Vlada Zeničko-dobojskog kantona odobrila je sredstva u iznosu od 35.000 KM za izgradnju dijela fekalne kanalizacije u naseljenom mjestu Novi Šeher, općina Maglaj.

Sredstvima vodnih naknada finansirat će se izgradnja kanalizacije u dužini od 350 metara, kao i vršenje stručno-tehničkog nadzora. Projekt je trebao biti realiziran prošle godine, ali je prolongiran jer općina Maglaj nije bila obezbijedila potrebnu dokumentaciju.

Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu zaduženo je za provođenje postupka javne nabavke, nakon čega će biti izabran izvođač te otpočeti radovi na izgradnji kanalizacije na koju će biti priključeno oko 100 domaćinstava u Novom Šeheru.

 

Press služba ZDK

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Zeničko-dobojskog kantona u posljednje tri godine realiziralo je brojne aktivnosti koje su za cilj imale sređivanje stanja u ovoj oblasti. Stalno nezadovoljstvo poljoprivrednika, koje je bilo prisutno u proteklom periodu, zamijenio je dijalog i obostrani pokušaj da se stanje riješi i popravi. I pored ovakvih rezultata, postoji prostor za još veći rad i napredak. U razgovoru za portal direktno.ba ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u Vladi ZDK Himzo Smajić predstavlja rezultate dosadašnjeg rada, probleme sa kojima se susreće u radu, kao i planove koje planiraju realizirati u ministarstvu do kraja mandata.

1.Bliži se kraj Vašeg mandata i možda se već sada može napraviti presjek rada. Šta biste izdvojili kao najznačajnije urađeno od 2015. do danas kao ministar u sektoru poljoprivrede?

Napominjem da je period kada je ova vlada preuzela odgovornost za procese u Zeničko-dobojskom kantona ambijent bio u mnogome nepovoljniji nego danas. Spomenut ću deficit u Budžetu, velike obaveze prema dobavljačima, kašnjenje u isplati poticaja, socijalnih davanja, obaveza prema boračkoj populaciji.

Konkretno u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva vodoprivrede imali smo velike obaveze za poticaje u poljoprivrednoj proizvodnji čiji je iznos bio 1,5 miliona što je blizu tadašnjeg godišnjeg nivoa za poljoprivredu. Naslijedili smo lošu saradnju sa predstavnicima udruženja poljoprivrednih proizvođača i samim poljoprivrednim proizvođačima u kreiranju samih programa poticaja. Nekim potezima u ranijem periodu stvorena je nepovjerenje u rad institucije i transparentnost svih procesa.

U periodu 2015-2018 za poticaje poljoprivrednoj proizvodnji opredijeljeno je 10 miliona KM, budžet za poticaje je povećan za 50% i za ovu godinu iznosi 3 miliona KM, broj poljoprivrednih proizvođača koji ostvaruju podršku je značajno povećan i u 2017. godini smo imali situaciju da je taj broj bio 3 hiljade poljoprivrednika. Ubrzali smo plaćanje odobrenih sredstava tako da od januara ove godine nemamo obaveza po osnovu poticaja. Značajan dio vremena smo posvetili saradnji sa Udruženjem poljoprivrednika ZDK i konsultacijama po osnovu svih pitanja iz poljoprivrede. Ostvarili smo značajan napredak u dijelu proizvodnji koje su prepoznate kao perspektivne na našem kantonu. Tu prije svega mislim na jagodičasto voće, peradarska proizvodnja, proizvodnja mlijeka kao i proizvodnja u zaštićenom prostoru.

Broj registrovanih poljoprivrednih proizvođača, proizvođača kojima je poljoprivreda radno mjesto, odnosno onih koji uplaćuju poreze i doprinose na osnovu ove djelatnosti je višetruko povećan i to je ono s čime smo posebno zadovoljni. Ovdje prvenstveno mislim na peoizvodnju u zaštićenom prostoru (plasteničku proizvodnju) gdje je broj registrovanih obrta dvostruko veći. Također i broj registrovanih farmi muznih grla je tri puta veći nego što smo zatekli dolaskom u ministarstvo.

Zeničko–dobojski kanton je lider u prozvodnji maline i proizvodnji pilećeg mesa. Ovome bih još na kraju dodao da smo uporedo sa podrškom poljoprivredi uvećali i sredstva za programe veterinarstva i zdravstvene zaštite životinja.

2.Dolazak u ministarstvo bio je u trenutku velikih materijalnih šteta zbog poplava i klizišta u ZDK 2014.godine. Koliko je urađeno na sanaciji vodnih objekata, uređenju korita i svega onoga što je tokom poplava uništeno, a mnogo znači građanima u svakodnevom životu?

Odmah po dolasku, u toku 2015.godine, sa saradnicima sam posjetio neka od  mjesta koja su pretrpjela najveće štete u poplavama 2014. godine i tada smo se uvjerili u razmjere štete na području našeg kantona. Naši godišnji programi u proteklom periodu su sadržavali značajan broj projekata koji su predviđali sanaciju šteta od poplava, prvenstveno projekata uređenja korita rijeka. Trenutno u saradnji sa Direkcijom cesta ZDK realizojemo projekat na rijeci Bistričak. Danas smo svjedoci da je na ovom području Vlada ZDK uradila mnogo. Ministarstvo je u periodu 2015-2018. realizovalo ili je u toku realizacija oko 250 projekata iz sredstava vodnih nakanda u vrijednosti 15 miliona KM. Podignut je  nivo izgrađenosti vodne infrastrukture, odnosno značajna sredstva su uložena u gradnju vodovoda kao i projekata odvodnje otpadnih voda.

Himzo Smajić
Smajić: Urađeno mnogo posla

3.ZDK je, kako ste i napomenuli, lider u malinarstvu u BiH. Ova grana poljoprivrede posljednje dvije godine je u velikim problemima. Kakvo je trenutno stanje, da li ste uspjeli održati nivo proizvodnje maline i kupine iz ranijih godina i šta je namjera ministarstva za naredni period kada je u pitanju ova grana poljoprivrede?

Da, Zeničko-dobojski kanton je lider u malinarstvu. Prema podacima koje imamo iz registra poljoprivrednih proizvođača ovom proizvodnjim se bavi oko 3 500 proizvođača na površini od 650 hektara. Prošle godine proizvodnja koja je premirana je iznosila 4 000 tona. Ova godine su vremenski uslovi, stanje natržištu, ali i kapacitet komora za duboko zamrzavanje kod otkupljivača negativno uticali na stanje u ovoj proizvodnji.

Ministarsvo je vodilo računa o ovoj proizvodnji i u saradnji sa udruženjima  predložilo određene mjere koje će doprinjeti stabilizaciji u ovoj prooizvodnji i očuvanju proizvodnje na području kantona. U naredno periodu potrebno je pojačati podršku nabavci hladnjača, posebno manjih radi što veće prisutnosti na pojedinim područjima kao i prerađivačkih kapaciteta koji su jako važni za opstanak ove grane poljoprivrede.

4.Osim u malinarstvu, ZDK je lider u proizvodnji pilećeg mesa. Očekuje se izvoz pilećeg mesa u EU, da li su proizvođači iz ZDK spremni i šta je konkretno ministarstvo uradilo da podrži ovu granu poljoprivrede?

Na području kantona imamo najveće prerađivača pilećeg mesa u Bosni i Hercegovini. Za ove prerađivače vezan je veliki broj proizvođača tovnih pilića sa područja kantona. Evidentan je broj povećanja broja ovih farmi kao i povećanje kapaciteta postojećih. Ministarstvo je kontinuirano podržavalo ovu proizvodnju u skladu sa proizvodnjom, odnosno brojem utovljenih pilića. Najavlje izvoz u zemlje EU će svakako doprinijeti stabilnosti ove proizvodnje i otvoriti perspektive povećanja proizvodnje. Uslov za izvoz su bili visoki standardi koje naši i prerađivači i proizvođači apsolutno ispunjavaju.

5.Objavljeno je da će naša zemlja moći izvoziti i mliječne proizvode u EU. Kakav je potencijal ZDK kada je riječ o mlijeku, odnosno smatrate li da će sada doći do razvoja farmi muznih krava? 

Ja sam već spomenuo da je ovo jedna od perspektivnih proizvodnji koja bilježi konstantan rast. Broj registrovanih farmi je tri puta povećan. Količina otkupljenog mlijeka na području kantona je svake godine u porastu. Mogućnost izvoza u zemlje EU će svakako donijeti dodatnu stabilnost u ovu proizvodnju. Mi svakako trebamo biti svjesni i naših potencijala kao i ograničenja u daljem razvoju. Usitnjenost posjeda kao i ukupna izdvajanja za poljoprivredu na nivou Bosne i Hercegovine najviše će uticati na ovu proizvodnju.

6.Kakvu suradnju imate sa premijerom i ostalim članovima Vlade ZDK. Koliko ova vlada ima razumijevanja za probleme poljoprivrednika?

Sve naprijed spomenuto, povećanje sredstava za poljoprivredu, plaćanje obaveza prema poljoprivrednim proizvođačima ne bi bilo moguće pez podrške premijera i ostalih članova Vlade ZDK. Ja im ovom prilikom u ime ministarstva zahvaljujem na doprinosu.

Himzo Smajić
Smajić: Odlična suradnja sa poljoprivrednim proizvođačima

7.JP ŠPD ZDK, koje je u nadležnosti Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede ostvarilo najbolji polugodišnji rezultat u svojoj historiji. Vjerujemo da ste na ovo ponosni obzirom na stanje ovog preduzeća prije četiri godine.

Vezano za ŠPD naslijedili smo izuzetno loše stanje, gubitak u poslovanju, prevelik broj zaposlenih, velike obaveze za poreze i doprinose… Uprava preduzeća uz podršku premijera, Vlade ZDK i resornog ministarstva kroz niz mjera napravila je dobar posao i samo zlonamjerni ljudi mogu to poreći. Ovih dana je objavljena vijest da je ŠPD u prvom polugodištu poslovao najbolje od svog formiranja. Značajan napredak je postignut i u dijelu ušteda na platama, broja zaposlenih, smanjenja troškova i smanjenja obaveza preduzeća.

8.Šta Vam je plan do kraja mandata da uradite, a što će koristiti poljoprivrednicima ZDK?

U toku je realizacija Programa poticaja za 2018. godinu u iznosu 3 miliona KM. Cilj nam je da uspješno realizujemo ovaj program, odnosno da postignemo maksimalan efekat sa raspoloživim sredstvima za poljoprivredu. Sve iznesene činjenice nam govore da su u poljoprivredi na području kantona prisutni pozitivni trendovi i ja ću kao ministar zajedno sa svojim vrijednim i stručnim saradnicima uraditi sve sa svoje strane da tako i ostane.

 

Direktno.ba

Ministar za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK Himzo Smajić i direktor GP "Heldovac" d.o.o. Žepče Sefir Heldovac potpisali su danas ugovor o izvođenju radova na projektu vodosnabdijevanja prostorne cjeline MZ Pašin Konak (Hajderovići) u općini Zavidovići.

U ovoj fazi predviđena je izgradnja dva rezervoara za vodu zapremine 100 m3. Ukupna vrijednost radova na izgradnji predmetnog objekta iznosi 157.806,55 KM. Uvođenje izvođača u posao predviđeno je nakon odabira nadzornog organa za ovaj projekat.

Ovaj projekt se finansira iz programa utroška sredstava vodnih naknada za 2018. godinu. Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK je sa 11 općina Zeničko-dobojskog kantona zaključilo sporazume o zajedničkoj realizaciji ukupno 61 projekta vodne infrastrukture (zaštitni vodni objekti, vodni objekti za vodosnabdijevanje i vodni objekti za zaštitu voda od zagađenja) u ukupnoj vrijednosti od 4.943.000,00 KM.

 

Press služba ZDK

Ministar za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK Himzo Smajić sa saradnicima danas je posjetio općinu Kakanj, gdje je sa načelnikom Općine, Nerminom Mandrom i njegovim saradnicima razgovarao o realizaciji projekata vodne infrastrukture na području ove općine. U razgovoru je iskazano zadovoljstvo stepenom realizacije planiranih projekata i očekivanja da će se u planskom periodu i realizovati.

Naime, za općinu Kakanj u 2018. godini u Programu utroška sredstava vodnih naknada predviđena su sredstva u iznosu od 436.000,00 KM, za realizaciju slijedećih projekata: izgradnja vodovoda u MZ Zagrađe, dovršenje vodovoda „Brus“, zatim vodovoda „Varalići“ u MZ Krševac, vodovoda „Slapnica“, vodovoda „Bijele vode“, rekonstrukcija vodovoda „Lučani“ u MZ Bilješevo, sanacija korita rijeke Trstionice u Kraljevoj Sutjesci, izgradnja kanalizacije za naselja Čobe i Safunđije u MZ Bukovlje, te izrada projektne dokumentacije za uređenje rijeka Trstionice i Zgošće i elaborata o zaštiti izvorišta Ilidža. Za spomenute projekte Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu trenutno provodi postupke javne nabavke, nakon čega slijedi zaključenje ugovora i izvođenje radova.

Posjeta je iskorištena i za obilazak izvedenih radova na izgradnji kanalizacije za naselja Čobe i Safunđije u MZ Bukovlje, jer se u ovoj godini planira nastavak radova, čime se rješava pitanje odovodnje otpadnih voda i ujedno rješava problem klizišta u ovim naseljima.

 

 

Press služba ZDK

Vlada Zeničko-dobojskog kantona podržat će registrovane proizvođače maline u ovom kantonu sa 25 feninga po plasiranom kilogramu proizvoda. Uz 2.000 tona na koje su proizvođači ostvarili pravo na poticaj po dosadašnjim kriterijima, pravo na premiju ostvarit će i dodatnih 1.000 farmera zahvaljujući ublažavanju kriterija na način da je minimalna količina za ostvarivanje prava na poticaj smanjena sa 700 na 500 kilograma.

"Nakon analize stanja na tržištu koje je poremećeno usljed vremenskih neprilika te problema sa plasmanom, donijeli smo odluke koje će na određeni način zaštititi malinare. Posebno me raduje činjenica da su ovo bili zahtjevi Udruženja poljoprivrednika i Udruženja malinara i ZDK te da smo kao i prošle godine odgovorili na pravi način. Sa ovim ulaganjem Valda ZDK je u posljednje tri godine u malinarstvo uložila preko tri miliona KM. Spremni smo da naredne godine tražimo načina kako da dodatno zaštitimo malinare i da podstaknemo veći stepen finalizacije u smislu izgradnje prerađivačkih kapaciteta", kazao je premijer ZDK Miralem Galijašević na press konferenciji u krugu Hladnjače "Natural Food" u mjestu Mjestova Ravan u Željeznom Polju, općina Žepče.

Ova mjesna zajednica pionir je u malinarskoj proizvodnji i najvećim dijelom je zaslužna što je Zeničko-dobojski kanton zadnjih godina lider u proizvodnji maline u BiH.

"Odluka Vlade ZDK je omogućila da hiljadu proizvođača dobije šansu da ostane u ovoj proizvodnji. Na kraju krajeva, proizvođači znaju da nisu prepušteni sami sebi i da se Vlada zalaže da ova proizvodnja opstane, a ruralna područja kvalitetnije žive", kazao je Emir Tutnić, predsjednik UO Udruženja poljoprivrednika ZDK.

Ministar za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Himzo Smajić najavio je snažniju podršku projektima koji će doprinijeti očuvanju malinarstva u ovom kantonu, kao što su proširenje kapaciteta hladnjača i izgradnju prerađivačkih kapaciteta koji će malini sa domaćih plantaža dati dodatnu vrijednost.

"Ove godine smo godine za proizvodnju u malinarstvu opredijelili 750.000 KM, a 140.000 za podršku otkupu i podizanju novih nasada. To je sasvim dovoljan iznos da damo podršku svim registrovanim proizvođačima u ovom kantonu", kazao je ministar Smajić.

Budžet ZDK za poljoprivredu za 2018. godinu iznosi 3,1 milion KM i za 50 posto je veći nego što je bio 2014. godine. U mandatu ove vlade broj registrovanih proizvođača maline je povećan pet puta, a iznos novčanih poticaja je utrostručen. Prema Registru poljoprivrednih gazdinstava na području ZDK, pod zasadima maline i kupine je 650 hektara zemljišta, a malinarstvom se bavi 3.500 proizvođača, ne računajući članove domaćinstava.

 

Press služba ZDK

Vlada Zeničko-dobojskog kantona dala je saglasnost na izmjene Programa utroška sredstava za poticaje u poljoprivredi za 2018. godinu u dijelu koji se odnosi na malinarsku proizvodnju, a u pravcu ublažavanja kriterija za ostvarivanje prava na poticaje. Kao što je poznato, izrazito nepovoljni vremenski uslovi tokom vegetacije ove kulture doveli su do bržeg sazrijevanja ploda sa povećanom količinom vlage zbog čega su se pojavila gljivična oboljenja i trulež, a istovremeno je onemogućeno adekvatno zamrzavanje maline, zbog preniske cijene koja je izazvala gubitke kod malinara. To je izazvalo kolebanja i nesigurnost proizvođača. Zbog toga je Vlada prihvatila prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK da se minimalna količina maline i kupine potrebna za ostvarivanje poticaja smanji sa 700 na 500 kilograma.

"Određeni broj proizvođača je zbog ovih gubitaka otkupljivačima predao manju količinu proizvoda, odnosno količinu koja je ispod propisane minimalne količine i time je izgubio pravo na poticaj što je još dodatno otežalo ionako tešku situaciju. Imajući u vidu da je malina i kupina osnovna ili dopunska zarada za veliki broj poljoprivrednih proizvođača na području ZDK, te da je otkupna cijena maline prethodne i tekuće godine u padu, a proizvodnja ugrožena, odlučili smo da prilagodimo kriterije novonastaloj situaciji, tako da će pravo na poticaj ostvariti dodatnih oko hiljadu proizvođača", kazao je ministar Himzo Smajić.

Mjere poticaja Vlade Zeničko-dobojskog kantona doprinijele su da ovaj kanton ostvari lidersku poziciju u malinarskoj proizvodnji u BiH. U mandatu ove vlade broj registrovanih proizvođača maline je povećan pet puta, a iznos novčanih poticaja je utrostručen. Prema Registru poljoprivrednih gazdinstava na području ZDK, pod zasadima maline i kupine je 650 hektara zemljišta, a malinarstvom se bavi 3.500 proizvođača, ne računajući članove domaćinstava.

Vlada je 2015. godine za premije izdvojila 294.000 KM čime je podržano 754 malinara sa proizvodnjom od 1.467 tona maline. Naredne godine iznos podrške za proizvodnju je povećan na 350.000 KM, broj proizvođača je porastao na 1.544 a premirana proizvodnja je iznosila 2.326 tona. Prošla godina je bila rekordna po svim pokazateljima - 2.617 proizvođača plasiralo je 3.891 tonu maline, a iz budžeta ZDK za 2017. za poticaje u malinarskoj proizvodnji izdvojeno je 973.000 KM. U 2018. godini za poticaje je opredijeljeno 890.000 KM, a ako se tome doda 770.000 KM poticaja za podizanje novih zasada i otkup izdvojenih u protekle četiri godine, ukupni poticaji malinarskoj proizvodnji u periodu 2015-2018. dostigli su iznos od 3,2 miliona KM.

"U kontinuitetu pružamo podršku malinarskoj proizvodnji, a proizvođači su uvijek mogli računati na našu pomoć. Zajedno ćemo se posvetiti izgradnji novih hladnjača i prerađivačkih kapaciteta, što je dugoročno rješenje za probleme malinara, kao i značajnijem jačanju domaćeg tržišta kao jednog od uvjeta dugoročnog razvoja malinarske proizvodnje", kazao je premijer ZDK Miralem Galijašević.

 

Press služba ZDK

Ministar za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona Himzo Smajić održao je sa predstavnicima Udruženja poljoprivrednika ZDK sastanak na kojem su razmatrani aktuelni problemi u malinarstvu. Proizvođači su ukazali na probleme proizvodnje i otkupa te iznijeli određene zahtjeve vezane za podršku malinarstvu kako bi se sačuvala ova značajna grana poljoprivredne proizvodnje u ZDK.

Evidentno je da će zbog problema otkupa, ali i nepovoljnih vremenskih prilika, proizvodnja maline biti manja nego prošle godine, zbog čega se traži načina da se izmjenama kriterija u programima poticaja omogući podrška i za proizvođače koji su proizveli manje količine maline.

"Iskazali smo načelnu saglasnost sa zahtjevima, ali je za njihovu realizaciju potrebna i saglasnost Vlade ZDK. Očekujemo da ćemo vrlo brzo doći do rješenja koja će biti korisna za sve proizvođače", kazao je Smajić.

Vlada i Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu u kontinuitetu pružaju podršku malinarskoj proizvodnji koja posljednjih godina ostvaruje snažan rast. Tome u prilog govori podatak da je iz budžeta u posljednje tri godine za podršku malinarskoj proizvodnji izdvojeno 2,2 miliona KM, a ove godine opredijeljeno je 890.000 KM.

"Zeničko-dobojski kanton je lider u malinarskoj proizvodnji u BiH u značajnoj mjeri zahvaljujući i našim poticajima. Proizvođači su uvijek mogli računati na našu podršku, a posebno sada kada su u problemima. Zajedno tražimo rješenja, a dugoročno rješenje je svakako razvoj prerađivačkih kapaciteta, čemu ćemo se zajedno posvetiti, kao i značajnije jačanje domaćeg tržišta kao jednog od uvjeta dugoročnog razvoja malinarstva", kazao je premijer ZDK Miralem Galijašević.

 

Press služba ZDK

Vlada Zeničko-dobojskog kantona odobrila je Opštoj poljoprivredno-proizvodno-prometno-uslužnoj zadruzi "Eko Tvrtkovac" Zenica sredstva u iznosu od 10.000 KM za implementaciju projekta "Proizvodnja prirodnog soka od voća i povrća".

Iako programom utroška sredstava za poticaje u poljoprivredi za 2018. godinu nije bila predviđena ova podrška, Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK ocijenilo je da je projekt od značaja za razvoj poljoprivrede na području ZDK s obzirom da "Eko Tvrtkovac" obavlja uslužnu djelatnost proizvodnje prirodnih sokova od voća koje je uzgajano na parcelama poljoprivrednih proizvođača. Proizvodna linija za čiju nabavku su odobrena sredstva je kapaciteta 50 litara na sat.

 

Press služba ZDK

Ministar za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona Himzo Smajić prisustvovao je Sajmu poljoprivrednih proizvoda "Dani maline i meda" Žepče 2018, koji je održan u subotu, 14. jula, na Gradskoj tržnici u Žepču.

Sajam je organizirala Razvojna agencija Žepče, pod pokroviteljstvom Načelnika Općine i Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK, a nastupilo je više od 80 poljoprivrednih obrta, zadruga i udruženja iz cijele BiH, kao i kompanije iz poljoprivredno-prehrambenog sektora, izvoznici i otkupljivači. Izlagači su se predstavili brojnim domaćim proizvodima, voćem i povrćem, raznim vrstama meda, prirodnom kozmetikom, ručnim radovima, ljekovitim biljem.

"Podrška ovakvim sajmovima dio je Programa poticaja poljoprivrednoj proizvodnji Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK. I u buduće ćemo podržavati sve sajamske događaje koji su značajni za promociju, odnosno razvoj poljoprivrede na području ZDK", kazao je ministar Smajić.

 

 

Press služba ZDK

Ministar za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu u Vladi ZDK Himzo Smajić tvrdi da navodi iz krivične prijave koju je protiv njega 29.06.2018. godine podnio aktuelni gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović nisu tačni, te da se radi o pokušaju manipulacije i skretanju pažnje javnosti.

„Umjesto politikanstva, pozivamo gradonačelnika Grada Zenice da se ponaša u skladu sa važećim pravnim okvirom, te da Grad Zenica iskoristi sredstva koja stoje rezervisana na računu Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu“, kaže ministar Smajić.

Ministarstvo je uvijek bilo otvoreno za svaku vrstu saradnje sa lokalnom zajednicom, dodaje Smajić, a Kasumović nije nikada tražio sastanak u vezi sa pitanjem zaključenja Sporazuma i realizacije kandidovanih projekata za 2017. godinu. Kao argument ministar Smajić ističe uspješnu saradnju u realizaciju ovih projekata sa svim općinama Zeničko-dobojskog kantona.

Prema Zakonu o vodama FBiH, član 177. (Sl. novine FBiH 70/16), vodne naknade pripadaju budžetu kantona i koriste se za sufinansiranje izgradnje i održavanja vodnih objekata u skladu sa godišnjim planom i programom kantonalnog ministarstva nadležnog za vode, a raspoređuju se na način da nadležnoj agenciji za vode pripada 40 posto, budžetu kantona 45 posto, dok se preostalih 15 posto usmjerava u Fond za zaštitu okoliša FBiH. Programom kojeg je donijela Vlada ZDK 24.08.2017. godine, a koji je usklađen sa ovim zakonom, utvrđena je obaveza Ministarstva za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo da za realizaciju projekata sa svim općinama Kantona zaključi sporazum, kojim će biti regulisane međusobne obaveze i način realizacije odobrenih sredstava.

Ministarstvo je zaključilo sporazume sa svim općinama Zeničko-dobojskog kantona, izuzev sa Gradom Zenica. Ministarstvo je dopisom od 7.9.2017 godine dostavilo gradonačelniku Zenice Sporazum na potpisivanje, a dopisom od 5.10.2017. godine urgiralo potpisivanje istog, ali do kraja planskog perioda, tačnije do kraja 2017. godine, Sporazum nije potpisan od strane gradonačelnika Zenice, što je uslov za korištenje sredstava.

 

Press služba ZDK        

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma