Na 16. sjednici Skupštine Zeničko–dobojskog kantona, održanoj 01.10.2015. godine Skupština je donijela Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti kulturne baštine. Donošenjem izmjena u ovom Zakonu stvorene su pretpostavke i obaveze za konstantnu uključenost u očuvanje i zaštitu naše kulturne baštine odnosno kulturno-historijskih spomenika Bosne i Hercegovine, od kojih se neki od najznačajnih nalaze na području Zeničko-dobojskog kantona.

Skupština je na 16. Sjednici donijela Zaključak kojim je prihvatila Nacrt zakona o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade, koji se dalje upućuje u javnu raspravu u trajanju od 60 dana, koja će biti sprovedena u svim općinama Zeničko-dobojskog kantona i u Gradu Zenici.

Skupština je, takođe, donijela i Zaključak kojim je prihvatila i Nacrt zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave. Kantonalna ministarstva i druga tijela kantonalne uprave, kao i ostali zainteresovani subjekti, primjedbe, prijedloge i sugestije na Nacrt ovog zakona mogu dostaviti Ministarstvu za pravosuđe i upravu u roku od 15 dana, od dana održavanja 16. sjednice Skupštine.

Oba nacrta zakona, koje je Skupština prihvatila u formi nacrta će biti objavljeni na web stranici Kantona i dostupni u resornim ministarstvima.

Poslanici su na 16. sjednici skupštine Zeničko dobojskog kantona razmatrali i prihvatili i Izvještaj o ostvarivanju Programa rada Skupštine za 2015. godinu, za period I -VI 2015. godine.

U toku sjednice poslanici su razmatrali i 5 podnesenih inicijativa. Nijedna od razmatranih inicijativa nije dobila potrebnu poslaničku većinu kojima bi podnesene inicijative bile i prihvaćene.

 

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Na 15. sjednici Skupštine Zeničko–dobojskog kantona, održanoj 09.09.2015.godine Skupština je na početku sjednice prihvatila prijedlog Vlade Kantona za razmatranje i donošenje po skraćenom postupku Prijedloga Zakona o prestanku primjene Zakona o elektroenergetskoj inspekciji, raspravljajući o istom kao o prethodnom pitanju na sjednici Skupštine tokom rasprave o dnevnom redu.

U daljem toku sjednice, nakon usvajanja dnevnog reda, Skupština je donijela Zakon o prestanku primjene Zakona o elektroenergetskoj inspekciji, te je zatim razmatrala Izvještaj o radu JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu dopunjen aktom JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona, broj: 01-49-3017-1/15 od 03.06.2015. godine, sa tačkom V.: „Efekti provedenih mjera za finansijsku konsolidaciju Službe“, skupa sa Zaključkom Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj: 02-34-15071/15 od 24.07.2015. godine o neprihvatanju ovog izvještaja, koji je Skupština primila na znanje.

Skupština Kantona je zatim razmatrala i prihvatila Izvještaj o radu Ureda za pritužbe javnosti za period od 01.01.-30.06.2015. godine, kojom prilikom je, pored prihvatanja istog, donijela i poseban zaključak kojim je obavezala Vladu Kantona da u daljnjem radu uzme u obzir prijedloge i sugestije poslanika iznesene tokom rasprave, a s ciljem poboljšanja rada navedenog Ureda. Razmatrana je i Informacija o aktuelnom stanju i ostvarivanju prava pripadnika branilačke populacije s osvrtom na rad i aktivnosti boračkih udruženja, te Izvještaj o stanju privrede na području Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu, Izvještaj o koncesijama na vodama za 2014. godinu i Izvještaj o stanju u oblasti pravosuđa na području Zeničko-dobojskog kantona, koji su, također, prihvaćeni.

                                   Stručna služba Skupštine ZDK

Na 14. sjednici Skupštine Zeničko–dobojskog kantona, održanoj 31.08.2015.godine u I. dijelu-radne sjednice Skupština je donijela odluke o verifikaciji odluka Odbora za javna priznanja Zeničko-dobojskog kantona o proglašenju počasnog građanina Kantona za gospodu Renza Daviddija i Ahmeta Kemala Baysaka, kao i Odluku o verifikaciji Odluke Odbora za javna priznanja o dodjeli Plakete Zeničko-dobojskog kantona gospodinu Amelu Tuki.

U II. dijelu svečane sjednice Skupštine u povodu 29. avgusta Dana Zeničko-dobojskog kantona dodijeljena su javna priznanja i izveden je kratak kulturno-umjetnički program u kojem su učestvovali članovi Kamernog simfonijskog orkestra-Duvački trio i Nusmir Muharemović, glumac Bosanskog narodnog pozorišta iz Zenice.

Prigodnim govorom se obratio premijer Kantona Miralem Galijašević.

Gospodin Baysak se zahvalio na dodijeljenom priznanju, a u ime odsutnog gospodina Renza Daviddija nagradu je pruzeo i zahvalio se gospodin Orlando Fusco, šef Odjela za vlade i parlamente pri Delagacije EU u BiH.

Amel Tuka se zahvalio na dodijeljenoj Plaketi za doprinos razvoju sporta u Zeničko-dobojskom kantonu i zamolio zastupnike i Vladu da stvaraju bolji ambijent za buduće generacije.

U Uredu predsjedavajuće Skupštine Zeničko-dobojskog kantona sastali su se predsjedavajuća Skupštine Draženka Subašić i Orlando Fusco, šef Odjela za vlade i parlamente pri Delegaciji Evropske unije i Ureda specijalnog predstavnika EU u Bosni i Hercegovini.

Predsjedavajuća Subašić je gospodina Fusca upoznala sa sastavom i radom VII. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona i planom rada do kraja godine.Naglasila je da Vlada i Skupština kantona izuzetno dobro sarađuju i zahvalila se predstavnicima međunarodne zajednice na dobroj saradnji.

Gospodin Fusko je izrazio zadovoljstvo što mu je pripala čast da prisustvuje svečanoj sjednici Skupštine Kantona i da umjesto odsutnog Renza Daviddija, dobitnika Povelje o proglašenju počasnog građanina Zeničko-dobojskog kantona, primi javno priznanje.

 

Stručna služba Skupštne ZDK

I) 29. (subota) 08.2015. godine

Polaganje cvijeća na spomen obilježje koje je najbliže sjedištu Kantona

Vrijeme: 9:30 sati

Mjesto: U Zenici

Realizator: Predsjedavajuća Skupštine i Ured Premijera

II) 29. (subota) 08.2015. godine

Prijem kod Predsjedavajuće Skupštine Zeničko-dobojskog kantona i Premijera

Prijem za predstavnike boračkih udruženja, udruženja logoraša, civilnih žrtava rata i drugih udruženja proizašlih iz rata, te predstavnike akademske zajednice, istaknute pojedince iz oblasti kulture, sporta, nevladinog sektora i dr.

 • Mjesto: Sala 109 zgrade Kantona
 • Vrijeme: 10:00 do 10:55 sati
 • Realizator: Ured Premijera

III) Svečana sjednica Skupštine Zeničko-dobojskog kantona

 • Mjesto: Sala 301 anexa zgrade Kantona
 • Vrijeme: 31.08.2015.godine, 13:00 sati
 • Dodjela javnih priznanja Zeničko-dobojskog kantona
 • Kratak kulturno-umjetnički program

Sadržaj programa:

 • Uvodna riječ voditelja programa,
 • Intoniranje himne Bosne i Hercegovine,
 • Prigodan govor Premijera Kantona,
 • Muzička numera,
 • Prozno-literarna tačka,
 • Muzička numera,
 • Odjava voditelja programa
 • Realizator: Ured Premijera u saradnji sa izvođačima,

 IV) 29.08. (subota ) 2015. godine

 • Kulturno-umjetnički program ( Koncert mladih muzičkih talenata sa teritorije Zeničko-dobojskog kantona, koji ostvaruju zapažene rezultate na muzičkim takmičenjima u regionu)
 • Mjesto: U Zenici
 • U popodnevnim satima
 • Organizator: Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i Ministarstvo unutrašnjih poslova

 V) Kulturno-umjetnički program kod spomen-ploče Kulin-banu

 • Mjesto: u Zenici (park- istočna strana Stadion Bilino polje)
 • Vrijeme. 27.08. (četvrtak)
 • Realizator: Udruženje Forum građana Zenice

 VI) Posjeta JU Centar za djecu i odrasle osobe sa posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona

 • Mjesto: u Zenici
 • Vrijeme. 29.08. (subota) -31.08.2015. godine (ponedjeljak)
 • Realizator: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice

 VII) Posjeta Dnevnom centru za djecu sa posebnim potrebama pri JU Centar za socijalni rad Olovo

 • Mjesto: Olovo
 • Vrijeme. 29.08(subota)-31.08.2015. godine(ponedjeljak)
 • Realizator: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice

VIII) Posjeta udruženju “Medica” u Zenici kao podrška djelovanju sigurne kuće o provedbi Protokola o međusobnoj saradnji i radu na prevenciji i zaštiti žrtava nasilja u porodici

 • Mjesto: u Zenici
 • Vrijeme. 29.08. (subota) -31.08.2015. godine (ponedjeljak)
 • Realizator: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice

IX) Posjeta starim i iznemoglim licima smještenim u zgradama u Radakovu i Crkvicama u Zenici

 • Mjesto: u Zenici
 • Vrijeme. 29.08. (subota) -31.08.2015. godine (ponedjeljak)
 • Realizator: Ministarstvo za rad, socijalnu politiki i izbjeglice

X) Posjeta lokaciji gradnje 19 stambenih jedinica za stanare ratnim dejstvima unuštenih kasina u naselju Kanal u Zenici

 • Mjesto: u Zenici
 • Vrijeme. 29.08. (subota) -31.08.2015. godine (ponedjeljak)
 • Realizator: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice

XI) Posjeta Udruženju roditelja djece sa poteškoćama u razvoju “Mala sirena” u Zavidovićima

 • Mjesto: u Zavidovićima
 • Vrijeme. 29.08. (subota) -31.08.2015. godine (ponedjeljak)
 • Realizator: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice

XII) Posjeta Udruženju Roma Općine Kakanj

 • Mjesto: u Kaknju
 • Vrijeme. 29.08. (subota) -31.08.2015. godine (ponedjeljak)
 • Realizator: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice

XIII) Prvi školski časovi školske 2015/2016., septembar 2015. godine

Čas istorije o Kulinu Banu

Mjesto: Osnovne i srednje škole na području Zeničko-dobojskog kantona

Vrijeme: Prvi časovi školske 2015.-2016. godine

Organizator: Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport (Pedagoški zavod)

Na 13. sjednici Skupštine Zeničko–dobojskog kantona, održanoj dana 29.07.2015. godine, Skupština je na početku sjednice, prihvatila prijedlog Vlade Kantona za razmatranje i donošenje po skraćenom postupku Prijedloga Zakona o dopuni Zakona o sudskim taksama, raspravljajući o istom kao o prethodnom pitanju na sjednici Skupštine tokom rasprave o dnevnom redu.

Na pomenutoj sjednici Skupštine, donesen je Zakon o dopuni Zakona o sudskim taksama, kojim se vrši usklađivanje Zakona o sudskim taksama Zeničko-dobojskog kantona sa Zakonom o nasljeđivanju u FBiH, u smislu da se notar, kad u ostavinskom postupku postupa kao povjerenik suda, oslobađa plaćanja sudske takse. Ovaj zakon predstavlja realizaciju Zaključaka Skupštine Zeničko-dobojskog kantona donesenih na 11. sjednici održanoj 16.06.2015. godine, kojima se prihvataju Inicijativa Notarske komore Federacije Bosne i Hercegovine i Inicijativa notara Selima Brkića iz Tešnja.

U daljem toku sjednice, donesene su dvije odluke i to: Odluka o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu, sa Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o načinu izvršenja Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu i

Odluka o potvrđivanju Programa obilježavanja Dana Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu, koji je donijela Vlada Kantona, a koji sadrži aktivnosti koje će biti organizovane povodom obilježavanja 29. avgusta, kao Dana Zeničko-dobojskog kantona.

- Nakon razmatranja Izvještaja o poslovanju Javnog preduzeća “Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona” d.o.o. Zavidovići za 2013. godinu, (Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem), sa Odlukama Skupštine JP „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići broj: III-3/14, broj: III-3-1/14, broj: III-3-2/14 od 05.06.2014. godine i broj: IV-2/14 od 15.07.2014. godine, Skupština nije donijela predloženi zaključak o prihvatanju navedenog Izvještaja i o zaduženju uprave JP „Šumsko-privrednog društva Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići da u potpunosti postupi u skladu sa nalazima i preporukama iz Izvještaja nezavisnog revizora Društva za reviziju „ORECONS & AUDIT“ d.o.o. Zenica, Ul. Muftije Šemsekadića 14, Zenica o reviziji finansijskog izvještaja JP „Šumsko-privrednog društva Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići za 2013. godinu.

Nakon razmatranja Izvještaja o poslovanju Javnog preduzeća “Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona” d.o.o. Zavidovići za 2014. godinu, (Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem), sa Odlukama Skupštine   JP „ŠPD ZDK“ d.o.o. Zavidovići broj: 01-IX-16/15, broj:01-IX-17/15 i broj: 01-IX-18/15 od 18.06.2015. godine, Skupština nije donijela predloženi zaključak o prihvatanju navedenog Izvještaja i o zaduženju uprave JP „Šumsko-privrednog društva Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići da u potpunosti postupi u skladu sa nalazima i preporukama iz Izvještaja nezavisnog revizora Društva za reviziju „ORECONS & AUDIT“ d.o.o. Zenica, Ul. Muftije Šemsekadića 14, Zenica- Podružnica Zavidovići, Naselje „Gaj II“ niz „A“, Zavidovići o reviziji finansijskog izvještaja JP „Šumsko-privrednog društva Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići za 2014. godinu.

Povodom razmatranja navedenog izvještaja, Skupština je donijela dva zaključka i to prvi, koji glasi:

Z A K LJ U Č A K

Skupština Zeničko-dobojskog kantona zadužuje Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, kao resorno kantonalno ministarstvo, da u cilju otklanjanja postojećih dilema i različitih tumačenja, te olakšanja rada i poslovanja JP “ŠPDd.o.o. Zavidovići, od resornog Federalnog ministarstva za poljoprivredu zatraži mišljenje u vezi potrebe pribavljanja vodnog akta od strane JP “ŠPDd.o.o. Zavidovići za obavljanje njegove registrovane djelatnosti, (kako za redovno gazdovanje šumama, tako i za sanitarnu sječu šume), u vodozaštitnom pojasu, odnosno vodozaštitnim zonama.

Zatim je Skupština donijela i drugi zaključak, koji glasi:

Z A K LJ U Č A K

 1. Nalaže se upravi JP „Šumsko-privrednog društva Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići da u Izvještaju o poslovanju uvrštavaju odobrene planove gospodarenja područjem Zeničko-dobojskog kantona, kako bi se vidjela realna realizacija tih planova.
 2. Skupština Zeničko-dobojskog kantona zadužuje JP „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići da sačini planove rasadničke proizvodnje koja bi pratila proizvodnu djelatnost navedenog preduzeća, sa procjenom potreba četiri rasadnička područja.
 3. Nalaže se upravi JP „Šumsko-privrednog društva Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići da uputi dopis Skupštini JP „Šumsko-privrednog društva Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići za raspisivanje konkursa za izbor tehničkih direktora kojima ističe mandat u avgustu 2015. godine, kako ne bi došlo do zasnivanja radnog odnosa, automatizmom.

 

STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE ZDK

Na 12. sjednici Skupštine Zeničko–dobojskog kantona, održanoj dana 16.07.2015. godine, Skupština je na početku sjednice, prihvatila prijedlog Vlade Kantona za razmatranje i donošenje po skraćenom postupku Prijedloga Zakona o osnivanju Javne ustanove Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica, raspravljajući o istom kao o prethodnom pitanju na sjednici Skupštine tokom rasprave o dnevnom redu.

Nakon toga, Skupština je utvrdila slijedeći:

D N E V N I  R E D

 1. Prijedlog Zakona o prenošenju nadležnosti Zeničko-dobojskog kantona za djelatnost osnovnog i srednjeg obrazovanja na općinu Usora
 2. Prijedlog Zakona o osnivanju Javne ustanove Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica-skraćeni postupak
 3. Prijedlog Odluke o kreditiranju stambenih potreba mladih
 4. Prijedlog Odluke o korištenju sredstava prikupljenih od naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta
 5. Prijedlog Odluke o imenovanju predsjednika i dva člana Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona
 6. Inicijativa poslanika 6. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona Nermina Kadrića, da se 29. oktobar proglasi kao dan civilnih žrtava rata Zeničko-dobojskog kantona

Svi razmatrani akti na sjednici Skupštine su doneseni, a prihvaćena je i razmatrana inicijativa.

Na Prijedlog prvog razmatranog zakona nije bilo podnesenih amandmana i isti je donesen sa 25 glasova „za“, sa 2 glasa protiv i sa 5 uzdržanih glasova, nakon pojedinačnog izjašnjavanja poslanika, koje je izvršeno na zahtjev Kluba poslanika Saveza za bolju budućnost-Fahrudin Radončić.

Na Prijedlog drugog razmatranog zakona 1 amandman je podnijela Komisija za poljoprivredu, šumarstvo, vodoprivredu i veterinarstvo, koji je Vlada prihvatila i isti je postao sastavni dio Prijedloga navedenog Zakona dok je i Vlada Kantona, kao predlagač istog, podnijela 3 amandmana, koji su više tehničke prirode, a koji su postali sastavni dio Prijedloga pomenutog Zakona, a isti je donesen sa 28 glasova „za“, bez glasa protiv i bez uzdržanih glasova.

Na Prijedlog Odluke o kreditiranju stambenih potreba mladih 1 amandman je podnijela Komisija za mlade, 1 amandman je podnijela poslanica Meldina Ugarak, koje je Vlada prihvatila i isti su postali sastavni dio Prijedloga navedene Odluke, dok je Vlada Kantona, kao predlagač iste Odluke, podnijela 2 amandmana, koji su više tehničke prirode, a koji su postali sastavni dio Prijedloga iste Odluke, a ista je donesena sa 23 glasa „za“, bez glasa protiv i sa 6 uzdržanih glasova.

Na Prijedlog Odluke o korištenju sredstava prikupljenih od naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta, 4 amandmana je podnio poslanik Edhem Fejzić, koje Vlada nije prihvatila, a od kojih nije odustao imenovani poslanik, zbog čega se o svakom od njih pojedinačno, Skupština izjašnjavala i niti nijedan nije prihvatila. Pored toga, na Prijedlog iste Odluke 3 amandmana je podnijela Komisija za poljoprivredu, šumarstvo, vodoprivredu i veterinarstvo, koje je Vlada prihvatila i isti su postali sastavni dio Prijedloga pomenute Odluke, a ista je donesena sa 24 glasa „za“, bez glasova protiv i sa 5 uzdržanih glasova.

Na Prijedlog Odluke o imenovanju predsjednika i dva člana Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona, nije bilo podnesenih amandmana i ista je donesena sa 25 glasova „za“, bez glasova protiv i bez uzdržanih glasova.

Inicijativa poslanika 6. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona Nermina Kadrića, da se 29. oktobar proglasi kao dan civilnih žrtava rata Zeničko-dobojskog kantona je prihvaćena sa 28 glasova „za“, bez glasova protiv i bez uzdržanih glasova.

 

STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE ZDK

Draženka Subašić, predsjedavajuća Skupštine Zeničko-dobojskog kantona i Fahrudin Čolaković, ministar za boračka pitanja su predstavljali Zeničko-dobojski kanton 11.07.2015. godine, prisustvovali su Komemoraciji i dženazi 136 žrtava genocida u Potočarima i obilježavanju 20. godišnjice genocida u Srebrenici.

Predsjedavajuća Subašić i ministar Čolaković su sa ostalim delegacijama položili cvijeće na spomen-obilježje žrtvama genocida i odali počast svim ubijenim Bošnjacima iz zaštićene srebreničke enklave.

 

Stručna služba Skupštne ZDK

Komisija za nadzor rada policije Skupštine Zeničko-dobojskog kantona uputila je svim uposlenicima Uprave policije, a posebno svim policijskim službenicima u Zeničko-dobojskom kantonu izraze iskrene zahvalnosti za besprijekornu pripremu i (su)organizaciju osiguranja važnih društvenih događaja koji su se desili u proteklom mjesecu u našoj zemlji.

U čestitci se navodi da je policija svojim nesebičnim zalaganjem i neumornim višednevnim radom, uz poštivanje najviših profesionalnih i etičkih standarda, uspješno organizirala osiguranje - u dijelu svojih zakonskih nadležnosti - posjete pape Franje Bosni i Hercegovini i osiguranje velikih međunarodnih sportskih utakmica (rukometna utakmica Bosna I Hercegovina-Bjelorusija u Areni Zenica i nogometna utakmica Bosna I Hercegovina-Izrael na stadionu Bilino polje). Naglašeno je da je ovakvim odgovornim i hrabrim angažmanom policija održala javni red i mir na visokom nivou, zaštitila sigurnost građana i imovine, te učinila da se dragi prijatelji naše zemlje i svi uvaženi gosti osjećaju ugodno i sigurno.

Upućene su čestitke i lično policijskom komesaru na veoma uspješnom i profesionalnom rukovođenju navedenim aktivnostima. Istaknuto je da ih raduje zajednička saradnja Komisije za nadzor rada policije i Uprave policije MUP-a Zeničko-dobojskog kantona, koja će dodatno osnažiti ulogu i značaj policije u našem društvu, za dobrobit svih građana Zeničko-dobojskog kantona i cijele Bosne i Hercegovine.

 

 

Jasmin Duvnjak,
PREDSJEDAVAJUĆI KOMISIJE ZA NADZOR RADA POLICIJE

Povodom mjeseca Ramazana svim pripadnicima Islama u Zeničko–dobojskog kantonu i cijeloj Bosni i Hercegovini u svoje lično ime, i u ime Skupštine Zeničko–dobojskog kantona upućujem iskrene čestitke sa željom da ga provedu u miru i blagostanju.

Nadam se da ćete dane ovog posebnog mjeseca, mjesca posta i molitve provesti u sreći i radosti sa svojim najmilijima. Uz želju da to bude mjesec nadahnuća i zauzimanja kako za opće dobro tako i za dobro svakog čovjeka, još jednom upućujem iskrene čestitke.

 

PREDSJEDAVAJUĆA SKUPŠTINE ZENIČKO–DOBOJSKOG KANTONA
Subašić Draženka

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma