Predsjedavajuća Skupštine Draženka Subašić i njen zamjenik Jasmin Duvnjak, ugostili su u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona predstavnike Ars centra za edukaciju, promociju i afirmaciju djece i omladine. Povod za ovaj prijem je događaj koji će se u februaru dogoditi u Zenici, kada će Baletni studio ARS iz Zenice biti organizator kvalifikacija za Dance world cup zemalja regije (Srbija, Hrvatska, Crna Gorna, Makedonija, Albanija). Zenica će u februaru biti u znaku baleta, a  predstavnice ove škole Elma Šeper - Nadžak i Samira Spahić – Rustempašić, koje svojim zalaganjem i entuzijazmom vode ovu školu, su predstavile dosadašnje uspjehe balerina na mađunarodnim takmičenjima koji su ostvareni u protekle četiri godine. Upravo, odlični rezultati balerina ove škole na svjetskim takmičenjima, osvojene zlatne i srebrne medalje, omogućile su da Bosna i Hercegovina bude organizator kvalifikacija za Dance world cup za zemlje regije.

Naglašavajući da, rezultati koje ostavaruju balerine na takmičenjima su najbolja satisfakcija i motiv za rad, pa i pored mnogih problema od nedostatka finansija, prostora za rad, plaćanja obaveza koja druga udruženja nisu dužni plaćati, odlučni su u namjeri da škola nastavi raditi.

Predsjedavjuća Subašić i zamjenik predsjedavjuće Duvnjak, su čestitali na dosadašnjim rezultatima i upornom radu balerina i rukovodilaca škole, te im zaželjeli puno sreće i uspjeha u daljem radu. Ovom prilikom je dogovorena i saradnja na pomenutom projektu u februaru naredne godine. Inače, ovo međunarodno takmičenje u baletu je prvo takve vrste u Bosni i Hercegovini.

Stručna služba Skupštine

Danas je u čast obilježavanja 25 godina Omladinskog hora Zenica zamjenik predsjedavajuće Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, Jasmin Duvnjak sa sardnicima upriličio svečani prijem za predstavnike ovog udruženja. Uz maestra Milenka Karovića današnjem prijemu su prisustvovali solisti Merima Mustafić  i Ermin Ašćerić, te član hora Adla Abazović. Maestro Karović je tom prilikom upoznao prisutne na put koji je prošao Omladinski hor Zenica od dana osnivanja, sa svim uspjesima koje je imao sa svojih 2800 članova, koliko je kroz hor prošlo od dana osnivanja.

Ovom prilikom zamjenik predsjedavajuće Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, Jasmin Duvnjak je čestitao jubilej od četvrt vijeka postojanja Omladinskog hora Zenica i iskazao maksimalnu podršku u njegovom daljnjem radu. Na kraju je izkazao i finansijsku podršku za održavanje koncerta  pod nazivom “Night Fever”. Riječ je  o prvom Mjuziklu u Bosni i Hercegovini, a koji će Omladinski hor pred zeničkom publikom izvesti u subotu 17. decembra 2016. godine na velikoj sceni Bosanskog narodnog pozorišta Zenica.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Povodom 1. decembra – Dana Trećeg korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, danas je na centralnom obilježavanju 24. godišnjice Trećeg korpusa u Gradskom spomen-parku u Kaknju predsjedavajuća Skupštine Zeničko-dobojskog kantona u ime Skupštine Zeničko-dobojkog kantona položila cvijeće na Spomen-obilježje šehidima i  poginulim borcima Odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995. 

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Skupština Zeničko-dobojskog kantona je na svojoj 34. sjednici održanoj 30.11.2016. godine donijela po hitnom postupku Prijedlog izmjena Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2016. Ove izmjene Budžeta Kantona za 2016. godinu donesene su u iznosu od 267.530.000 KM što je u odnosu na Budžet iz  2016. godine povećanje za cca 1,875 mil. KM.  Razlozi za donošenje Izmjena Budžeta ZDK za 2016. godinu su: ostvarenje većih priliva u Budžet za 2016. godinu u odnosu na Plan, prije svega prihoda od poreza na dobit, procjene rashoda shodno dostavljenim realnim procjenama od strane resornih ministarstava, uprava i službi, potrebe uvećanja Budžeta po osnovu neplaniranih donacija koje su ostvarili budžetski korisnici, donesenih Odluka o preraspodjeli sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu, te dodatnih pojedinačnih zahtjeva za preraspodjelom sredstava u okviru odobrenog budžeta dostavljenih od strane budžetskih korisnika u toku izrade Izmjena Budžeta za 2016.godinu.

Donošenju Izmjena Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2016. predhodila je obimna rasprava poslanika Skupštine. Skupština nije prihvatila 3 od 4 amandmana koje je podnijela predsjedavajuća Skupštine Draženka Subašić, dok je od svog četvrtog amandmana, imenovana odustala.

Poslanici u Skupštini su u okviru 2. tačke dnevnog reda, a nakon obimne diskusije i rasprave, prihvatili Nacrt  Budžeta ZDK za 2017. godinu, a potom i Nacrt Zakona o izvršenju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu. Nacrt Budžeta ZDK za 2017 godinu planiran je u iznosu cca 296 mil. KM. Korisnici budžeta i ostali zainteresovani subjekti, primjedbe, prijedloge i sugestije na Nacrt Budžeta i Nacrt Zakona o izvršenju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu mogu dostaviti Ministarstvu finansija Zeničko-dobojskog kantona u roku od 15 dana od  dana održavanja  34. sjednice Skupštine, a navedeni akti  će biti dostupni i na web portalu Zeničko-dobojskog kantona i u Ministarstvu finansija.

U nastavku sjednice, Skupština je prihvatila Nacrt Kantonalnog ekološkog akcionog plana Zeničko-dobojskog kantona za period 2017. - 2025. godina. Ovo je dokumet koji predstavlja razvojno-planski dokument  Zeničko-dobojskog kantona koji na osnovu procjene stanja okoliša, utvrđenih okolišnih problema i definiranih akcija treba doprinijeti unapređenju stanja okoliša za područja za koja je i izrađen. Nacrt Kantonalnog ekološkog akcionog plana upućuje se u javnu raspravu u Grad Zenicu i sve općine Zeničko-dobojskog kantona, u trajanju od 30 dana.

Skupština je na svom 34. zasjedanju donijela i Odluku o izmjeni Odluke o imenovanju Nezavisnog odbora za izbor i reviziju. Ovom odlukom je za člana Nezavisnog odbora za izbor i reviziju, kao drugi predstavnik Ministarstva unutrašnjih poslova, imenovan Miralem Duraković, a nakon što je ova pozicija u Nezavisnom odboru za izbor i reviziju ostala upražnjena, podnošenjem ostavke ranijeg člana, jednog od 2 predstavnika Ministarstva unutrašnjih poslova.

U konačnici Skupština je razmatrala i donijela Prijedlog Odluke o razrješenju ministra Ministarstva za privredu, zbog podnošenja ostavke. Naime, predhodno je Zvonimir Anđelić, ministar Ministarstva za privredu u Vladi Zeničko-dobojskog kantona podnio ostavku na mjesto ministra u kojoj je naveo da ostavku podnosi zbog nemogućnosti obnašanja dvojne funkcije, jer je na proteklim Lokalnim izborima 02.10.2016. godine izabran za načelnika općine Usora.

Nakon što je Skupština donijela Odluku kojom se Zvonimir Anđelić razrješava dužnosti ministra Ministarstva za privredu u Vladi Zeničko-dobojskog kantona, zbog podnošenja ostavke, Skupština je donijela i Odluku o izmjeni Odluke o potvrđivanju Vlade Zeničko-dobojskog kantona, kojom je u Vladi Kantona imenovan novi član Vlade, Zlatko Jelić, kao  ministar za privredu Zeničko-dobojskog kantona, koji je ovom prilikom potpisao i svečanu izjavu.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Dana 25.10.2016. godine, u sjedištu Kantona održana je 33. sjednica Skupštine Zeničko-dobojskog kantona. Nakon dijela koji je predviđen za elaboracije dobijenih odgovora i postavljanje novih poslaničkih pitanja i pokretanje inicijativa, utvrđen je dnevni red sjednice sa šest tačaka.

U okviru prve tačke dnevnog reda poslanici su donijeli Odluku o usvajanju Elaborata o pokretanju studijskog programa Obnovljivi izvori energije i okolinski aspekti, drugog ciklusa studija, na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici, a potom i Odluku o pokretanju istog studijskog programa.

Poslanici u Skupštini su potom donijeli Odluku kojom je data saglasnost na Statut Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, kao i Zaključak kojim se daju primjedbe na član 65. stav 1. i 2. Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, koje je potrebno uskladiti sa odredbama Zakona o zdravstvenom osiguranju i Zakona o osnivanju Javne ustanove Kantonalni zavod za zdravstveno osiguranje, a odnosi se na odredbe koja regulišu postupak dostavljanja Statuta Vladi i Skupštini Kantona radi davanja saglasnosti na isti.

U okviru dnevnog reda je potom razmatran i Zaključkom Skupštine prihvaćen Izvještaj o ostvarivanju Programa rada Skupštine za 2016. godinu, za period I-VI 2016. godine, a potom je razmatran set izvještaja o poslovanju zdravstvenih ustanova. Skupština je  u konačnici prihvatila slijedeće izvještaje:

 • Izvještaj o poslovanju Javne ustanove Kantonalna bolnica Zenica za 2015. godinu,
 • Izvještaj o poslovanju Zavoda za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu,
 • Izvještaj o poslovanju Javne ustanove Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Dana 28.09.2016. godine, u sjedištu Kantona održana je 32. sjednica Skupštine Zeničko-dobojskog kantona. Nakon dijela koji je predviđen za elaboracije dobijenih odgovora i postavljanje novih poslaničkih pitanja i pokretanje inicijativa, utvrđen je dnevni red sjednice sa osam tačaka.

Pod tačkom 1. dnevnog reda bilo je predviđeno razmatranje federalnog Prednacrta Zakona o štrajku i Utvrđivanje mišljenja Skupštine Zeničko-dobojskog kantona po istom, ali je prije otvaranja pretresa po toj tačci dnevog reda, premijer Zeničko-dobojskog kantona u ime Vlade Zeničko-dobojskog kantona, povukao istu sa dnevnog reda sjednice Skupštine.

Na dnevnom redu 32. sjednice Skupštine našao se i set izvještaja i informacija koji se tiču pravosuđa, pravosudnih institucija u Zeničko-dobojskom kantonu i nevladinog sektora u Zeničko-dobojskom kantonu.

 

Skupština je prihvatila, odnosno primila na znanje slijedeće izvještaje:

 • Izvještaj o radu Kantonalnog tužilaštva/tužiteljstva Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu,
 • Izvještaj o radu Kantonalnog suda u Zenici za 2015. godinu,
 • Izvještaj o radu Kantonalnog pravobranilaštva Zenica za 2015. godinu,
 • Izvještaj o radu Kantonalnog zavoda za pravnu pomoć u Zenici za period od 01.01.2015. godine do  12.2015. godine,
 • Izvještaj o radu Ureda za pritužbe javnosti od 01.01. do 30.06.2016. godine.

 

U okviru dnevnog reda razmatrana je i Informacija o stanju u oblasti pravosuđa na području Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu, koju su poslanici u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona također prihvatili.

 

U konačnici zasjedanja poslanici u Skupštini Kantona su prihvatili i Informaciju o nevladinom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu za 2015. godinu.

 

                                                                                   Stručna služba Skupštine ZDK

ISTEKAO PREDVIĐENI ROK ZA JAVNU RASPRAVU

Poštovani,

U cilju poboljšanja i unaprijeđenja transparentnosti modaliteta komuniciranja sa javnošću Skupštine Zeničko-dobojskog kantona i njenih radnih tijela, nakon što smo konsultovali javnost i sproveli anketno istraživanje, izradili smo i Radnu verziju Prijedloga Plana komunikacija Skupštine Zeničko-dobojskog kantona s javnošću.

Nastavak aktivnosti podrazumijeva sprovođenje javne rasprave sa ciljem konačnog sačinjavanja Prijedloga Plana komunikacija Skupštine Zeničko-dobojskog kantona s javnošću, kao dokumenta čija će primjena doprinijeti i pomoći kvalitetnijem informisanju javnosti Skupštine Zeničko-dobojskog kantona.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane da svojim komentarima, prijedlozima i sugestijama daju doprinos jačanju podrške i povjerenja javnosti za kvalitetnije informisanje javnosti Skupštine Zeničko-dobojskog kantona. Na ovaj način bit će dodatno unaprijeđen dokument Radne verzije Plana komunikacija Skupštine Zeničko-dobojskog kantona s javnosću koji se može pronaći u prilogu, a bit će dostupan u periodu od 30 dana na www.zdk.ba.

U okviru javne rasprave, svoje komentare, prijedloge i sugestije možete dostaviti na e-mail Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.. Svi prijedlozi, komentari ili sugestije će biti korišteni za fazu pripreme i utvrđivanja teksta Prijedloga Plana komunikacija Skupštine Zeničko-dobojskog kantona s javnošću, radi upućivanja u dalju skupštinsku proceduru.

Unaprijed zahvalni i s poštovanjem,

 

PREDSJEDAVAJUĆA
Draženka Subašić

31. sjednica Skupštine Zeničko-dobojskog kantona održana 31.8.2016. godine je bila podijeljena u 3 dijela, na način da je sjednica imala 2 radna dijela i svečanu sjednicu Skupštine u povodu 29. avgusta “Dana Zeničko-dobojskog kantona” sa slijedećim sadržajem:

 • Uvodna riječ predsjedavajuće Skupštine
 • Intoniranje himne Bosne i Hercegovine,
 • Prigodan govor premijera Kantona,
 • Dodjela javnih priznanja Zeničko-dobojskog kantona:

Dodjela Plakete Zeničko-dobojskog kantona

Na prvom radnom dijelu sjednice donesena je Odluka o potvrđivanju Programa obilježavanja Dana Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu i Odluka  o verifikaciji Odluke Odbora za javna priznanja Zeničko-dobojskog kantona o dodjeli Plakete Zeničko-dobojskog kantona, koja je dodijeljena gospodinu Husejinu Smajloviću, posthumno, kao priznanje za izuzetan doprinos razvoju Zeničko-dobojskog kantona.

Na drugom radnom dijelu sjednice poslanici Skupštine Zeničko–dobojskog kantona su razmatrali osam tačaka dnevnog reda. Skupština je donijela  Zakon o javnom okupljanju, kojim se uređenje  materija  javnog okupljanja i vrši jasno definisanje mjesta i načina okupljanja na području našeg Kantona. Poslanik Hasan Handžić je povukao svoju ranije podnesenu inicijativu za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama  Zakona o o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije, uz obrazloženje da je predmetna inicijativa izgubila smisao, imajući u vidu da je proteklo puno vremena od njenog podnošenja, kao i da je Ministarstvo unutrašnjih poslova tehnički već ovu problematiku  odradilo. U daljem toku drugog radnog dijela sjednice razmatrana je Informacija o poticajnim mjerama Vlade Kantona u 2015. godini (Program utroška budžetskih sredstava u 2015. godini – Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima), koja je prihvaćena, te Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za 2015. godinu koji je takođe prihvaćen, kao i Godišnji Izvještaj o poslovanju Javne ustanove Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica za razdoblje od 01.01.2015. do 31.12.2015. godine, Izvještaj o radu JU “Penzionerski dom sa stacionarom” ZDK za 2015. godinu, te Izvještaj o radu JU Centar za djecu i odrasle sa posebnim potrebama ZDK za 2015.  godinu, koji su svi takođe prihvaćeni.

Poslanici su takođe razmatrali i Izvještaj o poslovanju JP „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići za period 01.01.-31.12.2015. godine sa Finansijskim izvještajem i Izvještajem ovlaštenog revizora za 2015. godinu, te Odlukama Skupštine Javnog preduzeća „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići broj: 01-11-16/16, broj: 01-11-18/16 i broj: 01-11-19/16 od 03.06.2016. godine, o kojem je vođena duža rasprava, a koji nije dobio potrebnu većinu glasova poslanika Skupštine za prihvatanje istog.

                        

STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

Povodom obilježavanja dana Zeničko – dobojskog kantona, 29. augusta, dana 31.08.2016. godine (srijeda), delegacija Skupštine i Vlade Kantona je na spomen obilježju „Kameni spavač“ u Zenici odala počast civilnim žrtvama rata 91'-95'.

Odavanje počasti civilnim žrtvama rata je dio Programa obilježavanja Dana kantona koji je potvrdila Skupština Zeničko – dobojskog kantona na 31. sjednici održanoj dana 31.08.2016. godine.

Polaganje cvijeća i odavanje počasti je organizovano nakon svečanog dijela sjednice Skupštine Zeničko – doobjskog kantana na kojoj je posthumno dodijeljena Plaketa Kantona Husejinu Smajloviću za doprinos u radu i razvoju Kantona.  

U čast  29. avgusta, Dana Kantona sutra će na početku nove školske godine u svim osnovnim i srednjim školama biti održan čas historije o značaju 29. avgusta.

                                                                                                 

STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE ZDK

Na zasjedanju  30. sjednice Skupštine Zeničko-dobojskog kantona koja je održana u sedmom sazivu razmatrano je osam tačaka dnevnog reda.

Skupština je donijela Zakon o poticanju razvoja male privrede. Ovim Zakonom se uređuju osnove planiranja, osiguranje sredstava i provođenje mjera razvoja male privrede u Zeničko-dobojskom kantonu, zatim mjere privredne politike usmjerene ka sistemskom unapređenju razvoja male privrede, razvoja poduzetničke inovativnosti, poboljšanje dostupnosti izvorima finansiranja i unapređenje postupka javno-privatnog dijaloga, a osnovni cilj donošenja Zakona je poticanje rasta sektora male privrede u Zeničko-dobojskom kantonu

Skupština je donijela i Odluku o imenovanju Kantonalnog pravobranioca na period od četiri godine, kojom je Zlata Marjanović, dosadašnji kantonalni pravobranilac, ponovo imenovana na pomenutu funkciju.

Nakon obimne i sveobuhvatne diskusije poslanici u Skupštini, nisu  prihvatili Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu.

Obimna i sveobuhvatna diskusija se vodila i po pitanju Evaluacije Strategije omladinske politike na području Zeničko-dobojskog kantona za period 2009.-2014. godina, nakon čega su je poslanici i prihvatili. Skupština je u končanici zasjedanja prihvatila Informaciju o koncesijama na području Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu, a potom i Informaciju o koncesijama na vodama za 2015. godinu.

Na 30. sjednici Skupštine Zeničko-dobojskog kantona poslanici nisu donijeli Odluku o potvrđivanju Programa obilježavanja Dana Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu, a Skupština nije donijela niti Odluku o izmjeni Odluke o imenovanju Nezavosnog odbora za izbor i reviziju.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma