Na 8. sjednici Skupštine Zeničko–dobojskog kantona, održanoj 14.05.2015. godine Skupština nije prihvatila Izvještaj o radu Vlade Kantona za 2014.godinu.Na dnevnom redu je bio i Izvještaj o izvršanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu koji je Skupština prihvatila uz zaključak da Skupština ZDK podržava izmjenu Zakona o pripadnosti javnih prihoda FBIH, posebno u dijelu koji se odnosi na ukidanje utvrđenih pondera za pojedine kantone u Federaciji BiH, kako bi se građani ZDK doveli u ravnopravan položaj u raspodjeli javnih sredstava. S tim u vezi, Skupština sugeriše svim izabranim i imenovanim zvaničnicima iz našeg kantona da rade na provođenju ovog zaključka.

Razmatrani su i Izvještaji o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za 2013. i 2014. godinu koji nisu prihvaćeni. Skupština nije prihvatila Izvještaj o radu sa izvještajem o poslovanju Univerziteta u Zenici za 2013. godinu, dok je Izvještaj o radu i poslovanju Univerziteta za 2014. godinu prihvećen.

Pored pomenutih izvještaja prihvaćen je i Izvještaj o radu JU „Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko – dobojskog kantona.

Posebnu pažnju poslanici u svojim diskusijama su posvetili Informaciji o stanju bezbjednosti na području Kantona za 2014. godinu koja je na kraju prihvaćena.

 

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Draženka Subašić, predsjedavajuća Skupštine ZDK je danas potpisala Sporazum o saradnji sa gospođom Belmom Gijo predstavnicom Instituta za razvoj mladih „KULT“, kojim se precizira buduća saradnja između ovog instituta sa Zeničko-dobojskim kantonom.

Rad Instituta je fokusiran na mlade i žene, odnosno na njihovo promoviranje i udruživanje u lokalnim zajednicima.

Nakon potpisivanja Sporazuma predstavnici Instituta za razvoj mladih KULT su članovima Komisije za mlade i Komisije za ravnopravnost spolova,ljudska prava i građanske slobode prezentirali svoje istraživanje koje su proveli u općinama Doboj Jug i Visoko a koje se upravo odnosi na angažovanost mladih i žena iz ruralnih područja u životu lokalne zajednice.

 

Stručna služba Skupštne ZDK

Draženka Subašić, predsjedavajuća Skupštine ZDK je prema najavljenom terminu za Dan otvorenih vrata 4.5.2015. godine u svom Uredu primila devet građana našeg Kantona.

Građani su predsjedavajućoj Skupštine iznijeli probleme s kojima se susreću i tražili su da se uključi u njihovo rješavanje. Problemi naših građana su vezani za svakodnevni život i kreću se od potrebe da se pomogne osobama s invaliditetom u pristupu svim javnim objektima, posebno vjerskim, zatim potreba da se pomogne građaninu u čišćenju terena od prošlogodišnjih polava, te izgradnji trotoara na regionalnom putu Podlugovi-Vareš-Kamensko, kao i problemi sa psima lutalicama.

Predsjedavajuća Subašić je sa svakim građaninom obavila razgovor, zabilježila sve teme o kojima su razgovarali, a nakon toga je uputila pisma resornim ministarstvima s ciljem dobivanja informacija u vezi sa mogućnošću rješavanja svakog pojedinačnog problema koji su joj građani predočali o čemu će svaki građanin posebno biti obaviješten.

 

 

Stručna služba Skupštne ZDK

Komisija za ravnopravnost spolova, ljudska prava i građanske slobode, kao stalno radno tijelo 7. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, imenovano Odlukom o izboru stalnih radnih tijela 7. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, donesenoj na 4. sjednici Skupštine održanoj dana 18.02.2015. godine, dana 06.05.2015. godine održala je svoju 1. sjednicu na kojoj su dogovorene aktivnosti u mandatnom periodu, među kojima je poseban značaj dat obavještavanju javnosti i građana o njenom postojanju i radu, kao i upoznavanju građana, kao i udruženja građana o mogućnosti podnošenja predstavki i žalbi koje se odnose na povrede ljudskih prava i sloboda od strane institucija i organizacija iz nadležnosti Kantona, osim u slučajevima za čije rješavanje je pokrenut sudski postupak.

Shodno svojim nadležnostima propisanim Poslovnikom Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, Komisija takođe razmatra prijedloge građana i građanskih udruženja za unapređenje, zaštitu i promociju ljudskih prava i građanskih sloboda, te može dati Skupštini prijedloge za otklanjanje uzroka kršenja ljudskih prava.

 

 

STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE ZDK

Draženka Subašić, predsjedavajuća Skupštine ZDK je sa svojim zamjenicima gospodinom Ivom Tadićem i gospodinom Jasminom Duvnjakom ugostila direktora Instituta za razvoj mladih „KULT“, gospodina Jasmina Bešića i gospođu Belmu Gijo, koji su predstavili rad ovog instituta i program za buduću saradnju sa Zeničko-dobojskim kantonom.

Naime, Institut za razvoj mladih KULT, uz podrsku UN WOMEN, provodi inicijativu "Jacanje uloge žene iz ruralnih područja ZDK". U prvoj fazi bi se radilo u općinama Visoko i Doboj Jug, a iz UN WOMEN je najavljena i saradnja u ovom kantonu. U sklopu inicijative urađeno je istraživanje problema i potreba žena u ZDK sa posebnim naglaskom na ove dvije općine.

Institut je predložio Skupštini Zeničko-dobojskog kantona potpisivanje Sporazuma o saradnji koji u fokus stavlja ravnopravnost polova i jačanje uloge žene iz ruralnih područja. Rukovodstvo Skupštine je izrazilo spremnost da potpiše sporazum u sjedištu Zeničko-dobojskog kantona polovinom maja 2015. godine.

 

 

Stručna služba Skupštne ZDK

U Uredu premijera Zeničko-dobojskog kantona sastali su se premijer Kantona i rukovodstvo Skupštine sa predstavnicima CCI gospođom Lejlom Deronja Suljić i gospodinom Ivicom Ćavarom.

Premijer Galijašević i predsjedavajuća Subašić su predstavnicima CCI kazali da potpuno podržavaju saradnju i monitoring rada i Vlade i Skupštine od strane CCI, odnosno da je dobro da postoje organizacije koje kontrolišu rad vlasti.

Gospodin Ćavar se zahvalio na prijemu i saradnji naglasivši da je dobro da CCI i vlasti imaju partnerski odnos.

Predsjedavajuća Skupštine je predstavnike CCI upoznala da je Zeničko-dobojski kanton jedini kanton koji nema profesionalno zaposlenih zastupnika u Skupštini, kao i sa činjenicom da su paušali naših zastupnika među najmanjim u Federaciji BiH.

Premijer Kantona je predstavnike CCI upoznao sa provođenjem Programa mjera štednje i planovima Vlade za izlazak iz krize i konsolidaciju budžeta.

Dogovoreno je da se saradnja nastavi i da predstavnicima CCI uvijek budu dostupne sve informacije koje traže ili od Vlade ili od Skupštine.

 

Stručna služba Skupštne ZDK

Komisija za borbu protiv korupcije, kao stalno radno tijelo 7. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, imenovano Odlukom o izboru stalnih radnih tijela 7. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, donesenoj na 4. sjednici Skupštine održanoj dana 18.02.2015. godine, dana 29.04.2015. godine održala je svoju 1. sjednicu na kojoj su dogovorene njene aktivnosti u mandatnom periodu, među kojima je poseban značaj dat obavještavanju javnosti i građana o njenom postojanju i radu, kao i pozivanju građana na saradnju, a sve s ciljem preventivnog djelovanja sprječavanja korupcije i iniciranja ispitivanja i razmatranja eventualnih slučajeva korupcije na području Kantona, po vlastitom saznanju ili po podnesenim prijavama, kako bi komisija o uočenim i prijavljenim pojavama korupcije obavještavala nadležne organe za poduzimanje daljnjih aktivnosti iz djelokruga njenih nadležnosti, odnosno postupala shodno svojim nadležnostima propisanim u odredbi člana 44a. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona.

S tim u vezi, Komisija za borbu protiv korupcije je odlučila da se na zvaničnoj web stranici Zeničko-dobojskog kantona postavi posebna rubrika u kojoj bi bili sadržani podaci o načinu na koji građani mogu ovoj komisiji prijaviti određene oblike korupcije na području Kantona, (pismeno putem pošte, e-mailom na adresu: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. ili lično predajom prijave na protokol Zeničko-dobojskog kantona, u ul. Kučukovići br. 2 u Zenici-u zgradi RMK Promet-a, u sjedištu Kantona).

Komisija je također odlučila da se o istom obavijeste i svi mediji odnosno sredstva javnog informisanja na području Zeničko-dobojskog kantona, kako bi na taj način što veći broj građana bio o tome obaviješten i upoznat.

 

 

STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE ZDK

Na 7. sjednici Skupštine Zeničko–dobojskog kantona održanoj dana 21.04.2015. godine donesen je Program rada Skupštine za 2015.godinu i Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom, koji je razmatran po skraćenom postupku, kojim se nadležnost za finansiranje isplate dodatka za njegu i pomoć od strane drugog lica, prenosi sa kantonalnog na federalni nivo pošto je Zeničko-dobojski kanton bio jedini kanton u Federaciji BiH koji formalno-pravno nije izvršio usklađivanje kantonalnog zakona iz oblasti socijalne zaštite sa Presudom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, Odluka broj: U-9/12 od 30.01.2013.godine. Citiranom presudom utvrđeno je da odredbe člana 18. d. stav 4. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom („Sl.novine FBiH“ broj: 14/09) nisu u skladu sa članom II/2 Ustava BiH u vezi sa članom 1. Protokola 12. uz Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (zbog starosne diskriminacije).Građani Zeničko-dobojskog kantona sa utvrđenim procentom oštećenja organizma 90 % ili 100 %, a stariji su od 65. godina, kojima je prema mišljenju Instituta za medicinsko vještačenje utvrđena i potreba za njegu i pomoć drugog lica, koji sada podnose zahtjeve za ostvarivanje prava na dodatak za njegu i pomoć, ovo pravo ostvaruju prema odredbama citiranog Federalnog zakona.

Pored navedenog Skupština je razmatrala i primila na znanje Izvještaj o reviziji budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu, Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH, a zatim i polugodišnji i godišnji izvještaj o radu Ureda za pritužbe javnosti za 2014. godinu, koje nije prihvatila. Skupština, također, nije prihvatila ni Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za izbor i reviziju za period 01.01.2014-30.06.2014. godine, (u vezi sa kojim je donijela zaključak po kojem će se navedeni izvještaj ubuduće razmatrati jednom godišnje), kao ni Informaciju o koncesijama na području Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu, (u vezi sa kojom je, također, donijela zaključak o potrebi revizije i kontrole zaključenih koncesionih ugovora od 2003. godine, pa nadalje). Skupština nije prihvatila ni Informaciju o koncesijama na vodama za 2013. godinu i Informaciju o nevladinom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu za 2013. godinu (u vezi sa kojom je, također, donijela zaključke, uvažavajući prijedloge Komisije za pravosuđe i upravu i Komisije za mlade).

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Draženka Subašić, predsjedavajuća Skupštine Zeničko-dobojskog kantona će od 1. maja 2015. godine svakog prvog ponedjeljka u mjesecu, u terminu od 09,00 -11,00 sati (dan otvorenih vrata) primati zainteresirane građane Zeničko-dobojskog kantona. Građani će predsjedavajućoj Skupštine Kantona moći predočiti probleme s kojima se susreću, predložiti joj inicijative i zajedno s njom tražiti moguća rješenja.

Svi zaintersirani građani za ovaj vid komunikacije se trebaju javiti do zadnjeg petka u mjesecu na telefone: 032/460-660 i 032/460-667, sekretarici predsjedavajuće ili šefici Protokola, ostaviti svoje podatke i ukratko predočiti problem ili temu o kojoj žele razgovarati sa predsjedavajućom Skupštine. Nakon toga će biti obaviješteni o terminu sastanka u Kabinetu predsjedavajuće.

Ako predsjedavajuća Skupštine Kantona utvrdi, iz razgovora sa građaninom, da se rješenje njegovog problema može pronaći u nekom od ministarstava, ustanova, uprava ili preduzeća čiji je osnivač Zeničko-dobojski kanton, regirat će prema tom organu i posredovati u rješavanju problema.

 

Stručna služba Skupštne ZDK

Na 6. sjednici Skupštine Zeničko–dobojskog kantona, održanoj dana 30.03.2015. godine, Skupština je donijela Budžet za 2015. godinu u zakonski predviđenom roku, (do 31.03.2015. godine)imajući u vidu da je krajem 2014. godine donesena Odluka o privremenom finansiranju, čime su se stekli svi uslovi za normalno funkcionisanje Kantona i njegovo finansijsko poslovanje odnosno finansiranje svih obaveza iz ustavne i zakonske nadležnosti Kantona.

Također je donesen i Zakon o izvršavanju budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2015.godinu.

Nakon donošenja Budžeta, Skupština je donijela i četri zaključka kojima je zadužila Vladu Kantona da uputi zahtjev Uredu za reviziju institucija FBiH da izvrši konrolu i reviziju učinka u institucijama Zeničko–dobojskog kantona i o rezultatima revizije, informiše Skupštinu, te da uputi zahtjev finansijskoj policiji Federacije BiH za sprovođenje kontrole poslovanja javnih preduzeća, institucija i ustanova čiji je osnivač ili suosnivač Zeničko–dobojski kanton, prvenstveno onih koji su poslovali negativno i u kojima takva kontrola nije vršena u protekle dvije godine, te da Vlada o tome informiše Skupštinu. Pored navedenog, Skupština je svojim zaključcima zadužila Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline da nastoje stabilizacijski djelovati prema onima koji su stradali u prošlogodišnjim poplavama i klizištima. Skupštine je, također, zadužila Ministarstvo za boračka pitanja da svoj Program utroška sredstava uskladi sa trenutnim prioritetima koje će definisati u uskoj saradnji sa boračkim udruženjima.

Na dnevnom redu 6. sjednice Skupštine su bila i dva finansijska plana izvanbudžetskih fondova ,i to: Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko–dobojskog kantona za 2015. godinu i Finansijski plan JU „Služba za zapošljavanje Zeničko– dobojskog kantona za 2015. godinu, koji suse ,također, morali donijeti u zakonskom roku do 31.03.2015. godine, pošto su krajem prošle godine donesene Odluke o privremenom finansiranju navedenih ustanova, na koje je Skupština dala svoju saglasnost.

Skupština je donijela Odluke o davanju saglasnosti na oba navedena finansijska plana, uz istovremeno donošenje zaključaka kojima su se obavezali direktori i upravni odbori navedenih ustanova da u roku od 60 dana (Zavod zdravstvenog osiguranja), odnosno 30 dana, (JU „Služba za zapošljavanje), Skupštini dostave Izmjene i dopune svojih finansijskih planova koji će biti izmjenjeni odnosno dopunjeni u skladu sa primjedbama i sugestijama poslanika iznesenih tokom rasprave o navedenim aktima, kao tačkama dnevnog reda 6. sjednice Skupštine.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma