Svakodnevno dobijamo informacije da građani u velikom obimu koriste usluge lica koja bez odobrenja nadležnog organa i nezakonito vrše usluge javnog prijevoza putnika. Ovom prilikom želimo da upoznamo javnost, odnosno sve građane Zeničko-dobojskog kantona sa svim negativnim posljedicama takvih postupaka i radnji.

Građani koji koriste usluge lica koja nezakonito vrše javni prijevoz putnika postaju saučesnici u nezakonitim radnjama i utiču na smanjenje punjenja raznih javnih fondova iz kojih se obezbjeđuju sredstva za penzije, za socijalno i zdravstveno osiguranje, za novo zapošljavanje, za izgradnju stanova, škola, puteva, kao i za mnoge druge opće korisne namjene.

Također, korisnici usluga lica koja rade na crno, ugrožavaju pravo na rad prijevoznicima koji su registrovani i na zakonit način obavljaju javni prijevoz putnika, koji plaćaju državi poreze i doprinose i na taj način pune državne fondove iz kojih se finansiraju razne neophodne funkcije države, te stvaraju osnove za poboljšanje općih uvjeta života i rada svih građana i podizanje životnog standarda našeg stanovništva.

Nadalje, vozeći se u vozilu lica koja rade na crno korisnici rizikuju da u slučaju eventualne nesreće ne mogu ostvariti pravo na odgovarajuće naknade za nastale povrede, odnosno eventualno tjelesno oštećenje i nastalu invalidnost, jer ta lica ne plaćaju odgovarajuće osiguranje za takve slučajeve, a zabilježeni su i slučajevi da vozila kojima se vrši takav prijevoz nisu ni registrovana.

S obzirom da su zabilježeni i slučajevi u kojima su građani bili izloženi fizičkom maltretiranju i drugim neprijatnostima, upozoravamo građane da zbog vlastite sigurnosti ne koriste ove usluge.

Ujedno upozoravamo prijevoznike koji su registrovani za javni prijevoz putnika da uredno i u skladu sa zakonom obavljaju registrovanu djelatnost te na takav način podignu nivo usluge a sve s ciljem zadovoljenja potreba korisnika prijevoza.    

 

 

Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoliša

Danas je u Sarajevu potpisan protokol o saradnji na izgradnji mosta Buk u općini Olovo na regionalnom putu Zavidovići – Olovo koji je teško oštećen tokom prošlogodišnjih majskih poplava. Izgradnju mosta finansiraju Catholic Relief Services (CRS) i Vlada Zeničko-dobojskog kantona preko Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline.  

Protokol su potpisali Marc D'Silva, predstavnik CRS-a za BiH, i Goran Bulajić, ministar za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona.

Most Buk se nalazi na regionalnom putu od Zavidovića do Olova, te je od iznimne važnosti za skoro 9000 stanovnika općine Olovo, jer je najbliža saobraćajna veza sa Zenicom kao administrativnim centrom kantona. Nakon prošlogodišnjih majskih poplava oštećeni most je tek djelimično u funkciji, tako da projekt CRS-a predviđa izgradnju novog mosta širine šest metara s novim stubovima i većim lukom radi boljeg protoka vode, čime će se smanjiti budući rizik od poplava i poboljšati uvjeti za brži promet vozila.

- U proteklih godinu dana smo donatorskim sredstvima USAID-a završili preko dvadeset projekata obnove infrastrukture (mostovi, sistemi odvodnje, vodovodi, itd.) i još nekoliko ih je u toku, te 25 projekata obnove infrastrukture manjeg obima. Time smo obuhvatili Maglaj, Doboj, Doboj Jug, Šamac i Domaljevac, no prepoznali smo potrebu da pomognemo i drugim općinama oko obnove vitalne infrastrukture. Stoga je CRS izdvojio privatna sredstva za nekoliko projekata, među kojima je i izgradnja ovog mosta, za što ćemo sredstva udružiti sa Vladom Zeničko-dobojskog kantona – izjavio je Marc D'Silva.

Ovom prilikom je ministar Bulajić istaknuo da je nastavak saradnje Ministarstva s CRS-om na području Zeničko-dobojskog kantona od velike važnosti, jer se temelji na pozitivnom iskustvu iz prethodnih zajedničkih projekata, uz činjenicu da Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona nije u mogućnosti samostalno finansirati kapitalne projekte obnove nužne infrastrukture.

CRS je agencija Biskupske konferencije SAD-a koja djeluje u Bosni i Hercegovini preko 20 godina. Zahvaljujući svom opsežnom iskustvu pomoći najugroženijem stanovništvu, te dugogodišnjem djelovanju u općinama širom BiH na području podrške povratku, rekonstrukcije stambenog fonda i komunalne infrastrukture, psihosocijalne podrške povratnicima i aktivnostima izgradnje mira, CRS aktivno djeluje na rješavanju najurgentnijih potreba građana BiH pogođenima katastrofalnim poplavama u maju 2014. godine, trenutno s najvećim fokusom na obnovu komunalne infrastrukture.

Dana 01.07.2015. godine, u radnoj posjeti općini Usora, bili su kantonalni ministri Goran Bulajić, Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikaciju i zaštitu okolice i Zvonimir Anđelić, Ministarstvo za privredu/gospodarstvo.

Tijekom posjete razgovaralo se o mogućnostima institucionalne pomoći i potpore općini Usora u rješavanju određenih infrastrukturnih pitanja i potreba, a posebice o izradi izvedbenog projekta za novi most na rijeci Usora.

Razgovaralo se o usaglašenosti Prostornog plana općine Usora sa Prostornim planom Zeničko-dobojskog Kantona, o mogućnosti pomoći u uređenju gospodarske zone i drugim pitanjima od interesa za općinu Usora.

Više informacija na:

http://www.usora.com/index.php/naslovna/40-vijesti/839-radna-posjeta-opini-usora.html

Izgradnju mosta finansiraju Američka agencija za međunarodni razvoj USAID kroz projekat "Obnovom infrastrukture do ekonomskog jačanja zajednica u BiH" (CESTA), Federalni fond za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federacije BiH i Općina Maglaj. 

Ugovor u vrijednosti od 838.000 KM potpisali su Marc D'Silva, predstavnik Catholic Relief Services (CRS) za BiH, organizacije koja provodi USAID-ov projekat CESTA, iz kojeg je za izgradnju mosta izdvojeno 470.000 KM, Jasmin Jaganjac, direktor Fonda, čije je učešće u projektu 280.000 KM, i Mehmed Mustabašić, načelnik Općine Maglaj, koja u projektu učestvuje sa 88.000 KM. Danas je CRS potpisao i ugovor sa Vladom Zeničko-dobojskog kantona o nadzoru radova na izgradnji mosta u iznosu od 18.000 KM. 

Ovaj most je upamćen po slici radnika fabrike koji je posljednji prešao s jedne na drugu obalu rijeke Bosne 14. maja 2015. godine, kad je po svaku cijenu htio stići na posao, prije nego što je vodena stihija odnijela most. S obzirom na veliki značaj za odvijanje pješačkog saobraćaja, a posebno za radnike fabrike „Natron-Hayat“ koja je vodeći privredni subjekt u tom kraju, kroz projekat CESTA, i u saradnji sa Općinom Maglaj je prepoznat značaj izgradnje novog mosta, za što je podrška došla i od Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federacije BiH.

"Izgradnja ovog mosta je drugi projekat pomoći uništenoj infrastrukturi Maglaja u kojem sredstva udružuju Federalni fond i projekat CESTA. Prije ovog je u aprilu zajedničkim sredstvima započeta sanacija klizišta na lokacijama Sedra i Donji Bradići u Maglaju", izjavio je Marc D'Silva. 

"Svoj svečani govor ću sačuvati za otvaranje mosta, koje željno očekujem. Do tada, trebalo bi nam više organizacija poput CRSa, jer ima još mnogo klizišta i mostova nezavršenih. Svakako sam zadovoljan ovim što je urađeno, ali još je mnogo posla pred nama", naglasio je Jasmin Jaganjac, direktor Fonda

"CRS je prisutan u Maglaju već duže vrijeme, i kroz projekat CESTA radimo na nekoliko vrlo važnih projekta, ali možda je ovaj najatraktivniji. Međutim, on je izuzetno značajan jer će ga svakodnevno koristiti preko 400 zaposlenika tvornice Natronka, koja ima veliku važnost za razvoj Maglaj", izjavio je Mehmed Mustabašić , načelnik Općine Maglaj

"Drago mi je što sam danas prisustvovao potpisivanju ovog ugovora. Potrebe na području ZDK su ogromne, procjenjena šteta je preko 382 miliona KM, stoga je razumljivo da kantonalni budžet ne može iznijeti teret oporavka ovih situacija nakon poplava, kao ni općine. Međutim, na primjeru ovakvog projekta možemo naučiti kako sinergijom, odnosno udruživanjem različitih izvora finansiranja, možemo da se uhvatimo u koštac i sa vrlo zahtjevnim i skupim projektima u infrastrukturi", istakao je Ministar Goran Bulajic iz Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona.

CESTA je jednogodišnji projekt u vrijednosti od 4 miliona dolara koji implementira Catholic Relief Services Bosne i Hercegovine, čiji je cilj pomoći domaćinstvima pogođenima poplavama u Maglaju, Doboju, Doboju Jugu, Šamcu i Domaljevcu-Šamcu da ponovo izgrade svoje živote i zajednice. U svakoj od pet navedenih općina u okviru CESTE se provodi po nekoliko projekata obnove oštećene komunalne infrastrukture koje donator i implementator projekta, u uskoj saradnji sa gradskom/općinskom upravom identificiraju kao ključne za normalizaciju života u tim općinama i omogućavanje ekonomske stabilnosti, kao i projekti manjeg obima u kojima učestvuju i same lokalne zajednice.

 

(preuzeto sa klix.ba)

U prilogu se nalaze sljedeći dokumenti:
 
  • TEKST JAVNOG POZIVA (PDF)
  • RJEŠENJE O POKRETANJU POSTUPKA ODOBRAVANJA I REGISTRACIJE REDOVA VOŽNJE ZA LINIJSKI PRIJEVOZ PUTNIKA NA KANTONALNIM AUTOBUSNIM LINIJAMA NA PODRUČJU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZA 2014/2015. GODINU (u okviru ZIP)
  • DALJINAR SA IZMJENAMA DALJINARA (u okviru ZIP)
  • REGISTAR REDOVA VOŽNJE NA KANTONALNIM LINIJAMA SA IZMJENAMA REGISTRA (u okviru ZIP)

Obaviještenje-Krajnji rok za dostavu zahtjeva za odobravanje redova vožnje

Obaviještavamo zainteresovane prijevoznike javnog linijskog prijevoza putnika da je poziv za dostavu dokumentacije za odobravanje redova vožnje na kantonalnim autobusnim linijama objavljen u Službenim novinama Federacije BiH, broj 26 od 01.04.2015. godine.

Krajnji rok da podnesu dokumentaciju je 04.05.2015. godine (ponedjeljak).

O datumu i mjestu otvaranja prispjele dokumentacije za postupak odobravanja redova vožnje na kantonalnim autobusnim linijama, prijevoznici će biti obaviješteni putem ove web stranice.

OBAVJEŠTENJE-termin otvaranja dokumentacije

Javno otvaranje dokumentacije zaprimljene za postupak odobravanja redova vožnje na kantonalnim autobusnim linijama obavit će se 15.05.2015. godine (petak), u sali 301/III, aneks zgrade Zeničko-dobojskog kantona, Kučukovići broj 2 Zenica, sa početkom u 11:00 sati.

Pozivamo prijevoznike koji su se prijavili na odobravanje redova vožnje za linijski prijevoz putnika na kantonalnim autobusnim linijama na području Zeničko-dobojskog kantona za 2014/2015. godinu i druge osobe zainteresovane za ovaj postupak da prisustvuju javnom otvaranju pristigle dokumentacije.

  • Prošle sedmice dobio sam pismo načelnika Maglaja vezano za problematiku klizišta i putne infrastrukture u naseljima Donji i Gornji Bradići. Naime, potrebno je zaokružiti finansijsku konstrukciju za sanaciju ovog dijela Općine jer je procijenjeno da bi ovaj kompletan projekat koštao oko 1,6 miilona KM. Uglavnom, dogovoreno je da projekat finansira Vlada Kantona, Federalni fond za pomoć stradalima od poplava i UNDP, svi po 300 do 400.000 KM, uz 250.000 dolara CRS-a- Računam da ćemo kroz reviziju projekta, smanjiti ukupne troškove na 1,2 miliona KM. Ako to ostvarimo, onda već imamo sredstva obezbjeđena od ovih pomenutih izvora, kazao je između ostalog Munib Husejnagić, premijer Kantona u izjavi za medije nakon sastanka održanog danas (19. 01. 2015.) u sjedištu Kantona sa načelnikom Općine Maglaj, Mehmedom Mustabašićem i kantonalnim resornim ministrom Edinom Terzićem.

Tokom ovog sastanka razgovarano je o najefikasnijem načinu sanacije klizišta Sedra koje ugrožava lokalnu putnu komunikaciju i ugrožava normalan život mještana Bradića, pa je ovaj projekat jedan od prioriteta za sanaciju na području Kantona. Trenutno, projektna dokumentacija je u fazi revizije, a kad ona bude okončana čim može se krenuti u roku od 15 dana sa radovima. S obzirom na to da je Vlada Kantona već obezbijedila 300.000 KM za ove svrhe, uz 250.000 dolara CRS-a te 400.000 KM od UNDP-a kao i sredstava federalnog Fonda solidarnosti sa svojim možemo osigurati da se sve ovo završi na vrijeme. U izjavi za medije, nakon sastanka, načelnik Općine Maglaj, Mehmed Mustabašić između ostalog je kazao:

  • Zahvaljujem premijeru na ovako brzom reagovanju u pogledu saniranja situacije sa klizištem Sedra.Da pojasnim, radi se o projektu Cesta koji finansira USAID i SIDA, a implementira CRS. Oni su već uradili ogroman dio posla, jer je situacija prilično hitna. Treba sanirati putnu komunikaciju prema naselju Donji Bradići gdje je ugroženo 100.-tinjak kuća, a 10 ih je totalno uništeno i. Ovo što je premijer naglasio jako je bitno jer se mora brzo djelovati i spriječiti klizište Sedra da ugrožava komunikaciju Maglaj – Zavidovići, a također i put prema Donjim Bradićima. Osim toga, klizište Sedra ugrožava i željezničku prugu Zenica - Maglaj tako da je izgradnja ove putne komunikacije izuzetno bitna pošto mještani ovog naselja prijete iseljavanjem . Stoga, ako zaokružimo ovu finansijsku konstrukciju kako smo planirali, moći ćemo sve obaviti u najkraćem mogućem roku.

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma