Danas je u sjedištu Zeničko-dobojskog kantona održan radni sastanak sa temom iznalaženja rješenja za nastavak realizacije već podržanog  Projekta “Izgradnja regionalnog vodovoda Plava voda“. Sastanku su pored predsjedavajuće Skupštine Kantona i njenih zamjenika, prisustvovali i premijer Zeničko-dobojskog kantona sa resornim ministrima u Vladi Kantona, gradonačelnik Grada Zenica, predsjedavajuća Gradskog vijeća, predstavnici JP Regionalni Vodovod  "Plava voda",  Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD).

Sastanak je rezultirao donošenjem zaključaka kojima su se učesnici obavezali da u narednom periodu daju svoj doprinos realizaciji ovog značajnog projekta. Prije svega svi učesnici su izrazili zahvalnost Evropskoj banci za obnovu i razvoj (EBRD) i Švedskoj međunarodnoj agenciji za razvoj i saradnju (SIDA) za pokazano razumjevanje i pružanje mogućnosti svim nadležnim organima da u narednom periodu, u dodatnom  roku,  okončaju sve potrebne aktivnosti i mjere u cilju implementacije navedenog projekta. JP Regionalni Vodovod "Plava voda" d.o.o. Travnik obavezan da se aktivno uključi u sprovođenje planiranih aktivnosti i da poduzme sve mjere iz svoje nadležnosti u svrhu ispunjavanja svih potrebnih uvjeta i pripremu odgovarajućih ugovora.

U cilju utvrđivanja garantne sposobnosti Grada Zenica u pogledu obaveza vezanih za nastavak realizacije ovog projekta, obavezuje se Grad Zenica i Gradska uprava da Ministarstvu finansija Zeničko-dobojskog kantona što prije dostavi svu potrebnu dokumentaciju i akte. Ministarstvo finansija Zeničko-dobojskog kantona se obavezalo da će u  roku od 20 dana dati procjenu garantnog potencijala Grada Zenice u pogledu obaveza vezanih za realizaciju projekta, nakon čega će biti definisane naredne aktivnosti i mjere koje je neophodno poduzeti. U  slučaju pozitivnog stava o navedenom, obavezuje se Grad Zenica i Zeničko-dobojski kanton da u roku od 90 dana pripreme odgovarajuće akte koje će trebati svako od njih donijeti, i to Zeničko-dobojski kanton: Izmjene i dopune Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu, Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i Bosne i Hercegovine i Razvojne banke Vijeća Evrope (CEB) za projekat Izgradnje Regionalnog vodovoda „Plava voda“), te Grad Zenica: Odluku o budžeta Grada Zenica za 2017. godinu i Odluku o izvršavanju Budžeta Grada Zenica za 2017. godinu.

Dogovoreno je i da se zajedničkim pismom  premijer Zeničko-dobojskog kantona i gradonačelnik Grada Zenica pismeno obrate Evropskoj banci za obnovu i razvoj (EBRD) i Švedskoj međunarodnoj agenciji za razvoj i saradnju (SIDA) kojim će iste upoznati o podršci navedenom projektu, kao i o aktivnostima koje se poduzimaju u cilju realizacije istog, te otklanjanju svih postojećih problema i ispunjavanju potrebnih uvjeta, te iste zamoiliti za razumjevanje, kao i davanje svoje saglasnosti na produženje krajnjeg roka datog za završetak svih potrebnih aktivnosti vezanih za realizaciju pomenutog projekta.

                                                                                 

Stručna služba Skupštine ZDK

Obavještavamo javnost da je Draženka Subašić, predsjedavajuća Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, povodom šeste tačke dnevnog reda sa 37. sjednice Skupštine Zeničko-dobojskog kantona koja se odnosila na „Razmatranje mogućnosti za iznalaženje načina za obezbjeđivanje dodatnih novčanih sredstva od strane Zeničko-dobojskog kantona za sufinansiranje Projekta Regionalnog vodovoda “Plava voda” d.o.o. Travnik“, a u skladu sa Zaključkom Skupštine koji je proizišao iz obimne i dugotrajne diskusije po navedenoj tački dnevnog reda, postupila po Zaključku Skupštine i uputila poziv za zajednički sastanak sa predstavnicima Vlade Zeničko-dobojskog kantona, gradske uprave Zenica, Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), JP Regionalni Vodovod "Plava voda" d.o.o. Travnik i Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine.

U prilogu ovog obavještenja Vam dostavljamo upućeni poziv za sastanak i Zaključak Skupštine.

 

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Dana 30.01.2017. godine zasjedala je Skupština Zeničko-dobojskog kantona. Prije samog usvajanja dnevnog reda poslanici u Skupštini su prihvatili da Prijedlog Zakona o radu Zeničko-dobojskog kantona bude razmatran i donesen po skraćenom postupku. Nakon obimne rasprave o dnevnom redu, dnevni red kojeg je predložio Kolegij Skupštine nije dobio potrebnu podršku većine poslanika u Skupštini. Predsjedavajuća je potom stavila na izjašnjavanje Skupštini dnevni red sa izmjenom koja se odnosila na „Razmatranje mogućnosti za iznalaženje načina za obezbjeđivanje dodatnih novčanih sredstva od strane Zeničko-dobojskog kantona za sufinansiranje Projekta Regionalnog vodovoda “Plava voda” d.o.o. Travnik“. Skupština je potom usvojila ovako izmijenjeni dnevni red 37. sjednice Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za koji je utvrđeno razmatranje devet tačaka.

Na svom 37. zasjedanju Skupština je prihvatila Nacrt Zakona o osnovnoj školi i Nacrt zakona o srednjoj školi. Prihvatanju ova dva Nacrta Zakona je predhodila obimna rasprava poslanika u Skupštini. Oba Nacrta Zakona se upućuju u javnu raspravu u Grad Zenicu i sve općine Zeničko-dobojskog kantona sa rokom za provođenje javne rasprave od 30 dana.

Na ovoj sjednici Skupština je utvrdila dva mišljenja u okviru procedure za donošenje zakona na nivou Federacije Bosne i Hercegovine koja će biti proslijeđena nadležnom federalnom ministarstvu radi provođenja daljnje propisane procedure za donošenje zakona na nivou Federacije Bosne i Hercegovine. Skupština je prvo utvrdila mišljenje povodom dostavljenog Prednacrta Zakona o štrajku u Federaciji Bosne i Hercegovine, a potom i mišljenje povodom Prednacrta Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova. Mišljenja Skupštine Kantona u vezi ovih prednacrta zakona su utvrđena uvažavajući, predhodno data mišljenja resornog kantonalnog ministarstava koja je prihvatila Vlada Kantona, a koja su i sastavni dijelovi mišljenja koja je uvtrdila i Skupština Kantona.

U nastavku rada Skupština je u skraćenom postupku donijela i Zakon o radu Zeničko-dobojskog kantona, a potom je razmatrana šesta tačka dnevnog reda, koja se odnosila na „Razmatranje mogućnosti za iznalaženje načina za obezbjeđivanje dodatnih novčanih sredstva od strane Zeničko-dobojskog kantona za sufinansiranje Projekta Regionalnog vodovoda “Plava voda” d.o.o. Travnik“. Diskusija i rasprava po ovoj tački je bila dugotrajna i obimna, a svi diskutanti su bezrezervno dali podršku za iznalaženje mogućnosti nastavka realizacije projekta „Plava voda“. U konačnici je usvojen i Zaključak kojim se obavezuje rukovodstvo Skupštine da u što kraćem roku organizuje zajednički sastanak sa predstavnicima Vlade Zeničko-dobojskog kantona,  gradske uprave Zenica, Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), JP Regionalni Vodovod "Plava voda" d.o.o. Travnik i Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine, na kome treba da iznađu zakonito rješenje za nastavak realizacije već podržanog  Projekta  “Izgradnja regionalnog vodovoda Plava voda“ i shodno tome predlože rješenja Skupštini. Nakon ove tačke zasjedanje sjednica je prekinuta, a Kolegij Skupštine će u skladu sa Poslovnikom donijeti odluku o datumu  nastavka 37. sjednice Skupštine Zeničko-dobojskog kantona.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Nakon što je okončana 35. sjednica Skupštine Zeničko–dobojskog kantona, jučer je održana i 36. sjednica Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za koju je Kolegij Skupštine utvrdio dnevni red od četiri tačke.  

Na ovoj sjednici Skupština je donijela Budžet Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu kojem je predhodila obimna rasprava i diskusija u kojoj Skupština nije prihvatila  podnesene amandmane od strane poslanika. Isti amandmani, predhodno nisu prihvaćeni niti od strane Vlade Zeničko-dobojskog kantona, a razloge za njihovo ne prihvatanje je detaljno obrazložio ministar finansija Andrej Kajić. Vlada Kantona je, takođe, u svojstvu predlagača, podnijela 2 amandmana na Budžet Kantona za 2017. godinu, koji su postali sastavni dio Prijedloga Budžeta. Skupština je potom donijela i Zakon o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu, bez kojeg realizacija donesenog Budžeta za 2017. godinu nije moguća.

Na ovom zasjedanju poslanici su razmatrali i donijeli Odluku o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda Zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2017 godinu, sa Odlukom o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu. Donošenju ovu odluke predhodila je obimna diskusija i rasprava koja je rezultirala i donošenjem dodatna dva zaključka, vezana za dostavljaje cjelovite informacije u vezi sa implementacijom Zakona o finansijskoj konsolidaciji rudnika uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine prema obračunatim, a neuplaćenim javnim prihodima u periodu od 2009. do 2015. godine („Službene novine Federacije BiH”, broj 81/08), sa prijedlogom mjera, posebno u pogledu plaćanja doprinosa za zdravstveno osiguranje, te sa iznalaženjem odgovarajućeg načina za izmirivanje velikih dugovanja rudnika u Federaciji BiH po osnovu neuplaćenih doprinosa za penzijsko-invalidsko i zdravstveno osiguranje svojih radnika.

U konačnici zasjedanja, Skupština Zeničko-dobojskog kantona je donijela i Odluku o davanju saglasnosti na Finansijski plan JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2017 godinu, sa Odlukom o izvršavanju Finansijskog plana prihoda i izdataka JU „Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona“ za 2017. godinu.

 

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Danas, 28.12.2016. godine je okončano zasjedanje 35. sjednice Skupštine Zeničko–dobojskog kantona, koja je održana u dva dijela, (prvi dio 23.12.2016. godine, te nastavak prekinute sjednice 28.12.2016. godine),  a dnevni red je imao šest tačaka. Na samom početku prvog dijela zasjedanja koje je održano 23.12.2016. godine, Karahasanović Samir je pristupio davanju i potpisivanju svečane izjave i tim činom  preuzeo dužnost poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona. Ovu dužnost je preuzeo nakon što je poslanik Hašim Mujanović zbog imenovanja na poziciju načelnika Općine Zavidovići, koja je nespojiva sa funkcijom poslanika Skupštine, podnio ostavku, nakon čega je Centralna izborna komisija BiH Karahasanović Samiru dodijelila mandat poslanika Skupštine. Poslije davanja i potpisivanja svečane izjave imenovanog, pristupilo se elaboraciji dobijenih odgovora na poslanička pitanja i inicijative, a potom je okonačan rad po prve tri tačke utvrđenog dnevnog reda.

Tako je u svom zasjedanju 23.12.2016. godine Skupština Kantona donijela Program rada Skupštine za 2017 godinu, a nakon toga zaključkom prihvatila i Nacrt Programa rada Vlade za 2017 godinu. U prvom dijelu zasjedanja je donesena i Odluka o statusnoj promjeni pripajanje Ustanove „Dnevni centar za djecu sa posebnim potrebama“ Maglaj, Javnoj ustanovi Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona. Nakon što je započeta i četvrta tačka dnevnog reda, utvrđeno je, da broj prisutnih poslanika na Skupštini nije dovoljan da bi, u skladu sa Poslovnikom Skupštine, sjednica Skupštine mogla biti nastavljena, nakon čega je uslijedio prekid, a Kolegij Skupštine je na sjednici održanoj dana 26.12.2016. godine kao termin nastavka 35. sjednice odredio 28.12.2016. godine u 10,00 sati.

U svom nastavku, odnosno drugom  dijelu rada koji je okončan danas, poslanici su prihvatili Izvještaj o zdravstvenom stanju stanovništva i organizaciji zdravstva na području Zeničko-dobojskog kantona u 2015. godini. Nakon ove tačke Skupština je razmatrala i prihvatila dvije informacije. Prvo je nakon diskusije i rasprave prihvaćena Informacija o stanju privrede na području Zeničko-dobojskog kantona u 2015. godini, sa posebnim osvrtom na stanje poduzetništva, a nakon toga u konačnici, prihvaćena i Informacija o dostignutom stanju u oblastima socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom u 2015. godini.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Predsjedavajuća Skupštine Draženka Subašić i njen zamjenik Jasmin Duvnjak, ugostili su u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona predstavnike Ars centra za edukaciju, promociju i afirmaciju djece i omladine. Povod za ovaj prijem je događaj koji će se u februaru dogoditi u Zenici, kada će Baletni studio ARS iz Zenice biti organizator kvalifikacija za Dance world cup zemalja regije (Srbija, Hrvatska, Crna Gorna, Makedonija, Albanija). Zenica će u februaru biti u znaku baleta, a  predstavnice ove škole Elma Šeper - Nadžak i Samira Spahić – Rustempašić, koje svojim zalaganjem i entuzijazmom vode ovu školu, su predstavile dosadašnje uspjehe balerina na mađunarodnim takmičenjima koji su ostvareni u protekle četiri godine. Upravo, odlični rezultati balerina ove škole na svjetskim takmičenjima, osvojene zlatne i srebrne medalje, omogućile su da Bosna i Hercegovina bude organizator kvalifikacija za Dance world cup za zemlje regije.

Naglašavajući da, rezultati koje ostavaruju balerine na takmičenjima su najbolja satisfakcija i motiv za rad, pa i pored mnogih problema od nedostatka finansija, prostora za rad, plaćanja obaveza koja druga udruženja nisu dužni plaćati, odlučni su u namjeri da škola nastavi raditi.

Predsjedavjuća Subašić i zamjenik predsjedavjuće Duvnjak, su čestitali na dosadašnjim rezultatima i upornom radu balerina i rukovodilaca škole, te im zaželjeli puno sreće i uspjeha u daljem radu. Ovom prilikom je dogovorena i saradnja na pomenutom projektu u februaru naredne godine. Inače, ovo međunarodno takmičenje u baletu je prvo takve vrste u Bosni i Hercegovini.

Stručna služba Skupštine

Danas je u čast obilježavanja 25 godina Omladinskog hora Zenica zamjenik predsjedavajuće Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, Jasmin Duvnjak sa sardnicima upriličio svečani prijem za predstavnike ovog udruženja. Uz maestra Milenka Karovića današnjem prijemu su prisustvovali solisti Merima Mustafić  i Ermin Ašćerić, te član hora Adla Abazović. Maestro Karović je tom prilikom upoznao prisutne na put koji je prošao Omladinski hor Zenica od dana osnivanja, sa svim uspjesima koje je imao sa svojih 2800 članova, koliko je kroz hor prošlo od dana osnivanja.

Ovom prilikom zamjenik predsjedavajuće Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, Jasmin Duvnjak je čestitao jubilej od četvrt vijeka postojanja Omladinskog hora Zenica i iskazao maksimalnu podršku u njegovom daljnjem radu. Na kraju je izkazao i finansijsku podršku za održavanje koncerta  pod nazivom “Night Fever”. Riječ je  o prvom Mjuziklu u Bosni i Hercegovini, a koji će Omladinski hor pred zeničkom publikom izvesti u subotu 17. decembra 2016. godine na velikoj sceni Bosanskog narodnog pozorišta Zenica.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Povodom 1. decembra – Dana Trećeg korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, danas je na centralnom obilježavanju 24. godišnjice Trećeg korpusa u Gradskom spomen-parku u Kaknju predsjedavajuća Skupštine Zeničko-dobojskog kantona u ime Skupštine Zeničko-dobojkog kantona položila cvijeće na Spomen-obilježje šehidima i  poginulim borcima Odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995. 

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Skupština Zeničko-dobojskog kantona je na svojoj 34. sjednici održanoj 30.11.2016. godine donijela po hitnom postupku Prijedlog izmjena Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2016. Ove izmjene Budžeta Kantona za 2016. godinu donesene su u iznosu od 267.530.000 KM što je u odnosu na Budžet iz  2016. godine povećanje za cca 1,875 mil. KM.  Razlozi za donošenje Izmjena Budžeta ZDK za 2016. godinu su: ostvarenje većih priliva u Budžet za 2016. godinu u odnosu na Plan, prije svega prihoda od poreza na dobit, procjene rashoda shodno dostavljenim realnim procjenama od strane resornih ministarstava, uprava i službi, potrebe uvećanja Budžeta po osnovu neplaniranih donacija koje su ostvarili budžetski korisnici, donesenih Odluka o preraspodjeli sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu, te dodatnih pojedinačnih zahtjeva za preraspodjelom sredstava u okviru odobrenog budžeta dostavljenih od strane budžetskih korisnika u toku izrade Izmjena Budžeta za 2016.godinu.

Donošenju Izmjena Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2016. predhodila je obimna rasprava poslanika Skupštine. Skupština nije prihvatila 3 od 4 amandmana koje je podnijela predsjedavajuća Skupštine Draženka Subašić, dok je od svog četvrtog amandmana, imenovana odustala.

Poslanici u Skupštini su u okviru 2. tačke dnevnog reda, a nakon obimne diskusije i rasprave, prihvatili Nacrt  Budžeta ZDK za 2017. godinu, a potom i Nacrt Zakona o izvršenju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu. Nacrt Budžeta ZDK za 2017 godinu planiran je u iznosu cca 296 mil. KM. Korisnici budžeta i ostali zainteresovani subjekti, primjedbe, prijedloge i sugestije na Nacrt Budžeta i Nacrt Zakona o izvršenju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu mogu dostaviti Ministarstvu finansija Zeničko-dobojskog kantona u roku od 15 dana od  dana održavanja  34. sjednice Skupštine, a navedeni akti  će biti dostupni i na web portalu Zeničko-dobojskog kantona i u Ministarstvu finansija.

U nastavku sjednice, Skupština je prihvatila Nacrt Kantonalnog ekološkog akcionog plana Zeničko-dobojskog kantona za period 2017. - 2025. godina. Ovo je dokumet koji predstavlja razvojno-planski dokument  Zeničko-dobojskog kantona koji na osnovu procjene stanja okoliša, utvrđenih okolišnih problema i definiranih akcija treba doprinijeti unapređenju stanja okoliša za područja za koja je i izrađen. Nacrt Kantonalnog ekološkog akcionog plana upućuje se u javnu raspravu u Grad Zenicu i sve općine Zeničko-dobojskog kantona, u trajanju od 30 dana.

Skupština je na svom 34. zasjedanju donijela i Odluku o izmjeni Odluke o imenovanju Nezavisnog odbora za izbor i reviziju. Ovom odlukom je za člana Nezavisnog odbora za izbor i reviziju, kao drugi predstavnik Ministarstva unutrašnjih poslova, imenovan Miralem Duraković, a nakon što je ova pozicija u Nezavisnom odboru za izbor i reviziju ostala upražnjena, podnošenjem ostavke ranijeg člana, jednog od 2 predstavnika Ministarstva unutrašnjih poslova.

U konačnici Skupština je razmatrala i donijela Prijedlog Odluke o razrješenju ministra Ministarstva za privredu, zbog podnošenja ostavke. Naime, predhodno je Zvonimir Anđelić, ministar Ministarstva za privredu u Vladi Zeničko-dobojskog kantona podnio ostavku na mjesto ministra u kojoj je naveo da ostavku podnosi zbog nemogućnosti obnašanja dvojne funkcije, jer je na proteklim Lokalnim izborima 02.10.2016. godine izabran za načelnika općine Usora.

Nakon što je Skupština donijela Odluku kojom se Zvonimir Anđelić razrješava dužnosti ministra Ministarstva za privredu u Vladi Zeničko-dobojskog kantona, zbog podnošenja ostavke, Skupština je donijela i Odluku o izmjeni Odluke o potvrđivanju Vlade Zeničko-dobojskog kantona, kojom je u Vladi Kantona imenovan novi član Vlade, Zlatko Jelić, kao  ministar za privredu Zeničko-dobojskog kantona, koji je ovom prilikom potpisao i svečanu izjavu.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Dana 25.10.2016. godine, u sjedištu Kantona održana je 33. sjednica Skupštine Zeničko-dobojskog kantona. Nakon dijela koji je predviđen za elaboracije dobijenih odgovora i postavljanje novih poslaničkih pitanja i pokretanje inicijativa, utvrđen je dnevni red sjednice sa šest tačaka.

U okviru prve tačke dnevnog reda poslanici su donijeli Odluku o usvajanju Elaborata o pokretanju studijskog programa Obnovljivi izvori energije i okolinski aspekti, drugog ciklusa studija, na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici, a potom i Odluku o pokretanju istog studijskog programa.

Poslanici u Skupštini su potom donijeli Odluku kojom je data saglasnost na Statut Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, kao i Zaključak kojim se daju primjedbe na član 65. stav 1. i 2. Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, koje je potrebno uskladiti sa odredbama Zakona o zdravstvenom osiguranju i Zakona o osnivanju Javne ustanove Kantonalni zavod za zdravstveno osiguranje, a odnosi se na odredbe koja regulišu postupak dostavljanja Statuta Vladi i Skupštini Kantona radi davanja saglasnosti na isti.

U okviru dnevnog reda je potom razmatran i Zaključkom Skupštine prihvaćen Izvještaj o ostvarivanju Programa rada Skupštine za 2016. godinu, za period I-VI 2016. godine, a potom je razmatran set izvještaja o poslovanju zdravstvenih ustanova. Skupština je  u konačnici prihvatila slijedeće izvještaje:

  • Izvještaj o poslovanju Javne ustanove Kantonalna bolnica Zenica za 2015. godinu,
  • Izvještaj o poslovanju Zavoda za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu,
  • Izvještaj o poslovanju Javne ustanove Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma