Dana 01.07.2015. godine, u radnoj posjeti općini Usora, bili su kantonalni ministri Goran Bulajić, Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikaciju i zaštitu okolice i Zvonimir Anđelić, Ministarstvo za privredu/gospodarstvo.

Tijekom posjete razgovaralo se o mogućnostima institucionalne pomoći i potpore općini Usora u rješavanju određenih infrastrukturnih pitanja i potreba, a posebice o izradi izvedbenog projekta za novi most na rijeci Usora.

Razgovaralo se o usaglašenosti Prostornog plana općine Usora sa Prostornim planom Zeničko-dobojskog Kantona, o mogućnosti pomoći u uređenju gospodarske zone i drugim pitanjima od interesa za općinu Usora.

Više informacija na:

http://www.usora.com/index.php/naslovna/40-vijesti/839-radna-posjeta-opini-usora.html

Miralem Galijašević, premijer Zeničko-dobojskog kantona sa resornim ministrima za privredu, poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu,te ministrom finasija, ministrom za prostorno uređenje, promet i komunilacije i minstrom za rad, socijalnu politiku i izbjeglice se sastao sa predstavnicima Udruženja/Udruge poslodavaca Zeničko-dobojskog kantona. Delagaciju Udruženja poslodavaca je predvodio predsjednik UO Saveza udruženja/udruga poslodavaca ZDK Mladen Perić koji je premijera i ministre upoznao sa poteškoćama na koje nailaze privrednici u svom poslovanju i sa svakodnevnim problemima koji usporavaju razvoj privrede.

Nakon što su salušali predstavnike Udruženja privrednika, premijer Galijašević i resorni ministari su naglasili da će Vlada Kantona u narednom periodu posbnu pažnju posvetiti stvaranju povoljnijeg ambijenta i okruženja za razvoj poduzetništva, kao i na daljnjem pojednostavljenu administrativnih procedura za dobijanje dozvola za rad i ulaganje u privredu, što će rezultirati otvaranjem novih radnih mjesta.

 

Press služba ZDK

Ministar Ministarstva za privredu Zeničko-dobojskog kantona Zvonimir Anđelić i predsjednik Komisije za javno-privatno partnerstvo Osman Buza, sastali su se dana 25.03.2015. godine (srijeda) sa predstavnicima USAID Sida Projekta unapređenja lokalnog razvoja (GOLD). Sastanku su prisustvovali Gabriel Abraham - savjetnik direktora Projekta, Vojislav Ivanović - šef za javni sektor Projekta i Šemsa Alić - savjetnica za javno-privatno partnerstvo na Projektu. Nakon predstavljanja ciljeva i aktivnosti USAID Sida GOLD projekta, razgovaralo se o dosadašnjoj i planiranoj saradnji na pripremi projekta toplifikacije u Tešnju po modelu javno-privatnog partnerstva, a u okviru kantonalnog projekta „Toplifikacija Pousorja obnovljivim izvorima energije (Općine Tešanj, Usora i Doboj-jug)“.

S obzirom da se model javno-privatnog partnerstva pokazao uspješnim za privlačenje investicija i unapređenje kvaliteta javnih usluga, Komisija za javno-privatno partnerstvo Zeničko-dobojskog kantona planira, u saradnji sa USAID Sida GOLD Projektom, intenzivirati aktivnosti na pripremi podzakonskih akata u cilju stvaranja pretpostavki za implementaciju Zakona o javno-privatnom partnerstvu i otvaranje dodatnih mogućnosti za investiranje širom Zeničko-dobojskog kantona.

U sjedištu Zeničko-dobojskog kantona danas (17. 12. 2014.) je potpisan koncesioni ugovor između Ministarstva privrede i zeničkog preduzeća „Komgrad-ze“ o istraživanju i eksploataciji mineralnog resursa krečnjaka na lokalitetu Crkvice – Kamenolom Zenica.

Ugovor, kojim se koncesija odobrava na 20 godina, u ime Ministarstva privrede, potpisao je ministar Muhamed Husić, a za preduzeće „Komgrad-ze“ Zenica, potpis je stavio direktor Muhamed Šibonjić. Tom prilikom, ministar Husić kazao je da ova koncesija nije značajna samo za trenutno povećanje poslovanja preduzeća već i zbog predstojeće izgradnje koridora 5c te drugih projekata koji će se u narednom periodu realizovati na području Općine Zenica i Zeničko-dobojskog kantona te samim tim obezbijediti veće poslovne rezultate.

Muhamed Šibonjić, direktor „Komgrad-ze“ istakao je da su prvobitna istraživanja pokazala da se radi o veoma kvalitetnom krečnjaku te da je u planu eksploatacija 41.000 metara kubnih godišnje, a daljnjim razvojem tehnoloških procesa ta količina će biti daleko veća. Za 70.-tak uposlenih radnika ovo je vrlo značajno poslovno proširenje od čega će koristi imati ne samo Komgrad-ze koji očekuje između dva i tri miliona KM godišnjih prihoda, već i općina Zenica kojoj će biti uplaćivana godišnja koncesija u iznosu 100.000 KM.

Premijer Munib Husejnagić pozvao je i ostale privredne subjekte koji se bave ovom vrstom privredne djelatnosti da konkurišu kod nadležnog resornog ministarstva za dobijanje koncesija jer ovo područje ima velika rudna i druga prirodna bogatstva. (J.A.)

Iz Kreditno-garancijskog fonda Vlade Zeničko-dobojskog do sada je plasirano ukupno 19 kredita u ukupnome iznosu od 1.540.000,00 KM. Visina pojedinačnih kredita varirala je od 40.000,00 do 100.000,00 KM.

Radi se o fondu Vlade Zeničko-dobojskog (KGF) koji je postao operativan početkom 2008. godine.

Ukupno raspoloživi novčani fond za davanje kredita iznosi 1,5 milion KM a kreditni fond funkcioniše sa revolving mehanizmom (iz vraćenih sredstava) se odobravaju novi krediti. Maksimalni iznos kredita je 100.000,00 KM, i odobravaju se period od 4 godine, u koji je uključen i grejs period u trajanju od 24 mjeseca, a visina kamatne stope na odobrene kredite iznosi 6 mjeseci Euribor + 2,5 – a trenutno iznosi 2,689%. Korisnik kreditne linije može biti privredno društvo koje se bavi proizvodnjom ili proizvodno-uslužnom djelatnošću na području Zeničko-dobojskog kantona.

Kreditno-garancijski fond se pokazao kao vrlo uspješan instrument usmjerenog ekonomskog razvoja Vlade Zeničko-dobojskog kantona, putem kojegg se privrednim društvima osigurava lakši i jefitiniji pristup kapitalu a nije bilo nikakvog stvarnog troška jer su sredstva Kantona deponovana u IKB. Efekti Fonda su vrlo značajni: prema podacima koji su prikupljeni iz kreditnih zahtjeva privrednih subjekata kojima su odobreni krediti, zahvaljujući Kreditno-garancijskome fondu Vlade Zeničko-dobojskog kantona došlo je do otvaranja 49 novih radnih mjesta i pomoglo se zadržavanju 544 postojećih radnih mjesta. (UKUPNO 593 RADNA MJESTA)

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za odobravanje kredita objavljen je na službenoj web stranici Zeničko-dobojskog kantona a može se preuzeti se na linku http://www.zdk.ba/javni-pozivi/3-javni-pozivi-i-oglasi/3248-javni-poziv-za-podnosenje-zahtjeva-za-odobravanje-kredita-namijenjenih-poslovnim-aktivnostima-privrednih-drustava-na-podrucju-zenicko-dobojskog-kantona-2014. Javni poziv ostaje otvoren do završetka implementacije projekta Kreditno-garancijskog fonda i nalazi se na web stranici Zeničko-dobojskog kantona.

Do sada postignuti efekti Kreditno-garancijskog fonda Vlade Zeničko-dobojskog kantona su nedvojbeno potvrdili da je ovo izvanredan instrument usmjerenog ekonomskog razvoja i da je potrebno iznaći dodatna novčana sredstva u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona, kako bi se ovaj projekat nastavio i proširio.

Problemi u dostavi dovoljnih količina drvne sirovine bili su jedan od osnovnih razloga predstavnika kineske firme Bluhenwood (privatizirana Zvijezda) iz Vareša koji su zajedno sa načelnikom Općine Vareš Avdijom Kovačevićem razgovarali u Vladi ZDK sa premijerom Munibom Husejnagićem, ministrom Bojanom Bošnjakom i direktorom ŠPD-a Alijom Hadžiabdićem.

Menadžer Bluhenwood-a Nermin Milić i stručni saradnik Tarik Ahmedspahić iznijeli su podatke o potrebama ove firme za oblovinom koje od strane JP ŠPD nisu u cijelosti zadovoljene u 2014. godini te je preduzeće došlo u situaciju da mora otpuštati radnike (!). Takođe su kazali da na pozive ŠPD-u niko ne odgovara.

Alija Hadžiabdić, direktor JP ŠPD ZDK je oštro demantovao navode o pozivima bilo telefonske, bilo pismene na adresu ovog preduzeća i naglasio ravnopravnu otvorenost prema svim kupcima drvne građe, pa tako i prema Bluhenwood-u. Hadžiabdić je podsjetio rukovodioce Bluhenwood-a da su prilikom kupovine vareške Zvijezde njihove potrebe bile usmjerene samo na jelu i smrču kao drvne sortimente. To je bilo 2011. godine, ponovilo se 2012. godine, da bi se 2013. godine zahtjevi proširili i na ugovor o isporuci bukovine. Ove godine, Bluhenwood traži samo bukovinu (avansnu sirovinu). Od ugovora na 2.000 kubnih metara do početka novembra im je isporućeno 1.582 kubika.

Hadžiabdić je istakao da će ŠPD do kraja godine nastojati ispuniti preostale obaveze, ali upozorio i na činjenicu da je isporučena količina bukovine Bluhenwood-u veća od ukupne sječe ovog sortimenta na području vareške općine što jasno oslikava volju ŠPD-a da ne ometa redovnu proizvodnju preduzeća koje je kupio strani (kineski) investitor.

Na sastanku koji je završio pomirljivim tonom Bluhenwood-ovih predstavnika je zaključeno da svi kupci imaju kod ŠPD-a isti tretman i da se nejasnoče oko problema u isporuci drvne sirovine moraju rješavati na liniji ŠPD-kupac, a nikako u uredima Vlade kantona ili općinama. Takođe je naglašeno da zahtjevi kupaca za pojedinim vrstama drveta (posebno bukve) ne mogu ići izvan mogućnosti šumskog kapaciteta koji je striktno propisan etatom iza kojeg stoji država.

Kompletan tekst obavijesti sa spiskovima u prilogu u PDF formatu.

Na 185. Sjednici Vlade Zeničko-dobojskog kantona koja je održana u četvrtak 02.10.2014. godine usvojen je niz odluka o dodjeli financijskih sredstava privrednim subjektima koji su pretrpili štete u majskim poplavama. Ukupno 22 preduzeća su iskoristili mogućnost da, odazivajući se na javni poziv je raspisalo Ministarstvo privrede Zeničko-dobojskog kantona , dobije sredstva za saniranje dijela direktnih šteta od poplava. Prihvaćena je informacija o toku realizacije Javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu financijskih sredstava – pomoći namijenjenih saniranju dijela direktnih šteta usljed poplava kod privrednih subjekata

Iz Maglaja su pomoć dobili „Aquaterm mont“, „Saraj milk“,“Strojna obrada“, „Hajdić“ , „Eurošped Herceg“,“Herceg“,“Fin invest“,“Aminterstil“, „Transey“ i „Non-stop“ iz Doboj Juga su podršku dobili „“Eni-Em“, „Sintex“, „Dobojka“ i „Betonplast“, dok su se iz Žepča na spisku našli „Elmont“,“Budo export“, “Trend tex“, „Dinex comerc“ i „Zovko auto“. U Nemili je pomoć dodijeljena firmi „EdnaM“, u Zenici preduzeću „Pero“, a u Zavidovićima firmi „Extra“, te u Usori „Senixu“.

Vlada ZDK je na svojoj 183. sjednci rasporedila jedan milion KM za pomoć u izgradnji porodičnih kuća uništenih u prirodnoj nesreći. Ova sredstva su dodijeljena ZDK iz Federalnog fonda, a raspodjela na Vladi ZDK je napravljena prema općinama po broju objekata uništenih u prirodnoj nesreći tako će Općini Zenica u kojoj je uništeno 28 porodničnih kuća biti dodijeljeno 98 560 KM, Općini Zavidovići gdje je potpuno stradalo 13 kuća dodijelit će se 45 760 KM, Žepču gdje su uništene 84 kuće 295 680 KM, Varešu (dvije kuće) 7 360 KM, Maglaju (88 kuća) 309 760 KM, Olovu (13) 45 760 KM, Visokom (tri kuće) 10 560 KM, Kaknju (45) 158 400 KM i Tešnju za osam uništenih kuća 28 160 maraka. Na sjednici Vlade je naglašeno da su ovo sredstva koja su pomoć u ukupnoj akciji na izgradnji novih domova stanovnicima stradalim u poplavama. (Odluku Vlade o raspodjeli sredstava dajemo u Prilogu 1.)

Na sjednici je, između ostalog, usvojeno uputstvo o postupcima i kriterijima za odobravanje i dodjelu sredstava iz federalnog fonda namijenjenih saniranju dijela direktnih šteta od poplava kod poslovnih subjekata. Radi se o pomoći za poslovne subjekte (i fizička i pravna lica) sa „ne više od tri zaposlena“ ministarstvo za privredu ZDK će po žurnom postupku raspisati javni poziv i utvrditi kriterije na osnovu kojih će raspodijeliti pomoć. Preliminarno, po osnovu privredni subjekti će moći dobiti po dvije hiljade KM.

Vlada ZDK je na svom 183. zasjedanju (18.09.2014.) usvojila i informaciju o provođenju postupka dodjele koncesije za ugalj. Sadržina informacije temlji se na činjenici da je Općina Kakanj tužila ZDK radi neplaćanja naknade za koncesiju i nezaključivanje ugovora o koncesiji sa Rudnikom mrkog uglja Kakanj.

S tim u vezi Ministarstvo za privredu ZDK u informaciji obrazlaže razloge zbog kojih koncesioni ugovori sa rudnicima nisu potpisani niti se realizuju. Kao glavni razlog navodi se nadležnost FBIH za davanje dozvola za eksploataciju uglja, kao i za sve druge obaveze korisnika rudnog blaga prema društvu. (Kompletnu informaciju koja je usvojena možete koristiti iz Priloga 2.)

Članovi ortačke grupe koja je na nedavno zaključenom javnom oglasu o prodaji Industrijskog kombinata Krivaja iz Zaviodovića ponudili svoje uslove sa elementima za kupovinu ovog preduzeća, posjetili su Vladu Zeničko-dobojskog kantona. Sa premijerom Munibom Husejnagićem i ministrom privrede Muhamedom Husićem, te direktorom Javnog preduzeća Šumsko privredno društvo ZDK Alijom Hadžiabdićem i izvršnim direktorom za ekonomske poslove ŠPD-a Hasanom Hasićem su razgovarali o redu poteza koje će, ukoliko njihova ponuda o kupovini bude konačna, učiniti u ovom kolektivu.

Vinko Marić, Kasim Badnjar, Dragan Babić i Muhamed Šibonjić su obavijestili predstavnike kantonalne vlasti da će svi radno sposobni uposlenici nekadašnje Krivaje imati posao u novom kolektivu. Oni su se interesovali za početak snabdijevanja oblovinom iz ŠPD-a koju su već sada spremni nabavljati kako bi odmah po preuzimanju Krivaje, mogli početi sa proizvodnjom u njenim pogonima. Članovi ortačke grupe su se interesovali za mogućnosti otkupa staža, penzionisanja radnika , a razgovaralo se i o nizu socijalnih tema koje su aktuelne u ovom preduzeću.

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma