Na 11. sjednici Skupštine Zeničko–dobojskog kantona održanoj dana 16.06.2015. godine, Skupština je odlučujući o prijedlogu Vlade Zeničko-dobojskog kantona za donošenje po skraćenom postupku Prijedloga Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o visokom obrazovanju, kao o prethodnom pitanju na sjednici Skupštine u toku rasprave o dnevnom redu, prihvatila razloge Vlade Kantona za donošenje navedenog zakona po skraćenom postupku, zbog čega se navedeni akt mogao razmatrati u formi prijedloga na navedenoj sjednici Skupštine. Nakon toga, Skupština je utvrdila slijedeći dnevni red:

 1. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti kulturne baštine
 2. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o visokom obrazovanju-skraćeni postupak
 3. Inicijativa za donošenje Zakona o šumama Federacije Bosne i Hercegovine
 4. Inicijativa Notarske komore Federacije Bosne i Hercegovine za donošenje Zakona o dopuni Zakona o  sudskim taksama
 5. Inicijativa Selima Brkića, notara iz Tešnja za donošenje Zakona o dopuni Zakona o  sudskim taksama
 6. Informacija o realizaciji pomoći privredi na saniranju šteta od poplava u Zeničko-dobojskom kantonu u 2014. godini
 7. Informacija o koncesijama na području Zeničko-dobojskog kantona za 2013. i 2014. godinu
 8. Analiza djelatnosti i usluga socijalne zaštite, kadrovskom, finansijskom i materijalno-tehničkom stanju ustanova na području Zeničko-dobojskog kantona za period 2009-2013. godina.

O svim tačkama dnevnog reda se vodila iscrpna rasprava. Povodom 1. tačke dnevnog reda Skupština je donijela zaključak o prihvatanju Nacrta navedenog zakona, uz davanje mogućnosti svim zainteresovanim subjektima, građanima, ustanovama, institucijama i drugim organizacijama i zajednicma, kao i muzejima i nadležnim općinskim službama, da svoje primjedbe, prijedloge i sugestije na Nacrt Zakona u roku od 15 dana dostave Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, uz napomenu da će Nacrt Zakona biti objavljen na web stranici Kantona, te na web stranici Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i dostupan u istom ministarstvu, kao i uz zaduženje Vlade Kantona da prilikom izrade Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti kulturne baštine, uzme u obzir mišljenja, prijedloge, primjedbe i sugestije poslanika iznesene u raspravi na sjednici Skupštine, radnih tijela Skupštine, kao i one podnesene od svih zainteresovanih subjekata.

Nakon toga, Skupština je donijela Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o visokom obrazovanju, te je zatim donijela Zaključak kojim na osnovu člana 159. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH («Službene novine Federacije BiH», broj: 69/07 i 2/08), Skupština Zeničko-dobojskog kantona pokreće Inicijativu za donošenje Zakona o šumama Federacije Bosne i Hercegovine, koja će biti dostavljena predsjedavajućem Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH na dalje postupanje.

Zatim je Skupština razmatrala i prihvata Inicijativu Notarske komore Federacije Bosne i Hercegovine i Inicijativu Selima Brkića, notara iz Tešnja, za donošenje Zakona o dopuni Zakona o  sudskim taksama, u smislu da se od plaćanja sudske takse izuzmu notari kada u ostavinskom postupku postupaju kao povjerenici suda, u skladu sa odredbama Zakona o nasljeđivanju u Federaciji Bosne i Hercegovine, te je zadužila Ministarstvo za pravosuđe i upravu i Vladu Kantona da, u smislu predložene inicijative, u roku od 30 dana pripreme i u skupštinsku proceduru dostave Nacrt Zakona o dopuni Zakona o sudskim taksama. Uz navedeno Skupština je na prijedlog Zakonodavno-pravne komisije Skupštine, koji je iznio predsjedavajući iste komisije, poslanik Almedin Aliefendić, imajući u vidu postojanje velikog broja izmjena i dopuna Zakona o  sudskim taksama koje otežavaju primjenu istog, donijela i Zaključak kojim se nalaže Ministarstvu za pravosuđe i upravu da pripremi prijedlog prečišćenog teksta Zakona o  sudskim taksama i isti dostavi Zakonodavno-pravnoj komisiji.

Potom je razmatrana Informacija o realizaciji pomoći privredi na saniranju šteta od poplava u Zeničko-dobojskom kantonu u 2014. godini, koju je Skupština prihvatila, a nakon toga Informacija o koncesijama na području Zeničko-dobojskog kantona za 2013. i 2014. godinu koju Skupština nije prihvatila i na kraju je razmatrana Analiza djelatnosti i usluga socijalne zaštite, kadrovskom, finansijskom i materijalno-tehničkom stanju ustanova na području Zeničko-dobojskog kantona za period 2009-2013. godina koju je Skupština prihvatila.

 

STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

Komisija za mlade, kao stalno radno tijelo Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, u svom dosadašnjem radu je nastojala da prepozna sve probleme i potrebe mladih, te da u granicama svoje nadležnosti, utiče na nadležne organe da donesu odgovarajuće propise i da poduzimaju određene konkretne mjere i aktivnosti u cilju pružanja pomoći mladim i olakšavanju uslova njihovog života i rada.

Tako su navedena Komisija i njeni pojedini članovi u svojstvu poslanika inicirali i predlagali povećanje budžetskih sredstava namjenjenih za pomoć mladim, njihovom studiranju, stambenom zbrinjavanju putem kreditiranja uz povoljne uslove, te poduzela niz drugih aktivnosti u cilju pružanja pomoći mladim, a jedan od njenih prijedloga je i donošenje Strategije omladinske politike na području Zeničko-dobojskog kantona za period 2015.-2020. godina, koja je ugrađena u Program rada Skupštine za 2015. godinu.

S tim u vezi, Komisije za mlade je odlučila da sa svim nadležnim općinskim komisijama koja se bave pitanjima mladih, kao i svim drugim relevantnim subjektima, uspostavi što bolju saradnju, kako bi zajedno, još više uticali na stvaranje što boljih uslova života i rada mladih, te vas obavještavamo da u tom cilju dana 19.06.2015. godine (petak), sa početkom u 09,00 sati, u sjedištu Kantona, (zgrada RMK Promet-a III sprat Anex- zgrade), organizujemo zajednički radni sastanak na koji pozivamo:

 • predstavnika Ureda premijera Kantona,
 • ministra Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i nadležne službenike za pitanja mladih,
 • po jednog predstavnika svake Komisije za mlade općina sa područja Zeničko-dobojskog kantona,
 • službenike iz općina koji su zaduženi za pitanja mladih,
 • po jednog predstavnika Vijeća mladih općina u kojima je osnovano odnosno registrovano navedeno Vijeće
 • sve zainteresovane nevladine omladinske organizacije (udruženja) koja se bave pitanja mladih,
 • predstavnike medija/sredstava javnog informisanja

Tema navedenog radnog sastanka je: “Analiziranje stanja i položaja mladih na području Zeničko-dobojskog kantona“

Svi učesnici na pomenutom sastanku (posebno predstavnici pojedinih općinskih Vijeća mladih odnosno Grada Zenice), treba da u svom uvodnom izlaganju iznesu podatke o: postojanju službenika za mlade, predviđenog transfera za mlade u njihovim Budžetima, formiranju zvaničnog Registra omladinskih udruženja, sve shodno odredbama Zakona o mladima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj: 36/10), te ispunjavanju drugih obaveza propisanih navedenim zakonom i poduzetim mjerama u skladu sa Strategijom omladinske politike na području Zeničko-dobojskog kantona za period 2009.-2014. godina.

Molimo sve načelnike općina i gradonačelnika Grada Zenice da o navedenom pozivu odnosno radnom sastanku obavijeste nadležne službenike i Komisije za mlade u svojim općinama, odnosno gradu, kao i nevladine omladinske organizacije (udruženja) koja se bave pitanja mladih, a koja se nalaze na području njihovih općina.

 

Komisija za mlade Skupštine ZDK

 

Povodom obilježavanja 20 godina genocida u Srebrenici zamjenik predsjedavajuće Skupštine Zeničko – dobojskog kantona Jasmin Duvnjak danas je posjetio Općinu Srebrenica. U delegaciji sa Duvnjakom bili su i zamjenik ministra pravde BiH Nezir Pivić i zamjenik ministra finansija i trezora BiH Mirsad Žuga.

Tokom posjete Memorijalnom centru u Potočarima odali su počast žrtvama genocida i položili cvijeće na spomen - obilježje, zatim se susreli sa načelnikom Ćamilom Durakovićem i predstavnicima udruženja majki Srebrenice. Osim aktualne ekonomsko-socijalne situacije u ovom dijelu Bosne i Hercegovine, tokom posjete razgovarali su i o pripremama za dženazu žrtvama genocida i obilježavanju 11.jula - 20 godišnjice genocida u Srebrenici.

Tema razgovora bila je i zakonsko reguliranje zabrane negiranja genocida u BiH i osvrt na dosadašnju primjenu krivičnih zakona u segmentu kažnjavanja rasne, vjerske i nacionalne mržnje i netrpeljivosti. Zamjenik predsjedavajuće Skupštine Zeničko – dobojskog kantona Jasmin Duvnjak je bio predlagač Dopuna Krivičnog zakoja FBiH kojim se javno negiranje genocida i ratnih zločina kažnjava kaznom zatvora od tri mjeseca do tri godine, koje su i usvojene.

Na 10. sjednici Skupštine Zeničko–dobojskog kantona, održanoj 27.05.2015.godine Skupština nije prihvatila prijedlog Vlade Kantona da se po skraćenom postupku raspravlja o Prijedlogu Zakona o prijenosu nadležnosti Zeničko-dobojskog kantona za djelatnost osnovnog i srednjeg obrazovanja na općinu Usora te je ovaj zakon pretvoren u nacrt o kojem je Skupština odmah raspravljala.Nakon rasprave o nacrtu navedenog zakona Skupština je donijela zaključak kojim se pozivaju svi zainteresirani subjekti da u roku od 10 dana dostave svoje primjedbe, prijedloge i sugestije Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport.

Izvještaje o poslovanju Javne zdravstvene ustanove zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona za 2013. i 2014. godinu Skupština nije prihvatila.

Skupština nije prihvatila ni Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu.

Skupština je raspravljala i o Izvještajima o poslovanju Javne zdravstvene ustanove Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu za 2013. i 2014. godinu te nije prihvatila ni jedan.

Skupština nije prihvatila Izvještaje o poslovanju Kantonalne bolnice Zenica za 2013. i 2014. godinu. Doneseno je nekoliko zaključaka kojima se Vladi Kantona nalaže da preduzme odgovarajuće mjere vezane za kontrolu poslovanja Kantonalne bolnice Zenica i sanaciji stanja u ovoj ustanovi.

Prihvaćen je Izvještaj o poslovanju Javne ustanove Zavod za javno zdravstvo za 2013. godinu, dok Izvještaj o poslovanju ove ustanove za 2014. godinu Skupština nije prihvatila.

 

   Stručna služba Skupštine ZDK

Na 9. sjednici Skupštine Zeničko–dobojskog kantona, održanoj 19.05.2015.godine Skupština je donijela Odluku o proširenom obimu prava iz oblasti zdravstvene zaštite za branioce i članove njihovih porodica.

Skupština je donijela Odluku o imenovanju Nezavisnog odbora za izbor i reviziju u slijedećem satavu:

 1. Bjelopoljak Ahmed, iz reda građana
 2. Grujo Martin, iz reda građana
 3. Marković – Sekulić Željka, iz reda građana
 4. Spahić Avdija,iz reda građana
 5. Rezaković Nevzeta, iz reda građana
 6. Mehičić Munever,predstavnik MUP-a
 7. Orlić Suad, predstavnik MUP-a

Prihvaćen je i Izvještaj o implementaciji Akcionog plana provođenja Strategije zapošljavanja Zeničko-dobojskog kantona, dok na Izvještaj o Izvršenju Finansijskog poslovanja JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona Skupština nije dala saglasnost. S tim u vezi je doneseno nekoliko zaključaka kojima se Vladi Kantona nalaže da preduzme odgovarajuće mjere vezane za kontrolu finansijskog poslovanja Službe.

Razmatrani su i prihvaćeni Izvještaji o radu Kantonalng tužilaštva za 2014. godinu, te Izvještaj o radu Knatonalnog pravobranilaštva za 2014. godinu kao i Izvještaj o radu Zavoda za pravnu pomoć za 2014. godinu. Skupština je primila na znanje Izvještaj o radu Kantonalnog suda u Zenici za 2014. godinu, dok Informaciju o do sada impelemntiranoj odredbi iz Ustava o ravnopravnoj zastupljenosti u sektoru javnog zapošljavnja konstitutivnih naroda na području Zeničko-dobojskog kantona, Skupština nije prihvatila.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Na 8. sjednici Skupštine Zeničko–dobojskog kantona, održanoj 14.05.2015. godine Skupština nije prihvatila Izvještaj o radu Vlade Kantona za 2014.godinu.Na dnevnom redu je bio i Izvještaj o izvršanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu koji je Skupština prihvatila uz zaključak da Skupština ZDK podržava izmjenu Zakona o pripadnosti javnih prihoda FBIH, posebno u dijelu koji se odnosi na ukidanje utvrđenih pondera za pojedine kantone u Federaciji BiH, kako bi se građani ZDK doveli u ravnopravan položaj u raspodjeli javnih sredstava. S tim u vezi, Skupština sugeriše svim izabranim i imenovanim zvaničnicima iz našeg kantona da rade na provođenju ovog zaključka.

Razmatrani su i Izvještaji o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za 2013. i 2014. godinu koji nisu prihvaćeni. Skupština nije prihvatila Izvještaj o radu sa izvještajem o poslovanju Univerziteta u Zenici za 2013. godinu, dok je Izvještaj o radu i poslovanju Univerziteta za 2014. godinu prihvećen.

Pored pomenutih izvještaja prihvaćen je i Izvještaj o radu JU „Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko – dobojskog kantona.

Posebnu pažnju poslanici u svojim diskusijama su posvetili Informaciji o stanju bezbjednosti na području Kantona za 2014. godinu koja je na kraju prihvaćena.

 

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Draženka Subašić, predsjedavajuća Skupštine ZDK je danas potpisala Sporazum o saradnji sa gospođom Belmom Gijo predstavnicom Instituta za razvoj mladih „KULT“, kojim se precizira buduća saradnja između ovog instituta sa Zeničko-dobojskim kantonom.

Rad Instituta je fokusiran na mlade i žene, odnosno na njihovo promoviranje i udruživanje u lokalnim zajednicima.

Nakon potpisivanja Sporazuma predstavnici Instituta za razvoj mladih KULT su članovima Komisije za mlade i Komisije za ravnopravnost spolova,ljudska prava i građanske slobode prezentirali svoje istraživanje koje su proveli u općinama Doboj Jug i Visoko a koje se upravo odnosi na angažovanost mladih i žena iz ruralnih područja u životu lokalne zajednice.

 

Stručna služba Skupštne ZDK

Draženka Subašić, predsjedavajuća Skupštine ZDK je prema najavljenom terminu za Dan otvorenih vrata 4.5.2015. godine u svom Uredu primila devet građana našeg Kantona.

Građani su predsjedavajućoj Skupštine iznijeli probleme s kojima se susreću i tražili su da se uključi u njihovo rješavanje. Problemi naših građana su vezani za svakodnevni život i kreću se od potrebe da se pomogne osobama s invaliditetom u pristupu svim javnim objektima, posebno vjerskim, zatim potreba da se pomogne građaninu u čišćenju terena od prošlogodišnjih polava, te izgradnji trotoara na regionalnom putu Podlugovi-Vareš-Kamensko, kao i problemi sa psima lutalicama.

Predsjedavajuća Subašić je sa svakim građaninom obavila razgovor, zabilježila sve teme o kojima su razgovarali, a nakon toga je uputila pisma resornim ministarstvima s ciljem dobivanja informacija u vezi sa mogućnošću rješavanja svakog pojedinačnog problema koji su joj građani predočali o čemu će svaki građanin posebno biti obaviješten.

 

 

Stručna služba Skupštne ZDK

Komisija za ravnopravnost spolova, ljudska prava i građanske slobode, kao stalno radno tijelo 7. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, imenovano Odlukom o izboru stalnih radnih tijela 7. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, donesenoj na 4. sjednici Skupštine održanoj dana 18.02.2015. godine, dana 06.05.2015. godine održala je svoju 1. sjednicu na kojoj su dogovorene aktivnosti u mandatnom periodu, među kojima je poseban značaj dat obavještavanju javnosti i građana o njenom postojanju i radu, kao i upoznavanju građana, kao i udruženja građana o mogućnosti podnošenja predstavki i žalbi koje se odnose na povrede ljudskih prava i sloboda od strane institucija i organizacija iz nadležnosti Kantona, osim u slučajevima za čije rješavanje je pokrenut sudski postupak.

Shodno svojim nadležnostima propisanim Poslovnikom Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, Komisija takođe razmatra prijedloge građana i građanskih udruženja za unapređenje, zaštitu i promociju ljudskih prava i građanskih sloboda, te može dati Skupštini prijedloge za otklanjanje uzroka kršenja ljudskih prava.

 

 

STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE ZDK

Draženka Subašić, predsjedavajuća Skupštine ZDK je sa svojim zamjenicima gospodinom Ivom Tadićem i gospodinom Jasminom Duvnjakom ugostila direktora Instituta za razvoj mladih „KULT“, gospodina Jasmina Bešića i gospođu Belmu Gijo, koji su predstavili rad ovog instituta i program za buduću saradnju sa Zeničko-dobojskim kantonom.

Naime, Institut za razvoj mladih KULT, uz podrsku UN WOMEN, provodi inicijativu "Jacanje uloge žene iz ruralnih područja ZDK". U prvoj fazi bi se radilo u općinama Visoko i Doboj Jug, a iz UN WOMEN je najavljena i saradnja u ovom kantonu. U sklopu inicijative urađeno je istraživanje problema i potreba žena u ZDK sa posebnim naglaskom na ove dvije općine.

Institut je predložio Skupštini Zeničko-dobojskog kantona potpisivanje Sporazuma o saradnji koji u fokus stavlja ravnopravnost polova i jačanje uloge žene iz ruralnih područja. Rukovodstvo Skupštine je izrazilo spremnost da potpiše sporazum u sjedištu Zeničko-dobojskog kantona polovinom maja 2015. godine.

 

 

Stručna služba Skupštne ZDK

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma