Dana 28.04.2016. godine Skupština Zeničko-dobojskog kantona u svom sedmom sazivu je održala 27. sjednicu na kojoj je razmatrano sedam tačaka dnevnog reda. Skupština Zeničko-dobojskog kantona je tom prilikom razmatrala i prihvatila Inicijativu Općinskog vijeća Visoko za izmjenu Plana razvoja djelatnosti srednjeg obrazovanja i odgoja, uz obavezu podnosioca navedene inicijative da prethodno ispuni sve propisane uslove, navedene u Mišljenju Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, koje je Vlada Kantona prihvatila svojim Zaključkom, a koji sada postaje i sastavni dio Zaključka koji je prihvaćen na Skupštini Kantona. Skupština je potom prihvatila i Izvještaj o realizaciji obaveza iz Strategije za izjednačavanje mogućnosti za osobe sa invaliditetom u Federaciji BiH za period 2011-2015. godina.

Nakon ovoga, na sjednici Skupštine razmatrana je i prihvaćena Informacija o stanju bezbjednosti za 2015. godinu u Zeničko-dobojskom kantonu. Poslanici su zajednički podržali dalje kadrovsko i materijalno jačanje policije. U raspravi je ukazano i na neke negativne trendove, koji se prije svega odnose na povećan broj djela čiji su izvršioci maloljetnici, ali i porast broja saobraćajnih nesreća, sa akcentom ka djelovanju na smanjenje ovih pojava. Prilikom razmatranja Informacije o stanju u oblasti zapošljavanja na području Zeničko-dobojskog kantona, koju je Skupština prihvatila, ukazano je na značaj i potrebu povećanja broja zaposlenih, te zajedničko djelovanje svih nivoa i oblika vlasti u pravcu povećanja broja zaposlenih. Poslanici su naglasili, da se i njhov rad na neki način treba mjeriti i vrednovati sa uporednim pokazateljima ukupnog broja zaposlenih na početku i na kraju njihovog mandata. Resorni ministar je istakao da se stanje popravlja i da se nada nastavku pozitivnog trenda, a direktor kantonalne Službe za zapošljavanje, je naglasio da se u prva 3 mjeseca ove godine bilježi manji broj nezaposlenih, što je prema njegovim riječima većim dijelom rezultat stvarnog zapošljavanja.

Na koncu zajedanja 27. sjednice poslanici su razmatrali i jednu inicijativu i jedno pitanje poslanika Hasana Handžića na koje poslanik nije dobio odgovor u roku propisanom Poslovnikom Skupštine ZDK, što predstavlja prvi slučaj u dosadašnjem radu Skupštine Zeničko-dobojskog kantona da se neka  inicijativa odnosno pitanje poslanika na koje poslanik nije dobio odgovor u propisanom roku, uvrsti na dnevni red sjednice Skupštine. Nakon obimnije rasprave i diskusije, u toku koje je istaknuta potreba poštivanja digniteta poslanika Skupštine, Skupština je donijela i zaključke kojima se traži od Vlade Zeničko-dobojskog kantona da u roku od 60 dana, dostavi u Skupštinu Kantona Informaciju o provođenju mjera štednje, sa  posebnim osvrtom  na implementaciju odredbe o ograničenju plaća direktora na tri prosječne plaće Zeničko-dobojskog kantona. Skupština je zadužila Vladu Zeničko-dobojskog kantona, Ministarstvo finansija i Ministarstvo za privredu Zeničko-dobojskog kantona, da u roku od 15 dana, Skupštini Zeničko-dobojskog kantona dostave pismeni odgovor na poslaničko pitanje poslanika Hasana Handžića sa 16. sjednice Skupštine, održane 01.10.2015. godine na koji nije dobio odgovor u propisanim rokovima u vezi isplate pomoći privrednim subjektima koji su pretrpjeli štetu u majskim poplavama 2014. godine, sa navođenjem konkretnih razloga zbog  kojih traženi odgovor nije blagovremeno dostavljen.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

U saradnji sa Misijom OSCE-a u Bosni i Hercegovini, dana 25.04.2016. godine  u sjedištu Srednjobosanskog kantona, organizirovan je radni sastanak rukovodstava Skupština Zeničko-dobojskog kantona i Srednjobosanskog kantona. Riječ je o drugom ovakvom sastanku, a sastanak su predvodili predsjedavajuća Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, Draženka Subašić i Josip Kvasina, predsjedavajući Skupštine Srednjobosanskog kantona. Sastanku su prisustvovali i zamjenici predsjedavajućih ova dva kantona i sekretari skupština oba kantona.

Cilj ovog, drugog, radnog sastanka je bio nastavak razgovora i razmjena iskustva sa ciljem unapređenja rada skupština. U tom smislu razgovarano je o izmjenama i dopunama skupštinskih poslovnika o radu, te o unaprjeđenjima komunikacijskih praksi i procesa sudjelovanja građana i drugih javnosti u radu skupština. Predsjedavajuća Subašić je naglasila da postoje znatne razlike u radu ove dvije skupštine, te da razmjene iskustava sigurno mogu biti korisne i od pomoći sa ciljem unapređenja rada.

Razgovaralo se i o zajedničkim principima rada i djelovanja prema višim nivoima vlasti posebno kada je riječ o Zakonu o pripadnosti javnih prihoda. Naglašeno je da su brojni kantoni izrazili nezadovoljstvo ovim zakonom smatrajući da je raspodjela prihoda prema pojedinim kantonima nepravedna. Iako ovaj zakon nije kantonalna nadležnost, ova dva kantona mogu zajedno nastupati, naročito ukoliko nađu zajednički interes.

Misija OSCE-a je iskazala zadovoljstvo do sada održanim sastancima, te izrazila spremnost za podrškom u smjeru međusobne saradnje Skupština Zeničko-dobojskog kantona  i Srednjobosanskog kantona i aktivnostima unapređenja rada ove dvije skupštine.

 

Stručna Sužba Skupštine ZDK

Poštovani,

U cilju poboljšanja i unaprijeđenja transparentnosti i modaliteta komuniciranja sa javnošću Skupštine Zeničko-dobojskog kantona i njenih radnih tijela, odlučili smo konsultovati javnost i  sprovesti anketno istraživanje. Cilj anketiranja je prikupiti informacije o percepciji javnosti u vezi razumijevanja uloge i nadležnosti Skupštine Zeničko-dobojskog kantona i radnih tijela Skupštine kao zakonodavnog organa koji funkcioniše na principima transparentnosti, odgovornosti i društvene uključenosti.

Rezultate koje dobijemo na osnovu prikupljenih odgovora iz ovog anketiranja, poslužit će nam u svrhu izrade, usvajanja i promovisanja Plana komunikacija Skupštine Zeničko-dobojskog kantona sa javnošću čijom bi primjenom imali dvosmjernu komunikaciju,  koja će pomoći izgradnji međusobnog povjerenja, ali ćemo na ovaj način dobiti i vrijedne sugestije za izradu novih zakonskih rješenja.

Molimo Vas  da odvojite nekoliko minuta Vašeg dragocjenog vremena i odgovorite na pitanja u anketnom upitniku, dajući na taj način vlastiti doprinos jačanju podrške i povjerenja javnosti za jačanje političke i društvene odgovornosti u institucionalnom odlučivanju, ali i za kvalitetnije informisanje javnosti Skupštine Zeničko-dobojskog kantona. Anketa je u potpunosti anonimna i svi podaci su zaštićeni, anketni upitnik možete ispuniti klikom na link u nastavku ovoga teksta.

 

Unaprijed zahvalni i s poštovanjem,

 

PREDSJEDAVAJUĆA
Draženka Subašić

Dana 11.04.2016. godine Skupština Zeničko-dobojskog kantona u svom sedmom sazivu je održala 26. sjednicu na kojoj je razmatrano šest tačaka dnevnog reda.

Skupština Zeničko-dobojskog kantona je tom prilikom prihvatila Nacrt Zakona o javnom okupljanju, koji se upućuje u javnu raspravu u sve općine Zeničko-dobojskog  kantona  i  Grad Zenica, a rok za provođenje javne rasprave je 60 dana. Nakon toga Skupština Zeničko-dobojskog kantona je u skraćenom postupku donijela Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o prostornom uređenju i građenju, a potom je bez mnogo rasprave i diskusije u Skupština donijela i Zakon o pozorišnoj djelatnosti.

Nakon ovoga je razmatran i Prijedlog Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti. U okviru obime rasprave koja je vođena po ovoj tački dnevnog reda, Vlada je iskoristila poslovničku mogućnost i predložila da se pretres prijedloga zakona odgodi, o čemu je Skupština odmah odlučila, pa je pretres po ovoj tački dnevnog reda odgođen.

Na kraju rada Skupština je donijela i dvije odluke i to glasovima svih prisutnih poslanika u vrijeme izjašnjavanja po navedenoj tačci dnevnog reda. Naime, Skupština je donijela Odluku o promjeni naziva i proširenju djelatnosti Zdravstvenog fakulteta Univerziteta u Zenici, kojom se naziv Zdravstvenog fakulteta Univerziteta u Zenici mijenja u Medicinski fakultet Univerziteta u Zenici i proširuje se djelatnost fakulteta organizovanjem studijskog programa Opća medicina. Usvajanju ove odluke prehodilo je usvajanje Odluke o usvajanju Elaborata o društveno-ekonomskoj opravdanosti promjene naziva i proširenja djelatnosti Zdravstvenog fakulteta Univerziteta u Zenici.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Skupština Zeničko-dobojskog kantona je 11.04.2016. godine u nastavku zasjedanja 25. sjednice koja je započeta 01.04.2016 godine, prihvatila Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za izbor i reviziju za 2015 godinu. Nakon toga je razmatrana Informacija o stanju životne sredine na području Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu. Predloženi Zaključak Skupštini Zeničko-dobojskog kantona o prihvatanju Informacije o stanju životne sredine na području Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu, nije dobio potrebnu većinu, a Skupština Zeničko-dobojskog kantona je u okviru ove tačke dnevnog reda zaključkom zadužila Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, da Informaciju o stanju životne sredine na području Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu, uradi po metodologiji po kojoj je urađen nacionalni Izvještaj o stanju okoliša za 2012. godinu.

U konačnici ove sjednice, Skupština Zeničko-dobojskog kantona je prihvatila Informaciju o maloljetničkom prestupništvu u Zeničko-dobojskom kantonu. U diskusiji je učestvovala većina poslanika u Skupštini, a u uvodnom izlaganju kao gost obratila se i majka tragično preminulog dječaka Haruna Mujkića iz Zenice. Iz obimne diskusije je proizašlo nekoliko zaključaka od kojih se može izdvojiti zaduženje Vladi Zeničko-dobojskog kantona da najkasnije u roku od 6 mjeseci, u skupštinsku proceduru dostavi Strategiju borbe protiv maloljetničkog prestupništva na području Zeničko-dobojskog kantona. Pored toga, donesen je i zaključak kojim Skupština Zeničko-dobojskog kantona traži od Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, Kantonalnog tužilaštva/tužiteljstva Zeničko-dobojskog kantona i Ministarstva za obrazovanje, nauku, kuturu i sport Zeničko-dobojskog kantona da dostave Skupštini sveobuhvatnu Informaciju u vezi sa slučajem smrti dječaka Haruna Mujkića iz Zenice, te  je Skupština usvojila i zaključak kojim traži od Kantonalnog tužilaštva/tužiteljstva Zeničko-dobojskog kantona dostavljanje Skupštini Informacije o tome da li je u slučaju smrti dječaka Haruna Mujkića iz Zenice bilo kakvih propusta, odnosno povrede zakona i ako jeste šta je Tužilaštvo poduzelo u tom slučaju.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

 

Na dnevnom redu 25. sjednice Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, održane 01.04.2016.  utvrđeno je za razmatranje devet tačaka dnevnog reda. Na ovoj sjednici Skupština je utvrdila dva mišljenja u okviru procedure za donošenje zakona na nivou Federacije Bosne i Hercegovine koja će biti proslijeđena nadležnom federalnom ministarstvu radi provođenja daljnje propisane procedure za donošenje zakona na nivou Federacije Bosne i Hercegovine. Skupština je prvo utvrdila mišljenje u vezi Nacrta Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine, a potom i mišljenje u vezi Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici. Mišljenja Skupštine Kantona u vezi ovih zakona su utvrđena uvažavajući, predhodno data mišljenja resornih kantonalni ministarstava koja je prihvatila Vlada Kantona, a koja su i sastavni dijelovi mišljanja koja je uvtrdila i Skupština Zeničko-dobojskog kantona. Skupština je u nastavku rada donijela Zakon o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade, a potom je u skraćenom postupku donijela i Zakon o izmjenama Zakona o javnom redu i miru.

Skupština Zeničko-dobojskog kantona na današnjem zasjedanju nije prihvatila Inicijativu Hašima Mujanovića, poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za donošenje Zakona o prenošenju nadležnosti Zeničko-dobojskog kantona za djelatnost osnovnog i srednjeg obrazovanja na općine Vareš, Breza, Olovo, Visoko, Kakanj, Zavidovići, Maglaj, Doboj-Jug, Tešanj i Grad Zenica.

U nastavku rada Skupština je prihvatatila Izvještaj o radu Ureda za pritužbe javnosti za period od 01.01. do 31.12.2015. godine, a nakon završene šeste tačke dnevnog reda utvrđeno je, da broj prisutnih poslanika na Skupštini nije dovoljan da bi, u skladu sa Poslovnikom Skupštine, sjednica Skupštine mogla biti nastavljena, nakon čega je uslijedio prekid, a Kolegij Skupštine će u skladu sa Poslovnikom, donijeti odluku o datumu nastavka 25. sjednice Skupštine Zeničko-dobojskog kantona.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Dana, 24.03.2016. godine u sjedištu Zeničko-dobojskog kantona je održana press konferencija Komisije za nadzor rada policije na kojoj su govorili Jasmin Duvnjak, predsjedavajući Komisije za nadzor rada policije i policijski komesar Semir Šut.

Ova prilika je iskorištena kako bi se javnost informisala o posjetama, Komisije za nadzor rada policije, policijskim upravama u Zeničko-dobojskom kantonu i Upravi MUP-a Zeničko-dobojskog kantona u periodu od 04.do15. marta tekuće godine.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Zamjenik predsjedavajuće Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, Jasmin Duvnjak danas je ugostio predstavnike Savjeta bošnjačke nacionalne manjine u Splitsko-dalmatinskoj županiji, na čelu sa predsjednikom Edinom Nurkićem.

Zamjenik predsjedavajuće je istakao da ovim prijemom želi dati i institucionalnu podršku saradnji Savjeta bošnjačke nacionalne manjine Splitsko-dalmatinske županije i Asocijacije mostova prijateljstva.

Gosti su upoznali zamjenika predsjedavajuće o poziciji Bošnjaka kao manjine u Splitsko-dalmatinskoj županiji kao i aktivnostima Savjeta bošnjačke nacionalne manjine.

Razgovaralo se i o unapređenju saradnje kroz zajedničke projekte i aktivnosti, ali i mogućnostima snažnijeg povezivanja i jače saradnje Zenice i Splita, odnosno Zeničko-dobojskog kantona i Splitsko-dalmatinske županije.

Stručna služba Skupštine

U organizaciji Omladinskog komunikativnog centra Banja Luka (OKC), danas je Skupštinu Zeničko-dobojskog kantona, posjetila Mreža vijeća učenika Zeničko-dobojskog kantona (mreVUK ZDK), sa ciljem upoznavanja sa radom Skupštine, njenim ovlaštenjima i organizacijom. Tom prilikom je Ajša Luković, predsjednica mreVUK-a Zeničko-dobojskog kantona, prezentirala aktivnosti i projekte na kojima je Mreža vijeća učenika radila u proteklom periodu, ali i planove i ciljeve u narednom periodu.

U ime Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, goste je dočekala i pozdravila Draženka Subašić, predsjedavajuća Skupštine, koja je izrazila zadovoljstvo posjetom članova mreVUK-a ZDK, kao i svim onima aktivnostima i projektima koje sprovode i za koje je zainteresirana Mreža vijeća učenika, pri tome ističući potrebu da je istima potrebno pružiti svu moguću podršku sa ciljem jačanja Mreže vijeća učenika i njihovog značajnijeg djelovanja.

Članovi vijeća učenika su izrazili interesovanje za učešćem u izradi Strategije za mlade Zeničko-dobojskog kantona, a ovom prilikom su razmijenjene informacije i mišljenja o upisnoj politici u obrazovanju na nivou srednjih škola i fakulteta, upotrebi unapređenja nastavnih planova i programa u okviru osnovnih i srednjih škola.

Ovom sastanku su, pored predsjedavajuće Subašić, prisustvovali predstavnici Komisije za nauku i obrazovanje, Ibrahim Plančić i Selvedin Šatorović, predstavnik Komisije za mlade, Damir Jukić i sekretrar Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, Ibrahim Avdagić.

U konačnici je iskazana potreba za značajnijom podrškom radu i saradnjom sa Mrežom vijeća učenika od strane škola, resornog ministarstva, skupštinskih komisija. ali i vijeća roditelja i nastavnika, sa naglaskom na unapređenje obrazovanja u Zeničko-dobojskom Kantonu, ali jačanje njihovog djelovanja u okviru škola, što je i zakonska obaveza. Sastanak je okončan zajedničkom fotografijom.

 

Stručna služba Skupštine

Povodom 01.marta, Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine, predsjedavajuća Skupštine Zeničko-dobojskog kantona će, dana 01.03.2016. godine, položiti cvijeće na spomen obilježjima, i to:

  • Kameni spavač (u 10.00 sati) i
  • Papirna (u 11.00 sati).

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma