju od obaveznih 180 sati realizuje se na području cijelog ZDK s početkom u mjesecu martu i traje tri mjeseca. Tekući transfer za predškolski odgoj i obrazovanje u 2018. je iznosio 538.405,42 KM. Program je organizovan u 29 ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja i četiri osnovne škole. U 2018. godini ukupno je upisano 3.110 predškolske djece.

Tekući transfer drugim nivoima vlasti u 2018. godini iznosio je 344.950,00 KM, a finansirani/sufinansirani su projekti rekonstrukcije školskih i sportskih objekata u saradnji sa općinama na području ZDK. Na području općine Tešanj utrošeno je 162.950,00 KM, općine Kakanj 80.000,00 KM, općine Zavidovići 63.390,00 KM, općine Olovo 15.900,00 KM, Općine Žepče 35.710,00 KM i općina Maglaj 7.000,00 KM. Uglavnom se radilo o rekonstrukciji učionica, krovova, uređenja prilaza, školskih poligona, uređenja sportskih školskih sala i nabavci opreme za sportske sale.

Sredstva kapitalnih transfera u inostranstvu, koja su u 2018. iznosila 1.327.580,00 KM, namijenjena su i transferisana inostranim organizacijama radi udruživanja sredstava za realizaciju kapitalnih projekata na objektima osnovnih i srednjih škola sa područja ZDK, a po potpisanim sporazumima o sufinansiranju između inostranih organizacija (UNDP, CaCH ) i Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Najviše sredstava, 1.100.000,00 KM, izdvojeno je za nastavak radova na izgradnji novog školskog objekta Osnovne škole "Hasan Kikić" Tetovo-grad Zenica, koji se realizira u saradnji sa Razvojnim programom Ujedinjenih nacija - UNDP. Također, sa UNDP-om su rađeni projekti "Poboljšanje energetske efikasnosti" na tri školska objekta (35.000,00 KM), Zeleni ekonomski razvoj - utopljavanje škole u Zavidovićima i Mašinskog fakulteta u Zenici (66.670,00 KM), kao i projekt "Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH" (35.910,00 KM). Projekat "Obnovljive energije i energetska efikasnost“ rađen je u saradnji sa "Caritas Švicarske-CaCH" i njegova vrijednost je 90.000,00 KM.

 

Press služba ZDK

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma