Na 22. sjednici Vlade Zeničko - dobojskog kantona koja je održana 17.08.2015.godine usvojena je Informacija o stipendiranju redovnog studija branilaca i članova njihovih porodica u studijskoj 2014./2015.godini.

Informacija obuhvata kategorije boračke populacije i članove njihovih porodica koje su korisnici stipendije Ministarstva za boračka pitanja Zeničko - dobojskog kantona.

Ove školske godine dodijeljeno je najviše stipendija u odnosu na predhodne godine. Tako je dodijeljeno 1455 stipendija, a predhodne školske godine 1332, što je za 123 stipendije više nego ranije.

Visina stipendije za studente prve godine iznosi 800 KM, a za studente druge i viših godina 1200 KM, koje se isplačuju u osam jednakih rata.

Raspored po lokalnim zajednicama izgleda ovako:

Grad Zenica - 358 stipendija, Općina Breza - 60 stipendija, Općina Doboj Jug - 48 stipendija, Općina Kakanj - 120 stipendija, Općina Maglaj - 130 stipendija, Općina Olovo - 70 stipendija, Općina Tešanj - 104 stipendije, Općina Usora - 45 stipendija, Općina Vareš - 66 stipendija, Općina Visoko - 152 stipendije, Općina Zavidovići - 174 stipendije i Općina Žepče - 128 stipendija.

Studenti koji nisu dobili stipendiju Ministarstva za boračka pitanja mogli su aplicirati na stipendije koje dodjeljuje Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko - dobojskog kantona.

Dana 05.08.2015.godine u radnoj posjeti općinama Doboj Jug i Usora bio je ministar Ministarstva za boračka pitanja Fahrudin Čolaković sa pomoćnikom. U razgovoru sa Općinskom načelnicom Doboj Juga te sa Općinskim načenikom Usore analizirani su problemi sa kojima se susreće boračka populacija a posebno u dijelu zapošljavanja. Ponovo je istaknuta intencija ministarstva da pomogne u procesu zapošljavanja boračke populacije kroz projekte koje predlože udruženja koja okupljaju boračku populaciju kao i općinske strukture.

Pored navedenog analizirana su i pitanja započetih projekata obilježavanja i čuvanja tekovina odbrambeno - oslobodilačkog rata.

Sastanku u općini Usora prisustvovao je i ministar Ministarstva za privredu Zeničko – dobojskog kantona Zvonimir Anđelić.

Nakon posjete pomenutim općinama ministar Čolaković je posjetio i ratne vojne invalide općine Tešanj gdje je u njihovim prostorijama razgovarano o problemima sa kojima se susreću RVI ovog područja.

Na 16 sjednici Vlade Zeničko - dobojskog kantona održanoj dana 09.07.2015.godine Vlada je, na prijedlog Ministarstva za boračka pitanja, usvojila Informaciju kao u naslovu.

Informacija uglavnom daje prikaz podataka koji se odnose na period 2013. i 2014.godine,

iskazano je opredjeljenje Vlade Zeničko - dobojskog kantona da bude vlada kontinuiteta posebno po pitanju hitnog rješavanja naslijeđenih dugova prema pripadnicima boračke populacije.

Činjenica da je imenovanjem Vlade Zeničko - dobojskog kantona u ovome sazivu Ministarstvo za boračka pitanja dugovalo oko 3,2 miliona KM boračkoj populaciji za 2012., 2013. i 2014. godinu (ne računajući dugove iz 2015.godine) te da su dugovi iz predhodnih godina za četiri mjeseca svedeni na oko milion, govore u prilog opredjeljenja da se isti čim prije riješe.

Posebnu pažnju izazvalo je nastojanje da se politika Ministarstva za boračka pitanja u potpunosti zaokrene u pravcu zapošljavanja boračke popluacije. Na evidenciji Službe za zapošljavanje Zeničko - dobojskog kantona nalazi se preko 21.000 nezaposlenih osoba koje pripadaju boračkoj populaciji. Projektom koji je usvojila Vlada Zeničko - dobojskog kantona planirano je zapošljavanje preko 100 porodica kroz uzgoj malina koje su hit na europskom tržištu i omogućavaju brzu zaradu uz mala ulaganja. Pored ovog projekta Vlada će podržati i druge projekte koji imaju za cilj zapošljavanje boraca i članova njihovih porodica.

U informaciji su navedena prava pripadnika boračke populacije po federalnom zakonu kao i prava po Zakonu o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica, dakle po kantonalnom zakonu, gdje je dat pregled ličnih i porodičnih invalidnina, koje su u obavezi fedederalnog budžeta, te pregled prava po kantonalnom zakonu koji je donijela Skupština i Vlada Ze-do kantona

Tako je iz budžeta Zeničko - dobojskog kantona za 2013. i 2014. odobreno po različitim transferima:

  1. Liječenje i nabavka lijekova oko preko milion KM
  2. Banjsko i klimatsko liječenje (medicinska rehabilitacija); oko 410.000 KM
  3. Stipendiranje studenata oko tri miliona KM
  4. Nabavku udžbenika za djecu osnovne i srednje škole 1.2 miliona KM
  5. Vanredna novčana pomoć 1.360.000 KM
  6. Rješavanje stambenog pitanja 1.620.000 KM
  7. Sufinansiranje invalidskog sporta 225.000 KM
  8. Pomoć u slučaju smrti 790.000 KM
  9. Za rad boračkih udruženja 660.000 KM itd.

Pored analize ostvarivanja prava boračke populacije po federalnom i kantonalnom zakonu, ovdje je kao posebno poglavlje dat prikaz statusnih pitanja, aktivnosti i presjek rada kantonalnih branilačkih udruženja, koja se finansiraju iz Budžeta Kantona, kao i ostalih udruženja branilačke populacije u 2014.godini, sa podacima o dodjeljenim novčanim sredstvima sa transfera Ministarstva.

Posebno je apostrofirana dobra saradnja Vlade Zeničko - dobojskog kantona i resornog ministarstva sa boračkih udruženjima, a sve u cilju poboljšanja statusa i vraćanja dostojanstva pripadnicima boračke populacije.

Informacija je proslijeđena u daljnju skupštinsku proceduru.

 

U periodu od 03.07-10.07. predstavnici Ministarstva za boračka pitanja na čelu sa ministrom mr. Fahrudinom Čolakovićem posjetili su sve općine ZDK i grad Zenicu.

Tom prilikom obavljeni su radno-konsultativni sastanci sa predstavnicima braniteljskih udruga i uposlenicima nadležnih općinskih službi, na kojima je prezentiran Program poticaja za zapošljavanje pripadnika braniteljske populacije sa područja ZDK, kroz podizanje zasada malina.

Predstavnici braniteljskih udruga pozdravili su ovakvu inicijativu ministarstva. Također iznesene su i pohvale u pogledu samog Programa poticaja za zapošljavanje, te je istaknuto da je riječ o nečemu novom što zaslužuje podršku.

Ministarstvo će nastaviti dalje sa aktivnostima na praćenju i realizaciji Programa, a odabrani korisnici će biti poznati tijekom 8-og mjeseca, nakon provedenog postupka Javnog poziva.

Dana 01.07.2015.godine u prostorijama Ministarstva za boračka pitanja ministar mr. Fahrudin Čolaković primio je višestrukog prvaka i rekordera Balkana u maratonu Nihada Mahmića.

Posebno je istaknuta hrabrost i odlučnost jednog ratnog vojnog invalida da se kroz sportski angažman uspješno bori i dostojanstveno brani ugled naše Države BiH, te postiže rezultate na kojima mu mnogi mogu samo pozavidjeti.

Da se radi o vrsnom atletičaru koji dugi niz godina učestvuje na međunarodnim takmičenjima govore rezultati, tri zlatne medalje na Balkanskom prvenstvu u Grčkoj, šesneastostruki prvak Balkana na 1500. 5000 i 10000 m, te dva puta obaranja Balkanskog rekoorda. Ovom nizu uspjeha treba dodati i osvajanje prvog mjesta na 800 i 3000 m na IV otvorenom Međunarodnom atletskom prvenstvu za veterane, održanom dana 28.06.2015. godine u Sarajevu, a ujedno proglašen i najboljim takmičarom prvenstva i Memorijalnog mitinga “Mehmedalija Bajrić-Baja”.

Bitnio je napiomenuti da su na prvenstvu učestvovale pored BiH, Hrvatska, Slovenija i Srbija.

Mahmić je ovom prilikom iskazao veliku zahvalnost ministarstvu i Premijeru koji su bezrezervno finansijski sukladno mogućnostima podržavali njegov rad.

Dogovoreni su i dalji vidovi suradnje Ministarstva i ovog našeg reprezentativca koji će braniti boje našeg kantona i države na predstojećim međunarodnim mitinzima u Sarajevu i Zagrebu.                                                   

Dana 01.07.2015. godine, Ministarstvo za boračka pitanja Zeničko- dobojskog kantona raspisalo je Konkurs za dodjelu novčane pomoći za nabavku obaveznih udžbenika učenicima–djeci branilaca za školsku 2015./2016.godinu. Visina novčane pomoći za kupovinu obaveznih udžbenika u osnovnim školama je 100,00 KM, a za kupovinu obaveznih udžbenika u srednjim školama 150,00 KM.

Programom utroška sredstava za 2015. godinu Ministarstva za boračka pitanja određeno je za ovu vrstu pomoći 560.000,00 KM u Budžetu Zeničko dobojskog kantona.

Izbor kandidata se vrši na osnovu bodovanja i to po kriterijima: ostvaren uspjeh u predhodnoj školskoj godini, socijalno-ekonomska situacija i učešće u Oružanim snagama.

Prednost bez bodovanja kod dodjele novčane pomoći imaju djeca poginulih, umrlih, nestalih dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja; djeca umrlih ratnih vojnih invalida i djeca umrlih demobiliziranih branilaca.

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom za djecu pripadnika branilačke populacije podnosi roditelj - staratelj nadležnim službama za branilačko-invalidsku zaštitu u općinama Kantona u kojima imaju prebivalište.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Na 15. sjednici Vlade Zeničko-dobojskog kantona usvojen je Program poticaja zapošljavanja pripadnika branilačke populacije Zeničko- dobojskog kantona a na prijedlog resornog Ministarstva za boračka pitanja.

Cilj projekta je dugoročno rješavanje pitanja egzistencije pripadnika branilačke populacije i članova njihovih porodica, te poboljšanja ukupne socijalno- ekonomske slike lokalnih zajednica na način davanja poticajnih sredstava zainteresiranim korisnicima i to u svrhu podizanja novih zasada malina. Ministarstvo sufinansira projekt u minimalnom iznosu od 300.000,00 KM, a u skladu sa budžetskim mogućnostima i brojem opravdanih zahtjeva, a o čemu odluku donosi ministar Ministarstva.

Programom su utvđeni način i kriterij dodjele sredstava kao i iznos novčanih sredstava po korisniku na način da Ministarstvo dodjeljuje sredstva u visini od 1.200,00 KM po jednom dunumu za nabavku sadnica. Maksimalan iznos koji se može dodjeliti za jedno porodnično domaćinstvo iznosi 3.000,00 KM.

Ministarstvo u saradnji sa nadležnim gradskim/ općinskim službama će u narednih deset dana raspisati javni poziv u kojem će biti precizirani uslovi za aplikaciju zahtjeva zainteresiranim strankama.

Dana 24.06.2015. godine Federalni Ministar za boračka pitanja Salko Bukvarević posjetio je resorno kantonalno Ministarstvo Zeničko- dobojskog kantona na čelu sa ministrom Fahrudinom Čolaković.

Tema sastanka su bila aktuelna pitanja vezana za ostvarivanje dopunskih prava branilačke populacije a kroz vid međusobne saradnje ministarstava.

Dana 05.06.2015.godine u općini Olovo, studentima ove općine dostavljena su Rješenja o dodjeli stipendija od strane Ministarstva za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona. Studente su u uvodnom obraćanju pozdravili i čestitali im na dodjeli stipendija premijer Vlade ZDK Miralem Galijašević i ministar Ministarstva za boračka pitanja Fahrudin Čolaković.

Premijer je u uvodnom obraćanju napomenuo kako je Vlada u proteklih tri mjeseca nastojala ažurirati odnosno izvršiti isplatu svih stipendija kako bi već od danas krenuli sa redovnim isplatama.

Ministar, Fahrudin Čolaković, studentima je uručio rješenja, te pojasnio same procedure dodjele stipendija. Posebno se osvrnuo na 1.460 dodjeljenih stipendija na području Zeničko-dobojskog kantona, uz izražavanje žaljenja zbog nemogućnosti odobravanja svih zahtjeva, a zbog nedostataka sredstava.

Oni koji nisu ostvarili pravo na stipendiju od Minstarstva za boračka pitanja nadaju se da će uspjeti zadovoljiti uslove konkursa Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Zeničko-dobojskog kantona koji je juče zatvoren.

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma