Na 16 sjednici Vlade Zeničko - dobojskog kantona održanoj dana 09.07.2015.godine Vlada je, na prijedlog Ministarstva za boračka pitanja, usvojila Informaciju kao u naslovu.

Informacija uglavnom daje prikaz podataka koji se odnose na period 2013. i 2014.godine,

iskazano je opredjeljenje Vlade Zeničko - dobojskog kantona da bude vlada kontinuiteta posebno po pitanju hitnog rješavanja naslijeđenih dugova prema pripadnicima boračke populacije.

Činjenica da je imenovanjem Vlade Zeničko - dobojskog kantona u ovome sazivu Ministarstvo za boračka pitanja dugovalo oko 3,2 miliona KM boračkoj populaciji za 2012., 2013. i 2014. godinu (ne računajući dugove iz 2015.godine) te da su dugovi iz predhodnih godina za četiri mjeseca svedeni na oko milion, govore u prilog opredjeljenja da se isti čim prije riješe.

Posebnu pažnju izazvalo je nastojanje da se politika Ministarstva za boračka pitanja u potpunosti zaokrene u pravcu zapošljavanja boračke popluacije. Na evidenciji Službe za zapošljavanje Zeničko - dobojskog kantona nalazi se preko 21.000 nezaposlenih osoba koje pripadaju boračkoj populaciji. Projektom koji je usvojila Vlada Zeničko - dobojskog kantona planirano je zapošljavanje preko 100 porodica kroz uzgoj malina koje su hit na europskom tržištu i omogućavaju brzu zaradu uz mala ulaganja. Pored ovog projekta Vlada će podržati i druge projekte koji imaju za cilj zapošljavanje boraca i članova njihovih porodica.

U informaciji su navedena prava pripadnika boračke populacije po federalnom zakonu kao i prava po Zakonu o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica, dakle po kantonalnom zakonu, gdje je dat pregled ličnih i porodičnih invalidnina, koje su u obavezi fedederalnog budžeta, te pregled prava po kantonalnom zakonu koji je donijela Skupština i Vlada Ze-do kantona

Tako je iz budžeta Zeničko - dobojskog kantona za 2013. i 2014. odobreno po različitim transferima:

  1. Liječenje i nabavka lijekova oko preko milion KM
  2. Banjsko i klimatsko liječenje (medicinska rehabilitacija); oko 410.000 KM
  3. Stipendiranje studenata oko tri miliona KM
  4. Nabavku udžbenika za djecu osnovne i srednje škole 1.2 miliona KM
  5. Vanredna novčana pomoć 1.360.000 KM
  6. Rješavanje stambenog pitanja 1.620.000 KM
  7. Sufinansiranje invalidskog sporta 225.000 KM
  8. Pomoć u slučaju smrti 790.000 KM
  9. Za rad boračkih udruženja 660.000 KM itd.

Pored analize ostvarivanja prava boračke populacije po federalnom i kantonalnom zakonu, ovdje je kao posebno poglavlje dat prikaz statusnih pitanja, aktivnosti i presjek rada kantonalnih branilačkih udruženja, koja se finansiraju iz Budžeta Kantona, kao i ostalih udruženja branilačke populacije u 2014.godini, sa podacima o dodjeljenim novčanim sredstvima sa transfera Ministarstva.

Posebno je apostrofirana dobra saradnja Vlade Zeničko - dobojskog kantona i resornog ministarstva sa boračkih udruženjima, a sve u cilju poboljšanja statusa i vraćanja dostojanstva pripadnicima boračke populacije.

Informacija je proslijeđena u daljnju skupštinsku proceduru.

 

U periodu od 03.07-10.07. predstavnici Ministarstva za boračka pitanja na čelu sa ministrom mr. Fahrudinom Čolakovićem posjetili su sve općine ZDK i grad Zenicu.

Tom prilikom obavljeni su radno-konsultativni sastanci sa predstavnicima braniteljskih udruga i uposlenicima nadležnih općinskih službi, na kojima je prezentiran Program poticaja za zapošljavanje pripadnika braniteljske populacije sa područja ZDK, kroz podizanje zasada malina.

Predstavnici braniteljskih udruga pozdravili su ovakvu inicijativu ministarstva. Također iznesene su i pohvale u pogledu samog Programa poticaja za zapošljavanje, te je istaknuto da je riječ o nečemu novom što zaslužuje podršku.

Ministarstvo će nastaviti dalje sa aktivnostima na praćenju i realizaciji Programa, a odabrani korisnici će biti poznati tijekom 8-og mjeseca, nakon provedenog postupka Javnog poziva.

Dana 01.07.2015.godine u prostorijama Ministarstva za boračka pitanja ministar mr. Fahrudin Čolaković primio je višestrukog prvaka i rekordera Balkana u maratonu Nihada Mahmića.

Posebno je istaknuta hrabrost i odlučnost jednog ratnog vojnog invalida da se kroz sportski angažman uspješno bori i dostojanstveno brani ugled naše Države BiH, te postiže rezultate na kojima mu mnogi mogu samo pozavidjeti.

Da se radi o vrsnom atletičaru koji dugi niz godina učestvuje na međunarodnim takmičenjima govore rezultati, tri zlatne medalje na Balkanskom prvenstvu u Grčkoj, šesneastostruki prvak Balkana na 1500. 5000 i 10000 m, te dva puta obaranja Balkanskog rekoorda. Ovom nizu uspjeha treba dodati i osvajanje prvog mjesta na 800 i 3000 m na IV otvorenom Međunarodnom atletskom prvenstvu za veterane, održanom dana 28.06.2015. godine u Sarajevu, a ujedno proglašen i najboljim takmičarom prvenstva i Memorijalnog mitinga “Mehmedalija Bajrić-Baja”.

Bitnio je napiomenuti da su na prvenstvu učestvovale pored BiH, Hrvatska, Slovenija i Srbija.

Mahmić je ovom prilikom iskazao veliku zahvalnost ministarstvu i Premijeru koji su bezrezervno finansijski sukladno mogućnostima podržavali njegov rad.

Dogovoreni su i dalji vidovi suradnje Ministarstva i ovog našeg reprezentativca koji će braniti boje našeg kantona i države na predstojećim međunarodnim mitinzima u Sarajevu i Zagrebu.                                                   

Dana 01.07.2015. godine, Ministarstvo za boračka pitanja Zeničko- dobojskog kantona raspisalo je Konkurs za dodjelu novčane pomoći za nabavku obaveznih udžbenika učenicima–djeci branilaca za školsku 2015./2016.godinu. Visina novčane pomoći za kupovinu obaveznih udžbenika u osnovnim školama je 100,00 KM, a za kupovinu obaveznih udžbenika u srednjim školama 150,00 KM.

Programom utroška sredstava za 2015. godinu Ministarstva za boračka pitanja određeno je za ovu vrstu pomoći 560.000,00 KM u Budžetu Zeničko dobojskog kantona.

Izbor kandidata se vrši na osnovu bodovanja i to po kriterijima: ostvaren uspjeh u predhodnoj školskoj godini, socijalno-ekonomska situacija i učešće u Oružanim snagama.

Prednost bez bodovanja kod dodjele novčane pomoći imaju djeca poginulih, umrlih, nestalih dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja; djeca umrlih ratnih vojnih invalida i djeca umrlih demobiliziranih branilaca.

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom za djecu pripadnika branilačke populacije podnosi roditelj - staratelj nadležnim službama za branilačko-invalidsku zaštitu u općinama Kantona u kojima imaju prebivalište.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Na 15. sjednici Vlade Zeničko-dobojskog kantona usvojen je Program poticaja zapošljavanja pripadnika branilačke populacije Zeničko- dobojskog kantona a na prijedlog resornog Ministarstva za boračka pitanja.

Cilj projekta je dugoročno rješavanje pitanja egzistencije pripadnika branilačke populacije i članova njihovih porodica, te poboljšanja ukupne socijalno- ekonomske slike lokalnih zajednica na način davanja poticajnih sredstava zainteresiranim korisnicima i to u svrhu podizanja novih zasada malina. Ministarstvo sufinansira projekt u minimalnom iznosu od 300.000,00 KM, a u skladu sa budžetskim mogućnostima i brojem opravdanih zahtjeva, a o čemu odluku donosi ministar Ministarstva.

Programom su utvđeni način i kriterij dodjele sredstava kao i iznos novčanih sredstava po korisniku na način da Ministarstvo dodjeljuje sredstva u visini od 1.200,00 KM po jednom dunumu za nabavku sadnica. Maksimalan iznos koji se može dodjeliti za jedno porodnično domaćinstvo iznosi 3.000,00 KM.

Ministarstvo u saradnji sa nadležnim gradskim/ općinskim službama će u narednih deset dana raspisati javni poziv u kojem će biti precizirani uslovi za aplikaciju zahtjeva zainteresiranim strankama.

Dana 24.06.2015. godine Federalni Ministar za boračka pitanja Salko Bukvarević posjetio je resorno kantonalno Ministarstvo Zeničko- dobojskog kantona na čelu sa ministrom Fahrudinom Čolaković.

Tema sastanka su bila aktuelna pitanja vezana za ostvarivanje dopunskih prava branilačke populacije a kroz vid međusobne saradnje ministarstava.

Dana 05.06.2015.godine u općini Olovo, studentima ove općine dostavljena su Rješenja o dodjeli stipendija od strane Ministarstva za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona. Studente su u uvodnom obraćanju pozdravili i čestitali im na dodjeli stipendija premijer Vlade ZDK Miralem Galijašević i ministar Ministarstva za boračka pitanja Fahrudin Čolaković.

Premijer je u uvodnom obraćanju napomenuo kako je Vlada u proteklih tri mjeseca nastojala ažurirati odnosno izvršiti isplatu svih stipendija kako bi već od danas krenuli sa redovnim isplatama.

Ministar, Fahrudin Čolaković, studentima je uručio rješenja, te pojasnio same procedure dodjele stipendija. Posebno se osvrnuo na 1.460 dodjeljenih stipendija na području Zeničko-dobojskog kantona, uz izražavanje žaljenja zbog nemogućnosti odobravanja svih zahtjeva, a zbog nedostataka sredstava.

Oni koji nisu ostvarili pravo na stipendiju od Minstarstva za boračka pitanja nadaju se da će uspjeti zadovoljiti uslove konkursa Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Zeničko-dobojskog kantona koji je juče zatvoren.

Informacija o naknadi troškova liječenja i nabavke lijekova za potrebe branilaca i članova njihovih porodica u 2014. godini usvojena je na sjednici Vlade ZDK dana 29.04.2015.godine.

Bužetom Kantona za 2014.godinu i Odlukom o preraspodjeli sredstava, sredstva namjenjena pomoći pri liječenju boračke populacije planirana su u visini od 744.000,00KM. Tokom 2014.godine za ovu namjenu podnesno je 1.473 zahtjeva, od čega su odobrena novčana sredstva za 1.339 korisnika, a 134 podnesenih zahtjeva je odbijeno ili vraćeno na dopunu. Analizirajući odobrena sredstva utvrđeno je kako je od navedenih zahtjeva odobreno 976 zahtjeva demobiliziranih branioca i članova njihovih porodica, 248 zahtjeva ratnih vojnih invalida i 115 zahtjeva koje su podnjeli članovi porodica šehida, poginulih, umrlih i nestalih branilaca. Svi zahtjevi zaprimljeni od strane Ministarstva za boračka pitanja su obrađeni.

Za ovu namjenu ukupno je utrošeno 578.700,00KM.

Komparativnim sagledavanjem informacija datih u ranijim godinama, može se zaključiti da se generalno svake godine povećava broj podnešenih zahtjeva za naknadu troškova liječenja i nabavke lijekova. To proizilazi iz same činjenice da se radi o korisnicima kojima se iz godine u godinu narušava zdravstveno stanje, te činjenici da je ekonomsko stanje društva jako loše. Uvidom u dostavljene predmete kao i priloženu dokumentaciju moglo se zaključiti da većina aplikanata živi u jako teškoj socijalno- ekonomskoj situaciji, bez osnovnih sredstava za život, te uzimajući u obzir i segmet da su isti izloženi i troškovima liječenja to dodatno narušava kvalitetu života istih.

U Budžetu Kantona za 2015.godinu, a prateći rast zahtjeva za ovu namjenu planirano je 650.000,00KM sredstava.

Danas (petak, 10.04.2015. godine) premijer ZDK Miralem Galijašević, predsjedavajuća Skupštine ZDK Draženka Subašić, ministar za boračka pitanja Fahrudin Čolaković održali su konsultativni sastanak sa predstavnicima boračkih organizacija.

Ovaj, inače, prvi sastanak sa novoizabranim vlastima Zeničko – dobojskog kantona predstavnici boračkih udruženja su iskoristili da čestitaju prisutnima na imenovanju te ih pozvali saradnju sa njihovim organizacijama. Uvažavajući trenutno stanje budžeta i naslijeđene dugove iskazali su spremnost na podršku i pomoć novoj Vladi ZDK u cilju prevazilaženja nezavidne situacije u kojo se nalaze kako udruženja tako i njihovi članovi.

Premijer Galijašević, ministar Čolaković te predsjedavajuća Subašićeva su iskazali zahvalnost predstavnicima boračkih organizacija na korektnom i racionalnom pristupu i njihovoj želji i strpljenju da zajednički, kroz dijalog pristupe pronalaženju mogućih rješenja i njihovoj re,alizaciji.

Sastanku su prisustvovali predstavnici boračkih organizacija,Savezo dobitnika najvećih ratnih priznanja ZDK, Udruga nositelja ratnih odličja HVO ZDK, Savez ratnih vojnih invalida ZDK, Zajednica udruga HVIDRA ZDK, UG RVI slijepih boraca ZDK, Organizacija porodica šehida i poginulih boraca ZDK, Zajednica udruga obitelji i nestalih hrvatskih branitelja domovinskog rata ZDK, JOB Unija veterana 92'-95' ZDK, Savez demobilisanih boraca 92'-95' ZDK.

Obilježavajući 29. Avgust – Dan Zeničko-dobojskog kantona danas (29. 08. 2014.) je organiziran prijem za pripadnike boračkih udruženja i civilnih žrtava rata. Predsjedavajući Skupštine Sretko Radišić, dopredsjedavajući Igor Matanović, premijer Zeničko-dobojskog kantona Munib Husejnagić i ministar za boračka pitanja Nedžad Lokmić razgovarali su sa predstavnicima ratnih vojnih invalida te udruženja logoraša o aktuelnoj situaciji u Zeničko-dobojskom kantonu sa aspekta saniranja posljedica poplava i pomoći ugroženom stanovništvu.

Naime, među onima koji su izgubili svoje domove tokom posljednjih poplava je i jedan broj pripadnika boračkih populacija. Predstavnici zakonodavne i izvršne vlasti Kantona naglasili su ovom prilikom da se briga o boračkoj populaciji nastavlja bez obzira na finansijske posljedice svih dešavanja zadnjih mjeseci na području Kantona. Kontinuirano se izdvajaju sredstva za stambeno zbrinjavanje pripadnika boračkih populacija, za medicinsku skrb ratnih vojnih invalida te za nabavku ortopedskih pomagala i druge medicinske pomoći uključujući i njihovo slanje u banjsko-klimatska lječilišta. Pripadnici boračkih populacija zahvalili su ministru za boračka pitanja i Vladi Kantona na dosadašnjem radu i angažmanu na prevazilaženju teškoća s kojma se susreću borci i invalidi izrazivši nadu da će se obećana briga i pomoć ovoj kategoriji stanovništva nastaviti u istom obimu i u narednom periodu.

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma