Ministarstvo za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona uspješno je finaliziralo postupak vezan za varijantu B Programa posticaja samozapošljavanja, dodjelom Ugovora za sufinansiranje.

Ministarstvo je uspjelo u 2017. godini, zbrinuti oko 50 porodica kroz projekat zapošljavanja u preduzećima i 24 djece šehida u zajedničkom projektu Ministarstva i JU Službe za zapošljavanje ZDK. Potpisivanje Ugovora o sufinansiranju samozapošljavanja- Varijanta B, je druga faza u kojoj se, od strane Ministarstva finansijski podržava vlastita privatna inicijativa.

Ugovore po Programu, koji je Vlada Zeničko- dobojskog kantona prvi put pokrenula 2016.godine, potpisalo je ukupno  77 korisnika, pripadnika branilačke populacije, iz svih općina Zeničko- dobojskog Kantona. Ovim programom podstiče se razvoj male privrede, posebno privrednih subjekata u vlasništvu pripadnika branilačke populacije.

Kroz varijantu B navedenog Programa, odnosno okončanjem procedure potpisivanja ugovora, za navedene korisnike izdvojen je  iznos od 524.000,00 KM.

Ovim putem obavještavamo pripadnike branilačke populacije da je objavljen novi Javni poziv za upošljavanje u pravnim licima Ministarstva za boračka pitanja, a čime se daje još jedna šansa korisnicima za pronalaženje zaposlenja.

 

 

Press služba                                                                    

Vlada Zeničko-dobojskog kantona isplatila je sredstva u iznosu od 413.350,00 KM za dodjelu novčane pomoći za nabavku obaveznih udžbenika u školskoj 2017./2018. godini. Sredstva su dodijeljena za 3.174 učenika osnovnih i srednjih škola, djece branilaca sa područja Zeničko-dobojskog kantona.

Sredstva su isplaćena na račune Grada Zenice i općina Zeničko-dobojskog kantona, čije nadležne službe za boračko-invalidsku zaštitu imaju obavezu da ista uplate na račune korisnika.

Ovim će se okončati još jedna uspješna procedura dodjele novčane pomoći za nabavku obaveznih udžbenika za djecu branilaca po raspisanom konkursu Ministarstva za boračka pitanja od 05.07.2017. godine i ispoštovati hodogram aktivnosti da se namjenska sredstva nađu na računima korisnika prvog dana školske 2017./2018. godine.  

Na konkurs se prijavilo ukupno 3.367  kandidata, od kojih 199 nije ispunjavalo uslove.

Novčani iznos od 100,00 KM će dobiti 1.255 učenika osnovnih škola, a iznos od 150,00 KM će dobiti 1.919 učenika srednjih škola. 

Broj korisnika i raspodjela sredstava po lokalnim zajednicama:

  R.B.

OPĆINA

BROJ DJECE

UKUPNO

(KM)

1.       

BREZA

72

9.250,00

2.       

DOBOJ-JUG

90

11.700,00

3.       

KAKANJ

233

30.250,00

4.       

MAGLAJ

264

34.200,00

5.       

OLOVO

163

21.400,00

6.       

TEŠANJ

339

43.900,00

7.       

USORA

56

7.150,00

8.       

VAREŠ

100

13.150,00

9.       

VISOKO

410

53.950,00

10.   

ZAVIDOVIĆI

499

64.800,00

11.   

ZENICA

686

90.000,00

12.   

ŽEPČE

262

33.600,00

           UKUPNO:

3.174

413.350,00

Press služba

Danas je iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona  uplaćena treća rata stipendija za 1486 korisnika stipendija, studenata- branilaca i članova njihovih porodica redovnog i samofinansirajućeg studija prvog i drugog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja za studijsku 2016./2017. godinu u iznosu od 204.100,00 KM.

Raspodjela sredstava po lokalnim zajednicama je slijedeća:

 • Grad Zenica – 48.150,00 KM,
 • Općina Breza – 7.950,00 KM,
 • Općina Doboj Jug – 8.400,00 KM,
 • Općina Kakanj – 16.250,00 KM,
 • Općina Maglaj – 18.050,00 KM,
 • Općina Olovo – 9.150,00 KM,
 • Općina Tešanj – 19.050,00 KM,
 • Općina Usora – 4.850,00 KM,
 • Općina Vareš – 8.100,00 KM,
 • Općina Visoko – 20.550,00 KM,
 • Općina Zavidovići – 25.150,00 KM
 • Općina Žepče – 18.450,00 KM.

U Budžetu Kantona za 2017. godinu za ovu namjenu osigurana su sredstva u iznosu od 1.632.800,00 KM. Vlada Kantona u kontinuitetu osigurava i vrši isplatu stipendija. Na visokoškolskim ustanovama stipendije prima 376 studenata-djece branilaca prve godine studija i 1110 studenata druge i ostalih godina studija.

 

Press služba

Ministar za boračka pitanja, Fahrudin Čolaković je u nizu posjeta općinama, bio i  u radnoj posjeti općini Olovo.

Tema sastanka sa općinskim načelnikom Đemalom Memagićem bila je aktualna situacija u ostvarivanja prava građana općine Olovo na kantonalnom nivou sa akcentom na programe koje provodi Ministarstvo za boračka pitanja.

Iskazana je spremnost za nastavak dobre saradnje Ministarstva za boračka pitanja i općinske slzužbe nadležne za boračko-invalidsku zaštitu.

Posebna tema bila je prezentacija aktualnih projekata upošljavanja i samozapošljavanja boračke populacije, koji su prihvaćeni kao projekti trajnog rješavanja problema ove kategorije društva.

Iskazana je obostrana spremnost za nastavak realizacije projekta uređenja šehidskog mezarja u Solunu, što je trajani amanet koji su nam ostavili najbolji sinovi Bosne i Hercegovine koji su dali ono najvrednije za slobodu koju danas uživamo.

 

 

Press služba

U sklopu aktivnosti na realizaciji procedure Programa podsticaja samozapošljavanja pripadnika branilačke populacije  Zeničko-dobojskog kantona, ministar za boračka pitanja Fahrudin Čolaković sa saradnicima i rukovodilac Odsjeka za boračko-invalidsku zaštitu  i raseljena lica  općine Visoko obišli su sve aplikante budućih boračkih firmi, koji su aplicirali po Javnom pozivu iz 2017.godine.

Obilaskom aplikanata ministar je iskazao veliko zadovoljstvo poslovnom ozbiljnosti i ispunjenjem uslova iz javnog poziva.  

Imajući u vidu navedeno, da se zaključiti da je u odnosu na prethodnu godinu, znatno veći broj zahtjeva sa područja općine Visoko, i to u oba projekta upošljavanja i samozapošljavanja, što posebno ohrabruje i govori o podizanju svijesti ove populacije, te aktivnog uključivanja u realizaciju ovih projekata koji su od izuzetnog značaja za budućnost boračke populacije.

Napominjemo, da je procedura Programa upošljavanja već uspješno okončana na obostrano zadovoljstvo Ministarstva i krajnjih korisnika-boračke populacije. Koristimo i ovu priliku da pozovemo sve nezaposlene pripadnike boračke populacije, kao i poslodavce da koriste mogućnosti apliciranja na projekte Ministarstva, te iskoriste sve prednosti koje pružaju navedeni programi.

 

Press služba

Ministar za boračka pitanja Fahrudin Čolaković sa saradnicima, 21.08.2017 godine, boravio je u radnoj posjeti općini Kakanj  

Tema razgovora sa Općinskim načelnikom Nerminom Mandrom bila je aktuelna problematika sa kojom se susreće boračka populacija sa područja općine Kakanj.

Konstatovano je da ppostoji odlična saradnja između Ministarstva za boračka pitanja i općinske Službe za boračko - invalidsku zaštitu, koja se može svrstati u red najuspješnijih službi na području Kantona.

Načelnik Mandra je iskazao zahvalnost Vladi ZDK  na realizacija projekata koje provodi Ministarstvo za boračka pitanja.

Posbna tema razgovora bila je zajednička pomoć Kantona i Općine Kakanj u realizaciji projekta koji imaju za cilj trajno egzistencijalno zbrinjavanje pripadnika boračke populacije kroz projekte zapošljavanja i samozapošljavanja.

Nakon sastanka ministar sa saradnicima obišao je sve aplikante budućih boračkih firmi sa područja općine Kakanj, koji su aplicirali na projekte samozapošljavanja po javnom pozivu iz 2017. godine.

Ove godine je, u odnosu na predhodnu godinu,  daleko veći broj zahtjeva sa područja Kakanja,  i to u oba projekta zapošljavanja i samozapošljavanja, što posebno ohrabruje da su se i krajnji korisnici aktivno uključili u realizaciju ovog veoma važnog projekta za boračku populaciju.

 

Press služba

 

 

Ministar za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona sa saradnicima boravio je u radnoj posjeti  Općini Vareš gdje se sastao sa načelniko Općine. Na  sastanku se razgovaralo o aktualnoj problematici iz domena boračko invalidske zaštite, s posebnim osvrtom na programe poticaja upošljavanja i samozapošljavanja. Procedura Programa upošljavanja je već uspješno okončana i ulazi se u postupak realizacije i drugog projekta Ministarstva za boračka pitanja ZDK, i to Programa podsticaja samozapošljavanja pripadnika branilačke populacije Zeničko-dobojskog kantona. Ovom prilikom izvršen je obilazak prijavljenih kandidata za ovaj vid podsticaja.

Napominjemo, da je ovaj Program Vlada Zeničko-dobojskog kantona uspješno pokrenula 2016.godine, te sa istim nastavila i u 2017.godini. Imajući u vidu navedeno, sugeriše se svim nezaposlenim pripadnicima boračke populacije kao i poslodavcima da koriste priliku aplikacije na projekte Ministarstva te iskoriste sve prednosti koje pružaju navedeni programi.

 

Press služba

Fahrudin Čolaković, ministar za boračka pitanja u Vladi Zeničko-dobojskog kantona izvršio je uručenje ključeva novoizgrađenog stambenog objekta - kuće za porodicu demobilisanog borca Hasanbašiić Bahrudina u naselju Trepča, općina Tešanj.

Riječ je o petočlanoj porodici sa troje djece. Imenovani je sa porodicom do sada živio u vlažnim podrumskim prostorijama, starog oronulog objekta u vlasništvu njegove majke.

Stambeni objekat finansiran je sredstvima Ministarstva za boračka pitanja ZDK, nevladine humanitarne organizacije „OSLONAC“, Općine Tešanj, privrednika i građana-donatora iz ove općine.

Radost na licima ove porodice nakon preuzimanja ključeva teško je opisati, dok se Bahrudin uz puno emocija obratio riječima zahvale svim onima koji su na bilo koji način učestvovali u izgradnji njihovog stambenog objekta.

 

 

Press služba

Ministar za boračka pitanja Fahrudin Čolaković je 09.08.2017 godine sa saradnicima boravio u radnoj posjeti općinama Tešanj i Doboj -Jug.

Tema razgovora sa općinskim načelnicima Suadom Huskićem i Mirnesom Tukićem bila je aktuelna problematika sa kojom se susreće boračka populacija te poboljšanje uslova za ovu kategoriju društva u ovim općinama.

Načelnici su iskazali  zahvalnost Vladi ZDK  na do sada urađenom poslu u vezi sa realizacijom projekata koje provodi Ministarstvo za boračka pitanja. U projektu zapošljavanja, koji je realiziralo Ministarstvo šesnaest (16) osoba iz Tešnja je dobilo posao.

Pored toga, ministar je upoznao načelnike sa drugim projektima koje realizuje Ministarstvo, prezentirajući hodograme istih  a sve s ciljem lakše pripreme lokalnih zajednica na apliciranju i njegovoj implementaciji. Iskazana je spremnost za nastavak saradnje Ministarstva sa općinama u kapitalnim projektima vezanim za odbrambeno – oslobodilački rat te nastavak pomoći Ministarstva u realizaciji projekta Spomen-sobe „Groblje tenkova“.

U pratnji općinskog načelnika Doboj-Juga,  ministar Čalaković je posjetio uspješnu firmu BioŠamp koja je aplicirala na projekte zapošljavanja koje provodi Ministarstvo, a sa načelnikom Tešnja su dogovoreni  projekti koji će se realizirati u narednom periodu a koji su u vezi sa obilježavanjem značajnih datuma iz odbrambeno – oslobodilačkog rata.

 

 

Press služba

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma