Zenica, 20. 06. 2011. – Sastanku koji je organizirao Fikret Plevljak, premijer Zeničko-dobojskog kantona, a na koji su pozvani svi bivši nosioci izvršne vlasti u petak, 17. ovog mjeseca odazvali su se Bedrudin Salčinović, prvi guverner Zeničko-dobojskog kantona, zatim  Vehid Šahinović, Vahid Hećo, Nedžad Polić i Miralem Galijašević, raniji premijeri.

Organizirajući ovaj sastanak, premijer Plevljak kazao je da je time želio iskoristiti sve ljudske potencijale kojima ovaj Kanton raspolaže, te u svrhu razmjene iskustava i ideja oko rješavanja aktuelnih problema. Ovo je prvi u nizu sličnih sastanaka, istakao je premijer Plevljak na press konferenciji organizovanoj nakon ovog sastanka. Tom prilikom, novinarima je Bedrudin Salčinović izjavio da je ovo vrlo dobar potez sadašnjer premijera je „ne treba nikad kretati od nule. Samim tim što smo se odazvali pokazujemo da Plevljak ima našu podršku, a to nije mala stvar“, rekao je između ostalog Salčinović.

Inače, na ovom sastanku govorilo se i o efikasnim načinima rješavanja statusa „Krivaje 1884“, poboljšanju infrastrukture Kantonalne bolnice, Univerziteta u Zenici, te problematike školstva, sudstva i drugih tema od značaja za bolji rad i funkcionisanje Zeničko-dobojskog kantona u cjelini.

 

Press služba ZDK

Zenica, 17. 06. 2011. - U sjedištu Zeničko-dobojskog kantona, u srijedu 15.06.2011. godine premijer Zeničko-dobojskog kantona, Fikret Plevljak zajedno sa Raifom Seferovićem, ministrom za prostorno uređenje, promet, komunikacije i zaštitu okoliša  održao je radno-konsultativni sastanak sa Safetom Harbinjom, direktorom Federalnog Fonda za zaštitu okoline. Razgovaralo se o problematici zagađenja zraka u više gradova Zeničko-dobojskog kantona, naročito Zenice, Maglaja, Kaknja i Visokog. Premijer Plevljak izrazio je opredjeljenje Vlade Zeničko-dobojskog kantona da učini maksimum na zaštiti okoline, te da u narednom periodu na najkvalitetniji i najpovoljniji način riješi pitanje velikih zagađivača. To znači da se privredi omogući da i dalje radi, ali da cijenu privrednom razvoju ne plaćaju građani kroz zagađenje zraka, tla i voda. Naročito treba spriječiti da to utiče na zdravlje žitelja onih općina u kojima rade i djeluju najveći zagađivači, rekao je premijer Plevljak.

Direktor Fonda za zaštitu okoline, Safet Harbinja složio se sa ovim konstatacijama i  upoznao sagovornike sa aktivnostima i načinom rada Fonda za zaštitu okoline. Jedna od narednih aktivnosti kojoj će se posvetiti pažnja bit će, ustvari, provedba principa:  „zagađivač plaća“.  To je ujedno i najefikasniji način da se velike kompanije upozori na neophodnost uvođenja sistema zaštite okoliša u njihove pogone i organizaciju kompletnog proizvodnog procesa. Predstavnici Fonda za zaštitu okoliša prezentirali su programe koji se finansiraju iz sredstava ove institucije te ponudili mogućnost da Zeničko-dobojski kanton realizira projekte koje bi finansirao ovaj Fond.

Premijer Plevljak zahvalio je na informacijama i ponuđenoj saradnji te kazao kako će Zeničko-dobojski kanton zasigurno iskoristiti mogućnosti koje mu se pružaju u okviru federalnog Fonda za zaštitu okoliša i sredstava koja se plasiraju za projekte zaštite životne sredine.

 

Press služba ZDK

Zenica, 17. 06. 2011. – Investicijska ulaganja u različite projekte koji se implementiraju u Zeničko-dobojskom kantonu te mogućnosti daljnje privredne saradnje bile su glavne teme razgovora premijera Zeničko-dobojskog kantona, Fikreta Plevljaka sa Mathiasom Heinzom, rukovodiocem ekonomskog odjela ambasade SR Njemačke u BiH.

Gospodin Heinz izrazio je veliko zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom sa vlastima Zeničko-dobojskog kantona, naročito u oblasti investicija u razvojne projekte, ali i realizovanim projektima u oblasti socijalne inkluzije. To se posebno odnosi na učešće Vlade SR Njemačke u izgradnji i finansiranju dnevnih centara za djecu sa posebnim potrebama na području Zeničko-dobojskog kantona.

Premijer Plevljak zahvalio je Vladi SR Njemačke koja putem ambasade u BiH vrlo aktivno djeluje na području Zeničko-dobojskog kantona gdje su realizovani veliki strateški projekti poput privatizacije Hajdelberg cementare u Kaknju i Mann Hummela u Tešnju. Ove i druge investicije učinile su SR Njemačku jednim od najznačajnijih ulagača stranog kapitala na području Zeničko-dobojskog kantona. U tom smislu, Vlada ovog Kantona pružit će punu potporu svim daljnjim projektima koje Vlada SR Njemačke bude željela realizirati na području našeg Kantona, a koji su od interesa za građane kantona, istakao je premijer Plevljak.

Gospodin Heinz je ukazao da je Vlada SR Njemačke posebno zainteresovana za ulaganja u hidroenergetske potencijale, a razgovaralo se i mogućnostima za ulaganje u metaloprerađivački sektor koji je dosta razvijen u Zeničko-dobojskom kantonu . On je izrazio nadu da će i u narednom periodu investicije koje dolaze iz SR Njemačke biti dobro primljene u Zeničko-dobojskom kantonu te da će se realizirati ulaganja koja će biti od obostrane koristi kako za investitore koji dolaze iz Njemačke tako i za poduzeća sa područja Zeničko-dobojskog kantona.

 

Press služba ZDK

Zenica, 09. 06. 2011. - Danas je u prvoj, protokolarnoj posjeti Zeničko-dobojskom kantonu boravio general major, Bernhard Bayer, komandant EUFOR-a za Bosnu i Hercegovinu. Komandanta EUFOR-a primio je Fikret Plevljak, premijer Zeničko-dobojskog kantona. Tokom sastanka razgovaralo se o značaju uloge koju snage EUFOR-a imaju u Bosni i Hercegovini te o važnosti očuvanja mira i stabilnosti ne samo u našoj državi već i u širem regionu.

Premijer Plevljak istakao je opredjeljenost Vlade Zeničko-dobojskog kantona da aktivno doprinese očuvanju stabilnosti  prvenstveno jačajući ekonomske i privredne segmente života na ovom području i radeći na povećanju standarda svih građana Kantona. Isto tako,  Vlada ovog kantona aktivno će surađivati sa svim organizacijama i institucijama međunarodne zajednice u BiH, rekao je premijer Plevljak.

Komandant Bayer zahvalio je na prijemu rekavši kako je njegova posjeta rezultat želje komande EUFOR-a da ostvari blisku saradnju ne samo sa najvišim državnim organima vlasti, već i sa vladama na nivou entiteta i kantona u Bosni i Hercegovini. Zahvalio je na kooperativnosti i spremnosti Vlade Zeničko-dobojskog kantona da surađuje sa međunarodnim institucijama kao i pripadnicima snaga EUFOR-a na svom području.

 

Press služba ZDK

Zenica, 07. 06. 2011. – Fikret Plevljak, premijer Zeničko-dobojskog kantona primio je Igora Lajkerta, bh reprezentativca u alpskom skijanju i trenutno našeg najperspektivnijeg skijaša kome predviđaju sjajnu budućnost. S obzirom da je 19.-godišnji Lajkert Zeničanin, koji se trenutno školuje i živi u Norveškoj, boravak u rodnom gradu iskoristio je i za dogovore oko podrške koju bi mogao dobiti za predstojeća svjetska natjecanja.

Premijer Plevljak kazao je tokom susreta sa Lajkertom da  njegovi uspjesi i postignuti rezultati, posebno  onaj u Garmisch-Partenkirchenu, krajem februara ove godine, kada je u superveleslalomu osvojio 23. mjesto na Svjetskom prvenstvu, nisu ostali nezapaženi.  Premijer je čestitao mladom reprezentativcu i istakao kako Vlada Zeničko-dobojskog kantona svojim programima mjera i aktivnostima putem resornog ministarstva prati perspektivne mlade sportiste i nastoji im u okviru svojih skromnih mogućnosti dati podršku. Na kraju, premijer Plevljak iskazao je svoje uvjerenje da će Lajkert postići i puno veće i bolje rezultate, jer je tek na početku sportske karijere i poželio mu mnogo uspjeha u narednim takmičenjima u kojima će na najbolji način reprezentovati našu državu,  Bosnu i Hercegovinu.

 

Press služba ZDK

Zenica, 01. 06. 2011. – U okviru posjete Bosni i Hercegovini, jučer je premijer Zeničko-dobojskog kantona, Fikret Plevljak organizirao prijem za Kemala Baysaka, počasnog konzula BiH u Republici Turskoj, osnivača Federacije udruženja kulture BiH i Turske, predsjednika Upravnog odbora turske kompanije TERBAY Izmir i bivšeg gradonačelnika Općine Karsiyaka.

Tokom prijema  razgovarano je o unapređenju saradnje Zeničko-dobojskog kantona i regija u Turskoj, uspostavljanju čvršćih poslovnih odnosa između kompanija koje se bave sličnim djelatnostima te o zajedničkom nastupu naših i turskih firmi na evropskim i svjetskim sajmovima privrede. Prilika za to ukazat će se već u septembru ove godine kada u Zenicu i Zeničko-dobojski kanton dolazi veća grupa turskih privrednika s ciljem uspostavljanja poslovnih odnosa sa preduzećima sa područja našeg Kantona.

Počasni konzul Baysak ponudio je ponovno svoju pomoć u razvijanju šire kulturne povezanosti između dvije zemlje. Premijer Plevljak zahvalio je visokom gostu na svemu što je dosad uradio za promoviranje naše zemlje i njenih poslovnih interesa u Turskoj i izrazio nadu da će čvršća saradnja u narednom periodu između kompanija iz BiH i Turske na najbolji mogući način potvrditi dugotrajno prijateljstvo dva naroda.

 

Press služba ZDK

Jučer je premijer Zeničko-dobojskog kantona održao sastanak sa zastupnicima  Predstavničkog doma Parlamenta BiH i zastupnicima Predstavničkog doma Parlamenta F BiH koji su izabrani sa područja našeg Kantona.  Ovom, prvom radno konsultativnom sastanku odazvala se većina zastupnika izabranih u zakonodavnu vlast iz Zeničko-dobojskog kantona. Tema sastanka bila  je saradnja izabranih zastupnika i poslanika sa institucijama Zeničko – dobojskog kantona kako bi se stvorile zajedničke  pretpostavke za bolje zastupanje interesa Zeničko – dobojskog kantona i općina koje ga čine, na višim nivoima zakonodavne vlasti.

Poseban akcent stavljen je na zakone koji se donose na federalnom i državnom nivou, a koji imaju značajan uticaj na funkcioniranje i djelokrug rada kantona. To se posebno odnosi na one zakone koji bitno utiču na ostvarivanje osnovnih funkcija Kantona.  U tom smislu, na pomenutom sastanku razgovarano je o zakonima koji je lani donijela Vlada Federacije BiH, a odnose se na plaće policije i drugih budžetskih korisnika (pravosuđa, obrazovanja i administracije) u kantonima i njihovom uticaju na budžet kantona.

S druge strane, razgovaralo se i o zakonskim rješenjima po osnovu kojih se puni budžet kantona, poput zakona koji regulišu oblast koncesija te pripadnosti javnih prihoda, gdje je potrebno tražiti kvalitetnija rješenja, jer postojeća imaju nedostatke koji doprinose odlivu sredstava iz budžeta Kantona. Parlamentarci i članovi Vlade Zeničko-dobojskog kantona složili su se da u narednom periodu treba pojačati aktivnosti na praćenju donošenja i svih drugih zakonskih akata koji imaju uticaj na budžet Zeničko-dobojskog kantona i na ostvarivanje osnovnih funkcija Kantona.

Zajednički je stav da ona zakonska rješenja koja bitno utiču na funkcionisanje kantonalnih vlasti moraju biti u središtu aktivnosti federalnih i državnih poslanika koji dolaze sa područja Zeničko-dobojskog kantona. Stoga će sastanci između predstavnika izvršne vlasti Kantona i zastupnika na višim nivoima vlasti postati redovni kako bi se zajednički dogovorile aktivnosti i uskladile sa interesima građana ovog kantona koji su i birali ove predstavnike u izvršnu i zakonodavnu vlast na svim nivoima.

 

Press služba ZDK

Dan policije Zeničko-dobojskog kantona – 15. maj svečano je obilježen krajem prošle sedmice nizom aktivnosti pripadnika policije, a centralna svečanost održana je 13. maja smotrom postrojenih jedinica i dodjelom priznanja najzaslužnijim policajcima. Ova priznanja uručili su Predrag Kurteš, ministar MUP-a Federacije BiH i Rifat Delić, ministar MUP-a Zeničko-dobojskog kantona.

Prije održavanja centralne svečanosti, premijer Zeničko-dobojskog kantona, Fikret Plevljak organizovao je u sjedištu Kantona prijem za federalnog ministra MUP-a, Predraga Kurteša. Premijer Plevljak i ministar Kurteš razmjenili su informacije u vezi sa općom situacijom na području ovog Kantona, posebno se osvrnuvši na organizaciju rada i provedbu zakonskih odredbi koje se odnose na  obezbjeđivanje lične i  imovinske sigurnosti svih građana Kantona. Složili su se da je potrebno dodatno raditi na prevenciji kao i na jačanju mjera suzbijanja najraširenijih oblika kriminala. Federalni ministar MUP-a, Predrag Kurteš izrazio je zadovoljstvo stručnom osposobljenošću policajaca Zeničko-dobojskog kantona i za najteže poslove, što su pokazali u prethodnom periodu, kada su bili angažovani na brojnim akcijama koje su provodili federalni MUP  i SIPA.

 

Press služba ZDK

U okviru obilježavanja sedmice Crvenog križa/krsta, održan je niz manifestacija i promotivnih aktivnosti u svim općinama Zeničko-dobojskog kantona. Među tradicionalne aktivnosti koje organizira kantonalni Crveni križ/krst spada  i  takmičenje učenika osnovnih i srednjih škola iz poznavanja vještina i tehnika pružanja prve pomoći.

Ovo takmičenje, održano prošlog vikenda u Zenici, otvorio je premijer Zeničko-dobojskog kantona, Fikret Plevljak, koji se tom prilikom kratko osvrnuo na značaj rada i postojanja ove humanitarne organizacije i dao punu podršku njenim aktivnostima. Zajedno sa ministricom Senkom Balordom i ministrom Raifom Seferovićem, premijer Plevljak poželio je sreću svim takmičarima, zaželjevši da u budućnosti ideja volonterizma i humanosti  zaživi u punoj mjeri.

Inače, na ovom  14. po redu takmičenju učestvovalo je 130 učenika osnovnih i srednjih škola iz svih 12 općina Zeničko-dobojskog kantona, a svi su i ovog puta pokazali zavidno znanje i vještine u pružanju prve pomoći unesrećenima. Prvo mjesto među osnovnim školama zauzela je O.Š.“ Mula Mustafa Bašeskija“ iz Kaknja, a od srednjih škola najbolja je bila Gimnazija „Muhsin Rizvić“  Breza.

 

Press služba ZDK

Fikret Plevljak, premijer Zeničko-dobojskog kantona primio je danas Semira Osmanagića, osnivača Fondacije „Arheološki park: Bosanska piramida Sunca“  i Ahmeda Bosnića, predsjednika Upravnog odbora Fondacije. Tokom sastanka razgovaralo se o dosadašnjem toku i aktivnostima poduzetim na arheološkim iskopavanjima u Visokom te o odazivu na Međunarodnu radnu akciju volontera „Mrav 2011“. Semir Osmanagić upoznao je ukratko premijera Plevljaka sa najznačajnijim  arheološkim nalazima u dolini piramida, ali i sa teškoćama sa kojima se susreće Fondacija u svom radu.

Premijer Plevljak zahvalio je Semiru Osmanagiću i njegovom timu na nesebičnom zalaganju za promoviranje prije svega države Bosne i Hercegovine kroz ova naučna i arheološka istraživanja te istakao punu opredjeljenost Vlade Zeničko-dobojskog kantona da na sve moguće načine potpomogne daljnji razvoj ovog projekta. S tim u vezi dogovoreno je da se formira radna grupa koja će ispred Vlade Kantona pratiti realizaciju kompletnog projekta. Stav je Vlade da su istraživanja o našoj daljnjoj historiji te širenje granica dosadašnjih naučnih saznanja kao i  značaja ovih prostora ne samo za našu, već i za svjetsku historiju, previše važna da bi bila gurnuta na marginu društvenih događanja u BiH i Zeničko-dobojskom kantonu. Stoga će Vlada Kantona učiniti sve da podrži daljnja iskopavanja na ovom lokalitetu jer su moguća saznanja i rezultati do kojih se može doći u bliskoj budućnosti od krucijalnog značaja za šire razumijevanje civilizacije ne samo sa ovih prostora, već i svijeta u cjelini. Na kraju, premijer se odazvao pozivu Semira Osmanagića da sa članovima Vlade Kantona u najskorije vrijeme posjeti lokalitet na kome Fondacija vrši istraživanja.

 

Press služba ZDK

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma