U Uredu premijera Zeničko-dobojskog kantona sastali su se premijer Kantona i rukovodstvo Skupštine sa predstavnicima CCI gospođom Lejlom Deronja Suljić i gospodinom Ivicom Ćavarom.

Premijer Galijašević i predsjedavajuća Subašić su predstavnicima CCI kazali da potpuno podržavaju saradnju i monitoring rada i Vlade i Skupštine od strane CCI, odnosno da je dobro da postoje organizacije koje kontrolišu rad vlasti.

Gospodin Ćavar se zahvalio na prijemu i saradnji naglasivši da je dobro da CCI i vlasti imaju partnerski odnos.

Predsjedavajuća Skupštine je predstavnike CCI upoznala da je Zeničko-dobojski kanton jedini kanton koji nema profesionalno zaposlenih zastupnika u Skupštini, kao i sa činjenicom da su paušali naših zastupnika među najmanjim u Federaciji BiH.

Premijer Kantona je predstavnike CCI upoznao sa provođenjem Programa mjera štednje i planovima Vlade za izlazak iz krize i konsolidaciju budžeta.

Dogovoreno je da se saradnja nastavi i da predstavnicima CCI uvijek budu dostupne sve informacije koje traže ili od Vlade ili od Skupštine.

 

Stručna služba Skupštne ZDK

Visoki predstavnik za BiH NJ.E. Ambasador Valentin Inzko posjetio je 20.03.2015. godine Zeničko-dobojski kanton, te održao pozdravni sastanak s novoizabranim kantonalnim vlastima premijerom Kantona Miralemom Galijaševićem, ministrom finansija Andrejem Kajićem, ministrom za prstorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Goranom Bulajićem te predsjedavajućom Skupštine Draženkom Subašić, poslije čega se sastao i sa predstavnicima Plenuma građana.

Pored izraženog zadovoljstva zbog imenovanja nove Vlade Kantona, čime je završeno konstituisanje zakonodavne i izvršne vlasti u Zeničko-dobojski kantonu, Visoki predstavnik je upoznat i sa trenutnom političkom i ekonomskom situacijom na području Zeničko-dobojskog kantona i budućim aktivnostima Vlade i Skupštine Zeničko- dobojskog kantona, koje će biti poduzete u cilju rješavanja brojnih nagomilanih problema, a u interesu građana Zeničko-dobojskog kantona.

Miralem Galijašević, premijer Zeničko-dobojskog kantona i Đenana Čolaković, sekretar Stručne službe za razvoj i međunarodne projekte razgovarali su u četvrtak, 19.03.2015. sa predstavnicima Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP): gđom. Aidom Laković-Hošo, ILDP projektnim menadžerom, g. Samirom Omerefendićem, rukovodiocem regionalne kancelarije i dr Nedimom Čelebićem, vođom ekspertnog tima, g. Faruk Hujić, ekspert za javne finansije. Cilj razgovora je bio da se osigura podrška daljnjoj konsolidaciji sistema strateškog planiranja na kantonalnom nivou, putem unapređenja vertikalne integracije u strateške i finansijske sisteme viših nivoa vlasti.

U saradnji sa UNDP-om, Vlada je pokrenula proces revizije Strategije razvoja u skladu sa Odlukom o pokretanju procesa revizije Strategije razvoja Zeničko-dobojskog kantona za period 2016.-2020. godine kako bi se dobila integrirana Strategija metodološki usklađena sa EU standardiziranim pristupom iz koje će proizilaziti sektorske strategije, Dokument okvirnog budžeta, godišnji program rada Vlade, godišnji budžet Vlade i Program javnih investicija.

Vlada ZDK će i u budućem periodu osiguravati spremnost da se podrži uvođenje sistema za upravljanje razvojem u Kantonu i posvećenost svih kantonalnih institucija i podršku u jačanju neophodnog institucionalnog okvira koji će omogućiti osnaživanje funkcije razvojnog planiranja i upravljanja u Kantonu.

Nastaviće se saradnja u skladu sa Memorandum o razumjevanju između Razvojnog programa Ujedinjenih naroda (UNDP) i Vlade Zeničko-dobojskog kantona koji predstavlja okvir za saradnju u područjima od zajedničkog interesa: bolja uprava, smanjenje siromaštva kroz zapošljavanje i povećanje prihoda i integracija najugroženijih grupa u društvene i razvojne procese.

Miralem Galijašević, premijer Zeničko-dobojskog kantona, ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Mensur Sinanović i Nebojša Nikolić, predsjedavajući GV grada Zenice su primili košarkašice KŽK Čelik-pobjednice Kupa BiH i čestitali im osvojeni Kup.

Premijer je čestitajući košarkašicama, naglasio da je ovo veliki uspjeh s obzirom da su odbranile titulu pobjednica Kupa koju su osvojile i prošle godine.

Nebojša Nikolić, se pridružio čestitkma premijera Galijaševića uz obećanje da će Grad Zenica i Zeničko-dobojski kanton zajednički raditi na poboljšanju stanja u sportu.

U ime KŽK Čelik na prijemu se zahvalio predsjednik Senad Husejnagić i Aida Kalušić, kapiten Kluba.

 

 

Press služba ZDK

  • Prošle sedmice dobio sam pismo načelnika Maglaja vezano za problematiku klizišta i putne infrastrukture u naseljima Donji i Gornji Bradići. Naime, potrebno je zaokružiti finansijsku konstrukciju za sanaciju ovog dijela Općine jer je procijenjeno da bi ovaj kompletan projekat koštao oko 1,6 miilona KM. Uglavnom, dogovoreno je da projekat finansira Vlada Kantona, Federalni fond za pomoć stradalima od poplava i UNDP, svi po 300 do 400.000 KM, uz 250.000 dolara CRS-a- Računam da ćemo kroz reviziju projekta, smanjiti ukupne troškove na 1,2 miliona KM. Ako to ostvarimo, onda već imamo sredstva obezbjeđena od ovih pomenutih izvora, kazao je između ostalog Munib Husejnagić, premijer Kantona u izjavi za medije nakon sastanka održanog danas (19. 01. 2015.) u sjedištu Kantona sa načelnikom Općine Maglaj, Mehmedom Mustabašićem i kantonalnim resornim ministrom Edinom Terzićem.

Tokom ovog sastanka razgovarano je o najefikasnijem načinu sanacije klizišta Sedra koje ugrožava lokalnu putnu komunikaciju i ugrožava normalan život mještana Bradića, pa je ovaj projekat jedan od prioriteta za sanaciju na području Kantona. Trenutno, projektna dokumentacija je u fazi revizije, a kad ona bude okončana čim može se krenuti u roku od 15 dana sa radovima. S obzirom na to da je Vlada Kantona već obezbijedila 300.000 KM za ove svrhe, uz 250.000 dolara CRS-a te 400.000 KM od UNDP-a kao i sredstava federalnog Fonda solidarnosti sa svojim možemo osigurati da se sve ovo završi na vrijeme. U izjavi za medije, nakon sastanka, načelnik Općine Maglaj, Mehmed Mustabašić između ostalog je kazao:

  • Zahvaljujem premijeru na ovako brzom reagovanju u pogledu saniranja situacije sa klizištem Sedra.Da pojasnim, radi se o projektu Cesta koji finansira USAID i SIDA, a implementira CRS. Oni su već uradili ogroman dio posla, jer je situacija prilično hitna. Treba sanirati putnu komunikaciju prema naselju Donji Bradići gdje je ugroženo 100.-tinjak kuća, a 10 ih je totalno uništeno i. Ovo što je premijer naglasio jako je bitno jer se mora brzo djelovati i spriječiti klizište Sedra da ugrožava komunikaciju Maglaj – Zavidovići, a također i put prema Donjim Bradićima. Osim toga, klizište Sedra ugrožava i željezničku prugu Zenica - Maglaj tako da je izgradnja ove putne komunikacije izuzetno bitna pošto mještani ovog naselja prijete iseljavanjem . Stoga, ako zaokružimo ovu finansijsku konstrukciju kako smo planirali, moći ćemo sve obaviti u najkraćem mogućem roku.

Danas (16. 01. 2015.) je u sjedištu Zeničko-dobojskog kantona održan sastanak na kome su premijer Munib Husejnagić i ministar obrazovanja Mirko Trifunović razgovarali sa Edisom Arifagićem, rukovodiocem Programa za oporavak od poplava u BiH. Kako je već poznato, Evropska unija je pokrenula Program za oporavak od poplava u BiH, u ukupnoj vrijednosti od 43,5 miliona eura. Od pomenute sume, za sanaciju šteta od poplava na području našeg Kantona izdvojeno je 4.876.574 eura i to za rekonstrukciju stambenih jedinica, sanaciju lokalnih puteva i mostova, obrazovnih institucija, objekata za vodosnabdijevanje, opštinske zgrade, centre za socijalni rad i zdravstvene ustanove. Program koji će trajati do oktobra 2015. godine implementira UNDP, UNICEF i Međunarodna organizacija za migracije (IOM).

Tokom sastanka premijer Husejnagić izrazio je zadovoljstvo i zahvalnost za sve ono što je UNDP učinio za brzo saniranje poplava na području našeg Kantona, počev od popravki škola, vrtića, javnih ustanova,domova zdravlja do saniranja i izgradnje novih stambenih objekata. Ova pomoć vidljiva je svugdje na terenu, kazao je premijer Husejnagić, jer je 2.042.611 eura planirano za rekonstrukciju stambenih jedinica. Od ove sume dosad je utrošeno 591.054 eura. On je također istakao nespremnost općinske administracije u Maglaju i Žepču da ažuriraju ove projekte jer novac već dva mjeseca stoji na raspolaganju ovim općinama na koje se čeka da samo odrede lokacije i građevinske dozvole kako bi se ljudima mogle početi praviti kuće.

Edis Arifagić, rukovodilac Programa za oporavak od poplava u BiH kazao je da je za pojedine općine sa područja Zeničko-dobojskog kantona dosad investirano 2.302.900 eura u popravku i rekonstrukciju javnih ustanova, u što spada popravka osnovnih i srednjih škola te predškolskih ustanova u Općini Maglaj, zatim popravka osnovnih škola u Olovu, Žepču, Varešu i Zenici te zgrada Opštine Maglaj kao i domovi zdravlja i centri za socijalni rad u Olovu i Maglaju. Kad je u pitanju komunalna infrastruktura, izdvojeno je 205.540 eura za sistem vodosnabdijevanja u Opštini Žepče, za popravku mostova u Maglaju, Kaknju i Žepču, puteva na području Općina Zenica i sanaciju riječnih korita i vodovoda u Zenici, Žepču i Olovu. Pored svega pobrojanog,za ekonomski oporavak privrednih subjekata čiji su proizvodni pogoni, mašine i oprema stradali tokom majskih i avgustovskih poplava, planirano je da se utroši 296.549 eura. Ovaj novac namijenjen je za pomoć sedam privrednih subjekata na području Općine Maglaj, tri privredna subjekta iz Žepča i jednog iz Zenice. Nakon sastanka premijer Husejnagić obraćajući se medijima kazao je sljedeće:

- Na današnjem sastanku sa predstavnicima UNDP-a sagledali smo sve ono što smo zajedno uradili u prethodnoj godini na sanaciji poplava i koji su projekti prioritetni za naredni period. Sa UNDP-em imali smo izvrsnu saradnju od prvih dana poslije poplava kad smo potpisali Memorandum o zajedničkoj saradnji i krenuli planski u realizaciju projekata. UNDP dao nam je veliku podršku na sanaciji javnih ustanova pa smo više škola, obdaništa, zdravstvenih ustanova i zgrada sanirali kroz taj projekat. Radili smo skupa i na sanaciji komunalne infrastrukture i pomoći malim i srednim preduzećima. Svi ti projekti su u 90 posto slučajeva u završnoj fazi. Ostalo je da se sanira još 300 kuća na području Kantona. U 2015. će se nastaviti radovi kroz projekte podrške preventivnom djelovanju gdje će se raditi na podizanju nasipa riječnih korita, sanaciji klizišta itd...Opet ćemo raditi zajedno, Vlada Kantona UNDP i Federalni fond za pomoć stradalim u poplavama, a počeli smo i pregovore za radove na području Općine Maglaj na sanaciji klizišta Donji Bradići gdje ćemo udružiti sredstva 3-4 organizacije, ukupno oko 1,6 miliona KM, a pokušat ćemo svesti troškove na 1,2 miliona KM. U ponedjeljak (19. 01.)ćemo razgovarati sa načelnikom Općine Maglaj o tome.

Edis Arifagić, rukovodilac Programa za oporavak od poplava u BiH kazao je između ostalog:

  • UNDP realizuje sredstva Evropske unije za oporavak od poplava, a u Zeničko-dobojski kanton od avgusta 2014. do januara 2015. godine smo uložili oko 10 miliona KM. Uspjeli smo, sarađujući veoma dobro sa domaćim institucijama, podići javni sektor na noge, zatim vratiti djecu u škole i vrtiće u minimalnom roku, obnovimo smo Dom zdravlja u Maglaju i uradili sve što je bilo u našoj moći na normalizaciji stanja. Što se tiče stambenog zbrinjavanja, obnovili smo dosad 126 kuća, od ukupno planiranih. Težište u narednom periodu treba biti na prevenciji s tim da u ovoj godini neće biti izdvojen onaj nivo sredstava Evropske unije kakav je bio lani, tako da možemo računati na nekih pet do šest miiona KM.

Tokom održavanja današnje (24.12. 2014.) sjednice Skupštine Zeničko-dobojskog kantona neformalna grupa studenata „Sloga Concordia“ okupila se ispred zgrade Kantona tražeći isplate zaostalih rata boračkih stipendija kao i prijem kod premijera tim povodom.

Munib Husejnagić, premijer Kantona primio je Esmira Omanovića i Lejlu Tursum, predstavnike ove neformalne grupe studenata, objasnivši im da je nedavno imao sastanak sa zvaničnom Unijom studenata Univerziteta u Zenici sa kojima je postignut dogovor oko isplate zaostalih rata stipendija. Jutros je isplaćena treća rata boračkih stipendija i to je u skladu sa dogovorom postignutim sa Unijom studenata UNZE, kazao je premijer. On je takođe pojasnio i situaciju sa punjenjem budžeta i redoslijedom isplata svih zakonskih obaveza koje Kanton ima prema brojnim korisnicima ovih sredstava. Pri tom, postoje prioriteti koji se prema zakonu moraju prvi finansijski podmiriti, a studentske stipendije ne spadaju u tu kategoriju. No, bez obzira na ovu činjenicu, Vlada Kantona nastoji isplatiti svoje obaveze prema svim budžetskim korisnicima, ali u ovisnosti o prilivu sredstava u budžet za koji je već poznato da je mnogo slabiji od očekivanog. To je i glavni razlog kašnjenja u isplati boračkih i ostalih stipendija, zatim isplata socijalnim kategorijama, poput porodilja i drugih, ali i plata za više od 8.000 policajaca, nastavnika, radnika u zdravstvu, pravosuđu, koje će također biti isplaćene tek iza nove godine.

U ovisnosti od usvajanja rebalansa budžeta na današnjoj sjednici Skupštine kao i ostalih dokumenata od kojih zavisi visina sredstava koja će biti na raspolaganju Vladi Kantona, bit će određena i dinamika isplate narednih rata stipendija. Realno je da se isplata sljedeće rate boračkih stipendija očekuje sredinom januara naredne godine, kazao je premijer Husejnagić. (J.A.)

- Na kraju smo 2014. godine izuzetno teške i turbulentne po svakom pitanju, a naročito teške u petom mjesecu, kada su nas zadesile katastrofalne poplave. Uz slabije punjenje budžeta od očekivanog i nepredviđene troškove na saniranju šteta od poplava, ipak smo uspjeli završiti poslovnu godinu sa pozitivnijim pokazateljima u poređenju s onima iz prethodne godine. Zaustavljen je pad PDV-a za blizu 5 miliona KM u odnosu na prethodni obračunski period, a smanjili smo i deficit kantona za 20 do 30 odsto. Ovo je siže uvodnog obraćanja Muniba Husejnagića, premijera Zeničko-dobojskog kantona na novogodišnjoj press konferenciji održanoj danas (22. 12. 2014.) u sjedištu Kantona.

- Nastojao sam učiniti što više za ovaj kratki period koliko sam na ovoj poziciji, ali vremena je bilo malo, a problema za rješavanje koji su se nagomilali iz ranijih godina i perioda je bilo izuzetno mnogo.

Potom je premijer Husejnagić odgovarao na novinarska pitanja koja su se odnosila na aktuelne probleme s kojima se suočavala Vlada, ali i građani Zeničko-dobojskog kantona u godini koja je na izmaku. Jedno od najaktuelnijih pitanja je i trenutno stanje u Kantonalnoj bolnici Zenica za koje je premijer kazao da je ono rezultat višegodišnjeg lošeg upravljanja ovom zdravstvenom ustanovom. Naime, dosadašnji direktori, iako su raspolagali pozamašnim budžetom, uglavnom su gomilali dudgovanja u poslovanju, a što zorno dokazuju i brojke o završnim računima od 2006. do kraja 2014. godine. Primjerice, budžet bolnice 2006.godine iznosio je 31,8 miliona KM i tada je imao 1378 zaposlenih, da bi u 2014. godini taj budžet bio skoro uduplan - 60 miliona, a krajem 2013. imali su 1620 zaposlenih. U tom periodu poduzimale su se investicije i gradile nekretnine umjesto ulaganja u medicinske namjene. No, izgradnja tih nekretnina nije bila praćena finansijskim planiranjem sredstava za te svrhe pa ne čudi dug Bolnice koji sam zatekao sa 30. 06. 2013. kad sam došao na ovu poziciju u iznosu od 18,8 miliona KM. Mi smo odvojili 1,070 miliona KM u novembru 2013. za Bolnicu, od čega su oni aktivirali samo 300.000 KM. U 2014. godini obezbijedili smo dva miliona za stare dugove Bolnice što nijedna Vlada dosad nije uradila. Nažalost, nisam našao saradnike u menadžmentu Bolnice niti volje da se zajednički rješavaju problemi, kazao je premijer Husejnagić.

Novinari su željeli znati premijerov stav i u vezi sa netom održanim protestima protiv zagađenja u Zenici. Premijer je objasnio da građani s pravom protestuju, te da je ova Vlada uložila milion KM u nabavku opreme i prenijela brigu o ekologiji sa resornog kantonalnog ministarstva na Metalurški institut „Kemal Kapetanović“ Zenica koji će uskoro imati najmoderniju opremu za mjerenje zagađenja. Tek na osnovu pokazatelja sa mjernih instrumenata koji su priznati u Evropi i svijetu moći će se poduzimati adekvatne mjere pa i podizati tužbe protiv zagađivača. U nastavku press konferencije, novinarska pitanja odnosila su se na saniranje šteta od poplava, za koje je premijer Husejnagić kazao da iznose oko 500 miilona KM na području Kantona i potom obrazložio šta je sve urađeno na saniranju putne infrastrukture i obezbjeđenju domova za ljude koji su u poplavama izgubili sve. Tako je spreman za realizaciju projekat mini naselja u Donjoj Golubinji (Općina Žepče) gdje će se sredstvima Federalnog fonda za zaštitu okoliša, UNDP-a i Vlade Kantona graditi naselje na 26 parcela za pojedinačne stambene objekte. Slična rješenja pripremljena su i za Općinu Maglaj. Dosad je Federalni fond prebacio 1,5 miliona od čega je utrošeno jedan milion, a za preostalih 500.000 KM čeka se potpisivanje ugovora sa korisnicima.Za popravku infrastrukture opredjeljeno je milion KM i one će biti operativne kad se završi procedura javnih nabavki.

Na pitanje o dinamici isplata naknada socijalnim kategorijama, poput porodilja i ostalih društveno osjetljivih grupacija, premijer Husejnagić kazao je da je za porodilje sa krajem 2014. godine planirano da se isplati naknada za septembar i onda će se dugovati samo dvije naknade ovoj kategoriji. Inače, za ove svrhe mjesečno se iz budžeta izdvaja 650.000 KM, a za ostale socijalne kategorije 450.000 KM i to zajedno iznosi oko 1,2 miliona KM mjesečno.

Potom, novinari su još željeli znati nešto više o plaćanju koncesija na rudna i zemljišna bogatstva, dugovanja velikih preduzeća poput Elektrodistribucije i drugih po ovom osnovu, te o isplatama poticaja poljoprivrednicima.

Na kraju,premijer Husejnagić uputio je novogodišnju čestitku svim građanima Zeničko-dobojskog kantona i poželio im puno zdravlja i sreće u narednoj 2015. godini.

Povodom 21. decembra – Dana rudara, premijer ZDK Munib Husejnagić je u ime Vlade Zeničko-dobojskog kantona i svoje lično ime, uputio iskrene čestitke svim vrijednim komoratima.

U čerstitci se naglašava ozbiljnost i važnost rudarskog posla, al ii ističe želja da rudare u njihovom poslu prate dobro zdravlje i sreća.

Nihada Huseinagić, predsjednica Općinske organizacije porodica šehida i poginulih boraca „Zlatni ljiljan“ Zenica i Naila Džidić, član Upravnog odbora ove organizacije posjetile su premijera Zeničko-dobojskog kantona i razgovarale o saradnji sa kantonalnim vlastima u minulom periodu.

Dajući premijeru visoku ocjenu za kooperativnost i pruženu pomoć, prije svega u korektnom odnosu prema organizaciji, predstavnice Općinske organizacije porodica šehida i poginulih boraca „Zlatni ljiljan“ Zenica su uručile Husejnagiću Zahvalnicu odajući mu na taj način priznanje dobru saradnju.

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma