Dana 04.07.2017. godine, održana je 43. sjednica Skupštine Zeničko-dobojskog kantona sa utvrđenim dnevnim redom od devet tačaka. Prije samog početka radnog dijela sjednice, povodom obilježavanja 22. godišnjice genocida u Srebrenici, kroz prigodan program je odata počast žrtvama genocida u Srebrenici i upriličena prezentacija karte “Genocid na karti“, čiji je  autor Mugdim Cvrljo. U programu je učestvovao i Kamerni simfonijski orkestar Zenica.

U radnom dijelu sjednice u skraćenom postupku Skupština je donijela Izmjene i dopune  Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu, kao i Zakon o izmjenama Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu. Razlozi za ove izmjene su proizilazašle iz potrebe realizacije mjera i aktivnosti koje je bilo neophodno poduzeti za nastavak realizacije projekta „lzgradnja regionalnog vodovoda Plava voda". Skupština je potom razmatrala i donijela Odluku o prihvatanju kreditnog zaduženja prema Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i Bosne i Hercegovine i Razvojne banke Vijeća Evrope (CEB) za projekat „Izgradnja regionalnog vodovoda Plava voda“.

U nastavku su poslanici donijeli i Odluku o imenovanju na kraći period predsjednika i dva člana Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona. Na sjednici je razmatran i prihvaćen Izvještaj o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu koji je sačinjen na osnovu pojedinačnih godišnjih izvještaja o radu ministarstava, kantonalnih organa uprave i kantonalnih upravnih organizacija, koji čine jedinstven Izvještaj o radu Vlade za 2016.godinu, a potom je prihvaćen i Izvještaj o izvršenju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu.

U proceduri donošenja Nacrta Zakona o sigurnosti i zaštiti na radu Federacije Bosne i Hercegovine, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice je u svom Mišljenju, koje je Vlada kantona prihvatila, navelo da nakon razmatranja predloženog teksta Nacrta Zakona, nema primjedbi i da podržava donošenje predloženog Nacrta Zakona. Mišljenje Skupštine Kantona u okviru ove procedure je utvrđeno uvažavajući, predhodno dato mišljenje resornog kantonalnog ministarstava koje je prihvatila Vlada Kantona, a koja su i sastavni dijelovi mišljenja koja je uvtrdila i Skupština Kantona.

U daljem radu, razmatrana je i prihvaćena Informacija o stanju bezbjednosti na području Kantona za 2016. godinu. Informacija je izrađena na osnovu pokazatelja dostavljenih od strane organizacionih jedinica Ministarstva na području Kantona, a posebna pažnja je bila posvećena zakonitom radu, zakonitoj primjeni policijskih ovlaštenja, te  profesionalnom i korektnom odnosu policije prema građanima, uz maksimalno poštivanje međunarodnih propisa i standarda o ljudskim pravima. Na koncu rada 43. sjednice je razmatrana i prihvaćena i Analizu stanja i potreba mladih na području Zeničko-dobojskog kantona.

                                                                                   Stručna služba Skupštine ZDK

Više video priloga o posjeti na kraju teksta

Delegacija Skupštine Zeničko-dobojskog kantona (ZDK) na čelu sa predsjedavajućim Jasminom Duvnjakom boravila je u radnoj posjeti u Parlamentarnoj Skupštini Bosne i Hercegovine (PS BIH) u Sarajevu. Ovu posjetu je podržala i misija OSCE-a koji su bili i suorganizatori, a sa ciljem unaprijeđenja parlamentarnog rada Skupštine ZDK.

Radna  posjeta je realizirana u okviru provođenja aktivnosti iz Plana komunikacija Skupštine Zeničko-dobojskog kantona s javnošću, a u funkciji dobijanja korisnih informacija o radu i komunikacijskim i organizacionim praksama državnog Parlamenta. Članovi Kolegija Skupštine ZDK i predstavnici stručnih službi Skupštine i Vlade ZDK upoznati su sa aktuelnom političkom situacijom i radom PS BiH. Ovo je bila prlilika da se spoznaju dobre prakse koje se primjenjuju u PS BIH u odnosima i komuniciranju sa javnostima, procedurama i protokolima održavanja sjednica, snimanja i emitiranja sjednica, te drugim protokolarnim aktivnostima koje se sprovode u funkcionisanju  najvažnijeg zakonodavnog tijela u Bosni i Hercegovini.

Predsjedavajući Predstavničkog doma PS BIH, Šefik Džaferović, izrazio je zahvalnost za ovu radnu posjetu i naglasio, da razmjena iskustava između parlamenata na različitim nivoima u Bosni i Hercegovini može biti samo korisna i da takvu praksu treba nastaviti, jer je PS BIH mjesto susreta svih unutar Bosne i Hercegovine i mjesto na kojem treba razgovarati kako o političkim temama, tako i o načinima najboljeg organiziranja parlamenata raznih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini na putu njene unutrašnje reintegracije i integracije u EU.

Predsjedavajući Duvnjak se zahvalio OSCE-u i domaćinima u PS BIH na organiziranoj posjeti, te izrazio nadu da će ovo biti dodatni motiv za unaprijeđenje rada poslanika u Skupštini ZDK, ali i službi koje učestvuju u radu Skupštine ZDK.

Stručna služba Skupštine

Predsjedavajući Skupštine Zeničko-dobojskog kantona Jasmin Duvnjak, u svojstvu člana Kolegija Parlamentarnog foruma za europske integracije Bosne i Hercegovine, dana 29.06.2017. godine prisustvovao je radnom sastanku ovog koordinacionog tijela u Sarajevu.

Na sastanku je usvojena Informacija o aktivnostima Odbora za EU integracije, informacija o IPA fondovima BiH i završetku posla za slanje odgovora na Upitnik Europske komisije.

Prisutni predsjedavajući parlamenata iz cijele zemlje upoznati su i sa prioritetima finansijske pomoći EU do 2020. godine.

Na kraju je usvojena Zajednička izjava (u prilogu).

 

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Predsjedavajući Skupštine Zeničko-dobojskog kantona Jasmin Duvnjak dana 17.06.2017. godine obišao je povratnike u Srebrenici i u Memorijalnom centru odao počast svim žrtvama genocida.

Predsjedavajući Duvnjak je prisustvovao velikom narodnom iftaru koji je u Potočarima organizovalo udruženje Mostovi prijateljstva BiH iz Zenice.

Tokom ove posjete susreo se i sa herojinom i simbolom povratka u ovaj dio naše zemlje nanom Fatom Orlović

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Dana 14.06.2017. godine, održana je 42. sjednica Skupštine Zeničko-dobojskog kantona sa utvrđenim dnevnim redom od šest tačaka. Na ovoj sjednici poslanici su donijeli Odluku o izmjeni  Odluke o imenovanju Nezavisnog odbora za  izbor i reviziju. Razlog za ovu Odluku  proizilazi iz potrebe popune upražnjene pozicije jednog člana Nezavisnog odbora za izbor i reviziju, predstavnika Ministarstva unutrašnjih poslova.  

U okviru druge tačke dnevnog reda Skupština je razmatrala i prihvatila Izvještaj o radu Univerziteta u Zenici u 2015. godini sa Izvještajem o poslovanju Univerziteta u Zenici za 2015. godinu. U nastavku rada razmatrani su i zaključkom prihvaćeni izvještaji o poslovanju za 2016. godinu tri javne ustanove iz resora Ministarstva zdravstva Zeničko-dobojskog kantona. Ovom prilikom  Skupština je prihvatila slijedeće izvještaje:

  • Izvještaj o poslovanju JZU Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu,
  • Izvještaj o poslovanju JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu,
  • Izvještaj o poslovanju Javne ustanove Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica za 2016. godinu.

Na 42. sjednici Skupštine Zeničko-dobojskog kantona su razmatrane i prihvaćene i dvije informacije i to Informacija o stanju u boračkoj populaciji na području Zeničko-dobojskog kantona (Ostvarivanje prava branilaca i članova njihovih  porodica na području  Zeničko-dobojskog kantona s osvrtom na rad i aktivnosti kantonalnih  branilačkih udruženja), koja je tiče ostvarivanja prava navedene kategorije građana sa osvrtom na rad i aktivnosti njihovih kantonalnih udruženja. Informacija daje prikaz podataka koji se odnose na period 2015. i 2016. godine,  a cilj Informacije je analitički prikaz problematike pitanja boraca i članova njihovih porodica, sa potrebnim konstatacijama i stavovima, te zaključcima i prijedlozima o budućem radu u ovoj oblasti.

Druga prihvaćena informacija je, Informacija o dostignutom stanju u oblastima socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom u 2016. godini. Ova Informacija je takođe od posebnog značaja jer sadrži zaključke i preporuke resornog Ministarstva definisane na osnovu prezentiranih pokazatelja i potreba, kako lica u stanju socijalne potrebe i šire javnosti, tako i institucija/ ustanova, te organizacija civilnog društva sa naglaskom na nevladine i neprofitne organizacije.

                                                                                   

Stručna služba Skupštine ZDK

Danas je u kabinetu Jasmina Duvnjaka, predsjedavajućeg Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, održan radni sastanak u sklopu „Twinning Light„  projekta  na kojem je partner  Narodna Skupština Republike Mađarske, a koji se odnosi na pripremu kantonalnih skupština u Federaciji Bosne i Hercegovine za proces evropskih integracija Bosne i Hercegovine.

Sastanku su ispred Twinning Light projekta prisustvovali predstavnici Narodne Skupštine Republike Mađarske, gosp. Csaba Törő i gđa. Csilla Schalbert. Ispred Zeničko-dobojskog kantona pored predsjedavajućeg Skupštine prisutni su bili sekretari Stručne službe Skupštine i Stručne službe Vlade, sekretar Sekreterijata za zakonodavstvo i predsjedavajući Zakonodavno-pravne komisije Skupštine.

Cilj „Twinning Light„ projekta je analizirati kapacitete kantonalnih skupština koji se odnose na aktivnosti vezane za proces integrisanja u Europsku uniju, odnosno jačanje kapaciteta kantonalnih skupština, u smislu uspostavljanja resursa i mehanizama koji predstavljaju preduslov u procesu pristupanja Bosne i Hercegovine u Europsku Uniju. Pri završetku projekta biti će predstavljene preporuke koje bi se odnosile na unaprijeđenje zakonodavnog procesa.

                                            

Stručna služba Skupštine ZDK

                                                 

Predstavnici Komisije za mlade Zeničko-dobojskog kantona su održali radni sastanak na kojem su prisutni bili i predstavnici Komisije za pitanja mladih i ravnopravnost spolova Općinskog vijeća Maglaj.

Predstavnici komisije Općinskog vijeća Maglaj su informisali kantonalnu Komisiju o aktivnostima koje sprovode na poboljšanju mladih u Općini Maglaj.

Ova prilika je iskorištena kako bi se dala podrška uspostavljanju saradnje sa Komisijom za pitanja mladih i ravnopravnost spolova Općinskog vijeća Maglaj, te su pozvani da daju svoj doprinos u izradi Strategije omladinske politike na području Zeničko-dobojskog kantona za period 2017-2021. godina.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Predsjedavaći Skupštine Zeničko-dobojskog kantona Jasmin Duvnjak je održao radni sastanak i kafu sa predstavnicima medijskih kuća koje prate rad Skupštine Zeničko-dobojskog kantona. Cilj razgovora je bio unaprijeđenje odnosa sa javnošću i uslova rada, a tom prilikom je novinarima predstavljen i Plan komunikacija Skupštine Zeničko-dobojskog kantona sa javnošću.

 

Stručna služba Skupštine

Povodom obilježavanja godišnjice zeničkih brigada Armije Republike Bosne i Hercegovine u okviru održavanja manifestacije „Majski zov slobode“ Jasmin Duvnjak, predsjedavajući Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, položio je cvijeće i odao počast poginulim borcima Narodno oslobodilačkog rata 1941-1945. godine i poginulim borcima i šehidima Odbrambeno oslobodilačkog rata 1992-1995. godine na spomen obilježima na Smetovima.

 

Stručna služba Skupštine

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma