Na 84. sjednici  održanoj dana 29.12.2016. godine, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu odobrila je proizvođačima maline i kupine sa područja Zeničko-dobojskog kantona isplatu sredstava u iznosu od 348.985,00 KM na ime poticaja za proizvodnju maline i kupine, a dok je na prethodnoj 83. sjednici, Vlada Zeničko-dobojskog kantona iz sredstava Budžeta odobrila otkupljivačima jagodičastog voća, a  koji vrše zamrzavanje, sredstva u iznosu od 40.000,00 KM na ime poticaja za otkup i zamrzavanje jagodičastog voća, kao i odobrena su sredstva otkupljivačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona u iznosu od 33.899,00KM na ime poticaja za otkup jagodičastog voća.

Na 84. sjednici, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona iz sredstava Budžeta odobrila je sredstva:

  • proizvođačima sa području Zeničko-dobojskog kantona iznos od 166.000,00 KM za podršku projektima u poljoprivredi na području Zeničko-dobojskog kantona,
  • poljoprivrednim proizvođačima sa području Zeničko-dobojskog kantona iznos od 94.166,76 KM za uređenje poljoprivrednog zemljišta u Zeničko-dobojskom kantonu,
  • udruženjima sa području Zeničko-dobojskog kantona iznos od 12.000,00KM za podršku u razvoju udruženja u poljoprivrednoj proizvodnji u 2016. godini.

 

 

Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu

Na 83. sjednici  održanoj dana 21.12.2016. godine, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu odobrila je proizvođačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona isplatu sredstava u iznosu od 312.333,00 KM na ime podrške za uzgoj brojlera. Podršku iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona ostvarili su 45 poljoprivrednih subjekata organizovani u kooperantske odnose sa prerađivačima brojlerskog mesa, čime je dat doprinos u trendu povećanja ove poljoprivredne proizvodnje po kojoj Zeničko-dobojskog kanton postaje prepoznatljiv.  

Na istoj sjednici, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu odobrila je veterinarskim stanicama sa područja Zeničko-dobojskog kantona isplatu sredstava u iznosu od 71.780,00 KM kao podršku sufinansiranja provedbe dijagnostičkih ispitivanja muznih krava. U periodu od marta do augusta 2016. godine, veterinarske stanice izvršile su i provele obavezno dijagnostičko ispitivanje krava u laktaciji čije mlijeko ide u javnu potrošnju u svrhu higijenske i bakteriološke ispravnosti mlijeka.

 

 

Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu

Na 81. sjednici  održanoj dana 09.12.2016. godine, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu  odobrila je proizvođačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona isplatu sredstava u iznosu od 255.000,00 KM na ime podrške za farme muznih grla registrovane po Zakonu o obrtu. U 2015. godini poticajna sredstva iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona iznosila su 400,00 KM po grlu i odobrena su za 27 registrovane farme muznih grla, što je u 2016. godini dovelo do povećanog interesa farmera da registruju svoje farme. U 2016. godini broj registrovanih farmi se povećao na 66 i za njih je isplaćen  gore navedeni iznos.

Na istoj sjednici, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu odobrila je organizatorima sajmova i izložbi isplatu sredstava u iznosu od 16.000,00 KM za predstavljanje domaće poljoprivredne proizvodnje.

 

 

Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu

Na 80. sjednici  održanoj dana 05.12.2016. godine, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu iz sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu odobrila je poljoprivrednim proizvođačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona sredstva za poticanje poljoprivredne proizvodnje, i to kako slijedi:

  • za držanje koka nosilja iznos od 75.310,00 KM,
  • za proizvodnju krastavaca-kornišona iznos od 35.539,00 KM,
  • za nabavku poljoprivredne mehanizacije u iznosu od 3,613,00 KM i
  • za certifikaciju organske poljoprivredne proizvodnje iznos od 3.000,00 KM.

Na istoj sjednici, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu iz sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu odobrila je otkupljivačima svježeg kravljeg mlijeka sa područja Zeničko-dobojskog kantona iznos od 105.541,00 KM za otkupljenu količinu mlijeka u periodu od januara do septembra 2016. godine, te za isti period prerađivačima mlijeka sa područja Zeničko-dobojskog kantona iznos od 74.929,00 KM. Vlada je odobrila i sredstva prerađivačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona iznos od 30.000,00 KM za prerađene količinu pilećeg mesa u periodu od januara do septembra 2016. godine.

 

 

Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu

Na 77. sjednici  održanoj dana 15.11.2016. godine, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu  odobrila je uzgajivačima voća sa područja Zeničko-dobojskog kantona isplatu sredstava u iznosu od 211.750,00 KM na ime podrške za zasnivanje novih zasada jagodičastog voća i vinove loze.

Na istoj sjednici, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu odobrila je isplatu sredstava u iznosu od 20.956,00 KM pravnim licima Zeničko-dobojskog kantona kao podrška za izgradnju i nabavku opreme za  hladnjače jagodičastog voća. Vlada Zeničko-dobojskog kantona odobrila je i uzgajivačima voća sa područja  Zeničko-dobojskog kantona sredstava u iznosu od 1.642,00 KM na ime podrške za proizvodnju plantažne borovnice i aronije.

Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu donijela je odluku o pristupanju provođenja procedure dodjele koncesije za korištenje prirodne izvorske vode sa izvorišta „Radakovica“ MZ Gornja Borovica u općini Vareš, kao i odobravanje sredstava u iznosu od 30.000,00 KM za izradu studijske dokumentacije za MHE Grabovica Olovo i slivno područje rijeke Očevije, općina Vareš.

 

 

Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu

Na 76. sjednici  održanoj dana 03.11.2016. godine, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu  odobrila je udruženjima pčelara sa područja Zeničko-dobojskog kantona isplatu sredstava u iznosu od 34.000,00 KM na ime podrške za projekte u pčelarstvu za 2016. godinu.

Na istoj sjednici, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu odobrila je isplatu sredstava obrtima Zeničko-dobojskog kantona ukupan iznos od 24.000,00 KM kao podrška za registrovanu ovčarsku i kozju proizvodnju za 2016. godinu, a i odobrena su sredstava obrtima Zeničko-dobojskog kantona u iznosu od 8.000,00 KM na ime podrške za registrovanu svinjogojsku proizvodnju za 2016. godinu.

 

Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu

Na 75. sjednici  održanoj dana 27.10.2016. godine, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu donijela je Odluku o davanju saglasnosti na Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti šumarstva u Federaciji Bosne i Hercegovine i ovlastila ministra Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu da u ime Vlade Zeničko-dobojskog kantona potpiše Kolektivni ugovor sa Samostalnim sindikatom šumarstva, prerade drveta i papira Bosne i Hercegovine.

Na istoj sjednici na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona odobrila je sredstva samostalnim poljoprivrednim proizvođačima i pravnim licima koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom u zaštićenom prostoru iznosu od 18.530,00 KM kao podršku za nabavku plastenika.

Na 73. sjednici održanoj dana 13.10.2016. godine, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona proizvođačima povrća i cvijeća sa područja Zeničko-dobojskog kantona odobrila je sredstva u iznosu od 260.567,70 KM kao podršku za proizvodnju povrća i cvijeća u plastenicima i staklenicima.

Na istoj sjednici Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu proizvođaču presadnica povrća sa područja Zeničko-dobojskog kantona odobrila sredstva u iznosu od 20.000,00 KM kao podršku za proizvodnju presadnica povrća.

 

Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu

Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu donijela je Zaključak o usvajanju Informacije o šumskim krađama i o posljedičnim štetama sa prijedlogom mjera za prevazilaženje stanja na području Zeničko-dobojskog kantona. Informacija sadrži podatke o bespravno posječenoj i zaplijenjenoj drvnoj masi i podnesenim prijavama na području Zeničko-dobojskog kantona za period 2011.-2015. godine, uzroke koji dovode do povećanja i posljedice koje nastaju usljed povećanog obima šumskih krađa, te prijedlog direktnih mjera za poboljšanje aktivnosti u sprečavanju bespravne sječe šume na području Zeničko-dobojskog kantona.

Donesena je i Odluka o pristupanju provođenja procedure za dodjelu koncesije za izgradnju male hidroelektrane: „KAMENOLOM“ snage 95 kW na magistralnom cjevovodu pitke vode vodozahvata „Kasapovići“ na lokalitetu Kamenolom-Crkvice, Grad Zenica, uz prethodno utvrđen javni interes i pribavljene saglasnosti Grada Zenice, a na osnovu samoincijativnog zahtjeva Javnog preduzeća Vodovod i Kanalizacija d.o.o. Zenica. Vlada Zeničko-dobojskog kantona  zadužila je Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu da provede postupak  javnog prikupljanja ponuda.

Na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, donesen je i Zaključak o odobravanju sredstava za nabavku računarske i ostale opreme za potrebe Kantonalne uprave za šumarstvo Zeničko-dobojskog kantona u iznosu do 20.000 KM.

 

Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu

U prostorijama Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona, ministar Himzo Smajić sa v. d. gradonačelnikom Grada Zenice i općinskim načelnicima/cama Zeničko-dobojskog kantona, 03.06.2016. godine, zaključio je Sporazume o zajedničkom učešću u realizaciji projekata iz Programa utroška sredstava vodnih naknada za 2016. godinu.

Predmet Sporazuma je finansiranje izgradnje ili rekonstrukcija vodnih objekata od općinskog značaja, (zaštitni vodni objekti, vodni objekti za vodosnadbjevanje i vodni objekti za zaštitu voda od zagađenja), uključujući izradu projektne dokumentacije i vršenje stručnog-tehničkog nadzora.

Planirana ukupna vrijednost projekata iz Sporazuma za Grad Zenicu i općine Zeničko-dobojskog kantona iznosi 4.430.000,00 KM.

 

 

 

Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodprivredu

Na 56. sjednici, održanoj 20.05.2016. godine, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, donijela je zaključak o dodjela koncesije za projektovanje, izgradnju, korištenje i prijenos MHE „Tribija“ na rijeci Tribiji na području općine Vareš.

Koncesija je dodjeljena privrednom društvu „ENERGONOVA“ d.o.o. Sarajevo. Instalisana snaga MHE „Tribija“ iznosi 961 kW, a period koncesija je 30 godina.

Koncesionar je dužan uplatiti jednokratnu koncesionu naknadu u iznosu od 85.000,00 KM i tekuću koncesionu naknadu u iznosu 10% od ukupnog prihoda za svaki mjesec.

Vlada je zadužila Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu da u svojstvu Koncesora zaključi Ugovor o koncesiji sa odabranim Koncesionarom, kojim će se urediti međusobni odnosi, prava, obaveze i odgovornosti.

 

Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodprivredu

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma