Odsjek za veterinarstvo Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona angažovalo je Katedru za higijenu i tehnologiju namirnica Veterinarskog fakulteta u Sarajevu, čiji su predavači mr.sc. Kenan Čaklovica i mr.sc. Enida Članjak, implementirali projekat „Program edukacije za subjekte koji posluju sa hranom“ (otkupljivači i prerađivači mlijeka i prerađivači mesa sa područja Zeničko-dobojskog kantona).

Edukacija za otkupljivače i prerađivače mlijeka je održana 16. i 17.11.2015. godine a Edukacija za prerađivače mesa je održana 19. i 20.11.2015 godine, u zgradi Vlade Kantona. Na ovaj način želimo doprinijeti podizanju svijesti o značaju sigurnosti hrane i implementiranju sistema samokontrole u svrhu zaštite zdravlja ljudi, smanjenju ekoloških šteta državi i pojedincu, te održavanju povjerenja u fer međunarodnu trgovinu hranom. Obuku je prošlo ukupno 60 učesnika koji posluju sa hranom životinjskog porijekla. Za obavljenu obuku bit će dodijeljeni certifikati.

 

 

Ministarstvo za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

Na 33. sjednici Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održanoj dana 05.11.2015. godine, Vlada Kantona je odlučujući o prijedlogu Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu usvojila Odluku o dodjeli sportsko-privrednih lovišta na području Zeničko-dobojskog kantona u zakup najpovoljnijim ponuđačima koji ispunjavaju kriterije utvrđene u Javnom pozivu.

Sportsko-privredna lovišta dodjeljuju se u zakup najpovoljnijem ponuđaču koji ispunjava kriterije utvrđene u Javnom pozivu za prikupljanje ponuda za dodjelu sportsko-privrednih lovišta pod zakup na području Zeničko-dobojskog kantona na period od 10 lovnih godina.

Dana 01.06.2015. godine, objavljen je Javni poziv za prikupljanje ponuda za dodjelu sportsko-privrednih lovišta pod zakup na području Zeničko-dobojskog kantona na period od 10 lovnih godina, a dana 02.06.2015. godine, izvršena je objava Uslova, kriterija, načina vrednovanja i postupka za dodjelu lovišta.

Na osnovu provedenih aktivnosti Vlada je donijela Odluku o dodjeli sportsko-privrednih lovišta pod zakup na području Zeničko-dobojskog kantona najpovoljnijim ponuđačima, tj. udruženjima građana, lovačkim društvima koja egzistiraju na području Zeničko-dobojskog kantona, ukupno trinaest, i to:

 1. sportsko–privredno lovište „SMOLIN”, Olovo, površine 39.978,00 ha, Udruženju građana-Lovačkom društvu „TETRIJEB“ Olovo,
 2. sportsko–privredno lovište „ZVIJEZDA“, Vareš, površine 35.775 ha, Lovačkom društvu „ZVIJEZDA“ Vareš,
 3. sportsko–privredno lovište “BREZA“, Breza, površine 6.510 ha, Lovačkom društvu „Breza“ Breza,
 4. sportsko–privredno lovište “VISOKO“, Visoko, površine 23.337 ha, Udruženju-Lovačkom društvu „SRNDAĆ“ Visoko,
 5. sportsko–privredno lovište “SRNDAĆ”, Kakanj, površine 37.697 ha, Lovačkom društvu „SRNDAĆ“ Kakanj,
 6. sportsko–privredno lovište “ZMAJEVAC“, Zenica, površine 50.547 ha, Udruženju-Lovačkoj organizaciji „ZMAJEVAC“ Zenica,
 7. sportsko–privredno lovište “ORLOVIK“, Žepče, površine 12.000 ha, Udruženju-Lovačkoj organizaciji „ORLOVIK“ Žepče,
 8. sportsko–priverdno lovište „JELEČ“ Žepče, površine 18.947 ha, Lovačkom društvu „JELEČ“ Žepče,
 9. sportsko–privredno lovište „KLEK“, ZavidivićI, površine 40.844,40 ha, Lovačkoj organizaciji „KLEK“ Zavidovići,
 10. sportsko–privredno lovište „LIJEŠNICA I OZREN“, Maglaj, površine 24.000 ha, Lovačkom društvu „SOKO“ Maglaj,
 11. sportsko–privredno lovište „MATUZIĆI I MRAVIĆI“, Doboj- Jug, površine 1.024 ha Lovačkom Udruženju „SRNDAĆ“ Doboj- Jug,
 12. sportsko–privredno lovište „FAZAN“, Usora, površine 5.120 ha, Lovačkom društvu „FAZAN“ Usora,
 13. sportsko–privredno lovište „TEŠANJKA“, TEŠANJ, površine 16.800 ha, Lovačkom društvu „KISELJAK“ Tešanj.

 

Ministarstvo za pojloprivredu, šumarstvo i vodoprivredu

 

 

 

Na 32. sjednici Vlade Zeničko-dobojskog kantona održanoj, 29.10.2015. godine prema Programu utroška sredstava za poticaj u poljoprivredi za 2015. godinu zaključcima Vlade odobrena su sredstva slijedećim poljoprivrednim proizvodnjama: „Bio-Šamp“ d.o.o. na ime premije za proizvodnju gljiva u iznosu od 25.000 KM, za proizvođače borovnice sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime poticaja za proizvodnju borovnice odobreno je 15.824 KM. Za ukupno 190 poljoprivrednih proizvođača voća sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime poticaja za zasnivanje zasada maline, kupine, američke borovnice, aronije, brusnice, ribizle i vinove loze odobreno je od 131.100 KM, a na ime premije za nabavku plastenika odobreno je 4.830 KM za 5 poljoprivrednih proizvođača.

Na istoj sjednici Vlada kantona usvojila je izmjenu Programa utroška sredstava za uređenje poljoprivrednog zemljišta za 2015. godinu. Usvajanje ove izmjene Programa prolongirano je zbog izmjene Odluke o korištenju sredstava prikupljenih od naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta koju je Skupština Zeničko-dobojskog kantona usvojila u augustu 2015. godine.

Vlada Kantona donijela je Odluku o dodjeli koncesije za projektovanje, izgradnju, korištenje i prijenos MHE „Petrovići“ na rijeci Stupčanici, općinaOlovo, privrednom društvu „ENERGONOVA“ d.o.o. Sarajevo, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, koje je provelo javni poziv za dodjelu koncesije, na osnovu Odluke Vlade Kantona o pristupanju provođenja procedure dodjele predmetne koncesije („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 5/15). Komisija za koncesije je utvrdila da ponuda „ENERGONOVA“ d.o.o. Sarajevo, ispunjava sve tražene uslove Javnog poziva i predložila je Vladi donošenje ove odluke. Instalisana snaga MHE „Petrovići“ je 1555 kW, ukupna investicija iznosi 4,5 mil.KM, tekuća koncesiona naknada je 10% od ukupnog prihoda male hidroelektrane, a jednokratna koncesiona naknada koja se uplaćuje prije potpisivanja ugovora iznosi 83.000,00 KM. Koncesionar se obavezuje da kod izvođenja radova angažuje najmanje 60% domaćih privrednih društava i da u infrastrukturu MZ „Petrovići“ uloži 80.000,00 KM.

Danas su usvojene dopune Programa utroška sredstava vodnih naknada za 2015. godinu, kojeg je Vlada kantona usvojila 05.05.2015. godine. Dopuna Programa izrađena je na osnovu Odluke Vlade Kantona od 02.10.2015. godine o uvećanju sredstava na poziciji vodnih naknada u Budžetu Kantona za 2015. godinu, na temelju ostvarenog priliva sredstava vodnih naknada. Dopunom Programa kojeg je danas usvojila Vlada Kantona planiran je iznos od 1,5 mil. KM za realizaciju 34 projekta vodne infrastrukture na području svih 12 općina Kantona, u skladu sa Odlukom o kriterijima za utvrđivanje prioritetnih projekata iz oblasti upravljanja vodama od općinskog značaja za program utroška sredstava vodnih naknada za 2015. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj:7/15), od čega 11 zaštitnih vodnih objekata (objekti za zaštitu od voda), 16 objekata za korištenje voda (vodovodi) i 7 objekata za zaštitu voda (odvodnja otpadnih voda).

 

Ministarstvo za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

Dana 19.10.2015. godine održan je sastanak premijera Zeničko-dobojskog kantona i ministra Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu sa predstavnicima poljoprivrednih proizvođača Zeničko-dobojskog kantona na temu- Aktuelno stanje u oblasti poljoprivrede sa realizacijom zacrtanih ciljeva u 2015. godini i planovi za ovu oblast u 2016. godini.

Premijer Miralem Galijašević je dao ocjenu isplate poticaja iz prethodnog perioda, naglasivši da je ova Vlada od predhodne Vlade naslijedila dug za poticaje u poljoprivredi u iznosu većem od 1.400.000 KM. U svom izlaganju premijer je istakao da je ovo pravi način i pravo mjesto za dogovore između predstavnika Kantona i predstavnika poljoprivrednih proizvođača te sugerisao da predstavnici poljoprivrednih proizvođača aktivno učestvuju u kreiranju Programa poticija u poljoprivredi za 2016. godinu sa sugestijama kao i primjedbama na Program poticaja u poljoprivredi za 2015. godinu.

Ministar Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Himzo Smajić odao je priznanje predstavnicima poljoprivrednih proizvođača za kreiranje Programa za 2015. godinu ocijenivši da je uspješan Program i njihova zasluga a djelom i njihova odgovornost. Program poticaja u poljoprivredi za 2016. godinu treba, također, kreirati u saradnji sa predstavnicima poljoprivrednih proizvođača jer se to pokazalo kao dobra praksa.

Predstavnici poljoprivrednih proizvođača pored pozitivnih ocjena Programa poticaja u poljoprivredi za 2015. godinu ponudili su nove prijedloge i sugestije za izradu Programa poticaja u poljoprivredi za 2016. godinu .

Udruženje poljoprivrednika predlaže Ministarstvu za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu da

ispita mogućnost da se tehnički osposobi budući Institut za zdravlje i sigurnost hrane za obavljanje ispitivanja kvaliteta mlijeka, te da se u Programu poticaja u poljoprivredi za 2016. godinu uvede poticaj za nabavku opreme kao i mogućnost uvođenja podrške za zasnivanje rasadnika jagodičastog voća.

Poljoprivrednici su predložili vraćanje poticaja za jednu junicu sa kantanalnog nivoa kao što je  bilo prije 2013. godine i da inspekcijski organi u svojim kontrolama pored zadruga kontrolišu proizvođače mlijeka izvan zadruga te skraćivanje procedura za odobravanju gradnje objekata za poljoprivrednu proizvodnju i ravnomjerno tretiranje strateške proizvodnje.

 

 

Press služba

Na 28. sjednici Vlade Zeničko-dobojskog kantona održanoj 23.09.2015. godine odobrena su sredstva proizvođačima voća u iznosu 10.550 KM na ime isplate poticaja za zasnivanje novih zasada visokostablašica. Sredstva su odobrena za 8 poljoprivrednih proizvođača koji su zasnovali zasade visokostablašica na površini od 2,63 ha.

Iznos podrške za zasnivanje zasada visokostablašica za poluintenzivne zasade je 300 KM/0,1 ha, a za intenzivne zasade je 500 KM/0,1 ha.

Na 26. Sjednici Vlade Zeničko dobojskog kantona, održanoj dana 07.09.2015. godine, na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede usvojen je Zaključak o isplati premije za proizvodnju povrća i cvijeća u plastenicima i staklenicima. Vlada Kantona je odobrila sredstva za 44 poljoprivredna proizvođača sa područja Zeničko-dobojskog kantona u ukupnom iznosu od 186.429,60 konvertibilnih maraka , u skladu sa Programom utroška sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za poticaje u poljoprivredi za 2015. godinu i Upustva o poticanju poljoprivredne proizvodnje.

Pravo na premiju ostvarili su poljoprivredni proizvođači koji su registrovani kao samostalni poljoprivredni proizvođači po Zakonu o obrtu , posjeduju plastenike ili staklenike odgovarajuće površine na području kantona , te da su ispunili i ostale uslove propisane Upustvom.

Proizvodnja povća i cvijeća u zatvorenom prostoru nastavlja trend rasta i evidentan je značajan rast površina na kojim se obavlja proizvodnja kao i broj registrovanih proizvođača na području Zeničko-dobojskog kantona . Prema podacima ministarstva površina na kojoj se obavlja registrovana plastenička i staklenička proizvodnja u 2015. godini povećana je za 30 % u odnosu na 2014.godinu . Broj registrovanih poljoprivrednih proizvođača u istom periodu povećan je za 47 %.

Ministarstvo će u skladu sa raspoloživim sredstvima i u narednom periodu podsticati ovu proizvodnju koja je prepoznata kao jedna od proizvodnji koja, uzimajući u obzir resursne mogućnosti našeg kantona, ima perspektivu i mogućnost dodatnog zapošljavanja.

Na istoj sjednici usvojen je Zaključak o isplati premije za prozvodnju presadnica povrća. Za ove namjene izdvojena su sredstva u iznosu 20.000,00 konvertibilnih maraka.

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je na 20. sjednici održanoj 24.07.2015. godine donijela je Odluku o pristupanju provođenja procedure dodjele koncesije za izgradnju male hidroelektrane MHE „Petrovići“ na rijeci Stupčanici na području općine Olovo.

Postupak je pokrenut po samoinicijativnoj ponudi privrednog društva „Energonova“ d.o.o. Sarajevo, a u postupku koji je prethodio donošenju citirane odluke Vlade, utvrđeno je postojanje javnog interesa za dodjelu predmetne koncesije, putem Komisije za koncesije, u skladu sa odredbama Zakona o koncesijama Zeničko-dobojskog kantona.

Javni interes iskazan je kroz saglasnost Općinskog Vijeća općine Olovo, koje je kao uslov za dodjelu koncesije zahtijevalo da minimalna koncesiona naknada bude 10% od ostvarenog prihoda male hidroelektrane, te da ulaganja u infrastrukturu mjesne zajednice Petrovići bude minimalno 80.000,00 do 100.000,00 KM. Pored navedenih uslova, koji su sastavni dio donesene Odluke, istom su propisani i dodatni uslovi koji će biti sadržani u Javnom pozivu za dodjelu predmetne koncesije.

Pored navedenih kriterija, Odlukom je propisan minimalni iznos jednokratne koncesione naknade, koja se plaća prije zaključenja koncesionog ugovora, utvrđen na osnovu Odluke o utvrđivanju minimalnih naknada za koncesije („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 6/13), koji u konkretnom slučaju za investiciju od 5.508.000,00 KM iznosi 82.620,00 KM. Takođe je propisan i uslov da je minimalno učešće domaćih privrednih društava u izvođenju radova koje će koncesionar angažovati je minimalno 50%.

Prema instalisanoj projektovanoj snazi od 1.555 kW i mogućoj godišnjoj proizvodnji od 4,9 GWh godišnje, procjenjuje se da će minimalna godišnja kontinuirana koncesiona naknada iznositi preko 60.000,00 KM.

Takođe je bitno istaći da je u postupku koji je prethodio donošenju citirane Odluke Vlade utvrđeno da sa aspekta prostorno-planske dokumentacije nema smetnji za izgradnju ove male hidroelektrane na osnovu pribavljenog Stručnog mišljenja Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona, kojim je dato pozitivno mišljenje o mogućnosti izgradnje predmetnog objekta sa aspekta prostorno-planske dokumentacije.

Na 20. Sjednici Vlade Zeničko-dobojskog kantona održanoj dana 24.07.2015. godine, Vlada Kantona usvojila je po prijedlogu Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zaključak o odobravanju sredstava na ime pomoći općinama Zeničko-dobojskog kantona za provođenje mjera preventivnog cijepljenja životinja protiv Crnog prišta (Antrax) u 2015 godini i za te namjene odobrile iznos od 15.000,00 KM i Zaključak o odobravanju sredstava za provođenje mjera preventivnog cijepljenja svinja protiv zarazne bolesti svinjske kuge u 2015 godini, u iznosu od 6.000,00 KM.

Preventivno cijepljenje životinja vršiće se na području Općina Zeničko-dobojskog kantona i to preko registrovanih veterinarskih stanica Kantona.

Na 15. Sjednici Vlade Zeničko-dobojskog kantona održanoj dana 25.06.2015. godine, Vlada Kantona usvojila je po prijedlogu Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Informaciju o koncesijama na vodama za 2014. godinu, a koja je upućena u dalju Skupštinsku proceduru.

Informacija sadrži podatke o dodijeljenim koncesijama za eksploataciju mineralne/prirodne vode radi flaširanja i koncesijama za izgradnju malih hidroelektrana (MHE) na području Zeničko-dobojskog kantona.

Od donošenja Zakona o koncesijam Zeničko-dobojskog kantona aktivnosti na dodjeli koncesija vođene su uglavnom na osnovu samoinicijativnih ponuda/zahtjeva, a odnosile su se na dodjelu koncesija za eksploataciju mineralne/prirodne vode radi flaširanja i izgradnju hidroelektrana za proizvodnju električne energije za postrojenja locirana na površinskim vodama II kategorije, snage do 5 MW.

Do kraja 2014. godine dodijeljeno je 8 koncesija za eksploataciju vode radi flaširanja koncesionarima sa područja općina: Tešanj (6), Maglaj (1) i Olova (1). Koncesije su date na period od 30 godina.

U istom periodu do kraja 2014. godine dodijeljeno je 12 koncesije za izgradnju malih hidroelektrana i to: na području Općine Zavidovići - 4, Grada Zenice - 4, Općine Vareš - 1 i Općine Kakanj - 3. Do sada su izgrađene i puštene u pogon tri male hidroelektrane: MHE „Bisrtičak“ i MHE „Čajdraš“ na području Grada Zenica i MHE „Čardak“ na području općine Zavidovići, dok su za ostale utvrđeni rokovi za puštanje u probni rad do kraja tekuće godine ili 3 mjeseca nakon izdavanja odobrenja za upotrebu.

Trenutno se na osnovu samoinicijativnih ponuda vodi jedan postupak za dodjelu koncesije za eksploataciju vode radi flaširanja i jedan postupak za eksploataciju termo-mineralne vode, kao i četiri postupka za dodjelu koncesije za izgradnju malih hidroelektrana.

Ministar Himzo Smajić je dana 12.06.2015. godine potpisao ugovor o koncesiji za crpljenje termo-mineralne vode sa izvorišta „Banje „ u Olovu sa koncesionarom, Javnom zdravstvenom ustanovom banjsko-rekreativni centar “Aquaterm“ d.o.o. Olovo. Ugovor je potpisan na osnovu Odluke Vlade Zeničko-dobojskog kantona o dodjeli predmetne koncesije i nakon što je Koncesionar uplatio jednokratnu koncesionu naknadu u iznosu od 37.710,00 KM.

Na ovaj način je korištenje termo-mineralne vode, koje se već duži niz godina koristi u banjsko-rekreativne svrhe, usklađen sa zakonskim okvirom kojeg propisuje Zakon o koncesijama. U tom smislu, pored uplaćene jednokratne koncesione naknade, koncesionar je obavezan po osnovu korištenja termo-minerlane vode sa izvorišta „Banje“ u obimu do 5,5 l/s uplaćivati kontinuiranu koncesionu naknadu, u zavisnosti od količine zahvaćene vode, a minimalno 25.900,00 KM, u narednih 30 godina, na koji period je dodijeljena predmetna koncesija.

Bitno je istaći da je lokalna zajednica, putem Općinskog Vijeća općine Olovo, dala prethodno svoju saglasnost za korištenje termo-mineralne vode za ove namjene, a vodnim aktima propisani su ostali bitni uslovi u pogledu korištenja i zaštite ovog prirodnog resursa, koji za svo vrijeme korištenja moraju biti ispoštovani.

Direktor JZU „Aquaterm“ d.o.o. Olovo, dr. Senad Selimović, iskazao je zadovoljstvo Ministarstvu za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu na uspješno okončanom postupku dodjele predmetne koncesije, čime se ovoj ustanovi omogućavaju uslovi za razvoj i unaprjeđenje usluga baziranih na korištenju termo-mineralne vode na dugoročnoj osnovi, a svakako i lokalnoj zajednici općine Olovo koja je prepoznala potencijal objekta banje u Olovu, kao svojevrstan brend ove Općine, u sklopu razvoja ostalih turističkih potencijala općine Olovo.

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma